Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Thomas Quick’

jag bara undrar: om jag eller någon annan ”vanlig” person hade gått och spridit uppgift att en person begått brott trots att denne person/någon fått resning efter att ha fällts i domstol samt friats i domstol efter resning, hade inte jag/den andre ”vanlige” personen kunnat riskera åtal samt att fällas för förtal?

Förstå mig rätt, för jag förstår inte hur JK och JO kan undvika att utifrån Regeringsformens lydelse som minst undersöka om Lambertz spridande av sin uppfattning är olaglig?

Lambertz själv visar att han som minst är dum. Så dum kan väl tack och lov inte många vara att de som domare i Högsta Domstolen vill visa utåt att de inte kan Regeringsformen?
Nu går Morgan Johansson (S) ut och kritiserar Göran Lambertz offentligt.

Han hävdar att justitierådets förtroende faller snabbt och att han borde fundera på att avgå.

Men utspelet väcker ont blod bland landets jurister.

– Han ska inte lägga sig i, han ska veta sin plats som politiker, säger Lambertz själv.
Morgan Johansson (S) kritisk mot Lambertz, Aftonbladet 28 november 2013
Må vara att en domare i Högsta Domstolen i Sverige varken kan tvingas avgå utifrån regerings eller riksdagsbeslut och inte ens har fått bli utfrågad av riksdag för att kunna få utnämnas till domare i HD, men sist jag tittade så är det svensk Riksdag som stiftar lagar, inte Lambertz eller annan domare; sist jag tittade i Regeringsformen, så fanns det inget undantag i ansvarshänseende för en domare i Högsta Domstol att hänvisa till. Dum har karln länge varit, dummare har han framstått allt eftersom uppgifter kommit fram nu är han dummast i klassen och sänker tilltron till svenskt Rättsväsende!

Kritiken mot Lambertz hårdnar, GP 28 november 2013
Domare skäms för Göran lambertz, Expressen 28 november 2013 Fattas bara annat. Hade det inte funnits domare som skämts för Göran Lambertz agerande så hade svenskt rättsväsende varit i total röta och behövt byggas upp från grunden.

Så finns det tydligen en och annan som försvarar honom. Helt förglömmande att detta deras agerande mer syns vara utslag av personlig subjektiv uppfattning att de själva alltid gör rätt….. märkligt fenomen. Här är domarna som ger Lambertz stöd, Expressen 28 november 2013
Borgström: ”Det är inte en rättsskandal”, SvD 28 november 2013 Jo Borgström, det är en rättsskandal och att påstå något annat är att göra rättsskandalen ännu större! När en person har fått resning och friats, så är det inte upp till jurister, advokat eller domare i Högsta Domstolen att gå ut med att vederbörande ändå är skyldig. Subjektiva värderingar samt uppfattningar är tillåtna, men inte att beskylla någon för mord. Där har gränsen nog överskridits.

Göran Lambertz inkallad till chefen, Aftonbladet 28 november 2013
Lambertz skadar förtroendet för HD, DN 28 november 2013 Så är det.

Read Full Post »

person att utreda Quickaffären juridiskt. För vem kan vara mer lämpad än den som varit Secretary General, Council of Europe, 1994-1999 Europarådet är som de som kommer ihåg sin Samhällskunskap en samarbetsorganisation vars huvudsyfte är att främja demokrati, mänskliga rättigheter samt rättsstatsutveckling så att rättssäkerheten ökar.

Regeringens utredare om Quick klar, Aftonbladet 26 november 2013
Tarschys leder Quick-kommissionen, TV4 26 november 2013
Tarschys ska utreda Quickfallet, Sydsvenskan 27 november 2013
Regeringens utredare om Quick klar, Östgöta Correspondenten 26 november 2013

Tillägg 28 november 2013
Allra först: Det norska tillskottet till de som under Daniel Tarschys ska utreda Quickaffären var ett mycket bra val.
Detta sagt, så vill jag tillägga:
Daniel Tarschys är något så ovanligt som en människa som kan lyssna utan förutfattad mening, en människa som talar med och inte till andra, samt – och det är viktigt – en person som vågar ifrågasätta sina egna tidigare uppfattningar när ny kunskap kommer fram.

Tillägg 29 november 05.44
Mycket bra ledare av GP:s Fredrik Tenfält sammanfattar situationen:
Möjligen har detta sin grund i att Lambertz redan under sin tid som JK vid granskningen av fallen hävdade att inga fel begåtts. Men nu är de rättsliga turerna avslutade, Sture Bergwall är frikänd och med detta måste också Lambertz låta sig nöja. Svenskt rättsväsende är ingen cirkus.

Dessbättre har kommissionen nu fått en mycket värdig och kompetent ordförande i Daniel Tarschys, professor i statsvetenskap med förflutet som FP-riksdagsman och senare generalsekreterare i Europarådet under andra halvan av 1990-talet. Rådets uppgift är just, förutom att bevaka och skydda mänskliga rättigheter, att främja en rättsstatsutveckling så att rättssäkerheten ökar. Tarschys besitter det oväld och den erfarenhet som behövs för uppgiften.Lambertz har gått för långt, GP Ledarsidan 29 november 2013

Read Full Post »

eller tror karln i sin egocentricitet att han är någon övermänniska? Kan väl inte vara möjligt? Någon sans och reson har Lambertz inte visat. Inte heller har han visat respekt för sitt uppdrag som domare i Högsta Domstolen. Respekt är något som måste förtjänas, inte något som någon har rätten att kräva när den själv inte visar respekt för sin position! Där går gränsen!

Lambertz: Polisspåret borde utreda, GP 7 oktober 2012
Lambertz: Poliser kan ha mördat Olof Palme, Aftonbladet 6 oktober 2012
OCH? Tror Lambertz verkligen inte att det gjorts? Därmed inte sagt att inte nytt kan ha tillkommit, men Lambertz är inget annat än privatdeckare i den frågan! Sedan är en annan fråga om Pettersson var mördaren. Varför har inte ens tanken på en dubbelgångare nämnts? För en sådan fanns det bland det verkliga brötet som bodde i Partille vid tidpunkten ifråga. Kan ha funnits många fler.

Lambertz om Butt: Inte säkert han är skyldig, Expressen 6 oktober 2012
Lambertz: Billy Butt borde få sin sak omprövad, SvD 6 oktober 2012
Hallå herr Lambertz. Billy Butt var bland kvinnor känd som mycket sliskig. Hörde det tidigt av manlig Folkparksordförande. Vi som bodde nära Folkparken varnades för att lockas med av karln när han varit synlig då någon av hans adepter skulle uppträda. Om herr Lambertz inte vet vad ‘sliskig’ innebär och inte förstår att kvinnors NEJ alltid är NEJ även om de någon gång tidigare efter påtryckning och/eller övertalning ändrat ett nej till ett ja. Varje situation är unik och inte ens för domare som borde veta bättre kan det väl ändå vara så illa att Kvinnors rättigheter inte respekteras?

Read Full Post »

Det är värre än så. Mycket värre än så. Tilltron till herr domares övriga arbete kan mycket väl gå förlorad.

Göran Lambertz: Jag är inte längre objektiv, Expressen 20 september 2012
Lambertz: Jag är med i deras lag, SvT 20 september 2012 Herr domare borde väl med sin erfarenhet veta att en domare i alla lägen skall vara objektiv om han skall följa Regeringsformens 1 kap 2§? Regeringsformen gäller i Sverige herr domare och domare i Högsta Domstolen har mig veterligt inte fått något undantag från detta!

Se även Regeringsformens 11 kap 7§ 1:a stycket, Norah4you 19 september 2012

Read Full Post »

Karln bevisar tesen att det är tillåtet att vara dum i Sverige, men förbaskat dumt att bevisa det. Något annat har han inte lyckats uppnå.
Synd om karln som inte förstår att han kastar långa skuggor över hela rättsväsendet med sitt agerande!

Hur i hela fridens namn kan någon vara så egocentrisk att han tror attQuickmotståndet är i princip nedkämpat, Expressen 19 september 2012 Tvärt om Herr domare, tvärt om!
Börja med att läsa in Regeringsformen och lär in den. Det skulle Herr domare lärt in redan innan gymnasietiden!

Men är det inte så att Herr Domare som skall vara expert på våra Grundlagar trampat i klaveret själv? Inte helt omöjligt att det föreligger ordkunskapsförståelsebrist som gör att Herr Domares upprepade agerande mot det Rättsväsende som Herr Domare själv är tillsatt att skydda och ära samt under detta användande använt sig av Högsta Domstolens tjänstemailkonto (Offentlig Handling herr domare. Är den diarieförd i enlighet med lagen?) för att internt i speciellt mål, Quickmålet, som herr Domare ansåg vara korrekt hanterat och som nu av andra svenska rättsinstanser visats inte vara så, tagit sig friheten att från Offentligt konto (användande sig av sin offentliga position) diskutera med två av de andra parterna i målet som inte längre ligger på Herr Domares bord hur Quicks skuld skall kunna upprätthållas tvärt emot vad gällande Svenska Lagar säger om vad som gäller när en person frias av svensk domstol. Vad skulle det Herr domare kallats i andra sammanhang där Herr domare inte varit jävig?
Användandet av det mailkonto som Högsta Domstolen bekostar gör att frågan kanske kan väckas: Har herr domare ”upprepat åsidosättande av skyldigheterna i anställningen har visat sig uppenbart olämplig att inneha anställningen

Regeringsformens 11 kap 7§
Ordinarie domares rättsställning

7 § Den som har utnämnts till ordinarie domare får skiljas från anställningen endast om
1. han eller hon genom brott eller grovt eller upprepat åsidosättande av skyldigheterna i anställningen har visat sig uppenbart olämplig att inneha anställningen, eller
2. han eller hon har uppnått gällande pensionsålder eller enligt lag är skyldig att avgå på grund av varaktig förlust av arbetsförmågan.

Om det krävs av organisatoriska skäl, får den som har utnämnts till ordinarie domare förflyttas till en annan jämställd domaranställning. Lag (2010:1408).

Sedan ställer åtminstone jag mig frågan om det inte är dags att göra en överenskommelse mellan Sveriges Riksdagspartier om Grundlagsändring, en ändring i formuleringen av Regeringsformens 11 kap 8§:

8 § Åtal för brott i utövningen av en anställning som ledamot av Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen väcks i Högsta domstolen.

På vad sätt är det lämpligt i en demokrati att frågan om brott, [vilket i det aktuella fallet inte torde finnas något som pekar på att det skulle föreligga, av ledamot i Högsta Domstolen eller Högsta Förvaltningsdomstolen skall avgöras av jämlike i Högsta Domstolen? Utöver att det är svårt att se bort från jävsituation om frågan någonsin skulle uppkomma, även ställer frågan om juridiskt frälse på sin spets. Det är historiskt något som kastades på soptippen för flera generationer sedan att adel bara fick dömas av adel. Men frågan är infekterad för i mångt och mycket tycks Sverige under Socialdemokraternas storhetsperiod när den nya Grundlagen utreddes och antogs ha fått något som gett utfall som om det i Grundlagarna funnits underlag för nytt frälses uppväxt. Kan väl aldrig varit avsikten?

Lambertz mejlade med åklagare och polis, GP 19 september 2012

Lambertz måste avgå självmant, Eva Franchell i Aftonbladets ledarkrönika 19 september 2012

Tillägg 11.32 20 september 2012 Skandalöst av Göran Lambertz, Expressen 20 september 2012

Read Full Post »

som domare i Högsta Domstolen när han inte accepterar svenska Grundlagar och Sveriges Rikes Lagar som gör klart att en person som är frikänd är att betrakta som oskyldig? Lambertz är ett bra exempel på varför Sverige behöver en Författningsdomstol där samtliga domare utöver att de skall vara jurister läst som minst till D-nivå i ämnet Samhällskunskap samt C eller D-nivå i ämnet Historia. Vi kan väl ändå inte ha jurister på höga poster som försöker pådyvla folk sin egen uppfattning när domstol efter resning fattat sina beslut? Om vi kan det, så innebär det att alldeles för många aldrig hade förmånen att ha ämnes- och stadiebehöriga Samhällskunskapslärare när de gick i skolan.

GW sågas i mejl: ”Är han helt frisk?”, Expressen 19 september 2012
Juridisk expert: Kastar en skugga över domarkåren, SvD 19 september 2012
Lamertzmejl får kritik, SvD 19 september 2012
Sluta klös fast dig i svagisen, Lambertz; Kulturchefsbloggen på SvD 19 september 2012
Lambertz i mejl om Quick: Våra ”fakta” är pulveriserade, Aftonbladet 19 september 2012

Tillägg 17.55 Guillou: ”Går ut och skämmer ut sig igen”, Expressen 19 september 2012 Ack om det vore så väl att karln BARA skämde ut sig själv. Han skämmer inte bara ut hela domarkåren genom att agera så frågetecken samlas om kunskaper saknas i svensk Grundlag och lagar. Han skämmer ut hela svenska rättsystemet!
Lambertz mejlade med åklagare och polis, GP 19 september 2012
Lambertz intellektuella haveri, Oisín Cantwells kolumn Aftonbladet 19 september 2012

Read Full Post »

dumt att bevisa det och ännu dummare när någon som är part i måldiskussionen tvärt emot svensk lag försöker insistera att en friad är skyldig trots att domstol tagit sk. bevis och indicier med i sin bedömning och avfärdat dem! Hur sedan sagde domare i Högsta Domstolen Göran Lambertz kan få det till att hans agerande stämmer med svenska Grundlagar, det är en mycket stor fråga.
Verkar i högsta grad tveksamt om så är fallet. Olämpligt är det utan minsta tvekan!

Bevisningen mot Quick ignoreras eller förminskas, DN 31 augusti 2012
Lambertz: Självklart kan jag agera, GP 31 augusti 2012
Lambertz vägrar ge sig om Quick, Expressen 31 augusti 2012
Lambertz: Självklart kan jag agera, SvD 31 augusti 2012
Lambertz: Självklart kan jag agera, Aftonbladet 31 augusti 2012

I Sverige gäller svenska Grundlagar och lagar ALLA. Hög som låg. Enda undantaget i våra Grundlagar står Statschefen Kungen för. Lambertz agerande tycks visa på egocentrism på nivå som om vi hade haft en Författningsdomstol, denna med all säkerhet reagerat för. Kan; Får; Bör är tre helt skilda begrepp. Vetenskapligheten fallerar åter när det gäller Lambertz agerande.

Se även: Övertygande bevisning?, Norah4you 20 augusti 2012

Read Full Post »

Allra först noterar jag men visst leende att fd JK Göran Lambertz av något skäl 😛 (kan undra varför) ändrat sin enligt egen utsago starka övertygelse att övertygande bevisning skulle föreligga till det som finns refererat i dagens media övertygande indicier….. hm…. Eftersom vetenskapsteoriskt förhållningssätt är det jag ser som viktigast i alla fall där någon för fram en hypotes, oavsett om det är en av de sk. klimatforskarna (plockade för några år sedan ner några av dessa i en sciencegrupp på nätet pga total avsaknad av vetenskaplighet) eller en akademiska uppsats/avhandling eller i en bedömning av svensk domstol fattade domslut. Som en av mig ofta citerad vetenskapsteoretiker skrev:

Die wichtigkeit oder Bedeutung eines Problems hängt immer auch von subjektiven, bewer tendens Elementen ab.
Källa: Vollmer Gerhard, , Wissenschaftstheorie in Einsatz, Stuttgart 1993

Detta sagt vill jag peka på två allvarliga systemfel som framtonat inte bara genom Göran Lambertz gårdagsutspel samt debatt med Leif GW Persson (som var den som direkt pekade ut det ena systemfelet) utan också genom andra uttalanden Göran Lambertz själv gjort tidigare om hur han analyserat (hmmmm) domar när han suttit i position där det i hans arbetsuppgift varit att avgöra om fattat domslut varit rätt eller inte. Där har Göran Lambertz, och andra, berättat att den normala proceduren har varit att den högste domaren/juristen/utsedde JK(JO, DO) etc läst in argumenten för domslutet och låtit någon annan läsa in de olika parternas argumentation. Här föreligger ett allvarligt systemfel i svenskt rättsväsende. De må vara, vilket jag i sig ifrågasätter när vi talar om utsedda personer på nivå vi diskuterar, så att det anses att en person inte klarar av att läsa igenom x antal hundra sidor eller mer. MEN:
OM inte varje framfört arguments bärighet inte bara juridiskt utan också innehållsmässigt analyseras, i Quick/Bergwall fallet hela förundersökningsprotokollet, så uppkommer den icke källkriskt granskade situationen att falska utsagor/icke fullständigt analyserade ‘slutsatser’ rasslar igenom ‘systemet’ på samma sätt som när vi då jag var nyutbildad systemprogrammerare sa ‘skit in’ -> ‘skit ut’……

Med dagens SvD artikel SvD granskar Lambertz ”fällande” argument , SvD 21 augusti 2012 i utökade kunskapsbagaget, så tittar jag lite noggrannare på min egen argumentation i gårdagens bloggartikel
Övertygande bevisning, Norah4you 20 augusti 2012 där jag skrev:
Punkt 2 Bergwall berättade om en liten såg som han hade använt för att ha sönder nioåringens kropp. När polisen letade hittade man med metalldetektor bladet till en så kallad bågfil i det begränsade område där han hade sagt att verktyget skulle finnas. har som källvärde ännu lägre värde så länge inte det:
* visats att nioåringens blod fanns på bladet och/eller
* att forensic visat att det var den typen av blad som använts på nioåringens kropp
I artikeln finns det inte ens utrymme för realistiskt tvivel om det skulle varit möjligt att med den lilla sågen utföra det som terapeuter, läkare och polis vill använda som ‘övertygande bevisning’. Det finns många sågblad och liknande i de flesta skogar. Hur exakt gick det till när Quick/Bergwall ‘pekade ut området’? Inte ens den uppgiften finns med i artikeln. Vilket är anmärkningsvärt för alla som läst vetenskapsteori och som självfallet utgår ifrån att även jurister fått läsa detta för all analys av uppgifter mycket viktiga ämne. Dock är denna punkten den enda av alla fem uppräknade som med komplettering av antingen den ena eller andra (eller båda) * kommentarerna ovan skulle kunna leda till en hållbar slutsats i enlighet med Göran Lambertz påstående.

Men i SvD granskning av just det av Göran Lambertz argument faller även den eventuella möjligheten samman: ” SvD: Det upphittade bågfilsbladet kopplades ihop med den ”benbit” som också hittats. Sågbredden på mer än 0,8 millimeter stämde dock inte med skadan på ”benbiten” är som mest 0,3 millimeter. ”Benbiten” visade sig vid senare analys vara gjord av trä och limSvD granskar Lambertz ”fällande” argument , SvD 21 augusti 2012

Inom datavärlden på 70-talets början fanns det något som kallades ‘skit in’ leder till ‘skit ut’. Dvs det går aldrig någonsin att få bättre möjlighet att nå en hållbar slutsats än kvalitén på de data/uppgifter som ligger till grund för ingående argument. Det är här det finns ett allvarligt systemfel. OM inte argument analyseras utifrån alla premisser som måste vara sanna samtidigt om en uppgift/ett fakta presenterat av en part som för fram argumentet, så är inte det argumentet ‘Polisen hittade ett bågfilsblad där Bergwall sagt det skulle ligga något annat än motsvarande det vi i datavärlden på 70-talet kallade ‘skit in’. Kommer nästa instans och eller flera instanser inte att analysera bakgrundsmaterialet, så följer felet med och precis som när det gäller det sk. klimathotet (se inlägg under fliken Miljöfrågan – Rent vatten eller sök på ‘isbjörn’ i sökfältet för bloggen) den eller de felaktiga uppgifterna leda helt upp åt väggarna fel. Dvs till en icke hållbar slutsats. Som i bästa fall hittas innan slutsatsen kostat för mycket och/eller vållat skada. I sämsta går det som i fallet Quick/Bergwall.

Med andra ord det finns ett mycket allvarligt systemfel i svenskt rättsväsende om det är så våra/någons överklaganden behandlas!

V.S.B.

Så går jag vidare. Det finns också ett allvarligt systemfel när det inte bara bortses från vetenskapsteoretiskt förhållningssätt på höga poster inom svensk Offentlig förvaltning, trots att detta i sig om man läser förarbeten (vilket en domare här i bloggen vid tillfälle sa ‘vem läser dem?’) till lagtexter står i klar strid med såväl Regeringsformens 1 kap som med Förvaltningslagstiftning vi haft och vi har…. allvarligt som jag ser det att jurist bortser från att ta med den biten i sin analys.
Det bortses också från det som varje person som studerat historia vid något universitet inom eller utom landet lärt sig att skilja på: Närhet i tid, närhet i plats, tendens och syftet bakom. Dvs OM det är som berättas i artikeln i SvD så att Quick/Bergwall i ett av de första förhören talade om ett ‘operationsärr’ och sedan efter att förhörsledare mer eller mindre förvanskat Johan Asplunds mammas utsaga/framtvingat uppfattar jag att hon ser det; och att Quick/Bergwall via ‘hudåkomma efter många förhör ‘landar’ i ‘födelsemärke’, så är saken klar för alla som kan sin källkritiska analys: Utsagan har noll eller till nästan noll källvärde. Går överhuvudtaget inte att använda. Se även Hård kritik mot Lambertz, SvD 21 augusti 2012

Då kanske vän av ordning frågar men om en misstänkt brottsling inte lämnar tillräckliga uppgifter i första förhören, kan man då inte säga att det som framkommer i senare förhör inte är hållbart. Det är just det som är systemfelet: Vi har alltså jurister som varken är utredare med lång utredningserfarenhet eller vetenskapsteoretiskt tillräcklig bevandrade för att kunna läsa igenom hela utredningsprotokollet och se om det föreligger någon tendens alternativt syfte från utredarens sida. Jag skulle vilja påstå att flertalet, om än inte alla, av våra mest rutinerade utredare på polissidan har lärt sig att avsubjektivisera sin egen uppfattning när de gör förhör. Annat vore ren skandal och det har jag svårt att tänka mig skulle kunna passerat. Alltså bör i varje läge när tidigare dom skall analyseras en från fallet och utredaren samt den misstänkte helt fristående äldre erfaren utredare få se igenom förundersökningsmaterialet (obs inte åklagare för åklagare är inte den som har förhörserfarenheten) för att se om det föreligger en genomgående tendens och/eller att ett förutfattat syfte att fälla/fria går att se i protokollen.

Gör man inte en analys av tendens och syfte, då hamnar man lika fel som när Uppsalaskolans i övrigt mycket skickliga historiker utifrån Isländska sagorna kommer fram till än det ena än det andra ur sagor där det berättas att den siste man hoppade över bord och drunknade. Hur då någon skulle kunna fört korrekta uppgifter vidare, har ännu inte förtäljts 🙂

Sedan är många politiker och ledarskribenter helt fel ute när de tror att en kommission, självfallet i sann svensk ‘demokratisk’ anda bottnar i något bra. Det krävs som GW Persson sa igår att en åklagare ser om olaglig påverkan, mened eller annat förekommer. Har så skett, så är det viktigt för rättstaten att inte sopa under mattan med någon sanningskommission. En sådan kan vara ett komplement efteråt. Aldrig först om vi skall få stopp på subjektiva värderingar i hela rättsproceduren. Det skall kosta att inte göra sin hemläxa om man har som arbetsuppgift att se till att lära in, tolka och värdera hemläxan!

Kommission är ofrånkomlig, GP 21 augusti 2012
Så går debatten i fallet Thomas Quick, Expressen 21 augusti 2012
S-vill attu Quick-fallet granskas, DN 21 augusti 2012
Ingen blev klokare av ännu en Quick-debatt, Oisín Cantwells kolumn Aftonbladet 21 augusti 2012

Tillägg 22 augusti 2012 Lambertz borde vara mer rädd om rättstaten, SvD ledarsidan 22 augusti 2012
Borgström: Djupt kränkande kritik, GP 21 augusti 2012

Read Full Post »