Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Terrorbekämpning’

Oavsett allt när var och hur, så har ingen stat rätt att ‘vedergälla’ någon annan stat. Under krig gäller Genevekonventionen som inte räcker till att stoppa en hel del hämndaktioner. Men som Sudan (när skall svenska media få klart för sig att det finns två stater numera i stället för den ‘gamla’ staten Sudan) uttalar sig, så undrar man en hel del. -Vi tror att Israel utförde bombningen. Vi förbehåller oss rätten att vedergälla, på en plats och en tidpunkt vi väljer, sade kultur- och informationsminister Ahmed Bilal Osman. Sudan hotar Israel efter attack, GP 24 oktober 2012

Att någon sett ett oidentifierat plan och en missil är inget bevis för att det skulle varit Israel som attackerat vapenfabriken som enligt de flesta uppgifter producerar vapen i huvudsak till terrorgrupper. Skulle det kunna vara Israel som attackerade? Säkerligen möjligt och inte helt otroligt. Dock är det något som i princip de flesta länder är eniga om vapen får inte produceras och/eller säljas till de grupper som FN (och USA samt EU) har på listan som terrorgrupper. Så moraliskt och etiskt är det inte mycket att säga om om det är så att något land, Israel eller något annat, stoppat produktion av vapen. Juridiskt lämnar jag i det fallet därhän. Borde falla under terrorbekämpning i form av att stoppa vapentillverkning till terrorister.

Det är bara två saker som glöms bort i sammanhanget:

* Sudan som det var är sedan några år två stater. Det finns stridigheter mellan dessa. I uttalandet som Kultur- och Informationsminister Osman gör är det anmärkningsvärt att vedergällningen sägs vara för att två personer, obs inte unga/gamla eller andra helt oskyldiga för vapenproduktionen, sägs ha dött.

* Som uttalandet utformar sig, så uppkommer direkt frågan om vapenproduktion, försäljning o.s.v. till svartlistade terrorgrupper varit sanktionerat uppifrån. Är det i språköversättningar som detta indirekta förhållande tycks framträda eller kan det vara så illa?

Sudan hotar Israel efter dödlig attack, Expressen 24 oktober 2012
Sudan hotar Israel efter attack, SvD 24 oktober 2012
Sudan anklagar Israel för attack, DN 24 oktober 2012
Sudan hotar Israel med hämnd efter explosion, Aftonbladet 24 oktober 2012

Oavsett allting annat är vedergällning/hämnd ingen väg för fred.

Read Full Post »

eller vad är det frågan om när det fortfarande finns människor som inte tar det många vetat om i flera år, att terrorister från flera olika grupperingar ända sedan 70-talet ‘flytt’ till Sverige och även gjort livet till ett h-e för människor som legalt flytt från samma länder hit. Samtidigt finns det de som inte bara försvarar svenska Offentlighetsprincipen, vilket vi alla skall göra inom de begränsningar som finns dvs acceptera att sekretessbelagda handlingar ÄR sekretessbelagda samt att arbetsmaterial inte tillhör det som är offentligt, varken bör eller skall vara det insyn finns numera tack vare nya FRA-lagen där JO, JK och Datainspektionen numera har kontrollrättigheter och där numera, till skillnad från förra signalspaningslagen, det finns en demokratiskt utsedd nämnd som ställer upp kriterier för den vanliga signalspaningen. De som försvarar Wikileak är för mig och många andra precis som jag skrivit tidigare närmast att jämföra med 5:e kolonnare.

Ni som lever med knäck i öronen eller i en sockervaddsdröm, det är dags att vakna. Det handlar inte som en del på yttersta kanterna tycks tro om religion eller folk från vissa regioner. Hade varit enklare så precis som det var enklare när människor på skoj talade om den lede ‘Fi’ som ‘de Röde’. Världen är full av folk som inte är beredda att acceptera andra människors rätt att välja hur de lever och vad de tror på. Bland dessa finns ett mindre (förhoppningsvis) antal som i fanatism, extremism etc går över lagarnas råmärken. Det gäller lika mycket de extrema ‘djurvännerna’ som hotar pälshandel och släpper ut minkar att dö utan tillgång till mat och vatten bara för att de hatar pälsindustrin som det gäller extrema politiska rörelser, av en del på vänsterkanten kallade frihetsrörelser trots att friheten de förespråkat under åren bara gällde de som tyckte och gjorde som de själva och att de inte dragit sig för att drabba oskyldiga med sina aktioner som de terrorister användande sig av religion, finns inte bara bland muslimer utan också i en del kristna sekter, försöker tvinga på andra sin egen värdering och uppfattning.

Det går INTE att lära bort det som nötts in i personers huvud, det går möjligen att begränsa och att få dessa att känna empati. Inte ens det är säkert. Tyvärr. Därför är det beklämmande när vissa kallar sig liberaler och hävdar att kontroll, som alltid funnits i alla samhällen, skulle vara av ondo. Ett öppet samhälle kräver regler och lagar och kontroll. Drömmarnas tid är för länge sedan förbi och ett idealistiskt idealsamhälle kommer aldrig någonsin att uppnås där var och en själv kan bestämma vad stat och myndigheter skall få möjlighet att känna till.

Terrormisstänkta planerade massaker, GP 30 december 2010
Svensk öppenhet försvaras, GP 30 december 2010
Danska media om terrorgripandena, GP 30 december 2010
Nu har visserligen de som kritiserar SÄPO för att inte ta hoten på allvar helt fel. I Sverige är det mycket som sker i det tysta och så SKALL det vara trots att Expressen rapporterar: USA kritiserar Sverige för att inte ta hoten på allvar, Expressen 30 december 2010
Terrormisstänkta lurades in i polisens fälla, Expressen 30 december 2010
Dansk polis evakuerar lägenheter, DN 29 december 2010 visar att faran för andra finns även i bostadsområden.
Fem gripna för terrorbrott, DN 29 december 2010
Terrorexpert: ”Allvarlig händelse”, SvD 29 december 2010
Terrormisstänkt släpps på fri fot, Aftonbladet 30 december 2010

En av de som bör vakna upp är Aftonbladets Oisín Cantwell som försöker få det till att de senaste terrorhändelserna i Sverige varit strunt. Saker är inte alltid vad vi i media tror, Aftonbladet 30 december 2010
BAKLÄXA CANTWELL! Det som har hänt både det som avslöjats i media och annat har varit MYCKET MYCKET ALLVARLIGARE än vad Du tycks förstå. Hela det svenska öppna samhället har hotats inte bara från terrorister som avslöjats utan också genom medias gullande med Wikileak och liknande.

Ja tro sjutton att det är allvarligt. Det må vara att det i detta fallet var människor som blivit svenska medborgare, på vilka grunder kan man faktiskt ställa sig frågan eftersom dessa tycks ha varit kända hot, det finns även en del av de sk. papperslösa, de som nekats upphållstillstånd i Sverige och som inför utvisning gått under jord, både det ena och andra trots att vissa sk. liberala krafter och vänsterfolk försöker öka deras ‘rättigheter’ till och med mer än vad vanliga äldre, sjuka och handikappade oavsett om de är födda i Sverige eller kommit hit senare i livet har rätt till.

Det innebär inte att vi skall ta avstånd från individer som kommer från, växt upp i speciell kultur eller tillhör viss gruppering av andra skäl. Däremot är det dags att blocka bort knäcken ur öronen och se att Sverige inte är Sörgården eller förrummet till ett idealsamhälle. Det som finns globalt finns också här oavsett om det är grov kriminell brottslighet eller terrorism. Det är dags att vakna och att våga se att problem inte handlar varken om integration av invandrare eller om att extremism inte kan finnas på andra ställen än i ‘vissa andra’ grupper. Det går inte att tala om mitt barn och andras ungar. Alla har ansvar för att de värderingar som finns i Sveriges Grundlagar inte bara blir inlärda i skolan och arbetslivet utan också blir fullt ut accepterade.

Read Full Post »

är vad advokat Thomas Olsson ägnar sig åt när han kräver alla papper på bordet i ärendet med det GP kallar terrorrazzian. Råder det sekretess, oavsett grad av sekretess, så FÅR INTE UPPGIFTERNA FÖRAS VIDARE, varken muntligt eller skriftligt. Se Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

För övrigt ingår stor del av de handlingar, inklusive arbetsmaterial, som en myndighet, t.ex. polisen, säkerhetspolisen och åklagarväsendet har inte i allmänna handlingar. Arbetsmaterial ingår aldrig i begreppet allmänna handlingar vilket advokaten borde känna till. Redan Tryckfrihetsförordningens 2 kapitel 2 § begränsar starkt möjligheten att ta del av sekretessbelagda handlingar, när det gäller misstanke om terrorbrott, bombhot alternativt misstanke om utsättande tredje person för livsfara, så räcker det att läsa vad som står där för att förstå att advokaten spelar för gallerierna och inte i en verklig terräng.

2 § Rätten att taga del av allmänna handlingar får begränsas endast om det är påkallat med hänsyn till

1. rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation,
2. rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik,
3. myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn,
4. intresset att förebygga eller beivra brott,
5. det allmännas ekonomiska intresse,
6. skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden,
7. intresset att bevara djur- eller växtart.

Begränsning av rätten att taga del av allmänna handlingar skall angivas noga i bestämmelse i en särskild lag eller, om så i visst fall befinnes lämpligare, i annan lag vartill den särskilda lagen hänvisar. Efter bemyndigande i sådan bestämmelse får dock regeringen genom förordning meddela närmare föreskrifter om bestämmelsens tillämplighet.

Utan hinder av andra stycket får i bestämmelse som där avses riksdagen eller regeringen tilläggas befogenhet att efter omständigheterna medgiva att viss handling lämnas ut. Lag (1976:954). ”
Tryckfrihetsförordningen, 2 kap Om allmänna handlingars offentlighet, 2§ Både punkt 1, 3 och 4 samt ev. punkt 6 är tillämpliga i det aktuella fallet redan innan de speciella lagar, som helt i enlighet med Regeringsformen och Tryckfrihetsförordningen begränsar vad som anses som allmänna handlingar och stärker sekretesskydd utifrån t.ex. Säkerhetslagstiftningar, Polislag, Förordningar, Lagar och internationella avtal som rör Rikets säkerhet och/eller misstanke om terrorbrott.

Sverige är inte så öppet som en del som sovit på samhällskunskapslektionerna tycks tro nu mera. Vi är öppnare än många länder, men när sekretess råder, så är det svårare än i en del andra länder att få ut uppgifter. Vilket jag personligen tycker är helt rätt.

Advokat kräver alla papper på bordet, GP 11 november 2010

Se även: Åklagaren och poliserna handlade rätt, Norah4you 11 november 2010

Read Full Post »