Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Theodrik den store’

För de flesta antar jag att Jordanes är den om inte enda, så väl den mest kända källan för uppgifter om Goterna, Goternas historia och deras ursprung. Finns dock avsevärt fler bevarade skriftliga dokument, en del i B2-C3 versioner som skrivits av i Östra Medelhavet från 300-talet och framåt. Andra i varierande fullständighet bevarade eller avskrivna inom Grekisk Ortodoxa eller av Rysk-Ortodoxa kyrkans fäder. Lite om en av alla dessa källor, en som till råga på allt är en känd Romersk källa står skrivet här:

Lite om Cassiodorus

Read Full Post »

Goternas historia har traditionellt berättats utifrån Jordanes. Av det skälet är Jordanes uppgifter fundamentala för värdering av goterna i arbeten som behandlar äldre historia och eventuella Skandinaviska ursprung. Kunskapen om Jordanes är inte stor. Bland frågor som diskuterats finns: vem han var och vad hade han för möjligheter att berätta om goterna. Jordanes hänvisar ofta till Cassiodorus. Därför är personen Cassiodorus hans bakgrund samt möjlighet att känna till goternas äldre och samtida historia viktiga för Goternas Historia.

Cassiodorus, en av Jordanes källor till Goternas Historia

Read Full Post »