Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Tjetjenien’

I dagens allt sämre säkerhetsläge i Europa kan Sverige inte isolera sig. Vid en kris eller vid ett krig i närområdet måste vi snabbt kunna ta emot militär hjälp från Nato. Det framgår av en utredning där försvarsdepartementet föreslår lagändringar.

I dagens allt sämre säkerhetsläge i Europa kan Sverige inte isolera sig. Vid en kris eller vid ett krig i närområdet måste vi snabbt kunna ta emot militär hjälp från Nato. Det framgår av en utredning där försvarsdepartementet föreslår lagändringar.

– När det uppstår ett sådant här läge med ökad rysk övningsverksamhet i vårt närområde, som delvis tar sig provokativa uttryck, så är det klart att vi måste fundera på hur vi agerar, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S) till DN.

Från den 1 juli nästa år vill rege­ringen att det genom ett så kallat värdlandsavtal ska bli lättare för Nato att använda svenskt territorium. Detta har väckt kraftig kritik från Natomotståndare.Nya lagändringar ska ge krishjälp från Nato, DN 15 juli 2015

Det stora felet och dubbelspelet som S-regering sysslade med när man valde bort Nato eftersom de andra länderna som var med och byggde upp Nato inte ville ge Sverige rätt att själv skaffa sig kärnvapen, det har vi fått leva med i form av desinformation om ”Neutralitet” som aldrig var sann annat än i den information som spreds ut via media och politikers tal.

Sedan är det mycket viktigt att skilja på äpplen och päron samt att skälla vid rätt träd. Gång på gång har jag försökt få politiker och andra att förstå den stora skillnaden som finns i ryska konstitutionen visavi den som rådde under Sovjetunionens tid. Det är som att tala för döva öron. Helt klart är det så att vill man inte se att verkligheten KAN vara annan än den man tror i sin ”Tyck som jag”-attityd, så vill ”man” inte. Makten i Ryssland ligger INTE hos Putin utan hos ryska Duman. I ryska Duman finns det fortfarande äldre stalinister m.fl. som försöker ta makten efter Putin. Hade inte President Putin varit så populär bland sina egna medborgare. Detta trots alla försök att desavouera President Putin med början då Pussy Riot hädade i en av de viktigare Rysk-Ortodoxa kyrkorna. Pussy Riot hädade och det var det inte någon form av demokratisk aktion som vissa här i Väst fått det till. De fick stöd av verkliga vänsternissar i självutnämnda ”kultureliten” inom EU-s journalistkårer, flumliberaler som glömt bort sitt eget ursprung. Dessa nissar har gjort sitt bästa tillsammans med verkliga högerfötter utanför de svenska Riksdagspartierna att visa upp komplett historielöshet samt avsaknad av källkritisk kontroll. Syfte och Tendens lyser som facklor men många föredrar att ta på sig egenfärgade glasögon!

När det gäller Ryssland i allmänhet och domen mot Pussy Riot i synnerhet, så visar svenska media och västvärldens vänstermedia en exeptionell okunskap om varför Ryssland ser så allvarligt på Pussy Riots för kristna ryssar skändande protestaktion i kyrkan. Allra först vill jag, och observera att jag är moderatväljare, göra klart något som tycks ha gått Sveriges journalister, politiker och kulturfolk förbi: För kristna ryssar var och är Pussy Riots aktion i kyrkan inte bara djupt kränkande och vanhelgande av heligt område. Det är till och med värre för Rysk-Ortodoxt troende än vad avbildande av Muhammed är för muslimer. Det vill inte säga lite.Historielöshet…. vad är det?

Det är viktigt i alla lägen att se helheten. Inte stirra sig blind på någon enskild person eller del av helheten. Problemet här i Sverige har sedan Socialdemokraterna säkte Försvaret och Skolan varit att ”vi” tillämpat ”snuttifikationsprincipen”. Gått och trott att det är bra att göra djupdykningar på små områden i stället för att se helheter. Allt för att någon fått för sig att ”Allt går att slå upp på nätet”……

Det gäller å ena sidan att se till att Sveriges Försvar får de miljarder politikerna ännu inte kommit till insikt om att Försvaret behöver. Å andra sidan se till att vi har lagar som Sverige behöver. Delvis p.g.a. nuvarande situation med problemen runt IS och terrormisstänkta asylsökande, så föreligger här och nu de förutsättningar som Regeringsformen ger sittande Regering och Riksdag att fatta de beslut om ändring i lagar som krävs och det talas om i utredningen.

Att sittande S-märkta Försvarsminister fortsatt försöker desinformera och snacka om ”militär alliansfrihet” gör inte saken bättre. Men utredningens förslag bör tas utan sidoblickar. Sverige är en suverän egen stat. En stat med mycket lång historia och gammal kultur trots att Socialdemokraterna gjort sitt bästa att dölja det senare. Det finns inget land som äger rätten till Sverige och Sveriges territorialområde på något sätt. Inget land som äger rätten att ifrågasätta detta. Det är ett viktigt meddelande att sända till den ryska militären och till såväl ryska Dumans Försvarsutskott som dess Utrikesutskott.

Sedan är det på tiden att Sverige (och vänsternissar samt högerfötter inom EU med varierande framtida agenda) i tillräckligt god tid börjar ställa sig frågan:

Read Full Post »

When, where and why was a treaty after a war a just peace to all involved? That’s a question where judge still is out…

1763
Europe 1763

1882
Europe and Asia Minor 1882

1914
Europe and Asia Minor -1914

2014

First of all we need to accept that hardly any war started without a person/a group of leaders nor ended without politicians behind a treaty.

Secondly there is and always been a problem to indentify good people in a hugh number of groups working for Freedom against a known Dictator as in the case of War in Syria.
While it’s hard to say/prove where IS got all their money from, they had access to lots of weapon the minuit ”we” heard of them. From what’s been heard here in Gothenburg (told by people who know Swedish terrorists in IS) some of them started their fight together with many groups(democratic as well as the opposite) in Ukraine… Heard that those had got their weapons from Western sources giving ”Aid” against the former Ukraine dictator…. Can’t prove but heard it too often not to take that into the account…

Same problem exists from Syria via Ukraine all way to parts of China. Same question asked above could and would be best to ask all over….

Swedish media: USA: Inga tecken på al-Qaida – IS-pakt, GP 15 november 2014
Amerikanskt flyg bombar islamister, Expressen 15 november 2014
Brittiska Jihadister nekas återvända, DN 14 november 2014
FN-rapport: IS halshugger civila, SvD 14 november 2014

There are wars where there is hard to find a solution that’s fair and save people.

Legosoldater i religionsfanatikers tjänst

Read Full Post »

underlättar inte varken för den Gordiska knuten Ukraina, Norah4you 28 februari 2014 eller för länderna i Mellanöstern som drabbats av politiskt dragna gränser I skuggan av Osmanska rikets fall, Norah4you 12 april 2012

Lär sig världen aldrig något? Legosoldater i religionsfanatikers tjänst fanns på båda sidor under Korstågen…. inget nytt men heller inget att hänga i ”julgran”. Människor som går att köpa för religiösa strider är varken troende eller pålitliga. Striderna förvärras.

Tjetjener trumfkort i både Syrien och Ukraina, SvD 14 juli 2014

Read Full Post »

När det gäller Ryssland i allmänhet och domen mot Pussy Riot i synnerhet, så visar svenska media och västvärldens vänstermedia en exeptionell okunskap om varför Ryssland ser så allvarligt på Pussy Riots för kristna ryssar skändande protestaktion i kyrkan. Allra först vill jag, och observera att jag är moderatväljare, göra klart något som tycks ha gått Sveriges journalister, politiker och kulturfolk förbi: För kristna ryssar var och är Pussy Riots aktion i kyrkan inte bara djupt kränkande och vanhelgande av heligt område. Det är till och med värre för Rysk-Ortodoxt troende än vad avbildande av Muhammed är för muslimer. Det vill inte säga lite.

Religionen har gått som en röd tråd, speciellt i den Europeiska delen av nuvarande Ryssland, ända sedan Ruriks barnbarnsbarnbarn blev kristen. Inte blev det mindre betydelsefullt att Ryssland genom den svenska Ingegerd, dotter till Olof Skötkonung, gick i kloster efter sin tjugo år äldre makes död och där, samt efter sin död, av ryskortodoxa kyrkan ansågs ha uträttat under. Ingegerd som vid konverteringen(!) till ryskortodoxa kristna tron tog namnet Irina kom som nunna och senare helgon att kallas Anna. Hon blev Rysslands första helgon och ett av de viktigast helgonen in till våra dagar oavsett tsarer som utvidgade riket österut och söderut, oavsett kommunister som skapade Sovjetunionen. Den religiösa tråden var så stark att Stalin på sin tid brände ner en kyrka fylld med folk i sin egen hemregion. Den blev så stark i en för stor del av ryska folket svår tid av kommunism som genom förstatligande även av vanliga bönders gårdar för att bygga kolschoser, under de för ryssarna fruktansvärda förhållanden och undbäranden som det innebar att stoppa tyskarna under Andra Världskriget, att ryssarna i Kremls ledning i Sovjetunionen inte bråkade med polackerna om att kristna tron och religion var livvattnet för Polen. Hade de gjort det, så hade säkerligen Sovjetunionen fallit samman långt tidigare.

För det var genom att tillåta eller åtminstone acceptera den kristna tron som ledningen i västra Sovjetunionen med maktens språk från KGB till militären lyckades hålla t.ex. Dagestan och andra områden där shia- och sunnimuslimer redan då försökte strida mot varandra om vad som var den rätta muslimska tron. I öster fanns det stora områden där ingen religion kan sägas ha varit nära. Det är sant. Dock var det redan under Sovjetunionens tid inte ovanligt att det förekom bilder av den Rysk-Ortodoxe Patriarken av Moskva tillsammans med ledamöter från Högsta Sovjet. Officiellt och i verkligheten blev rysk-ortodoxa kyrkan mer eller mindre lydande under ryska Staten, för att överleva. Men i det tysta fanns det många från jordbruket och upp i ledningen som blivit döpta någon gång i sitt liv.

Det var bakgrunden till att den rysk-ortodoxa kyrkan kom att bli en enande faktor i det nya Ryssland snabbt kom att resa sig till sin gamla starka maktposition under först Jeltsin och senare Putin. För de i maktens korridorer i Kreml vet idag som igår att de behöver två starka ben att stå på för att hålla samman riket mot alla krafter som vill strida inbördes och som rätt eller orätt vill ha självständighet på sina egna villkor som i flera av regionerna hotar att bli lika allvarliga selekteringsstrider som någonsin fd. Jugoslavien fick se under sitt sammanbrott som ledde till etnisk rensning. De två benen är rysk-ortodoxa kyrkan och ryska militären.

Så varför historielöshet när det förekommit terrorattacker i Moskva som för ryssarna är lika fasansfullt aktuella från tjetjeniska separatisters attack där de höll teaterpublik fågna 2002 (och där försöket att rädda publiken ledde till katastrof) samt terrordåden i Beslan, Nordostsetien, och terrorattacken i Moskvas tunnelbana 2004? I stora delar av Ryssland är dessa lika svåra att glömma som 11 septemberflygattackerna i New York.

Det är den ena historiska bakgrunden som ALLA borde ha med i baggaget innan man hackar på Putin. Jag har sagt det förut. Jag är moderat. Under Putins år som vice i St. Petersburg hade såväl jag som många historiker kontakt med ryska historiker och arkeologer. De flesta delade inte Putins politiska uppfattning, varken den tidigare eller den efter Sovjetunionens fall. Dock hörde jag alltid, vilket jag noterade och aldrig glömmer, att de sa att de tack vare Putin fick ökad rörelsefrihet och öppenhet. Något som försvann inom någon/några månader efter att Putin avancerade till Moskva. Han har med största sannorlikhet många fel och brister precis som alla som kommer till maktens tinnar. Glöm dock inte bort bakgrundsproblemen utan ta med de risker som hela världen kan drabbas av om nuvarande Ryssland skulle falla samman på samma sätt som Jugoslavien.

Det finns också en annan bit i historiefakta som glömts bort. Det är samma vänsterkommunister och kulturarbetare i Ryssland liksom i hela ‘Västeuropa’ och i USA som gjort allt för att tala ner den Amerikanska demokratin och som försökt omtolka vad demokrati innebär till något rent anarkistiskt som är högljudda i Pussy Riotfallet. Det är värt att lägga på minnet.

Sedan finns det också något annat, något som har med ett av våra EU-stater att göra. Har ni redan glömt kravallerna i London härom året? En som inte gjort det och som skrivit en mycket tankvärd krönika om det är Andres Lokko som i sin krönika i SvD skrivit:
Det har gått exakt ett år sedan kravallerna i London och bara några månader mindre sedan domarna föll i The Old Bailey mot flera hundra av demonstranterna.

Sedan de tre medlemmarna i det ryska punkkollektivet dömdes till två års fängelse för huliganism har det bara gått knappt två dygn.

Uppsåtet var egentligen detsamma, endast tillvägagångssätten var annorlunda: de visade sitt missnöje mot sin regering och regimen i fråga bestraffade dem.
…….
Två deltagare i London-kravallerna fick fyra års fängelse var för att ha startat en Facebook-grupp som, enligt rätten, idkade uppvigling.

Men vi ser ju på Storbritannien som en modern västerländsk demokrati, inte speciellt olik vår egen.
Samma missnöje – olika reaktioner, Andres Lokkos krönika i SvD 19 augusti 2012
Pussy Riot: Dra åt helvete med nåd, GP 20 augusti 2012
Kan dra åt helvete med sin nåd, Expressen 20 augusti 2012
Pussy Riot: Dra åt helvete med nåd, SvD 20 augusti 2012
Pussy Riot: ”Dra åt helvete” med nåd”, Aftonbladet 20 augusti 2012

Pussy Riot-fans riskerar fängelse, Expressen 20 augusti 2012 Tja ha. Den som skrev rubriken kan inte ens svenska Grundlagarna. Det är lika lite i Sverige som i England och Ryssland tillåtet att arrangera demonstrationer utan tillstånd och att uppvigla till upplopp. Oavsett om vi talar om fotbollshuliganer eller om politiska demonstranter som likt vissa, bl.a. en rödtopp jag minns från han var 6 år och ‘kung’ på sin dagisavdelning när jag askulterade där, betedde sig på Avenyn i Göteborg. Inget land tillåter våldsamma upplopp. Det skulle vara att tillåta anarki!
Pussy Riot anhängare riskerar åtal, DN 20 augusti 2012

Read Full Post »