Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Theories of Science’

The question is one of the easier to answer: Use mathematical analysis such as calculus of variation and process of variation same way you would if you try to solve Xenon’s paradoxs Then you use Tjebychev’s thesis. In other word if you have math in you, you wouldn’t need a calculator what so ever – it’s easy to calculate in your head.

Watts Up With That?

From NSIDC:

Antarctic sea ice: an update

Antarctic sea ice extent continues to make headlines because it has grown even as much of the globe, and Antarctica itself, is warming. Arctic sea ice, in contrast, is showing a marked decline. Warmer air and ocean waters are bathing both poles, so why does the Antarctic sea ice trend resist decline?

Data image showing Antarctic sea ice maximum extent for 2014

On September 19, 2014, the five-day average of Antarctic sea ice extent reached a maximum record, exceeding 20 million square kilometers for the first time since 1979. The red line shows the average maximum extent from 1979-2014. Credit: NASA’s Scientific Visualization Studio/Cindy Starr

Despite what some might think, high ice extent in Antarctica does not balance out low ice extent in the Arctic. Antarctica is showing strong warming in other areas, and is experiencing the consequences of this warming, such as the dramatic breakups of ice shelves on the Antarctic…

Visa originalinlägg 953 fler ord

Read Full Post »

Jag utgår från att en gymnasielärare i matematik har gått på Lärarhögskolan. Hur det ens är möjligt att ha missat att det är de tidiga skolårens lärare som formar eleverna, det undrar jag. Hur det ens är möjligt för en behörig lärare som måste ha fått kunskap om Barn och Ungdomars utveckling, fått lära sig pedagogik, metodik och didaktik att försöka smita från sitt eget läraransvar och skylla på eleverna för det ena och det andra, det är andra stora frågan. VÄX UPP OCH TA DITT LÄRARANSVAR. Försök inte skylla på eleverna det säger mer om dig själv Johan Svensson, än det någonsin säger om de elever som har oturen att få en lärare som inte vill, vågar eller kan klara av att vara lärare.

Tillåtet vara dum i Sverige. Mycket dumt att själv bevisa det!

Skolinspektionen är fel ute när det gäller elever som misslyckas med sina studier. Det är oftast inte lärarna och rektorerna som ska kritiseras. Misslyckandet beror nästan alltid på att eleverna har fel inställning till studierna, skriver matematiklärare Johan Svensson.

Skolinspektionens uppgift är att kontrollera att skollagen följs av skolorna i Sverige. Detta är en oerhört viktig uppgift för att säkerställa att undervisningen är likvärdig och håller hög kvalitet.

Jag har tagit del av inspektionens bedömning av Hvitfeldska gymnasiets stödåtgärder för svagpresterande elever. Kritiken går ut på att ”det finns tillfällen då lärare i sitt agerande utgår från att elevers eventuella svårigheter med studierna beror på egenskaper eller omständigheter som är kopplade till eleven”. Vidare konstaterar Skolinspektionen kritiskt att ”eleven förväntas anpassa sig till den utbildning som erbjuds”.

Vad menar myndigheten?Oftast elevernas eget fel att de inte klarar gymnasiet, Johan Svensson matematiklärare på Lindholmens tekniska gymnasium Göteborg på GP debatt 18 Mars 2016

NEJ, det är du som brister. Inte eleverna. Du brister på två sätt:

* OM inte elever som kommer till din klass har fått lära sig studieteknik, så är det din f-ade skyldighet som lärare att ta den eller de första lektionerna i ditt ämne till att gå igenom vad som krävs för att klara ditt ämne.

* OM du inte klarar av att möta varje elev du får i ditt klassrum på den enskilde elevens nivå, så kan du möjligen skylla den saknade kunskapen på elevens tidigare lärare,
MEN
och det är viktigt! Du har ändå skyldighet som lärare att ta reda på var varenda elev du har står samt vid behov hjälpa till så att eleven får det extra stöd den borde fått för länge sedan!

Snacka inte mer goja! Läs gärna: När kunskap inte värdesätts

Bitar av ett debattsvar från Hannah Franks aktiveringspedagog inom socialpsykiatrin, är ok.

Johan Svensson jämför i sin debattartikel ”Oftast elevernas eget fel” matematikinlärning med att lära sig cykla, och menar att det bara handlar om inställning och attityd:

”Det är inga medfödda egenskaper som gör att eleven inte gör sina läxor, inte kommer i tid, är okoncentrerad på lektionerna och på andra sätt missköter sina studier. Visst finns det omständigheter som gör att en del elever har svårt att klara sin gymnasieutbildning, men det absolut vanligaste är att misslyckandet beror på felaktig inställning till studierna. Det händer nästan aldrig att en elev som följer undervisningen och är aktiv under lektionerna inte klarar sin gymnasieutbildning”, skriver han bland annat.

Alla dessa exempel på ”felaktig inställning” som Johan Svensson listar kan vara konsekvenser av kognitiva svårigheter, som ofta leder till att det helt enkelt inte går att följa undervisningen och vara aktiv under lektionerna utan individuella anpassningar.Vem skulle ge en vanlig cykel till ett barn utan ben, Hannah Franks aktiveringspedagog inom socialpsykiatrin på GP debatt 19 Mars 2016

Tyvärr har Hannah Frank, liksom många andra, inte fattat det som vi som läste Socialpsykologi inom Sociologin på 70-talet fick lära oss. Det som nu kallas kognition är ett resultat av den spegling som barn får under sina första 10-12 år. Det ingår i ett barns utveckling att man måste kunna sätta och våga sätta gränser. Stimulera och bejaka det som är bra vilket enligt alla allvarligt menade vetenskapliga studier de senaste 90 åren visat. Det är lätt att strunta i att lyfta men varje gång man som vuxen oavsett i vilket sammanhang man har med ett barn att göra, varje gång så skapar man de grundvärderingar som barnet sedan handlar efter och reflekterar över. Kognition är en viktig bit, alldeles för viktig för att användas som ursäkt när barn inte ”vill” eller ”kan” lära in. Det är vi vuxna som mött barnet och inte tillfredställt de behov och/eller gett det extra stöd som barnet behöver.

Läs även: Studier, tips med mera

Read Full Post »

Had to check my calender. No it’s not April 1st when people tend to joke around. Yale University WILL Close Climate Change Institute…..

After a University decision to cut all its funding, Yale’s Climate & Energy Institute will close by the end of June.

The loss of the institute, which for the last eight years has conducted research related to issues of climate change, leaves a hole in climate and energy studies at Yale. Although the Energy Studies academic program will continue within Yale College, students in the YCEI said they were outraged by the budget cuts and subsequent closure of an institute that is one of the only research-focused climate change programs for undergraduates on campus. The announcement came in a Monday afternoon email to the YCEI community from institute co-directors and geology and geophysics professors David Bercovici and Jay Ague, and follows years of cuts to the institute’s funding, according to students involved in the organization.

“While not all good things have to come to an end, sometimes they just do,” Bercovici and Ague wrote. “The YCEI will stop activities and close up shop as of June 30, 2016.” Read more at: Yale University Closes Climate Change Institure, Guest essay by Eric Worrall on wattsup 2016/03/03

Where have all the money gone……. good the stupidity seems to come to an end.

Read Full Post »

Somewhere over the rainbow I do hope that the religious CO2-believers understand that reality beats fiction,
and while it’s allowed for any human to be stupid,
it’s never good to prove it him-/herself…

Where have all the money gone collected by true CO2-threat believers? Has anyone seen an estimated total cost for the believers’ so called experts ”studie”
and
above all have anyone of the belivers understood that this winter the Antarctic is even worse than when the belivers ship had to be resqued from the frozen ice of Antarctic?

Guess at least some of you are aware of a potential true scientists been frozen in with an ice-breaking ship travelling to a true (hopefully) scientstation i Antarctic with supplies and exchanging scholars…..

Funny thing is that in the video that goes with the article, they try to prove that this isn’t the ordinary situation i Antarctic….. but we who have access to what happened in the past, we know that facts beaten the believers more than once before…..

Anyhow here is the article in The Sydney Morning Herald:
<em<Australian icebreaker the Aurora Australis has run aground at Mawson Station in Antarctica.

The ship broke from its moorings just after 3pm on Wednesday during a heavy blizzard with 67 expeditioners on board, the Australian Department of Environment confirmed.

Current blizzard conditions are hampering a full assessment of the damage Australian Antarctic Division Ivebreaker Autora Australis has run aground at Mawson Station in Antarctica, Sydney Morning Herald February 24, 2016 – 9:55PM

Swedish papers:
Isbrytare på grund i Antarktis, DN 25 Februari 2016

En australisk isbrytare har kört på grund i en snöstorm i Antarktis.
Ombord finns 68 personer och fartyget var på väg till Mawsonstationen med förnödenheter när olyckan inträffade. Ingen ombord skadades, men de kan inte ta sig någonstans innan förhållandena förbättras
Isbrytare på grund i Antarktis, SvT.se 25 Februari 2016

Isbrytare på grund i Antarktis, Aftonbladet 25 Februari 2016

Does anyone remember:
”Rescue situation in Antarctic remains unchanged,” the Australian Maritime Safety Authority (AMSA) said in an update on Wednesday. ”Helicopter unable to fly in current weather conditions. Raining in area & winds 20-30 knots.”

Australian authorities, who are coordinating the rescue, plan to use the helicopter on board the Chinese-flagged icebreaker Xue Long to bring 52 passengers off the boat, leaving behind its 22 crew members.

They would then be taken by barge from the Xue Long to the Aurora Australis.

AMSA said the latest information was that the Chinese vessel was ”moving and manoeuvring slowly around the ice”, allaying fears that the Xue Long had itself become trapped.

”The Rescue Coordination Centre has no information indicating they are stuck in the ice at this time,” spokeswoman Lisa Martin said.

Passengers on the stranded ship had been following in the footsteps of Australian Sir Douglas Mawson and his 1911-1914 expedition and they greeted the New Year with cheer, singing an anthem they wrote to ring in 2014.Winds, rain put Antarctic ship rescue on hold, Bangkokpost 1 Jan 2014 08.49 local time Bangkok GMT 01.49 wrote about it in:
1 Jan 2014 – News on partying Antarctic ship

Watts Up With That?

fish_stories[1]

From the department of wasted grant money and YALE SCHOOL OF FORESTRY & ENVIRONMENTAL STUDIES, comes this models gone wild fish story moment, bold mine:

Global warming will drive vast, unpredictable shift in natural wealth

Examination of shifting fish stocks illustrates potential net loss in global wealth

Many studies have shown that critical natural resources, including fish stocks, are moving poleward as the planet warms. A new Yale-led study suggests that these biophysical changes are also reallocating global wealth in unpredictable, and potentially destabilizing, ways.

On its surface, these biophysical movements will shift resources from communities and nations closer to the equator into places closer to the poles. In many cases this would seem to exacerbate inequalities between richer and poorer communities.

But writing in the journal Nature Climate Change, the researchers suggest that the impacts on net global wealth may not be that straightforward. In fact, they make the…

Visa originalinlägg 702 fler ord

Read Full Post »

Please remember one of wattsup blogs I reblogged earlier this year: But, since the middle of 2005 (that would be slightly over 10 years), the arctic sea ice area anomaly has been oscillating steadily at right around -1.0 million sq kilometers. So, whatever 70 year cycle or natural change or polar bear shitte piles caused it to “change” from its 1979-1990 average of +1.0 Mkm^2 to -1.0 Mkm^2, the effect has NOT done ANYTHING to further melt arctic sea ice since 2005. In fact for almost all of the past 18 months, arctic sea ice area has been hovering right at the -2 std deviation levels all the time. Not increasing to be sure, but not decreasing either.True facts presented in comments of ”Gosh a new model based study puts temperature increases caused by CO2 emissions on the map, Wattsup with that 2016/01/20 Have all the money gone to find a model supporting CO2-believers beliefs….. ?????

Also please note that there are those who are so in to the beliefs that they can’t understand that Fictions aren’t Facts….
One of all CO2-believers wrote an article in a Swedish Paper today(obs Swedish text) Trafiken ökar – stick i stäv med klimatmålet, Svante Axelsson
generalsekreterare för Naturskyddsföreningen, GP Debatt 22 February 2016

Watts Up With That?

Guest Opinion: Dr. Tim Ball

A scene from the NYC &quot;peoples climate march&quot; in September 2014 A scene from the NYC ”peoples climate march” in September 2014

An interesting pattern developed early in the official involvement in global warming. If a person challenged the claim that humans were causing global warming (AGW), it was assumed they were on the political right. If you supported AGW, then you were on the left. This categorization is not related to the science, but to the political nature of the science involved. This occurred in two major parts. The original objective of those using global warming for their political agenda and the marginalizing of those who questioned the science by linking them to industries and their wealthy owners. The author believes the evidence shows that human CO2 is not causing AGW, that the hypothesis is not proved. This article is not written to pick political sides. Rather, it is an attempt to help understand the…

Visa originalinlägg 1 515 fler ord

Read Full Post »

Somewhere over the rainbow, sun may shine on good and evil, on facts as well as fiction.
BUT
Always remember: Nature is Nature and Facts are Facts, not Fiction.

Watts Up With That?

Guest Post by Bob Tisdale

This post will serve as part 2 of the 2015 update of the model-data comparisons of satellite-era sea surface temperatures. The 2014 update is here. This, the second part, contains time-series graphs.  But the data and model outputs are being presented in absolute, not anomaly, form.

INTRODUCTION

The climate models used by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) are not simulating climate as it exists on Earth.  That reality of climate models will likely come as a surprise to many climate laypersons.

We presented in part 1 of this series how the spatial patterns of the modeled warming rates for the surfaces of the global oceans from 1982 to 2015 (the era of satellite-enhanced sea surface temperature observations) show no similarities to the spatial patterns of the observed (data-founded) warming and cooling.  And we discussed why it’s important that the models used by…

Visa originalinlägg 2 979 fler ord

Read Full Post »

Sooner of later everyone who believed in CO2- and Climate threat will understand that they faced the worst Scam ever. Follow the money. Money-routes never lie. There must be at least a dozen out there who knows how to write an algoritm if they aren’t in bank-it sphere…..

Also please read: WUWT: Supreme Court puts Obama’s “climate saving” power plant regulations on hold, Sasjal.wordpress.com 2016/02/10

Where have all the money gone?

Watts Up With That?

From the skeptics and common sense win one department…

Tanner Creek Power Station in Lawrenceburg, IN - closed in 2015 by new EPA regulations. Photo by A. Watts Tanner’s Creek Power Station in Lawrenceburg, IN – closed in 2015 by new EPA regulations. Photo by A. Watts

A divided Supreme Court on Tuesday abruptly halted President Obama’s controversial new power plant regulations, dealing a blow to the administration’s sweeping plan to address global warming.

In a 5-4 decision, the court halted enforcement of the plan until after legal challenges are resolved.

The surprising move is a victory for the coalition of 27 mostly Republican-led states and industry opponents that call the regulations ”an unprecedented power grab.”

By temporarily freezing the rule the high court’s order signals that opponents have made a strong argument against the plan. A federal appeals court last month refused to put it on hold.

The court’s four liberal justices said they would have denied the request.

The plan aims to stave off the worst predicted…

Visa originalinlägg 33 fler ord

Read Full Post »

Nu får det vara nog med att fortsatt påstå att det existerar ett CO2-hot. Den största och värsta penningbluffen som hittills existerat mig veterligt! Senaste försöket påståendet att 2015 var det varmaste året på jorden. Icke sant. Vi har haft ett antal väldokumenterade varmare år när faktiskt uppmätt temperatur inte ”korrigerats” (not 1) Detta så sent som på 1800- och 1900-talet. För övrigt torde varje elev som läst Geografiboken i SO-ämnet och Fysik årskurs årskurs 7 väl veta om CO2-värdet har varit exakt detsamma avrundat till 0.04 %

Förra året det varmaste hittills, Aftonbladet 20 Januari 2015 Inte ens om man tar de år som mätning från satellit gjorts och kallar den tiden ”Modern tid” är det sant. Inte ens under 2000-talet har 2015 utmärkt sig som varmaste året i mätningar. Endast efter att sk. forskare använt modeller där de valt att Sätta räven att räkna hönsen d.v.s. visat okunskap hur man skriver algoritm, vilket är illa nog; samt korrigerat faktiska värden utifrån uppmätt CO2 på ö i Hawaii glömmande tre viktiga bitar:

* Mätstationerna är till för vulkanforskare som mäter CO2 höjs utsläppen = trycket inuti ökar så också risken för vulkanutbrott.

* Alla vulkaner, även de som är döda sedan miljoner år, släpper ut varierande mängder CO2. Världens vulkaner på land och i hav står för 92% av ALLA CO2 utsläpp…… Människan för mindre än 1%.

* Volymprocent och viktprocent är inte samma sak….. men sk. forskare blandar dem friskt med och utan kunskap om hur man räknar multiplikation i tal där första siffran kommer efter 0,0 …..

Dags för många att repetera: Några fakta och källor CO2-troende glömt

bl.a:

Några fakta o källor CO2-troende glömt

Redigera

en av vädermännen skriver att källorna inte är trovärdiga. OBSERVERA Han har inte varit inne på Facts and Fiction, ingen har varit inne och läst där idag – så hur han först avfärdar de källorna som finns i Norah4facts, det är väl som vanligt bland de som tror sig kunna utan att göra sig besvär att göra källkritisk kontroll…. att avfärda det nedan som icke trovärdigt säger tyvärr allt om CO2-troende folket!

@IngerNorah4you Som sagt, vi släpper detta. Jag ser inte detta som trovärdiga källor, tyvärr.

— Patrik Nordkvist (@PatrikNordkvist) 7 augusti 2014

Gaser och gaslagar, fy.chalmers.se
P Winsor, Arctic Sea Ice Thickness Remained Constant During the 1990s published in GEOPHYSICALRESEARCHLETTERS, VOL.28, NO.6,PAGES1039-1041, MARCH15, 2001

Samt:läs sammandraget till en verklig vetenskaplig rapport, tillråga på allt publicerad på Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Changes hemsida…. Lower Murray Lake, Ellesmere Island, Nunavut, Canada; co2science.org

Working with sediment cores extracted from Lower Murray Lake, Ellesmere Island, Nunavut, Canada (81°21’N, 69°32’W) in 2005 and 2006, the authors calculated annual mass accumulation rate (MAR) for the past five millennia, which they used to derive a relationship between MAR and July temperature at the two nearest permanent weather stations over the period of instrumental measurements. This work revealed there were several periods over the past 5000 years when the temperature of the region exceeded the peak temperature of the 20th century, the most recent of which was during the Medieval Warm Period, which we have delineated on the following figure as occurring between about AD 930 and 1400, and where the peak temperature of that period can be seen to have been about 0.6°C higher than the peak temperature of the Current Warm Period.
Källa: Cook, Bradley, Stoner and Francus, P. 2009. Five thousand years of sediment transfer in a high arctic watershed recorded in annually laminated sediments from Lower Murray Lake, Ellesmere Island, Nunavut, Canada. Journal of Paleolimnology 41: 77-94.

Annat viktigt att känna till:
….But, since the middle of 2005 (that would be slightly over 10 years), the arctic sea ice area anomaly has been oscillating steadily at right around -1.0 million sq kilometers. So, whatever 70 year cycle or natural change or polar bear shitte piles caused it to “change” from its 1979-1990 average of +1.0 Mkm^2 to -1.0 Mkm^2, the effect has NOT done ANYTHING to further melt arctic sea ice since 2005. In fact for almost all of the past 18 months, arctic sea ice area has been hovering right at the -2 std deviation levels all the time. Not increasing to be sure, but not decreasing either.True facts presented in comments of ”Gosh a new model based study puts temperature increases caused by CO2 emissions on the map, Wattsup with that 2016/01/20 Have all the money gone to find a model supporting CO2-believers beliefs….. ?????

Klimat är väder och temperatur under lång tid. Inte så få år ens varit möjligt att ”mäta temperaturen” från satellit… mäta….. en sanning med stor modifikation. Det enda som går att mäta från satellit är återstrålning. Vilket inte är samma som temperatur varken vid yta eller 3 meter upp resp 3 meter ner o.s.v. när det gäller vatten i floder, sjöar och hav. Hav förresten…. det existerar INTE en fast havsnivå. Havsnivån varierar utöver ebb och flod beroende på vindar på varierande nivåer från jordyta upp till atmosfärens högre skikt, jordens plats i den ovala omloppsbanan runt solen, jordens vinkel mot solen, jordens vobbling o.s.v.

Ett bra bevis som de flesta borde förstå utan ytterligare instruktioner återger jag från bloggartikel skriven 2012:

Not 1:

Äntligen efter 671 år

(671 år var det 2012, artikeln redigerad nya bilder tillagda)
inom 400 år möjligt för människor att återse/åter se hur Grönlänningarna som exporterade smör (i saltade krus) och hård ost(!) till Europa under 1300-talet verkligen levde och bodde! För mellan år 980 och fram till 1341:s flertal vulkanutbrott som drastiskt sänkte temperaturen på Grönland, och på hela norra Hemisfären, så var det flera grader VARMARE än idag. Speciellt varmt var det perioden fram till år 1200. Men även senare så odlades det t.o.m. äpplen på sina håll på Grönland.

Glöm alla fantasier och möt verklighetens nordliga klimat som dramatiskt sänkte temperaturen bl.a. på Grönland så att det först år 1990 var möjligt för arkeologer att gräva fram delar av Garden under Sandet. Gården som exporterade smör och ost i saltvattentunnor till Norden och via Orkney till England. Bl.a. till Drottning Margaretha I:s fatabur.

Hört talas om Gården under Sanden, även kallad GUS?
”Most of the Viking expansion took place during what scientist refer to as the dimatic optimum of the Medieval Warm Period dated ca, A.D. 800 to 1200 (Jones 1986: McGovern 1991); a general term for warm periods that reached chere optimum at different times across the North Atlantic (Groves and Switsur 1991). During this time the niean annual temperature for southem Greenland was 1 to 3°C higher than today.”
Julie Megan Ross, Paleoethnobotanical Investigation of Garden Under Sandet, a Waterlogged Norse Farm Site. Western Settlement. Greenland (Kaiaallit Nunaata), University of Alberta, Department of Anthropology Edmonton. Alberta Fa11 1997, sid 40

En av de vanligaste pollen funna vid utgrävning av Garden i Sandet var Cyperaceae, om man läser Linnaeus, den virutella floran noga så skulle den inte kunnat finnas där alls….. men det borde ju inte odon, en, Lomme (Capsella bursa pastorais), kråkbär eller säd av olika sorter heller…..

Exempel på fyndplatser norra Halvklotet
En:

En (sv) Juniperus communis (latin)

En (sv)
Juniperus communis (latin)

Nordkråkbär:
Nordkråkbär

Titta gärna på utbredningsområden på Grönland och i Nordamerika.

För att inte tala om att björk och sälg var vanligt förekommande i tidigaste och senare bosättningsperioden. I mellantiden var det varmare….

Ladugården och andra uthus var så stora att de flesta icke kungliga gårdarna i Norden under vikingatid – tidig medeltid borde varit avundsjuka på ytorna och antalet bås i stallet.

Till att börja med kan Ni läsa om Gården under Sandet på Wikipedia Western Settlement, Engelska Wikipedia men för mer detaljerade uppgifter vänligen läs: Greenland, mnh.si.edu
mer allmän info finns här: The Viking farm under the sand in Greenland, freerebublic.com Gården låg under flygsand som täckt den samtidigt som permafrosten slog till och det var först 1991 som gården började anas.

Mycket intressant information om Gården under Sandet finns på sid 17 av Finds of Norse Textile in Greenland, unipress.dk där det nämns att gården hittades eftersom två renjägare såg stora(!) trästycken som stack ut ur permafrostens sandhögar.

Så glöm alla fantasier om att vi nu har varmare än förr i tiden. Det är ren och skär lögn som CO2-folket och de sk. forskarna presenterar.

Issmältningen fortsätter höja havsytan, DN 30 november 2012 Påståendet är inte sant. Fakta inte fiction är det som gäller i vetenskapens värld även om en hel del vill försöka glömma det…

Havsyta är ett medelvärde över tid. För Östersjöområdet som är ett innanhav gäller att havsytan en normal dag kan variera upp till 40 cm +/- under dagen samt med mer än 1 m +/- under året och även mellan olika år samma datum beroende på hög respektive lågtryck.

I havet utanför landområden varierar havsvattenytan under ett år inte bara beroende på ebb och flod som varierar vid mätningspunkt på upp till 16 meter under ett normaldygn Determining avarage tidal effects, physics.stackexchange.com Kan variera ännu mer vid pålandsvind som följer direkt på frånlandsvind.

Ute på öppet hav varierar det normalt med +/- 28 meter under ett normaldygn utan stormstyrka eller mer. Så att påstå sig ha mätt över hela jorden och räknat ut på cm meter när är ens det tokigt. Helt omöjligt att visa en förändring på millimetrar när för vädret är inte lika överallt och det är ingalunda normaldygn samtidigt överallt men för att få med alla parameterar skulle det krävts detta samt att det gått att göra jämförelse direkt från medelvärde per dag jämförbart datum över längre tid.

Det är i områden med landhöjning och eller landsänkning som det är möjligt att mäta i cm över en 10 års period. Inte ens där är det linjärt på alla intilliggande orter som ligger vid samma kust. Kan skilja på mer än 10 cm förändring över en hundraårsperiod beroende på var inlandsisen låg som tjockast respektive låg kvar längst samt beroende på grundförhållanden.
Och var har de mätt, Norah4you 28 november 2012

Se även Facts and fiction, Norah4facts sida

Snurren finns det gott om som vill göra sig lättförtjänta pengar för det ligger ingen som helst sanning i Klimatkollaps hotar vid fortsatt dödläge, SvD 30 november 2012 För övrigt har varje isbjörn i förrgår 458,64 KVADRATKILOMETER havsis i Arktis om vi delar upp hela ytan på antalet uppskattade isbjörnar…. och mer yta blir det dag för dag som ALLTID vid denna årstiden.Not 2 The latest value : 10,090,156 km2 (November 29, 2012), Data of Sea Ice Extent IARC-JAXA Information System, IARC, UAF P.O. Box 757340 Fairbanks, Alaska 99775-7340 USA

Tillägg 18.34 Göteborgsdemonstration mot klimathotet, GP 1 december 2012 Att de inte kan bättre.

Tillägg 00.17 2 december 2012 Politiker bör signalera att bil inte är självklart, två psykologprofessorer på Svd Opinion 1 december 2012

Tillägg 00.52 4 december 2012 En del blir aldrig vuxna…. tror de fortfarande på tomten också? Sov de sig igenom lektionerna i NO och Historia? Här är jorden vi ger till våra barn, Aftonbladet 3 december 2012
Så påverkar klimatet din hälsa, SvD 3 december 2012
Hoppas deras barn får bättre bildning genom god utbildning så de lär in vad som lärarna lär ut…. 😛

Tillägg 06.19 5 december 2012 De rika länderna krossar oss, SvD 3 december 2012 Det skulle kunna vara en annan infallsvinkel på varför det trots naturvetenskapliga och arkeologiska motbevis fortsatt bedrives hets om klimathot. OM Nord-Sydkonfliktens effekter drabbat Nord mer än Syd och Nord har önskat hitta politisk möjlighet att hålla tillbaka Syd skulle det kunna vara en förklarlig bakgrund till att CO2-hotet fortsatt förs fram. En fuling värre än kolonisationen av Afrika om så vore fallet. Men det kan väl aldrig vara frågan om pengar och smitande från ansvar från kolonisationens följder?

– – – – – – – – – – – – Slut på utdrag från bloggartikel 2012 – – – – –

Read Full Post »

Please note this important information from comment below But, since the middle of 2005 (that would be slightly over 10 years), the arctic sea ice area anomaly has been oscillating steadily at right around -1.0 million sq kilometers. So, whatever 70 year cycle or natural change or polar bear shitte piles caused it to “change” from its 1979-1990 average of +1.0 Mkm^2 to -1.0 Mkm^2, the effect has NOT done ANYTHING to further melt arctic sea ice since 2005. In fact for almost all of the past 18 months, arctic sea ice area has been hovering right at the -2 std deviation levels all the time. Not increasing to be sure, but not decreasing either.True facts presented in comments of ”Gosh a new model based study puts temperature increases caused by CO2 emissions on the map, Wattsup with that 2016/01/20 Have all the money gone to find a model supporting CO2-believers beliefs….. ?????

Watts Up With That?

From the ”linear thinking doesn’t follow reality” department, comes this stunning revelation that sounds pretty much just like every other press release about climate we’ve ever read. Plus, they’ve got a map!

A new study puts temperature increases caused by CO2 emissions on the map

Concordia research findings can be used to show the impact of human activity on local climate

Montreal, Jan. 20, 2016 — Earth’s temperature has increased by 1°C over the past century, and most of this warming has been caused by carbon dioxide emissions. But what does that mean locally?

A new study published in Nature Climate Change pinpoints the temperature increases caused by CO¬2 [sic] emissions in different regions around the world.

Using simulation results from 12 global climate models, Damon Matthews, a professor in Concordia’s Department of Geography, Planning and Environment, along with post-doctoral researcher Martin Leduc, produced a map that…

Visa originalinlägg 373 fler ord

Read Full Post »

Rebloggad artikel från SasjaL

Följ länken till ”Another Climate Scientist Accused of Financial Fraud”.

There is no suggestion at this stage that Alongi produced fake results for research papers, but in my opinion this has to be considered a possibility, if the charges against Alongi are upheld. After all, if Alongi falsely claimed to have spent half a million dollars on radioisotope testing, it would look pretty strange if he didn’t produce any false test results, to justify the expenditure of all that money. According to Research Gate, Alongi has helped author 140 publications, and has been cited 5,861 times.
begrunda det samt övriga texten.

Kom gärna ihåg frågan som ställts i min blogg flera gånger: Where have all the money gone.

SasjaL

Visa originalinlägg

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »