Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Terrorister’

Assyrierna.
© Johansson Inger E, Göteborg mars 2015

Frågan om Assyriernas och Syrianernas släktskap är politiskt laddad fråga. Jag har valt att ta avstamp i två av de tillgängliga äldre källorna som kommit fram utanför Bibelns texter
– Arkeologin som under senare års utgrävningar med utgångspunkt från analyser ger en delvis annorlunda bild av historiska personer i förhållande till mytiska samt de handelsvägar som arkeologiska utgrävningar i Assurs närområde respektive långväga handel visar upp
samt
– Språkforskares nutida (2015) kunskaper om assyriska språkets utveckling i Mellersta Östern från Turkiet i norr ner till gränsen mot Saudi Arabien.

Det hade varit lätt att som troende kristen utgå från Bibeln. Dock finns där en begränsning som sällan diskuteras:
* Vi människor är inte ofelbara. Åtminstone inte efter Exodus ur Eden.
* Ord förlorar över tid sitt ursprungliga värde – ett av de bästa exemplen på detta är att Gamla Testamentet som tre religioner delar vid översättning från de grekiska texter vi kristna ofta översatt Bibeln från behövt nyöversättningar utöver att det finns ett antal olika Bibelöversättningar som utifrån validering av grekiska ord samt mänskliga val av dess motsvarighet i nutiden skiljer sig åt.
För att inte krångla till bilden av det historiska Assyriens och Assyriernas framväxt samt nutida Syriens äldre historia och de många folkgrupper som från tidigast kända tider fram till nutid bott/bor i nuvarande Syrien, så utgår jag från att den traditionella beteckningen Semiter är korrekt. Såväl assyrier som kristna syrianer räknas utifrån den utgångspunkten till samma folkgrupp språk och kulturmässigt.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Äldre utifrån arkeologi bekräftad Assyrisk historia och Assyriska kungar/furstar

The capital city of today’s Kurdish Autonomous Region, Erbil is one of the oldest continuously inhabited cities in the world and has retained its name (variously as Urbil, Arbil and Irbil) for more than 4,000 years. At its centre is a mound or tell that dates back more than 7,000 years. Such mounds, made by the continuous building and rebuilding of mud brick structures, are characteristic of the sites of Assyrian and other ancient near eastern cities.<A HREF=" http://www.cam.ac.uk/research/features/a-new-chapter-opens-in-the-study-of-the-assyrian-empire<A new chapter opens in the study of the Assyrian Empire, Cambridge research presented by cam.ac.uk 30 Jan 2013
At the top of the page is a photo image: Panel of glazed bricks from the capital city of Assur, showing the Assyrian king Tiglath-Pileser (1114-1076 BC) Credit: Dr John MacGinnis

Utifrån det arkeologiska fyndet kan det med relativ stor säkerhet antas att Tiglath-Pileser I, var en historisk Assyrisk kung 1114-1076 f.Kr. Eller därom kring. Dateringar i äldre tider har inte alltid gjort det lätt för nutida forskare att fastställa exakta årtal utifrån vårt kristna dateringar.

Tiglath-Pileser I omnämns som son till Ashur-resh-ishi I. Redan här finns en historisk tidsangivelse som gör det svårt. Enligt vissa källor efterträdde han sin far redan 1115 f.Kr. Otvivelaktigt har Tiglath-Pileser I utifrån skriftliga källor, se nedan, och arkeologiska fynd kommit att betraktas som en av Assyriska folkets största ledare och erövrare av mark. (Källa: The encyclopædia britannica:a). Men vem var han och hur levde det Assyriska folket? Trots goda arkeologiska fynd vet vi inte mycket om folkgruppen, etnisk och/eller kulturell, Assyrier.

Från samma Cambridge sida:
The Assyrian empire expanded by swallowing up smaller kingdoms and installing provincial rulers. At its peak from the 9th to 7th centuries BC, the empire encompassed a huge swathe of territories. It was an empire characterised by a strict military hierarchy, with the tiers descending from the king at the top down to foot soldiers at the bottom. Its dominance was based on a mastery of metal weaponry, and its authority was feared. As the empire expanded, so did its needs for raw materials such as people, horses, wood and grain. How these resources were controlled and allocated was recorded by the Assyrians in inscriptions written in cuneiform script incised into clay tablets. Extensive libraries of these tablets – which also record many other aspects of life – were found both at Nineveh and also at other sites scattered across the empire. Many are now in the British Museum. Deciphered by scholars they provide an extraordinarily detailed account of the organisation of the Assyrian empire

Det är först efter år 1000 f.Kr som vi kan säga oss veta mer om Assyrian Empire. Att det antas att staden Ashur gett riket sitt namn har aldrig bevisats fullt ut. Därför är det svårt att i nutid avgöra om staden fick sitt namn eller gav sitt namn till folkgruppen Assyrier.

Assyriska språkets ursprung

Från Encyclopedia Brittanica:
Akkadian language, also spelled Accadian, also called Assyro-Babylonian, extinct Semantic language of the Northern Peripheral group, spoken in Mesopotania from the 3rd to the 1st millennium BCE.
Akkadian spread across an area extending from the Mediterranean Sea to the Persian Gulf during the time of Sargon (Akkadian Sharrum-kin) of the Akkad dynasty, who reigned from about 2334 to about 2279 BCE. By about 2000 Akkadian had supplanted Sumerian as the spoken language of southern Mesopotamia….
Alternate titles: Accadian language, Assyrian lagnugae, Assyro-Babylonian language, Babylonian language, global.britannica.com

Inte blir det speciellt enklare för oss som inte är språkforskare. Inte ens om man talar och läser ett antal olika språk. Men en sak framträder – Assyriska är som nämnts ovan ett semitiskt språk.
Sedan blir det mer komplicerat. Politiska värderingar eller vad gör att Wikipedia anger att semitiska språk talas av 467 miljoner människor. Vår svenska Nationalencyclopedien anger att 200 miljoner människor talar semitiska språk.

vilka språk räknas då till semitiska språk?
Inom ämnet Semitiska språk dominerar de arabiska, hebreiska, arameiska/syriska, akkadiska, etiopiska och numera även de ‎sydarabiska språkområdena och kulturkretsarna.Semitiska språk, Institutionen för Lingvistik och filologi, Uppsala Universitet

Inte blir vi ”vanliga” icke språkforskare så värst mycket klokare av det. Arabiska, Hebreiska, Arameiska/Syriska, Akkadiska (annat namn: Assyriska)….

Tänker inte gå vidare i historiska språkutvecklingen. Utan gå vidare efter en liten information/citat från Harward där det finns en kurs som presenteras så här:
[Akkadian 157. Introduction to Old Assyrian Language and History]
Catalog Number: 90343
For Undergraduates and Graduates
Half course
(fall term).
Tu., Th., 11-12:30
Readings of texts in the Assyrian dialect of the period c. 1920-1720 BCE. Examples include loans and quittances, caravan texts, commercial records, partnership contracts, business letters, family and state law, political treaties, royal inscriptions, incantations and literature. The course will integrate the textual record with an overview of Anatolian history and material culture during the period in question.
Introduction Old Assyrian language and history, Harward.edu

Det finns alltså kommersiella dokument, kontrakt, affärsbrev samt kända familje/släkt- och stats lagar. Samtidigt kommer vår nutida tolkning av begreppet Anatolien att röra till utifrån nutida kunskaper möjliga kartredovisningar av Assyrien i äldre tid. Att staden Ashur ligger i nuvarande Irak är odiskutabelt utifrån skriftliga källor och arkeologi. Men sen?

Nutid. Kristna Assyrier hotas till livet och förföljs av IS

Det är inte enkelt för oss som inte är uppväxta i östra delarna av Medelhavet och inte heller är/upplever oss vara ättlingar till de historiska asyrierna att avgöra vilka som är eller inte är assyrier utifrån det historiska perspektivets stora tidspann. Det enda vi kan konstatera är att precis som det gäller många andra folkgrupper som haft eget land som blivit besegrat fördärvat och försvunnet från kartan under årtusenden som gått, så finns det ättlingar spridda över ett antal länder. Ofta länder som sedan det historiska rikets tid har eller haft ”kontroll” över landområden som tillhörde det gamla försvunna riket.

Vad vi i assyriernas fall kan konstatera är att många av de som stannade kvar inom nutida Iraks, Turkiet, Kurdistans, Syriens gränser tidigt blev kristna. Länge levde dessa kristna relativt säkert i sina hemområden. Några av kristendomens äldre kloster finns där. Självfallet har ALLA människor rätt till Religionsfrihet oavsett om de är kristna, muslimer, judar eller tillhör någon annan trosriktning.

Som minst borde alla kristna ställa upp i ord och handling inom internationella lagars möjligheter för att trygga Assyriernas rätt att tro som de vill, få leva i fred och slippa fly. Kampen mot IS är det många länder med skilda politiska och/eller religiösa uppfattningar som står bakom. Det är inte bara en kamp för kristna Assyrier. Det vi ser är en strid där alla demokratiska rättigheter hotas. Folkmord är inte försvarbart på 2000-talet.

Två händelseförlopp som utgör rötterna till dagens problem
Osmanska Rikets fall
Syrienkrisen

länkar till tidningsartiklar 1 mars 2015
Assyrier frigivna mot lösen, GP 1 mars 2015 Det skall inte behöva hända att människor tas som gisslan överhuvudtaget. Allas vår gemensamme Gud, oavsett vilket namn vi nämner honom vid, har gjort klart: Du skall inga andra Gudar ha jämte mig. Människor är människor och inte Gud. Från det ögonblicket människan drevs ut ur Eden är vi alla lika värda, vi är människor och därmed inte ofelbara. Såväl kristna, muslimer som judar har det vi kristna kallar Gamla Testamentet som heligt. Budorden som Moses fick är pelare i tre religioner.

19 kristna assyrier frigivna mot lösen, Expressen 1 mars 2015
Assyrier frigivna mot lösen, DN 1 mars 2015
Assyrier frigivna mot lösen, SvD 1 mars 2015

Hundratals manifesterade för tillfångatagna assyrier, GP 1 mars 2015

Se även: Syrienkrisen 8 januari 2014

Read Full Post »

Noterar med ickeförvåning att stora flertalet svenska media i stort missat den nyhet som SR, Sveriges Radio, kom med vid 18-tiden på Annandagen: Just nu finns ingenting konkret som tyder på att moskébranden i Eskilstuna är anlagd. Polisen tar tillbaka uppgifterna om att någon skulle ha kastat in ett föremål som startat branden.Polisen tar tillbaka uppgift om attack mot moskén, Sveriges Radio 26 december 2014

Polisen inte längre säkra på uppgifter, SvD 26 december 2014

OM Terrordådet inte var en våldsam brand för att någon kastat in ett föremål,
OM det inte var utifrån kommande projektil, undrar vilken med tanke på den snabba spridningen,
Vad var det då som orsakade branden som fick det katastrofala förloppet?
Vad säger då alla de som varit alldeles för snabba att kasta skulden på extremhögerns rasister?

De senare måste precis som alla extremistgrupper på högerkant och vänsterkant hållas under lupp för de står inte bara utanför Riksdagen utan också utanför och på tvärs med Sveriges Rikes Lagar. Därom råder det ingen tvekan.

Men i ärlighetens namn, är det inte bättre att vänta ett tag till nu när Säpo är inkopplat. Låt Säpo göra sina utredningar innan ”allmänhet och media” sprider uppgifter som kanske är men också kanske inte är sanna!

Attackerna mot moskéer och synagogor blir fler och allvarligare. Vad betyder det för demokratin, yttrande- och religionsfriheten?

Attackerna mot moskéer och synagogor blir fler och allvarligare. Vad betyder det för demokratin, yttrande- och religionsfriheten?

Det finns grader i helvetet. Juldagens brandattentat mot moskén i Eskilstuna måste av flera skäl kategoriseras som ett dåd av värsta slaget. Dels för att det fanns människor i lokalen – ett 70-tal enligt uppgifter till Ekot – varav fem skadades. Dels för att attacken riktar sig mot den grundlagsfästa religionsfriheten och respekten för det som ursprungligen kallades kyrkofrid. En inte allt för vågad gissning är att dådet också färgas av ett visst mått av hat och främlingsfientlighet.Det brinner, DN huvudledare på ledarsidan för 27 december 2014
Ja det brann. Ja det är förskräckligt terrordåd OM det visar sig vara ett brandattentat även om polisen nu talar om att det ”vittne” som påstods ha sagt sig se någon slänga in något inte visat sig gå att finna. Men det är viktigt att sluta upp med desinformation i alla skarpa lägen. Viktigt att vänta innan man beskyller någon. Kan bli allvarlig backlash för trovärdigheten annars.

Säpo utreder attack mot moské, GP 26 december 2014

Förstår att de som tillhört moskén är oroliga. Som minst bedömdes attack härom året som anlagd brand med rasistiska förtecken.

De tvingas vakta moskén i natt, Expressen 26 december 2014

Men vi andra, vi bör ta ett djupt andetag och inte slänga beskyllningar omkring oss. Det är illa nog att en moské så snabbt kunde fatta eld som utvecklades på det sätt som skedde. Dålig grundkonstruktion med för mycket plast eller lättantändlig isolering har säkert oavsett brandorsak spelat roll. Brandskyddsgenomgång bör göras i alla kyrko- och andaktsrum med utgångspunkt från de byggnadsmaterial som användes när respektive byggnad byggdes. Stora förändringar i krav på de byggnader där människor får samlas har skett under de senaste 20-30 åren. Långt ifrån säkert att alla byggnader som används är lämpliga ur brandsäkerhetspunkt.

Sedan har Säpo det vanlig polis inte har, helt i enlighet med gällande svenska lagar sedan slutet av 1920-talet. (Det var först FRA-lagen som reglerade signalspaning och begränsade vilka som får begära spaning, varför samt satte signalspaning under demokratisk kontroll) Vi får invänta som minst den första rapporten som Säpo lämnar innan vi något så när vet VAD som hände och VARFÖR. Om ens då.

All terrorism oavsett från vilket håll, oavsett om det är en politisk grupp, en utbrytargrupp i religionsgrupp eller en autonom grupp så gäller: Det är varken acceptabelt är tillåtet enligt Regeringsform och Brottsbalk att försöka tvinga på andra människor Tyck som jag åsikt med våld. Terror är terror oavsett vem eller vilka som ligger bakom terrordåd

Det uttalande som polisen nu gjort bör bringa till eftertanke samt också till att du som läser eller hör något påstående börjar fundera i termer om Syfte och Tendens med uttalande som görs. Självfallet bör du också ställa dig frågan: Vem eller vilka är källan som media och politiker använder som referens till sitt ställningstagande.

Se även: Hur tänker folk? Terrordådet i Eskilstuna Även jag gick i fällan och förutsatte utifrån att polisen lämnade uppgift om vittne att det handlade om någon sorts terrordåd dock oklart vilken sorts.

Read Full Post »

En av de viktigaste bitarna i en demokrati, är att aldrig någonsin peka ut någon enskild eller grupp som skyldiga oavsett vad som hänt. I SVERIGES RIKES LAGAR liksom i flertalet andra demokratier är en person/grupp att betrakta som oskyldig till dess motsatsen bevisats.

När Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) kallar det ett angrepp på religionsfriheten, så är det inom ramen för vad som går att anta men på gränsen. Bah-Kuhnke: Angrepp mot Religionsfriheten, DN 25 december 2014

Men det är viktigt att inte gå längre. För det finns två grupper utanför den angripna Dawa muslimska trosgruppen som har ett horn i sidan till dessa. Den ena finns på yttersta högerkanten långt från alla Riksdagspartier. Den andra finns bland de muslimer som i andra länder, bl.a. Egypten gått hårt fram med Dawa’s muslimer.
Se Hur tänker folk – terrordådet i Eskilstuna

Däremot har inrikesminister Anders Ygeman (S) gått långt över vad som är tillåtet enligt Regeringsformens 1 kap 2§.

Inrikesminister Anders Ygeman (S) kommenterar också det som hänt:

-Det är vidrigt, det är oacceptabel och det är ett område där samhället måste skärpa sina åtgärder. Vi gör inte tillräckligt för att klara av att skydda oavsett om det är en moské eller ett annat trossamfund. -Det var därför vi redan i regeringsförklaringen sade att vi vill jobba mot hatbrotten.

TT: Du börjar direkt att prata om hatbrott, men vet vi i nuläget att det här var ett sådant?

-Nej, i nuläget vet vi inte, men polisen har bekräftat att det är en anlagd brand och det är klart att vi ska invänta att vi vet att det är det. Men även om det skulle visa sig att just den här händelsen inte är ett hatbrott så har det varit ett antal andra händelser som varit nog så allvarliga.Lag och hävd fördömer attentat, GP 25 december 2014

Terrorattentat oavsett om det är hatbrott eller ej. Saker bör kallas vid sina rätta namn och terrorattentat är det frågan om vem eller vilka som än ligger bakom!

Att media och enskilda personer kan ha uppfattningar och äger rätten att uttrycka dessa, innebär INTE att en svensk minister får föra fram förutfattade mening om att det skulle vara frågan om hatbrott. Sanningen är aldrig enkel men det är viktigt att Sveriges valda representanter inte pekar ut någon direkt eller indirekt och absolut inte uttalar förutfattad mening om vad det är för en typ av brott. Det är inte ens tillåtet för någon som är svensk representant för svenska folket! Att beskylla någon enskild/grupp för att stå bakom, faller under Brottsbalken.

Även om det kan tyckas självklart var de skyldiga hör hemma, så är det viktigt att följa Sveriges Grundlagar för alla som tillhör det Offentliga eller som inröstade politiker sitter på en eller annan politiskt tillsatt post.

Justitieminister Morgan Johansson (S) kallar branden för ”ett avskyvärt illdåd” i en skriftlig kommentar till SvD:

– Jag hoppas att de skyldiga kan gripas. Motivbilden är ännu inte klarlagd, men det är svårt att tro annat än att detta grova våld riktades mot muslimer som grupp och Islam som religion. Det är då ett fegt angrepp på religionsfriheten och på enskilda människor. Det kan vi inte acceptera i Sverige. Vårt land måste stå upp mot främlingsfientlighet och för grundläggande mänskliga rättigheter.Anlagd brand mot moské i Eskilstuna, SvD 25 december 2014

Branden i moskén är anlagd, Aftonbladet 25 december 2014
Nu är det upp till polisen i första hand, Säpo i andra att fastställa vem/vilka som ligger bakom. Att peka finger innan det finns bevis är att stärka redan vidrigt självförtroende hos ytterlighetsgrupper som kanske, kanske inte har medlem/-ar som ligger bakom.

Read Full Post »

Det finns folk, så finns det folk och så finns det de som utanpå ser ut att vara folk. Vad de har inuti det vete ……!
Kom inte och säg att det endast är på yttersta högerkanten dessa farliga karikatyrer till folk finns. Det är inte sant. Jag behöver bara nämna Pol Pot för att det skall stå klart får alla att det finns rasister, verkliga rasister, och fascister farliga fascister även på yttersta vänsterkanten.

Men ändå. Någon måtta på oförmåga att förstå att om de själva är så tokiga att de vill vålla skada för sina förmenta motståndare genom att göra rent terrordåd, kan inte hitta annat ord, så kan inte resultatet bli att deras egna subjektiva värderingar från vanligt folk oavsett politisk hemvist kan bli annat än krympta och möter mer och mer motstånd, motvilja och avståndstagande.

Problemet är kanske större än många inser. Det är troligt, men inte säkert att det är i de rent islamofoba grupperingarna sådana här terrorister finns. För att få lite större perspektiv på det hela krävs historisk kunskap och kunskap i nutidsreligionshistoria. Dawa Centret i Eskilstuna är ett av många Dawa Center som vuxit upp runt världen i efterdyningarna av 1970-talets studentvåg.

I Dawa har många islamistiska grupperingar funnit en gemensam grund speciellt efter det att Dawa vuxit ur sin Egyptiska vagga. I den Egyptiska vaggan The Saladi Dawa of Alexandria fanns från början Salafinister som blandade gammal muslimsk socialhistorisk tolkning av världen med sin önskan att återvända till det som Dawas officielle grundare kallade ”true Islam” i en fientlig samhällsmiljö, såväl i muslimska som icke muslimsks länder i världen. I Egypten och i stora delar av Afrika anses Dawas främsta religiösa motståndare vara det som brukar kallas ”Egyptiska Brödraskapet”. Dawaisternas gemensamma grund utgår från Sunnimuslimsk tradition.

Så sent som i förrgår hörde jag på bussen en svensk kvinna, gift med en muslim och klädd enligt traditionen, bli djupt upprörd över att det skulle finnas olika tolkningar av Koranen utgående från uppfattningen om Fatima, Muhammeds dotter.

Vi får inte helt glömma bort eller förkasta möjligheten att de strider efter Muhammeds död som blossade upp mellan anhängare till Muhammeds ställföreträdare, som av ena gruppen ansågs vara Muhammeds efterträdare, och de som uppfattade det som om Muhammed gett Fatimas make rätten att efterträda honom som muslimernas enväldige ledare, finns med i bilden. Drastiskt att föra fram den tanken? Tror tyvärr inte det.

Såg redan för några år sedan och hörde flera uttalanden om skillnaden i synen på hur Islam skulle tolkas samt spridas. Irak och de grupper som stödjer sunnimuslimernas stärkta ställning i Irak efter 2003 respektive deras religionspolitiska motståndare några att titta närmare på. Det finns stora skillnader i hur man inom de båda inriktningarna ser på samvaron med kristna. Så var det redan hos de historiska Salafinisterna som alla som läst religionshistoria eller gjort djupdykning i de kristna Korstågens historia väl vet.

Oavsett vilka som ligger bakom, så är det ett terrordåd med religiösa förtecken. Stora frågan är: Vem är så in i bomben dum i huvudet att han/hon går och tror att deras egna vridna idéer skulle gynnas av att slänga in något som vållar brand. Det är illa nog när vi här i Göteborg vid flera tillfällen sett mordbränder på bilparkeringar. Sett det utanför mitt eget fönster två gånger under senaste 16 åren. Förste som gav sig på en meningsmotståndares bil han var åtminstone sne själv från början till slut. Finns inte mer. Men de andra? Hur tänkte de?

Hur tänker den/de som ligger bakom dådet mot moskén? Det är backlash och självmål för de tankarna. Slår tillbaka och visar under tiden på mänsklig ynklighet.

Anlagd brand i moské o Eskilstuna, GP 25 december 2014
Krossade fönster för att fly moskébranden, Expressen 25 december 2014
Kraftig brand i en moské i Eskilstuna, Expressen 25 december 2014
Anlagd brand mot moské i Eskilstuna, DN 25 december 2014
Kraftig brand i moské i Eskilstuna, SvD 25 december 2014
Polisen: Branden i moskén är anlagd, Aftonbladet 25 december 2014

Read Full Post »

Skicka honom hem till Ryssland i bojor med vändande plan. Finns inget försvar för hans agerande. Borde sitta i fängelse utanför Sveriges gränser!

Mannen som bombhotade Norwegians plan på fredagen kapade 1993 ett ryskt inrikesplan och tvingade piloten att flyga till Arlanda.
Mannen som greps på Landvetter flygplats på fredagseftermiddagen identifierades under natten till lördagen.
Han kapade 1993 ett ryskt inrikesplan på väg till S:t Petersburg och försökte få besättningen att flyga till USA.
Men piloten landade på Arlanda där mannen, hans hustru och ettåriga dotter överlämnade sig till svenska myndigheter.
Familjen sökte asyl i Sverige men utlämnades till Ryssland efter beslut i Högsta domstolen (HD).
Hotet kom från tidigare kapare, GP 26 april 2014

Kapade flygplan med skarpa handgranater, GT 26 april 2014 Hur i hela fridens namn har mannen kunnat få pass och undgå att stoppas innan han kom på Norwegian planet?

Bombhot kom från tidigare kapare, DN 26 april 2014
Bombhotet kom från tidigare kapare, SvD 26 april 2014
Bombhotet kom från tidigare kapare, Aftonbladet 26 april 2014

Read Full Post »

Kan inte säga att det speciellt roligt att fått ens delvis rätt.
Men tyvärr började ju allt långt före Osmanska Riket föll. Syrien-Turkiet, kris med rötter runt 1000-talet, Norah4you 6 oktober 2012

ISIS branch calls on Muslims to kill ‘Russian Apostates’ vows attack Putin (video), newsfrompolitics.com 2016/03/07

Historisk bakgrund till
dagens Syrienkris utvidning

Första Kalifatet
År 632 blev Abu Bakr Muhammeds efterträdare i såväl religiöst som politiskt hänseende. Dvs. så räknas det enligt sunnimuslimsk tro.[6]

Redan där och då, år 632, drogs skiljelinjer som i grunden handlar om hur överhögheten inom en religiös tro kan och får ärvas upp.

För det handlar om flera saker som är svåra för nutidens människor att sätta sig in i:
* Familje och släktbanden betydde mycket, men att ha den rätta tron oavsett vilken betydde mer. Detta återspeglar sig i flera synsätt i händelser som händer än idag.

* Vem som ägde/äger rätten att tolka skriften oavsett om det handlar om vår kristna bibel eller muslimernas Heliga Skrift Koranen, har alltid varit föremål för olika uppfattningar som fått politiska, etniska och sociala konsekvenser tvärs genom historien.
Dessa två faktorer tillsammans med den tidiga muslimska historien.

* Abu Bakr som en av Muhammeds första följare tog/fick/gavs rätten att vara Muhammeds första efterträdare, enligt Sunnimuslimer den förste kalifen.

* Andra muslimer såg familjebanden från Muhammed via Muhammeds dotter Fatima/Fatimahs och hennes man Alis söner Hassan och Hussein som viktiga eftersom Muhammed godkänt en ‘hadith’ nedtecknad av Shia. Detta hadith ligger till grund för Shiamuslimernas uppfattning att ‘endast Allah (Gud) äger rätten att bestämma vem som skall leda/tolka Islam.Syrienkrisen utvidgad analys, Norah4you 25 december 2013

I den historiska analysen kan även Iran samt delar av Libanon inkluderas.

Sentida historiska komplikationer

Bland det som måste med i en analys av säkerhetsläget i och kring Syrien idag måste tyvärr också händelser från Napoleons Egyptiska fälttåg fram till Osmanska Rikets fall tas med. De senare är kanske ganska förklarligt:

”Osmanska riket hotade Europa och hade inte framryckningen stoppats vid Wien, sista försöket att belägra staden för att gå vidare västerut skedde i slaget om Wien 1683 så hade vi knappast haft ett Europa som såg ut som det gör idag. Men en stor del av de svårigheter som Balkan upplevt var precis som de svårigheter vi ser idag från gränsområdet Turkiet/Syrien mot kusterna längs Röda Havet har långa rötter tillbaka i tiden innan Osmanska Riket började sönderfalla. Först blev Grekland självständigt 1821. Rumänien, Serbien och Montenegro följde i Greklands spår 1878. Tunisien och Egypten på 1880-talet. Under fredsförhandlingarna efter Första Världskriget tvingades Osmanska Riket som stått på Tysklands sida att stycka upp riket. Kort därefter gjorde ett uppror Turkiet till en egen självständig stat.” I skuggan av Osmanska rikets fall, Norah4you 12 april 2012

En del av trådarna som gjort det möjligt för extrema grupper som Al Quida att få gehör i bl.a. Syrien går tillbaka till Napoleons fälttåg i Egypten, situationen i triangeln från Alexandria – södra Irak – Golanhöjderna under perioden Napoleons Egyptiska fälttåg – Osmanska rikets fall vid slutet av Första Världskriget. Ett av problembarnen som kastar skuggor idag utgörs av det sk. Palestinamandatet.

sk. Palestinamandatet

”Av staterna vi idag känner i Europa som utöver förlorarna Tyskland, Österrike-Ungern och Osmanska Riket som år 1922 som då inte fick vara medlemmar i Nationernas Förbund fanns som tidigare nämnts även Sovjetunionen p.g.a. den kommunistiska statens bildande. Bland de nybildade staterna efter Första Världskrigets slut som liksom Rumänien hade partsintresse av att Osmanska Riket inte skulle få fortsätta och framförallt inte ha överhöghet över stora territorier fanns å andra sidan även Tjeckoslovakien, bildat efter förlorarmakten Österrike-Ungerns uppdelning; Bulgarien som fram till Rysk-Turkiska kriget 1877/78 tillhört Osmanska Riket; Albanien som utropat sig självständigt från Osmanska Rikets 500 åriga överhöghet år 1912.

Kort sagt så ingick vid ”Palestinamandatets” godkännande juni år 1922 inte Tyskland, Ungern, Österrike, Japan, Sovjetunionen m.fl länder. Den nya Ungerska staten landområden godkändes indirekt i och med att Ungern i september samma år fick bli medlem.

Den brittiska överhögheten över området Palestina grundade sig således i första hand på segrarmaktens önskemål samt NF-s dåvarande medlemmars önskemål att Osmanska Riket inte skulle återupprättas. Staten Turkiet fanns inte vid denna tidpunkt och bildades med Atürk som förste president efter att landet förklarat sig som självständigt från det upplösta Osmanska Riket år 1923.” Staten Israel och ”Palestinamandatet”, Norah4you 23 maj 2010

Konsekvenser i nutid

Det sk. Palestinamandatet har ställt till det i regionen söder om Golanhöjderna. En av konsekvenserna i nutid är att det gett grogrund för grupper som anser sig ha rätten till ‘rättvisa’ vad nu det är, och anser sig ha rätten till att kräva det med utomparlamentariska våldsamma medel.

* En av orsakerna till detta ligger i den splittring som tidigt uppkom mellan Sunni- och Shiamuslimer. (Se ovan)

* En annan ligger i att Ryssland (fd. Sovjetunionen) inte var med och undertecknade det ursprungliga avtalet som segermakterna fick Osmanska Riket att godkänna. Här har bl.a. den Syrisk-Ortodoxa kyrkans tidiga knytningar till den Rysk-Ortodoxa kyrkan spelat stor roll.

* En tredje orsak är de fortfarande existerande flyktingläger, flyktingområden, som uppkom efter att staten Israel fått FN:s tillåtelse att bli stat – dock inte på det gamla sk. Palestinamandatets villkor utan av FN godkända nya gränser. Gränser som Israel som stat aldrig accepterat.

* En fjärde orsak ligger i att England som land inte alls har den tilltro och heller inte respekteras på samma sätt som Frankrike gör.
Frankrike och England delade Bilad ash-Sham (Storsyrien) mellan sig. Storsyrien omfattade Syrien, Libanon, Israel, Jordanien, en provins i nuvarande Turkiet samt de Palestinska områdena nuvarande Gaza och Västbanken. Det var ingen stat men en rad administrativa provinser som samarbetade under Osmanska Rikets tid.

Frankrike kom att sköta sitt protektorat på ett annat sätt än vad England gjorde. Detta medför i dagsläget att Frankrike, inte England, tillsammans med USA, Ryssland och Kina (har haft goda kontakter med Syrien under lång tid) är de som tillsammans har en möjlighet att lösa upp den Gordiska knut som krisen i Syrien utvecklats till.

En viktig bifråga i sammanhanget är att samtliga dessa länder, i olika grad, har problem med extremistgrupper som uppkommit till följd av de mer än 1000-åriga motsättningarna mellan Shia- och Sunnimuslimerna samt som en följdverkning av händelser samt internationella avtal i FN:s ram under perioden från Osmanska Rikets fall till idag.

Slutkommentar

Nu gäller det inte att HA Rätt utan att HANDLA Rätt. Stor del av Europas och hela världens säkerhet i framtiden ligger i att den Gordiska knuten slutligen löses. Detta innebär att det är parlamentariska inte utomparlamentariska metoder som måste till. Det innebär troligen också att FN:s säkerhetsråd bör ge ett mandat till Frankrike, USA, Ryssland och Kina att garantera vanligt folks säkerhet fram till dess att fredsförhandlingar når ett resultat som tryggar vanligt folks liv och hälsa.

Hur? Visste jag det, så hade det varit en oerhörd gåva att kunna lösa problemet. Jag är bara historiskt utbildad, även religionshistoria och drar mina slutsatser på samma sätt som när historiskt källmaterial skall granskas källkritiskt om Syfte, Tendens samt Närhet i tid och plats.

Read Full Post »

Det var med stor chock jag som många andra fick första uppgiften om inledningen till Utöya massakern, ordvalet är mitt eget men jag hittar inget bättre, genom att på text-TV läsa om bombattacken mot Regeringsbyggnaden i Oslo samtidigt som uppgifter kom att något hänt/hände på Utöya. Det skulle ju inte kunna hända något så nära mig/oss/Sverige. Inte kunde det väl hända i lilla Norge, bestemors hemland. Låt vara att det gått mer än 50 år sedan bestemor dog. Men Norge, landet som till skillnad från många andra av Hitler occuperade landet undan för undan gjort upp med de skrämmande tiderna och kanske till och med pekat ut personer som på Hjemmefrontens uppdrag infiltrerat de norska nazisterna efter att occupationen börjat som vore de aktiva nazister. Förvisso fanns det grå moln på himlen redan tidigt. ‘tysketöserna’ barn till tyska nazister och norskor råkade ut för livslång mobbning som i vissa fall fortsatt in i nutid. Läs Marit Paulssons Liten Ida

Inte kunde det väl hända i Norge som till skillnad från Sverige inte hade egna storstatsdrömmar om eget kärnvapen. Inte i Norge som redan 1949 gick med i Nato. Men det kunde det.

Utöya kunde hända trots att norska säkerhetsfolk varnats, för enligt utländska media inklusive norska så fanns Breivik med bland de enskilda personer som det fanns varning för utifrån signalspaning. Men det var med det som det FBI:are berättade i den av FBI gjorda dokumentären om FBI:s historia här i Sverige sänt på tv-kanal som BBC-dokumentär. Det berättades bl.a. att FBI hade haft spaning på Oswald och även vissa detaljer från den spaningen som t.o.m. direkt ställer Warrenkommissionens utredning i märklig dager. Varken lokalpolis, CIA eller politiska utredare hade ens efter mordet på president Kennedy frågat eller efter kontakt velat höra detaljer om vad FBI visste. Det är en av all underrättelseverksamhets svaga sidor, att det ofta finns flera organisationer som utifrån skilda uppdrag också har en viss form av kantighet mot varandra. En kantighet som ofta beror på att den andra parten haft personer som läckt sekretesskyddat material.

Vet inte om ärendet hamnat i olika delar på olika bord i Norge. Det har så vitt jag vet ännu inte fullt klarats ut var Breivik fick sina pengar ifrån. Terrorism kostar pengar. Både innan och efter. Minst kostnad är det om det går att stoppa innan det händer något. Så sker oftare än vad människorna i respektive land från USA, England, Tyskland, Ryssland, Kina o.s.v. får reda på. Det är i och för sig en fråga om och när uppgifter kan lämnas ut till allmänheten. Media äger ingen som helst rätt att kräva papper på bordet i ena eller andra formen. Säkerheten för respektive lands säkerhet och för respektive folks trygghet går före. Helt i sin ordning även om det borde kunna berättas som minst 25 år efteråt enligt min personliga uppfattning.

Det är med Utöya som för Norge och Europa var en vändpunkt efter ett antal års lugn på ytan, som det för USA var med 11 september och för Ryssland var med gisslandramat på teater i Moskva som fick se så många helt oskyldiga döda. Ett uppvaknande som trots allt som hände, skrivits och sagts verkar ha gått flera psedoliberaler och vänsternissar vänster om svenska Vänsterpartiet förbi. Det finns ingen människa oavsett position i samhället eller enstöring alternativt medlem i autonom grupp som utifrån tillhörighet får stå över lagen. Ingen heller som äger rätten att kräva att han/hon/de aldrig skulle kunna få signalspanas på eller avlyssnas utifrån ett lands brottsbalk/brottslagstiftning.

Om det är något som alla dessa nissar som skriker högt om NSA se tidigare bloggartiklar här i bloggen; alla dessa psedoliberala mediafolk och andra som gapar om personlig integritet; alla dessa på yttersta kanterna som i 2013 perspektiv mer och mer tycks samarbeta mot såväl USA, Tyskland som Putin i Ryssland, borde inse:

* Å ena sidan är det så att det finns enskilt godkännande av alla som har någon form av konto på nätet att suppliers får lämna ut trafikuppgifter samt vid specifikation från myndighet eller domstol också får lämna ut innehållet i trafiken

* Å andra sidan är detta med avlyssning varken något nytt för nätet utan gör i samtliga länder tillbaka till de villkor som varje person som ville ha en telefonanslutning var tvungna att godkänna för att få denna. Om flertalet förr var lika dåliga på att läsa det finstilta? Jag tror inte det. Men vet, vet jag inte.

* Dessutom är det inte något nytt att underrättelsetjänster samarbetar med varandra inom och utom gemensamma samarbetsgrupper NÄR och OM terrorism eller andra våldsamheter befaras eller har hänt i mer än ett land.

De som tror något annat verkar i mina ögon vara födda på månen eller levt i någon verklig/imaginär bunker/bubbla där de inte sett mer än vad skygglapparna för ögonen gett dem möjlighet att se, om ens det.

Två år sedan terrordåden i Oslo, Expressen 22 juli 2013
Två år efter Utöya, Lasse Stjernkvist (S) blogg i Norrköpings tidningar 22 juli 2013
Norge minns Utöya, GP 22 juli 2013
Två år sedan terrordåden i Oslo, Aftonbladet 22 juli 2013
Två år efter attentaten – Inte samma Norge idag, Sveriges radio 22 juli 2013

Sett ur ett retroperspektiv, så borde självfallet inte Utöya kunnat hända. Värre för oss alla är att det mitt ibland oss, i vårt bostadsområde, på vår arbetsplats, på de kollektiva transportmedel vi åker med o.s.v. kan och ibland har funnits de som likt bombmannen i Stockholm (har ni glömt honom) och bombmannen som greps på spårvagn i Göteborg härom året finns allt skäl i världen att försöka förebygga oavsett om det är organiserat eller ensam galning som ligger bakom planer/utförande av terrorhandling. Att kräva personlig integritet och samtidigt kräva att länder lämnar ut sekretessbelagda handlingar/avtal är i mina ögon inte bara naivt utan rent ut sagt idiotiskt och verklighetsfrämmande.

Read Full Post »

Det är Ni som gör det tryggare här i Göteborg liksom på andra ställen i Sverige. Göteborg har en tid även utöver Backa och Tynnerered känts osäkrare än det gjorde förr. Tack för Er insats även om varken jag eller de flesta andra vet mer än vad som står i tidningarna om den, ett stort Tack. Precis som det skall vara Ert arbete är sekretessbelagt och det är helt riktigt.

Tre anhållna för terrorbrott i Göteborg, GP 11 september 2011
Fyra greps i natt, GT 11 september 2011
Fyra gripna för terrorbrott, SvD 11 september 2011
Fyra gripna för terrorbrott, DN 11 september 2011
Fyra gripna för förberedelse till terrorbrott, Aftonbladet 11 september 2011
Fyra gripna i Göteborg misstänkta för terrorbrott, sverigesradio.se 11 september 2011

Tillägg 11.36 Fem frågor till SÄPO, GP 11 september 2011 visar att media saknar förståelse för att säkerhetsfrågor till sin natur är hemliga och att de så måste vara…

Tillägg 10.21 12 september 2011 verkar som om GP lider brist på statskunskapsområdet numera när de som visste att sekretesslagarna inte tillåter att kommun får förinformation om tillslag……
Kommunen fick inte veta, GP 12 september 2011 FATTAS BARA ANNAT. Kommunen har ingen som helst rätt att erhålla och skall inte få möjlighet att erhålla sådan information!

Inte nog med det Wilhelm Agrell och Magnus Ranstorp två som skall vara experter verkar som om de missade en del av det som vi vanliga dödliga på lägre nivåer frivilliga eller inte fick i vår utbildning i udda tjänstegrenar. Mig förvånar inte mörkläggningen. Hade varit mycket förvånad om det varit tvärt om.
Säpos mörkläggning förvånar experter, DN 12 september 2011 Förundersökningssekretess och i många fall sekretess även efteråt är vad våra svenska och de flesta andra länders lagar ställt krav på i liknande frågor ända sedan Andra Världskriget.

Read Full Post »

till följd av att USA skärper sina inreseregler. Vore ännu bättre om all flygtrafik och inte bara den till och från USA fick skärpta inreseregler. Det är få tillfällen som en grupp människor är så utlämnade i säkerhetshänseende som när en attentatsman, våldsman, terrorist eller extremt drucken person finns med på ett plan och kan orsaka att alla ombord dör! I det fallet har jag INGEN förståelse för de som kallar det diskriminering. Hur i hela fridens namn kan det vara diskriminering att förhindra brottslingar från att begå brott? Vill den som påstår att det är diskriminering sitta på samma plan som någon som sluppit igenom de vanliga säkerhetskontrollerna?

Det finns alla skäl för att flygplan till och från ett land skall ha koll på att det inte finns terrorister eller tidigare attentatsmän(kvinnor) eller våldsamma personer ombord. Fler borde följa USA-s exempel.

USA skärper inreseregler, DN 2 april 2010
USA skärper inresereglerna ytterligare, SVT 2 april 2010
Terrorprofilering på alla USA-flyg, Trelleborgs allehanda 2 april 2010

Read Full Post »