Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Terrorgrupper’

Alla har vi våra egenheter. En av mina är att tänka utanför boxen. En annan att jag när det är något komplicerat som skall räknas ut lägger mig att sova och låter hjärnan göra jobbet. Sedan kontrollerar jag det jag fått fram mot verklig fakta…. (och ja, jag har läst matematik)

I går stördes jag av att det på bilder och kartor från det aktuella sökområdet för vrakspillror väster om Australien stod att området ligger längs rutten till Sydpolen. Att rutten går över området betyder nämligen inte att planet, om det kraschat vid landning på vatten eller i vattenbryn kraschat där. Det är nu det här med havsströmmar….

Se strömmarna här nedan
Indian Ocean Gyre

För att flytbara flygplansvrakdelar skall hamna i det område som nu avsöks för spår från MH370, så måste man ta havsströmmarna med i beräkningen utöver tid…… räknar man bakåt så hamnar man några hundra meter SSV om den södra ön på Andamanöarna…

Tankar utanför boxen
Andamanöarna, övergivet flygfält från Andra Världskriget på ö där ryska flottan om jag minns rätt, länge sedan jag läste detta, gjorde ett uppehåll utanför under rysk-japanska kriget. På den södra ön i ögruppen, ön som inte ens Indier för besöka för att inte störa ursprungsbefolkningen, fanns om jag minns rätt från det att jag läste om Andra Världskriget i Indiska Oceanen ett temporärt flygfält under del av Andra Världskriget.

Transponder
Det torde vara klarlagt att transpondern på MH370 stängdes av manuellt. Under morgonen har jag funderat vidare utifrån gårdagens funderingarFundering 15 mars 2014 samt datatekniska möjligheter. En transponder i bil kan programmeras om. En transponder på fartyg kan, och har i några få fall programmerats om. Är det någon som kan något om mjukvara för transponder på flygplan som kan säga om en transponder på ett flygplan är möjligt att programmera om och om det i så fall går att göra detta under pågående flygning när transpondern är avstängd för kontakt med yttervärlden? Att det fanns folk ombord som hade IT-kunskap har framgått i media.Fundering 16 mars 2014

Mina funderingar utifrån beräkningarna (se ovan) är om det inte var så att transpondern programmerades om så att planet följde ett annat plan som var på väg till Andanamöarna i spåren. Om två ekon var samma men avståndet tillräckligt nära så kan de som ser på radarskärm anta att det är ett skuggeko. Var höjden dessutom LL i stället för normal så borde det varit möjligt för MH370 att vara på väg mot gammal övergiven landningsbana på ön som inte ens Indier får besöka längst i söder.

Mer funderingar utifrån beräkningarna ovan. Om MH370 gått in på fel höjd för att klara landning osedd, så borde det kraschat. Nu har jag inte lyckats få fram landningsbanan jag en gång läste om när jag sökt efter den på nätet. Vet alltså inte vilken inflygningsbana som skulle vara lämplig. Men mina funderingar efter var flygplanskroppen borde vara är att man borde söka några hundra meter ut SSV om ön. Det skulle stämma med att vrakdelar som kan hålla sig flytande kan eller rättare sagt borde hamnat i nu aktuellt sökområde. Vilket också betyder att vrakdelarna om denna fundering är riktig torde vara på väg norrut igen tack vare mötet med strömmen väster om Australien som kommer från söder.

Mina funderingar stärks av följande uppgift: Området ligger sydost om landets fastland och något norr om det område man sökte av under torsdagen, skriver australiska ABC News.

Området ligger mellan den 40:e och 50:e breddgraden och är känt för sitt hårda väder med kraftiga stormar och hårda sjögång. Det kan försvåra arbetet med att finna de två objekt från satellitbilder som australiska myndigheter presenterade under torsdagenFem plan söker efter MH370 i nytt område, Aftonbladet 21 mars 2014

Nya spaningar efter saknat plan, GP 21 mars 2014
Jakten på försvunna planet fortsätter, Expressen 21 mars 2014
Nya spaningar efter saknat plan, DN 21 mars 2014
Nya spaningar efter saknat plan, SvD 21 mars 2014

Tillägg 25 mars 2014 Vid en krasch slås plan ofta sönder i mindre bitar och de svarta lådorna sjunker till botten.

– Hittar man vrakdelar kan man räkna ut den sannolika nedslagningsplatsen genom att beräkna strömmar och vindar, säger Hans Kjäll.

Nästa steg är att sänka ner avancerad utrustning i havet som kan fånga upp signalerna från lådorna. Den utrustning som i dag finns kan däremot bara upptäcka signaler på ett par kilometer.

Det finns även utrustning som kan svepa av skiktet på havsbottnen och på så vis upptäcka lådorna.

– Vi har ingen aning om vad som hände i cockpit. De svarta lådorna kommer med största sannolikhet att ge oss det beskedet, säger Hans Kjäll.Det är en kamp om klockan, Aftonbladet 25 mars 2014

Read Full Post »

Det torde vara klarlagt att transpondern på MH370 stängdes av manuellt. Under morgonen har jag funderat vidare utifrån gårdagens funderingarFundering 15 mars 2014 samt datatekniska möjligheter. En transponder i bil kan programmeras om. En transponder på fartyg kan, och har i några få fall programmerats om. Är det någon som kan något om mjukvara för transponder på flygplan som kan säga om en transponder på ett flygplan är möjligt att programmera om och om det i så fall går att göra detta under pågående flygning när transpondern är avstängd för kontakt med yttervärlden? Att det fanns folk ombord som hade IT-kunskap har framgått i media.

Piloten kan ha kapat planet, GP 16 mars 2014
Hemliga flygningen kan lösa mysteriet, Expressen 16 mars 2014
Kaptenen i centrum för utredningen, DN 16 mars 2014
Utredare söker motiv ombord, SvD 16 mars 2014
Kapade piloten sitt eget plan?, Aftonbladet 16 mars 2014

Det datorer är bättre än människor på, är sällan vad datorer får möjlighet att göra. Orsaken är att de som programmerar numera ofta saknar helhetssyn, logisk analysutbildning samt sällan eller aldrig tar sig tid att rita flödesschema…. Det datorer i MH370 fallet skulle kunna göra, redan borde fått uppdrag att göra, är om det i eller från den sektor i Indiska Oceanen där flygsimulering visat att det finns en möjlighet att planet på låg höjd LL eller L flugits söderut mot Andamanöarna eller möjligen norrut på insamlade satellitdata finns någon transpondersignal som flugit UT ur området två gånger alternativt aldrig registrerats att ha flugit IN. Har transpondern omprogrammerats är detta en datateknisk mjukvaruuppgift som om de som programmerat om kan data och logisk analys torde sett som en möjlig omprogrammering som som minst försenat ett eventuellt sökande. Det gäller att sökande länders dataexperter tänker utanför boxen.

Planet har vidare knappast till de föreslagna platserna troligen en plats i norra Indonesien som inte har koppling till talibaner utan mer politisk koppling mot tidigare extremrörelse i Kambodja samt till Nordkorea.

Read Full Post »

utifrån tillgängliga uppgifter om planet som försvann och dess passagerares bakgrund samt gammal kunskap från 1965 då jag sommararbetade på Viak:s geotekniska avdelning i Linköping, uppgifter jag läst om geologi i Mongoliet samt uppgifter om terrorgrupp i Mongoliet + Mongoliets export av olja till Nordkorea, uppgifter jag läst under senaste 10 åren om samband mellan liten grupp på en av de öar som nämns som tänkbar kapardestination och terrorgrupp i Mongoliet + oppositionsgrupp (om terror vet jag ej) i del av Malaysia……

ibland vet man inte varför, men när vissa ledtrådar går åt samma håll på ett helt oförutsägbart sett när de analyseras vidare, får jag som tänker utanför boxen rysningar i kroppen. OM den bild som kommer upp i tankevärlden har någon som helst motsvarighet i verkligheten, så har världen betydligt större problem framför sig än Ukrainakrisens Krim, Ryssland och EU:s åsikter o.s.v.

Tre varningsklockor ringde i mitt huvud redan när uppgifter presenterats om passagerares bakgrund. Geologi, Mongoliet och så en grupp med historiska rötter tillbaka till Djingis Khan. Gruppen finns på minst tre platser, Malysia, Mongoliet och via indier med mongolsk bakgrund på aktuella öarna för några år sedan. En del artiklar senare år har talat om att Nordkorea vill öka sin oljeförsörjning från Mongoliet samt att aktuell grupp vill ha lokalt styre (minus Kinainblandning). Oljeproduktionen officiellt har ökat rejält de senaste åren. Man har i ett av områdena där gruppen funnits nämnd också hittat en hel del fyndigheter i form av rara metaller…

Som sagt tanken flyger men hamnar hela tiden efter fundering på samma punkt. Det som skulle kunna göra skillnad är om de 20 personer som reste för ett och samma företag vars namn eller verksamhet jag inte känner till med planet, om de har helt annan bakgrund. Har de teknisk bakgrund som passar in, så fanns det en hel del människor på planet som kan ha blivit kidnappade p.g.a. sin utbildning/bakgrund.

Bränslebrist över Indiska Oceanen, GP 15 mars 2014 Undrar om detta håller. Skulle inte vara förvånad om vi får höra när datorer fått göra fotometrisk analys av USA + Indiens + Kinas gemensamma satellitbilder att något flygplansstort föremål gjort dykning från hög höjd till LL eller L över viss punkt där ingen av de tre ländernas satelliter klarar av tillräckligt stor upplösning av satellitbilder i en känd radarskugga.

Malaysiska myndigheter slår nu fast att någon eller några kapade det försvunna MH370.

Kaparna slog av kommunikationssystemen och styrde av från rutten, uppger en regeringstjänsteman för nyhetsbyrån AP.

– Det är fastslaget, säger tjänstemannenh till AP.Hemlig analys kan avslöja var planet är, Expressen 15 mars 2014

Uppgifter om att Malaysia Airlines plan kapades, SvD 15 mars 2014
Planet blev kapat, DN 15 mars 2014
Malaysias premiärminister: Någon ombord slog av transponderna, Aftonbladet 15 mars 2014
Utredarna: Planet blev kapat, GP 15 mars 2014

Skräckscenario skulle kunna vara ett försök till utpressning från Nordkoreas + terrorgrupps sida gentemot Kina. Att inget framkommit i form av krav skulle då kunna tyda på att kontakt under kaparnas flygning brutits och ännu inte återställts. Verkligen långt utanför min normala tankebox men tyvärr befarar jag detta. Sällan jag varnar för att vargen kommer däremot att man skall skydda sig för att vargen kan komma. I aktuellt läge har jag ändå valt att gå ut med de slutsatser som för varje timma blir klarare och klarare – något mycket allvarligare än ”vanlig” flygplanskapning kan ha hänt.

Read Full Post »

Svenska säkerhetspolisen, Säpo, gör sitt jobb utifrån de Grundlagar som finns i Sverige, Sveriges Rikes Lagar och av Svenska Regeringar utfärdade Förordnanden (direktiv) samt de Internationella överenskommelser som Sverige och andra länder inom EU har utifrån EU-lag, EU-direktiv vilket inkluderar den terrorlista som antagits av FN. Det är inte Säpo utan FN och Interpol som ytterst avgör vad som räknas till terrorism.

I Sverige gäller Svenska Grundlagar och Svenska Lagar samt Svenskt Rättsväsende. Med fel och brister så är det Svenska Grundlagar och Svenska Lagar som gäller. En person kan i domstol hänvisa till sin bakomliggande intention alternativt säga att han/hon avsett att hjälpa, inte stjälpa eller skada oskyldiga. Sverige är medlem av FN och Interpol. De grupper som finns på FN-s lista som terroristgrupper är alla länder som tillhör EU har skrivit under avtalet med Interpol. Så har även övriga länder som är medlemmar i Interpol. En av Interpols viktigaste uppgifter är att arbeta mot terrorism. Det är också en av Svenska Säkerhetspolisens viktiga uppdrag.

Varje person som med våld eller tvång försöker uppnå sina egna uppfattningar om vad som är rätt utsättande eller orsakande skador och död på oskyldiga, barn, unga vuxna, sjuka och handikappade begår en handling som faller under det vår gemensamme Gud som ni muslimer kallar Allah aldrig godkänt. Aldrig så goda intentioner förhindrar inte att det är ett brott att skada andra.

Svensk lag 2008:717 som bygger på Svenska Grundlagar, Svenska Lagar och Förordningar samt Internationella avtal inom FN:s eller Interpols verksamhet har följande lydelse vad gäller vad som får spanas på:

3. strategiska förhållanden avseende internationell terrorism och annan grov gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella intressen,

4. utveckling och spridning av massförstörelsevapen, krigsmateriel och produkter som avses i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd,

5. allvarliga yttre hot mot samhällets infrastrukturer,

6. konflikter utomlands med konsekvenser för internationell säkerhet,
….
————————-

Det är inte SÄPO:s uppdrag och kan i en demokratisk stat oavsett om denna stat är Sverige, annat EU-land eller annan demokratisk stat ALDRIG vara Säkerhetspolis uppdrag att ”rädda unga som vill krigaSäpo missar en chans att rädda unga som vill kriga, Yasir al-Sayed Issa (nätaktivist med rötter i Syrien) på DN debatt 23 december 2013

Detta förhindrar inte att det bland frivilliga samt verksamma inom Sveriges Sociala sektor tillsammans med Ämnes- och Stadiebehöriga lärare kan ges ett stöd för t.ex. utbildning som motverkar terrorism samt att de unga som behöver det skall få samhällets stöd när de bryter sig ur en våldsbenägengrupp oavsett om denna grupp baserar sig på ideologi, kulturell/etnisk uppfattning eller ren kriminalitet.

Säpo kritiseras för terrorstämpling, GP 23 december 2013
Blodig söndag i det syriska inbördeskriget, Expressen 23 december 2013
Säpo kritiseras för terrorstämpling, Aftonbladet 23 december 2013
Säpo kritiseras för terrorstämpling, SvD 23 december 2013

Tillägg 25 december 2013
Säpos uppgift är inte att förebygga, Jonathan Peste
Chefsanalytiker kontraterrorism, Säkerhetspolisen 23 december 2013

Read Full Post »

Oavsett allt när var och hur, så har ingen stat rätt att ‘vedergälla’ någon annan stat. Under krig gäller Genevekonventionen som inte räcker till att stoppa en hel del hämndaktioner. Men som Sudan (när skall svenska media få klart för sig att det finns två stater numera i stället för den ‘gamla’ staten Sudan) uttalar sig, så undrar man en hel del. -Vi tror att Israel utförde bombningen. Vi förbehåller oss rätten att vedergälla, på en plats och en tidpunkt vi väljer, sade kultur- och informationsminister Ahmed Bilal Osman. Sudan hotar Israel efter attack, GP 24 oktober 2012

Att någon sett ett oidentifierat plan och en missil är inget bevis för att det skulle varit Israel som attackerat vapenfabriken som enligt de flesta uppgifter producerar vapen i huvudsak till terrorgrupper. Skulle det kunna vara Israel som attackerade? Säkerligen möjligt och inte helt otroligt. Dock är det något som i princip de flesta länder är eniga om vapen får inte produceras och/eller säljas till de grupper som FN (och USA samt EU) har på listan som terrorgrupper. Så moraliskt och etiskt är det inte mycket att säga om om det är så att något land, Israel eller något annat, stoppat produktion av vapen. Juridiskt lämnar jag i det fallet därhän. Borde falla under terrorbekämpning i form av att stoppa vapentillverkning till terrorister.

Det är bara två saker som glöms bort i sammanhanget:

* Sudan som det var är sedan några år två stater. Det finns stridigheter mellan dessa. I uttalandet som Kultur- och Informationsminister Osman gör är det anmärkningsvärt att vedergällningen sägs vara för att två personer, obs inte unga/gamla eller andra helt oskyldiga för vapenproduktionen, sägs ha dött.

* Som uttalandet utformar sig, så uppkommer direkt frågan om vapenproduktion, försäljning o.s.v. till svartlistade terrorgrupper varit sanktionerat uppifrån. Är det i språköversättningar som detta indirekta förhållande tycks framträda eller kan det vara så illa?

Sudan hotar Israel efter dödlig attack, Expressen 24 oktober 2012
Sudan hotar Israel efter attack, SvD 24 oktober 2012
Sudan anklagar Israel för attack, DN 24 oktober 2012
Sudan hotar Israel med hämnd efter explosion, Aftonbladet 24 oktober 2012

Oavsett allting annat är vedergällning/hämnd ingen väg för fred.

Read Full Post »