Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘The Guardian’

En av de största skitarna i amerikansk säkerhetshistoria fortsätter att visa att han liksom så många andra unga har noll koll på säkerhetspolitik och absolut var en fel man utifrån kunskapshänseende på den plats han rymde från. Största skitarna? Det är bara naiva och fullständigt okunniga som går och tror att det finns ett enda land på denna jord som inte använder sig av signalspaning och/eller annan form av avlyssning! Inget nytt under solen. Har utifrån respektive tidsperiods tekniska och materiella förutsättningar funnits de senaste 3 000 åren! Människor blir inte snälla varken när det gäller rent kriminella ofarliga ageranden eller falska desformativa påståenden som gör världen betydligt farligare. Demokrati är inte vad dessa vänsternissar till vänster om svenska Vänsterpartiet försöker påskina! Har ingen som helst betydelse om de är/varit vänsternissar i USA eller om de tillhör/skyddas av/stöttas av vänsternissar från gammelkommunister alternativt sk. oppositionella i Ryssland! Den senare gruppen är farligast av alla för de demokratiska värdena. Förvisso påstår de sig vara förföljda av Putin, men själva kräver de rätt att trampa på oliktänkande speciellt på religiösa grupper. Det är inte demokratiskt beteende att som Pussy Riot kränka kyrka man fått tillstånd att uppträda i varken genom att ha för troende vulgärt beteende eller att häda!

Hur många naiva unga som gått i vänsternissarnas desinformations fotspår det finns? Fler än vad det fanns på 70-talet då samma källas pengar försökte omstörta världen! Demokrati ‘kära’ vänsternissar kräver att Ni respekterar och ger Era meningsmotståndare exakt samma rätt att använda sin Yttrandefrihet som den som Ni själva kräver för Er räkning.

Glömmer jag bort högernissarna till höger om och ännu några inom Sverigedemokraterna? Nej absolut inte. Där torde alla demokratiskt lagda riksdagsmän i Sverige från Vänsterpartiet över Socialdemokraterna och Miljöpartiet via Alliansens Folkpartiet (där vissa nissar gått på desinformation och/eller missförstått Sveriges Grundlagar), Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna samt en bit in i Sverigedemokraterna(Åsiktsfrihet kräver att man respekterar sina meningsmotståndare och att man uttrycker sig samt verkar mot diskriminering som strider mot landets Grundlagar/Konstitution). Att försöka sätta sig på höga hästar och sätta sin egen privata subjektivt påverkade uppfattning som mer värd än andras; att försöka stoppa oliktänkande som håller sig inom landets Grundlagar/Konstitution det är Diktatur oavsett om dessa som sätter sig på hästarna hör hemma på yttersta vänster eller yttersta högersidan.

Snowden är och förblir vår tids största skit. Stödd som han varit av vänsternissar till vänster om det demokratiska svenska Vänsterpartiet. Att det finns de inom de demokratiska partierna som gått på desinformation och gått på att allt är förbjudet även om Du som person själv skrivit på utan att läsa det finstilta som gäller för nätet, förklaras bäst av den historielöshet som många under 45 år visar upp idag. Curlade barn har blivit föräldrar och ve den som går emot deras egna barns ‘bästa’ som föräldrarna ser det. Detta gör den politiska situationen i världen än mer explosiv än vad den skulle varit om respektive grupper från vänsternissar över curlande föräldrar till högernissar respekterat det som Demokrati står för!

Vilket är syftet att försöka rasera ett hus bärande balkar utan att redovisa vad som de själva vill ha i stället, sluta upp med flummet om att stå för Yttrandefrihet och Åsiktsfrihet – så länge Ni inte accepterar andra åsikter än den Ni för stunden anser vara politiskt korrekt, så länge har Ni absolut ingen trovärdighet oavsett vilken av alla utomparlamentariska grupperingar Du som individ valt att tillhöra!

Läs gärna Inget svek mot men av Snowden, Norah4you 17 juli 2013 samt Historielöshet ….. vad är det?, Norah4you 20 augusti 2013

Snowden manar landsmän till demonstration idag, SvD 26 oktober 2013 Landsmän? Snowden vill definitivt inte förbättra de frihetslagar som finns i USA och dessa är tvärt emot vad vänsternissar försöker påstå avsevärt större för enskilda människor som inte vill begå brott eller omstörta USA:s konstitution än vad något annat land på denna jord har. Vi i Sverige har stora inskränkningar sedan före Andra Världskriget i förhållande till vad en enskild amerikan har.

Dagens värsta desinformation står Guardian med hänvisning till Snowden för: Brittiska underrättelsetjänsten GCHQ har lagt ner stor möda och avsevärd lobbying för att hemlighålla omfattningen av elektronisk övervakningen, skriver The Guardian på nätet med hänvisning till läckta dokument från den avhoppade, amerikanske underrättelsetjänstemannen Edward Snowden.Ville dölja övervakningsprogram, GP 26 oktober 2013 Största lögnen någonsin från Guardians sida! Vänligen läs <A HREF="f.d. chefen på MI5:s självbiografi utkommen 1987.
Peter Wright med Paul Greengrass, Spy Catcher,Viking Penguin Inc 1987. Svensk titel Spionfångaren, Den nakna sanningen om brittiskt kontraspionage. Boken finns i ett stort antal svenska utgåvor och på 41 svenska bibliotek.

I den boken beskriver Peter Wright i första hand det engelska kontraspionaget. Men där framkommer även en hel del uppgifter om det amerikanska. Vad alla borde känna till är att lagstiftningen när det gäller det som blev nätet som kom att gå över till senare datalagar byggde på gamla traditioner i samtliga länder om avlyssning och postöppning. Från 1971 och fram till mitten av 90-talet byggde på att den nya datatekniken som öppnade upp först i det militära och för speciella storföretag använda mailfunktionen skickades utanför det vi idag skulle kalla intranät på en plats via modem. Allra först via telefonmodem. Det fanns inte egna datalinjer och absolut inte någon som helst direktuppkoppling. Det var före Microsofts tid. De datalagar och de kontraspionagelagar som funnits för brevöppning och för avlyssning på telefonlinjer samt i det som kallades etersändningar de mer eller mindre fördes över till den sfär där det som blev nätet byggdes upp. Inte bara i England, Sverige och USA utan i alla länder.Hemligt? Känt i över 25 år, Norah4you 28 juli 2013

För det som Guardian med hjälp av okunniga på andra länders media försöker påskina är så långt från sanningen som tänkas kan! Till skillnad från i många andra länder har det varit och är tillåtet för tidigare säkerhetsfolk att få berätta om det som hänt tidigare, inte exakt vad som händer i nutid men det ingår i varje lands Säkerhetspolitik, så försöka dölja? Tvärt om extremt uppenhjärtlig information om signalspaning och avlyssning fram tills Snowdens bravader stängde dörrarna(!) för öppenhjärtlighet!

Ville dölja övervakningsprogram, Aftonbladet 26 oktober 2013
Ville dölja övervakningsprogram, DN 26 oktober 2013

Utomparlamentarisk verksamhet är per definition utomparlamentarisk! De som inte vågar att delta i den parlamentariska processen, för att försvara demokrati, verklig demokrati, det är alltid en fråga om förnyad process inom parlamentarismens gränser, de nissarna har avslöjat sig själva oavsett om de politiskt hör hemma på yttersta vänster eller yttersta högerkanten. De som saknar giltiga argument för sina påståenden, de anser sig ha rätten att överträda all respekt för andra människors rättigheter. Skrämmande!
Det verkar som Snowden behöver pengar. Stackare. Lagt kort ligger. Den som sig i leken ger, den får leken tåla!

Read Full Post »

Börjar undra om svenska media liksom engelska Guardian är födda igår på främmande planet och nedskickade hit med UFO…..
Men allra först – detta är INTE ens gårdagens nyhet utan officiellt en 26 år gammal nyhet…. tillråga på allt, vilket sänker Guardians kredibilitet vad gäller kunskapskontroll av sina uppgifter till närmare noll, så var det ENGELSKA MI5 som tillhandahöll de tidiga sökningsteknikerna, tekniskt såväl som programmässigt.

Inte datamässigt för det som snurrena som tror att detta är någon nyhet missat, är utöver att det är en 26 år gammal nyhet officiellt en ännu äldre nyhet som fanns med från det att amerikanska militären för sitt och storföretag, läs främst försvarsindustri runt jordklotet, började bygga upp det som blev nätet meddelst pengar från amerikanska statskassan. INTE ETT ENDA AV SILICON VALLEYS FÖRETAG fick gå med som leverantör, suppliers av tillgång till nätet, programtillverkare till nätet o.s.v. UTAN att de godkände det som media nu kritiserar. Värre än så för snurrena – var enda en som har mailadress, oavsett som webmail eller direkt hem till mailbox, varenda en som köper en programvara, en plattform etc HAR SJÄLVA GODKÄNT att de som är suppliers, programtillverkare, Facebook o.s.v. FÅR lämna ut såväl trafikuppgifter samt FÅR gå in och läsa/lyssna av samt lämna detta vidare till amerikanska myndigheter! Gratulerar till att klaga på den soppa Ni själva satt Er i!

XKeyscore: NSA tool collects ‘nearly everything a user does on the internet’, theguardian.com 2013 July 31 Not even close to yesterday’s news….. Btw – 3rd not 1st controlprogram….
NSA tool tracks all internet conversations says Guardian, nbcnews.com July 31 2013 26 year old news! Please read Peter Wright, Spycatcher : the candid autobiography of a senior intelligence officer ISBN 0-670-82055-5 New York 1987……

NSA övervakar all nätaktivitet, GP 31 juli 2013
NSA kan spåra allt du gör på nätet, Sveriges Radio 31 juli 2013 Inte bara NSA och vad gäller NSA ingen nyhet utan mycket gammal nyhet….
NSA övervakar all nätaktivitet, SvD 31 juli 2013
NSA övervakar all nätaktivitet, Aftonbladet 31 juli 2013
Programmet som lät USA se all nätaktivitet, Aftonbladet 31 juli 2013 Inte 1:a programmet….. Första analogt….före nuvarande datasystemprogram fanns ECHELON…..

OBS. Skilj på övervakar och att läsa allt eller höra allt. Vid all övervakning, signalspaning etc så finns det sökbegrepp, vad dessa är har varken DU eller JAG något att göra med. På många sätt liknar det situationen med övervakning av t.ex. biltrafik – utöver att vissa specifika situationer påkallar övervakares intresse, trafikolyckor etc – så kan det vara speciell efterlyst bil etc detta är inte samma som att trafikövervakning av vägtrafik lyssnar av dialogen inuti bilarna. Kan vara svårt för de som inte kan data ordentligt att förstå. Det kan jag köpa – men inte att folk aldrig lär sig.

Som jag skrev i augusti förra året: Alla suppliers oavsett var på detta jordklot har för att få använda nätet även förbundit sig att godkänna att i princip allt kan vid felanvändning eller i rättsliga fall både tas upp i lokala domstolar och i amerikansk domstol. Detta för att det var i USA i princip all uppbyggnad av det som kom att bli nätet som du känner det skedde. Alla vi som kom i kontakt med avtal för företag eller andra som ville ansluta sig via servrar eller annat var tvungna att godkänna det upplägget för att få ansluta dator/server till nätet.

Så det där att läsa det finstilta är viktigt. Mycket viktigt. Att sedan stå där och försöka säga att ‘Det hade jag ingen aning om’ det botar inget till. Vet du vad du skriver på?, Norah4you 16 augusti 2012

Så till sist hade jag för mig att Snowden lovat att inte skada USA. Vad falls är då NSA övervakar all nätaktivitet, DN 31 juli 2013 Att detta är en 26 år gammal nyhet gör inte att det inte kan skada USA:s anseende hos okunniga folk runt jordklotet. För övrigt är det där att fylla i ett användarnamn, eller något annat en normal rutin som alla programmerare för lade till i sina program för att ha en bakdörr om system brakade samman eller behövde återskapas från scratch.

Se även: Nätet har aldrig varit fritt forum, Norah4you 9 juni 2013

Read Full Post »

OM Microsoft gör sig besväret att gräva i sina arkiv, så kommer de för den händelse inte de glömde att spara det de själva undertecknade då i mitten av 70-talet när de så sakteliga kom igång och fick var med i uppbyggnaden av det som blev nätet.
Ett av kraven för att överhuvudtaget få vara med, och därmed kunna utvecklas till det som Microsoft blivit, var att de precis som alla andra som på den tiden blev inbjudna/tillfrågade/frågade själva och godkändes, accepterade att samma lagliga krav som alla andra som på den tiden använde sig av telefonuppkoppling.
Microsoft Eric Holder Permission information national security, Guardian 16 juli 2013
The Guardian borde starta med att sopa framför egen dörr – England var ett av de första länderna som fick och tack vare samarbetet mellan NSA och MI5 (lite mindre bra samarbetete med MI6) var med på ett hörn och inte bara godkände utan framför allt förbättrade signalspaningstekniken och metoderna…. något som Guardian tidigt visste om och inte protesterade mot.

Mobilt nät var inte det som gällde då utan det var modem via vanlig teleledning samt i vissa fall speciell dataledning. Det Microsoft skrev under på var att lämna ut trafikuppgifter som utifrån domstols eller Federal myndighets begäran även lämna ut innehåll på de enskilda, grupper etc.
Sluta klaga – Microsoft fick ändå förmåner som andra inte fick. Därav att de blev vad de blivit.
Tror vissa att vi ‘gamla’ som sett de avtal som gavs till samtliga företag som fick vara med och som dessa hade att godkänna, att vi inte minns och finns kvar? Må vara att det som skulle undertecknas var ett stort antal finstilta paragrafer som fanns i en bilaga som refererades till. Men nog katten borde väl Microsoft läst igenom det redan för cirka 36 år sedan????

För övrigt är de krav som Microsoft kallar NSA:s hemliga mycket detaljerade redan när det första signalspaningen fanns omnämnd i det finstilta på tiden då den sökningen skedde analogt före Echelon som föregick nuvarande Prism. Om det är något jag inte gillar är det gnällspikar som inte gjort sig besvär utan som klagar utan att läst vad de skrivit på!

För kännedom om verklighetedn inte fictiv verklighetd datahistoria och nätets uppbyggnad m.m. Se: Datahistoria fram till nutid, Facts not Fiction sida
Nätet och signalspaning, Facts not Fiction sida

Allt är för övrigt helt i enlighet med den Amerikanska Konstitutionen. Som jag redan skrivit om i bloggartikel:
… I 8 sektionen av USA-s konstitution står det bl.a.

section 8.
…..
To make all Laws which shall be necessary and proper for carrying into Execution the foregoing Powers, and all other Powers vested by this Constitution in the Government of the United States, or in any Department or Officer thereof

Med andra ord är det en behörighet som Kongressen har att stifta de lagar som behövs eller rättare sagt är nödvändiga för att skydda USA-s säkerhet. Underförstått är mot såväl inre som yttre fiender. USA:s terrorlagstiftningar har alltså full uppbackning av USA-s Konstitution!

Mer än så. I den dokumentärserie som visats i SVT2 FBI:s historia berättar FBI själva hur de jobbat i alla år. I ett av avsnitten kommer det fram att FBI ägde och äger rätten att avlyssna misstänkta brottslingar även de som räknas som samhällsomstörtande eller som begår brott mot amerikanska säkerhetslagar. Det fick FBI göra redan före det att Robert Kennedy blev justitieminister. Problemet före början av 60-talet var hur de uppgifter man fick fram fick användas i domstol. Det problemet har lagstiftningar tagna av Representanthuset och Senaten underskrivna av USA-s president löst sedan länge. Begränsningar finns och de framgår utifrån Watergatefallet. I övrigt finns det inga begränsningar. Snowden och Wikileaks gör bort sig, Norah4you 13 juli 2013
…..

Read Full Post »

En sak är säker, den som är dummast i hela den märkliga historien är Snowden. OM det är så att den som ‘bara’ är dum, dvs The Guardians journalist Glenn Greenwald, har rätt att Snowden precis som Assange(Assange har tidigare visat sig dummare än de flesta) trott sig stå ovanför lagen tack vare sitt extremt stora ego, så har han trampat rakt i klaveret rätt ut på is som inte håller hans tyngd. Det är en baggis för de flesta riktiga specialister att kolla upp vilken trafik var enda dator som Snowden haft i sin närhet haft, när var och vart. Krypterat. Tillåt mig skratta. Killen har inte den bakgrund oavsett sin högst eventuella intelligens att kryptera så att inte verkliga specialister skulle klara av det. Så intelligent är pojkvaskern inte.

Han verkar inte ha klart för sig att verklig trafikdata lagrats som minst 1 år ända sedan nätet började byggas upp. Det må vara hänt att han är så dum, dummare än så är ”snillet” om han inte vet om att det krävs som minst 7 fullständiga överskrivningar med ”slumptal” för att göra det i princip nästan omöjligt att läsa vad som skrivits, kopierats eller lyfts. Värre än så verkar vara att Snowden verkligen är den dummaste i hela baletten – en ”dator”/hårddisk/lap top o.s.v. är ungefär lika ‘säker’ som paret som inte ville ha fler barn och beslöt sig för att kombinera kondom, pessar, p-piller men insåg att det inte gav full säkerhet utan tvingades lägga till avhållsamhet. Det är inte bara IP utan betydligt fler ‘saker’ som gör varje uppkoppling spårbar. Enda sättet är att aldrig någonsin gå ut på nätet. När en uppkoppling väl är spårad, nästan oavsett hur många anonymiseringslooper snillen försöker använda, så går allt att ‘plocka’ för de som kan sin sak.

Att dessutom vara så urbota egocentrisk uppblåst att han ”skapat” en reservplan, ett hot, om inte han får som han vill, det säger allt. Den killen borde aldrig lämnat sandlådan där han inte lärde sig att han inte är jordens kung! Han kan inte ens det varje systemprogrammerare lärde sig redan på 70-talet. Men det förvånar mig å andra sidan inte. Hört det från en som läste samtidigt som mig och undervisade på hög nivå tills han pensionerades härom året – dagens ‘datafolk’ har noll koll på helheten och förstår i grunden mycket litet om de skulle fått en 30 cm dump att ‘läsa’.

Edward Snowdens reservplan avslöjad, Aftonbladet 25 juni 2013

Read Full Post »