Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘tagged Betygskriterier för Samhällskunskap 9:an’

En kvinnas NEJ är ett NEJ oavsett om kvinnan tidigare haft sex med mannen!

Hovrätten från nedre Norrland friar mannen från våldtäkt, som han tidigare dömts för i Östersunds tingsrätt. Hovrätten anser att kvinnans egen berättelse inte räcker, utan att det krävs stödbevisning för att fälla mannen, som även visat filmer där det framgår att kvinnan varit med på att de haft sex. Fria från våldtäkt på sambo, GP 28 mars 2013

I Vilket århundrade lever våra svenska Hovrättsjurister? Inte på 1700-talet för på den tiden hade det krävts att mannen uppvisat vittnen som styrkte att kvinnan inte sagt nej. Det finns dokumenterade fall i Skaraborgslän att mannen t.o.m. tvingats gifta sig med kvinnan även om de inte bott ihop – t.o.m. en sk. sköka blev gift genom att mannen tvingades till det av domstolen!

Frias från våldtäkt på sambo, Eskilstunakuriren 28 mars 2013
Frias från våldtäkt på sambo, Västerbottenskuriren 28 mars 2013
Frias från våldtäkt på sambo, SvD 28 mars 2013

‘Kära’ jurister – den svenska kvinnan är myndig och äger egen beslutande rätt att säga NEJ när som helst även under påbörjat samlag! Att kvinnan varit med på samlag tidigare och under vilka former är fullständigt ointressant. Vänligen läs noga igenom hur det Allmänna SKALL uppträda mot människor. Regeringsformens 1 kap 2§ har Ni inte ordkunskap och ordförståelse nog att förstå vad där står. Det är redan det illa. Ännu värre är att Ni inte respekterar att svenska kvinnor är myndiga! En Författningsdomstol skulle med säkerhet haft mycket svårt att inte fälla jurister för brott mot svensk Grundlag.

Hur det sedan är möjligt i ett demokratiskt land att en Hovrätt som den i Nedre Norrland kan ha missat att de Mänskliga Rättigheterna gäller ovanpå svensk lag för de är inte bara underskrivna av Sverige utan också antagna av EU, hur det kan missats är något som ännu mer ställer frågan om ordkunskap och ordförståelse eller avsaknaden av detsamma på sin spets!

Read Full Post »