Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Tjörns Kommun’

inte för jag varit på Haddocks, men jag var i min ungdom och även senare på ställen som sålde öl såväl på de stora öarna som i Lysekil, Uddevalla och Strömstad. Kan ingalunda ha varit värre på Haddocks än det var på de flesta ställen med jämna eller ojämna mellanrum då föräldrar till en del som nu är politiker och tjänstemän var i farten. För om det hade varit så att det inte varit mycket subjektiv bedömning från tjänstemännens sida, vi vet alla vad en del på öarna tycker om öl och pubar, så hade polisen varit de som krävt att tillstånden skulle dras in. Apfulla är inte ens rätt beteckning för en del i deras föräldrars generation som var dyngraka. Vad som räknas till fylla är också subjektivt så länge inte puben serverar de som är fulla. Tror de har bättre koll på det än en del insnörda tjänstemän.

Skall berätta en rolig historia från Linköping februari 1968 (har jag berättat den förr får ni ursäkta). Vi hade haft det stora engelskaprovet. Vilket var något helt annat än nuvarande gymnasieprov det var Studentengelska prov där det dels var vanligt prov och dels en engelsk uppsats. Klassen som var ovanligt samspelt (vi är en hel del som håller kontakt än idag och imorgon skall jag som brukligt sedan den tiden äta middag med en av dem) så vi hade bestämt att vi skulle gå på Svarta Tjuren. Alla minus de djupt religiösa och minus en nästan två meter lång underbar drasut kom tidigt. Vi åt och drack, vi hade haft förfest innan, och efter maten så drack vi kaffe m. tillbehör. Samtidigt kom den långe drasuten som utöver att gå sista året sedan sommaren innan haft ett extra jobb några kvällar i veckan med att sätta degar på ett bageri. Han skulle skoja med oss och skicklig som han var, för det var han, så gick han, rörde sig och pratade som om han hade druckit t.o.m. mer än någon av oss andra. Men han var spiknykter, för en gång skull. Samtidigt bytte vårt bord kypare. Den förste gick av. Killen satte sig omständigt ner och försökte beställa en öl. Den nye kyparen sa: Här skall inte vara något mera Självfallet var vi i klassen kvar till stängningsdags även om vi tänkt gå på nattklubb. Bara det att få se drasuten sitta där och längtande titta på våra glas var skäl nog!

Fylla bland unga inget hinder för alkoholtillstånd, GP 10 november 2012

Read Full Post »

Hur står det till med Samhällskunskapskunskaperna på Tjörn? Kunskapersom ALLA svenska elever som får godkänt i ämnet Samhällskunskap årskurs 9 SKALL ha visat att de lärt in. Annars har de inte uppfyllt kursmålen i ämnet Samhällskunskap!

”Regeringsformens 1 kap 2§:
2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).”

Vad är följande för argument?
– Skolan har agerat utifrån de riktlinjer som finns mot kränkande behandling och mobbning. Just den här skolan har för övrigt fått mycket beröm av Skolinspektionen för sitt arbete på området. Jag vet inte om de har agerat rätt i det här fallet, det får beslutet utvisa, säger Berit Swanström, barn och utbildningschef på Tjörn. Flerårig mobbning utreds, GP 8 oktober 2012
Rena rappakaljan är vad det är. Det är inte smart att visa okunskap och ignorans på sådant vis. Det enda Berit Swanström visar är att varken hon eller skolan förstått det varenda svensk skall veta: Grundlag gäller över lag och alla fattade politiska beslut!

Read Full Post »