Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Tillväxtverket’

snälla…..
För nog måste vi väl ändå inse, även om det är svårt, att det krävs lite guldkant på tillvaron för de som sitter upp till öronen med Parkinsons lag skapade administrativa sysslor som skall betalas med våra skatter? Eller 😛

Medger fel om festfixare, GP 15 augusti 2012
Stiftelsens lyxfest kan vara olaglig, Expressen 15 augusti 2012
Miljonfesten kan hamna i domstol, SvD 15 augusti 2012
Miljonfesten kan vara olaglig – på flera sätt, DN 15 augusti 2012

För det måste väl vara synd om de som hamnat på sina höga stolar utan att ha haft förmånen att ha det Skollagen krävt ämnes- och stadiebehöriga lärare som fått dem att lära in det som står i våra Grundlagar, främst Regeringsformen, så att de förstått att de som representanter för det Offentliga också omfattas av alla de lagar som finns för Offentlig verksamhet i Sverige samt även de EU-direktiv som Sverige har att rätta sig efter. Inte kan vi väl lasta dem för att de gått i flumskolan eller för att de haft rektorer som fördelat SO-lektionerna på icke ämnesbehöriga samt i många fall haft rektorer som anställt helt obehöriga som de, rektorerna, bedömt varit ‘behöriga’ nog att ta tjänster allt medan det funnits gott om arbetslösa SO-lärare som varit stadie och ämnesbehöriga i landet. Någonstans måste ju skattemedel sparas. Nog är det väl ändå bättre att spara på kvalitén i skolan än att missunna alla dessa stackars kontorsslavar lite glitter och fest som politikerna unnar sig 😉

Skandal är ordet både när det gäller hur lite många i Sverige lärt in och när det gäller hur de hanterar pengar som inte är deras egna!

Read Full Post »

VEM och från vilka partier har godkännande skett att inte kontrollera att Offentliga myndigheter hushållar med skattemedel samt som minst följer Skatteverkets riktlinjer och regler för internrepresentation. Första gången jag hörde talas om detta problem var 1979 under det att arbetet i de olika ‘linjerna’ inför kärnkraftsvalet var igång. Under 1980-talet så stramades såväl administration som internrepresentation hårt i privata storföretag. Det senare till stor del beroende på de riktlinjer som Skatteverket utformade. Det sas i början på 90-talet att allt utöver möjligen ett glas vin eller starköl till mat fick bekostas av de som drack när det gällde kommunalinternrepresentation. Har de riktlinjerna följts?

1995 kom skandalen med Kommunbolagschef och politiker i kommunägda Västanstång i Linköping Kommunbolagschef och politiker åtalas för fiffel, Aftonbladet 4 juli 1998m läs och förundras över om inte kontroller i Offentlig Förvaltning skötts senare så att inte fiffel och slarv med offentliga medel och icke acceptabla internrepresentationer skett över hela Offentliga sektorn.

Kontroller skärps efter slöseri, GP 7 augusti 2012
Nu ska myndigheterna redovisa sina utgifter, Expressen 7 augusti 2012 Ursäkta men vem har godkänt att de sluppit göra det tidigare eller är det inte ett rent lagbrott? Jag förstår inte vart det barkat hän de senaste 30-35 åren? Någon ordning i församlingarna får det väl ändå vara? Eller har alltför många kommit till positioner utan att de ens lärt sig de Grundlagar och lagar som gäller för deras verksamhet? Vem är i så fall ansvarig för detta? Problemen finns på båda politiska sidorna. De enda jag ännu inte hört några allvarligare klagomål på är Vänsterpartister. (Det säger jag som är Moderat)
På Sveriges Geologiska Undersökningar får de anställda kaffe och frukt en gång i veckan. Verkets represenation: Kaffe och frukt, di.se 7 augusti 2012
Det är helt ok tycker jag. Hade inte ens reagerat om de anställda bjudits på en kopp kaffe efter lunch varje dag. Någon uppskattning är alltid positiv men från det till spavistelser är steget milsvitt! Läser längre ner i artikeln att omplacering av generaldirektörer till Regeringskansliet av en del kallas Elefantkyrkogården. Hur är det möjligt att man inte skrivit in i förordandeavtal att om det och det händer, så gäller inte avtalsperioden utan den avbrytes med för marknaden normal uppsägningstid dock högst 1 år. Alla människor är lika värda och skall vi ens diskutera obligatorisk A-kassa får fd generaldirektörer, fd. politiker och andra vackert ställa sig till förfogande för Arbetsmarknaden utan extra förmåner utöver vad andra har möjlighet att få via sina Fackförbund. Någon ordning får det allt vara! Sverige är inte kommunistiskt land med nomenklatura!

Starka röster mot Christina Lugnet, SvD 7 augusti 2012 Personligen har jag alltid haft svårt att förstå att någon kunde anse att hon hade kvalifikationerna fullt ut för att leda ett verk. Men det är min privata uppfattning som jag har rätt att ha och uttrycka enligt våra svenska Grundlagar. Och som jag vågar uttrycka.

Kontroller skärps efter slöseri, SvD 7 augusti 2012
Efter skandalen – hårdare kontroll av myndigheter, Aftonbladet 7 augusti 2012 Fattas bara annat!

Read Full Post »