Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘tagged Antarktis’

Surt hav fullt med nano till microplastpartiklar världens verkliga problem. Uppmärksammat i Sverige sedan slutet 80-tal, Politiker jobbar mer med imaginära CO2-hotet i ställer för verkliga faran: Vi förgiftar vårt dricksvatten… helt själva.

Det är inte bara skaldjur som far illa av världens jordbruks övergödning samt av industriutsläpp/fartygsutsläpp av Svaveldioxid, inte CO2, som är ett av de stora problemen utöver att vi tillsätter ett stort antal olämpliga kemikalier vid vattenrening (runt hela jorden inte bara i Sverige) något som varit känt länge och ofta påtalats:

Nytt? Absolut inte. 1988 hade Bo Wigilius uppe avhandlingen Isolation, characterization and risk analysis of organic micropollutants in water (ISBN 91-7870-346-8) på Institutionen för Tema, Linköpings universitet.

Det var inte första gången frågan lyftes. Så hade i mindre offentligt sammanhang skett vad gäller undermåliga avloppsnät samt underdimensionerade dagvattenledningar sedan början av 1970-talet då utbyggnaden av reningsverk hållt på i cirka 15 år. Många av de reningsverk som byggdes från 1972 och fram till 1995 uppfyllde lagens krav men var redan på konstruktionsstadiet vid ritbordet dimensionerade för helt annan mängd anslutna hushåll.Rent vatten än en gång, Norah4you 4 augusti 2012

Medan svavelutsläppen minskat när det gäller de mätbara värden som har uppmätts över land, svavelföroreningar följer med vindarna, så har en av de andra stora bovarna metanutsläppen ökat kurvan stämmer väl överens med ökning av risodling. Risodling är en av de största bovarna i sammanhanget.

Surt hav fullt med restprodukter och med nano till microparticlar av plast. Det är rätt fråga. Inte datormodellbaserat CO2 hot! Men det gäller att hålla sig till verkligheten inte penninghungriga politiker eller sk. forskares önskemål.

Hur löser man miljöproblemen?, SvD ledarsidan 1 februari 2015

Norah4you's Weblog

men håll Er till verkligheten IPCC. Det föreligger inget som helst Klimathot. Däremot föreligger det ett stort hot vad gäller Rent Vatten.

IPCC: Klimatförändringarna är människans fel, DN 27 september 2013 Skicka alla politiker samt sk. klimatforskare på utbildning om jordens historiska geologi. Lär den vanlig hederlig matematik först. Människan står för mindre än 1% av alla CO2 utsläpp. Klimatet förändras däremot pga avstånd till solen, lutning, vobbling, vulkanutbrott, jordbävningar – dvs beroende på tektoniska plattors rörelser, havsströmmar och varierande densitet i havsvatten, o.s.v. Det har klimatet på jorden gjort i alla tider, gör så nu och kommer framledes alltid att göra så. Kommer mig osökt att tänka på historien från herrtoalett: Står en skylt ovanför DEN ÄR INTE SÅ LÅNG SOM DU TROR

Havet snart för surt för skaldjur, Aftonbladet 27 september 2013

”Per Jonsson, professor i sedimentologi vid Stockholms universitet, tillbringar sommaren på den engelska kuttern Sunbeam, ett…

Visa originalinlägg 590 fler ord

Read Full Post »

Världens hav fylls av plast, närmare bestämt av 269 000 ton.

Så mycket uppskattas flyta omkring enligt en ny studie.
-Det var en skrämmande syn, säger Anna Kärrman, svensk forskare som varit delaktig i studien.

Fiskeutrustning, flaskor, leksaker och plastpåsar. Forskaren Marcus Eriksen har hittat det mesta du kan tänka dig under sitt sex år långa arbete med att studera nedsmutsningen av världens hav.
-Det är som ett helt Walmart- eller Target (stora amerikanska varuhuskedjor) som flyter runt, säger han enligt Reuters. -Det finns mycket mer än vad som tidigare har beräknats.
Små partiklar värre

Studien presenteras nu i vetenskapstidskriften Plos One. Beräkningen visar på totalt 5,25 biljoner plastpartiklar i haven där 92 procent är mikropartiklar efter att vågor, fisk och solljus gjort att de delats.269 000 ton plast i haven, GP 11 december 2014

Redan tidigare finns studier och avhandlingar som visar att dessa micropartiklar drastiskt försämrat Isbjörnars fortplantningsförmåga (manliga organets funktionskapacitet)

När vi ändå är inne på isbjörnar, istäcket i Arktis växer och krymper efter årstider pga lutning mot solen solinstrålning…. Idag 11 december 2014 har varje enskild isbjörn drygt 524 kvadratkilometer var av Arktis is att ensam vandra kring på. Att jämföra med Orust yta som är 345,6 kvadratkilometer 😛

För övrigt gör Ert folk runt jorden, de CO2-troende, sig till allmänt åtlöje. Att inte kunna förstå det varje 7:e klassare skall ha lärt in och visat sig förstå vad gäller Archimedes princip, Naturkrafterna, Tektoniska plattor, Havsströmmar, Årstider, Fotosyntes etc är illa nog. Att inte vilja lära sig är etter värre.

Läs och försök förstå varför Ni så kapitalt gjort bort Er:
The eyeroller you knew was going to happen – California winter storm cuused by changing climate, Wattsup 2014/12/11

Börja med att slå upp och titta på det senaste årets vulkanutbrott längs med Stilla Havets kuster upp till Barents Hav, fortsätt med att läsa på vad skillnad i salthalt i vatten i de strömmar som påverkar inflödet till Arktis innebär.

Read Full Post »

Allra först: Det föreligger varken i Göteborgsområdet eller i övrigt något som helst klimathot!

Rasrisker och skredrisker i Göta Älvområdet har varit kända i flera hundra år. Det är en naturlig följd av de geologiska förhållandena från Vänern ner till Göta Älvs mynning. Landhöjningen på hela detta område är större än ”värsta scenariot” för havsnivåhöjning – något som för övrigt inte kan hända om is och glaciärer på land eller i vatten smälter. Se länkar nedan, läs speciellt: Archimedes Princip
Har du som läser detta varit med om att isbitar som fylls i ett glas som sedan fylls med vätska får vätskan att rinna ut när isen smälter? Vänligen läs om is respektive vattens densitet. Den elev som lämnar skolan utan att veta att is tar upp mer volym än flytande vatten, den borde få gå om ett läsår!

Klimathoten som kan drabba Västsverige, GT 27 juni 2014

Falska profeter är vad de sk. forskarna är. Verkligheten denna: Satellites show no global warming for 17 years 5 months, wattsupwiththat.com 2013/02/06 För övrigt så påstår IPCC:s forskare i dagarna att det räcker med 50 (Femtio mätstationer runt jorden för att resten av jorden kan ges och antas ha samma temperaturförhållanden samt utveckling som dessa…… Herre min skapare hur i hela fridens namn har någon med så lite matematik, statistik och geologisk kunskap ens fått börja på forskarutbildning?

Att det ens finns en enda som kallar sig forskare som inte ens lärt sig Archimedes Princip och Fakta Landhöjning

Det är rent ut sagt ett stort underbetyg på svenska Grundskolan. Som minst skall ämnes- och stadiebehöriga lärare redan i 7:an ha använt 3 veckor i inledning av höstterminen att gå igenom faktiska förhållanden när det gäller vår jords geologi, geologiska historia inklusive senaste istiden och landhöjning samt grunderna i fysik där Archimedes princip är något var enda elev skall visa att han/hon förstått för att vara berättigad till ”godkänt” i 9:an!

Lämplig studielitteratur för de som kallar sig klimatforskare och uttalar sig om Göta Älv:

* Gustaf NermanVuoksen och Göta älf : Imatra och Trollhättan : en hypografisk studie, Uppsala 1902

* The landslide at Surte on the river Göta älv : a geologico- geotechnical study / by Carl Caldenius and Rune Lundström. Special chapters / by Bror Fellenius and Erik Mohrén, Sveriges geologiska undersökning. Ser. Ca, Avhandlingar och uppsatser, 0348-1352 ; 27

* Åke Sundborg och John Norrman; Göta älv : hydrologi och morfologi med särskild hänsyn till erosionsprocesserna, Stockholm 1963, Sveriges geologiska undersökning. Ser. Ca, Avhandlingar och uppsatser, 0348-1352 ; 43

Som kuriosa kan alla intresserade också läsa
* Avenius Malin, Hela gästgiveriet försvann i vattnet : än syns spåren av naturkatastrofen vid Göta älv 1648, Populär historia. – Lund : Populär historia, 1991-. – ISSN 1102-0822. ; 1998:4, s. 46-48

Bakgrundskontroll vad är det?
Undrar om inte sk. forskare idag lär sig att göra sin bakgrundskontroll??? Såväl på Länsstyrelsen i Göteborg, Göteborgs Kommuns arkiv samt i ett antal geotekniska undersökningsprotokoll från dessa och andra från 1935-1954 samt återigen de senaste åren har skredrisk, rasrisk, kvicklera m.m. noterats. INGET SOM HAR NÅGOT SOM HELST MED CO2-utsläpp att göra. HELT NATURLIGA RESULTAT efter inlandsisen, smältningen av den sprickbildningslandskap på vissa delar av Sverige där slam från rinnande vatten då som nu samlats på botten. Slam och lerpartiklar bildar naturligt nu som i alla tider olika sorters instabil lera samt tjocka instabila slamavlagringar av varierande slag!
Hur i hela fridens namn har de sk. forskarna ens fått godkänt i Geografibetyget från Grundskolan????????

För just det område där skredet i Munkedal inträffade med redan före 1937-39 års stora geotekniska undersökning bland områden där man INTE skulle bygga väg pga skredrisk. Alltså inte ens den väg pappa som pinnpojke innan han läste vidare i Hässleholm var med att bygga förbi Munkedal var möjlig att bygga på den sträckningen! Även dagens har i vissa delar på sikt tvivelaktig pålning om man skall se på de noteringar som gjordes före 1936!

Första stora geotekniska undersökningen av grundförhållanden, rasrisker, vattenförhållanden etc. i den del av nederbördsområdet som påverkar Göta Älv, gjordes,gjorde min egen far(avliden för sex år sedan) under 2,5 år med början september 1937 till oktober 1939. Uppdragsgivare Länsutredningen för vatten- och avloppsfrågor i Bohuslän, undersökningar för vatten- och avloppsanläggningar. 1939 gick pappa över för att arbeta med dessa och andra frågor för Göteborgs Kommuns Vatten och Avlopp där han arbetade fram till dess att han 1954 som en av världens fyra första specialister på Blå sidan (Luft och Vatten) fick heltidsanställning att arbeta med uppbyggnad av det som senare blev Miljövården och Miljövårdsverket.

Själv var jag sedan 1957 och in på 70-talet under hela min uppväxt vid behov min fars assistent för provtagningar för Vätterns Vattenvårdsförbund samt Motala Ströms Vattenvårdsförbund. Två somrar arbetade jag på Viak Linköpings Geotekniska avdelning. Såväl med ute med mätarstav och teodelit som fick lära mig grunderna för att rita kartor utifrån mätningar och grundundersökningar. Hösten 1971 arbetade jag som nyutbildad systemprogrammerare på Viaks Göteborgskontors dataavdelning. Vi hade där bl.a en av världens 10 första kartritningsplottrar.

Rasriskerna i Göta Älvområdet skrev Vattenverket om i sin årsbok under krigsåren. Dessa ras- och skredrisker har inget med det sk. klimathotet att göra. Det enda sk. forskare som yrar detta nu lyckas visa är att de saknar de grundkunskaper de skulle behövt för att förstå att de endast för fram fallacies, se nedan, och inte fakta!

Fallacies använda av de sk. forskarna:

Ett av de vanligaste fallacies som finns i media är att en uppgift som förs fram av en ‘expert’ alltid eller ens oftast går att lita på. Så är inte fallet. Källanalys utifrån Syfte och Tendens är något den som vill föra vidare, inte bara citera för att kommentera ALLTID måste ha i åtanke.

Ex. argumentum ab auctoritate
Professor X, professor i vetenskap A uttalar sig. Syftet och Tendensen är något man aldrig kommer förbi när uttalandet skall valideras. För att någon är professor, oavsett om denne professor uttalar sig inom sitt eget vetenskapliga område eller inom andra områden, innebär inte detta att professorn är trovärdig för att han är professor. Det innebär heller inte att professorns uttalande ens om det är inom hans eget område är oberoende av påverkan från till exempel forskningsanslag från intressegrupp. Företag, enskilda intressegrupperingar o.s.v.
Auktoritet är inget säkert kriterie på trovärdighet.

Ex. Ad hominem
I argumentering attackeras personen som det argumenteras mot i stället för sakskälet/den åsikt som personen har.
Vanligt förekommande i tidningsartiklar, i politiska debatter och när en hypotes kritiseras t.ex. för ovetenskaplighet. (jfr klimatdebatten)

Ex. Appeal to fear
När någon använder sig av att motsatt uppfattning kommer att leda till det eller det och innebära risk/fara etc.
Har varit vanligt förekommande från Klimathot – folk som använt sig av ofullständiga datamodeller där inte samtliga ingående faktorer som påverkar är medtagna. Också vanligt förekommande när någon politisk uppfattning skall kritiseras eller attackeras.

Ex. Fallacies of Assumtion
Ett subjektivt antagande är ett subjektivt antagande. Ofta finns det i det subjektiva antagandet en underförstådd förutsättning som inte är bevisad. Denna underförstådda förutsättning kan vara falsk eller sann. Innan den styrkts upp av oberoende(!) fakta, så är det subjektiva antagandet oaktat vem som för fram antagandet, påståendet eller tesen att betrakta som falskt.
Fallacies vid argumentering

Read Full Post »

Information for those who forgot to learn analysing costs…..

Watts Up With That?

”…societal change is sufficient to explain the increasing costs of disasters at the global level…”

We often hear of the wailing by climate activists and in the MSM about the huge cost numbers related to weather disasters, as if somehow these numbers are indicative of a trend linkable with ‘climate change’. For example, USA Today’s Doyle Rice reported in 2012 this headline:

Report: Climate change behind rise in weather disasters

The number of natural disasters per year has been rising dramatically on all continents since 1980, but the trend is steepest for North America where countries have been battered by hurricanes, tornadoes, floods, searing heat and drought, a new report says.

Visa originalinlägg 447 fler ord

Read Full Post »

Så visade sig det att verkliga data från satelliterna inte alls stödde CO2-hot folkets påstående om Global uppvärmning…..
Vart har alla pengar för klimatkompensation, ‘rädda isbjörnar’ m.m. gått? Frågan måste besvaras snarast.

Tillägg 12 februari 2014: Reinfeldt risas för låga miljömål, SvD 12 februari 2014

Tillägg 26 februari 2014 En rejäl och tydlig klimatbluff, Matilda Ernkrans (S) klimatpolitisk talesperson samt Marita Ulvskog (S) EU-parlamentsledamot på SvD Brännpunkt 26 februari 2014 Bluffen står de själva för! Vart har alla pengar som betalats för sk. klimatkompensation hamnat. Redovisa tack!

Watts Up With That?

FLATBy Christopher Monckton of Brenchley

The monthly satellite lower-troposphere temperature anomaly from Remote Sensing Systems, Inc., is now available.

Taking the least-squares linear-regression trend on this dataset (the bright blue horizontal line through the dark blue data), there has now been no global warming – at all – for 17 years 5 months.

Visa originalinlägg 111 fler ord

Read Full Post »

copy of text sent last hour as a comment to A Displaced Polar Vortex and Its Causes, wattsupwiththat 2014/02/01

”The Earth’s circumference at the equator is about 40 076,592 km. Nearly 40 009 km if we measure the circumference from pole to pole. Hence, it is flattened at the poles due to centrifugal force, the water cycle, erosion of various kinds from vulcanos on land and in sea needs to be taken into consideration when calculating the impact of each periods saltination in sea especially in areas south and south east of Alaska.

One other important factor is that Earth’s axis tilt, oblikvidity varies in relation to our Earth’s rotation between 22.1 and 24.5 degrees. A factor forgotten (?) by many scholars still believing in human caused Global warming….

A third important factor never taken into consideration in any of the so called computermodels is that Vulcanos on land due to the fact mentioned above, in other words that our globe isn’t an ideal sphere, has had large impacts on stofts in ‘air’ and athmosphere.

For more reading on impacts such as large numbers (millions) of deaths from Iceland to China as well as impact on photosyntesis in plants causing crop failure in other words bad harvest, please read: Alexandra Witze & Jeff Kanipe, An Island on Fire: The extraordinary story of Laki, the vulcano that turned eighteen century Europe dark, Profile Books 2014.

Our Earth has a complexed weather system especially observed in the Arctic. One need to take all windfactors as well as eruptions, erosions of different kind, seastreams into consideration,
not forgetting that the main factor behind all observed correct data as well as the so called temperature changes observed by satelites into consideration, the later never ever gives correct information of temperatures 1 meter above surface nor 1 meter under. Reflexion isn’t the same as correct temperature. Never been and never will be.

* More than 70% of Earth’s surface is water. Oceans, lakes, rivers, rivers, streams, etc.

* Impacts on landrise and sea levels still is seen caused by the last ice age. Please remember that Archimedes principle applies whether we are dealing with glaciers (which weigh down the land under) same goes for ice in the Arctic (floating in the ‘sea’) or ice and glaciers in the example Antarctica where there are both ice as ice on land.

* Sea surface NEVER can be presented as a fixed figure. When science talks about sea level we are dealing with averages over a long period, at least one year, comparing the highest and lowest value during the day. Never ever forget the moon’s attraction on the water!
Facts about Earth, swedish text

Important knowledge:
Working with sediment cores extracted from Lower Murray Lake, Ellesmere Island, Nunavut, Canada (81°21′N, 69°32′W) in 2005 and 2006, the authors calculated annual mass accumulation rate (MAR) for the past five millennia, which they used to derive a relationship between MAR and July temperature at the two nearest permanent weather stations over the period of instrumental measurements. This work revealed there were several periods over the past 5000 years when the temperature of the region exceeded the peak temperature of the 20th century, the most recent of which was during the Medieval Warm Period, which we have delineated on the following figure as occurring between about AD 930 and 1400, and where the peak temperature of that period can be seen to have been about 0.6°C higher than the peak temperature of the Current Warm Period.
Source:
Cook, Bradley, Stoner and Francus, P. 2009. Five thousand years of sediment transfer in a high arctic watershed recorded in annually laminated sediments from Lower Murray Lake, Ellesmere Island, Nunavut, Canada. Journal of Paleolimnology 41: 77-94.

Read Full Post »

men håll Er till verkligheten IPCC. Det föreligger inget som helst Klimathot. Däremot föreligger det ett stort hot vad gäller Rent Vatten.

IPCC: Klimatförändringarna är människans fel, DN 27 september 2013 Skicka alla politiker samt sk. klimatforskare på utbildning om jordens historiska geologi. Lär den vanlig hederlig matematik först. Människan står för mindre än 1% av alla CO2 utsläpp. Klimatet förändras däremot pga avstånd till solen, lutning, vobbling, vulkanutbrott, jordbävningar – dvs beroende på tektoniska plattors rörelser, havsströmmar och varierande densitet i havsvatten, o.s.v. Det har klimatet på jorden gjort i alla tider, gör så nu och kommer framledes alltid att göra så. Kommer mig osökt att tänka på historien från herrtoalett: Står en skylt ovanför DEN ÄR INTE SÅ LÅNG SOM DU TROR

Havet snart för surt för skaldjur, Aftonbladet 27 september 2013

”Per Jonsson, professor i sedimentologi vid Stockholms universitet, tillbringar sommaren på den engelska kuttern Sunbeam, ett stort träsegelfartyg, i skärgården. Han och hans kolleger återbesöker bottnar och djup där man tog prover på 90-talet.

– Jag har gjort nästan all min forskning från den här båten.

Vi befinner oss i Älgöfjärden, en bit ut i skärgården utanför Värmdö­landet. Här sänker Per ner sin så kallade geminihämtare, en enorm grävskopa med stora plaströr, och plockar upp sediment från botten. Vi börjar på 27 meters djup.

– Nu kommer sanningen att avslöjas, ropar Per Jonsson.

Upp kommer en mörkgrå sörja som luktar ruttna ägg. På toppen av bottenprovet ligger en vit hinna av svavelbakterier som sprider sitt os.

– Jaha, här var det klart och tydligt. Situationen har inte förbättrats sedan 90-talet.

Det är en död havsbotten. I utskärning kan man se årsringar av sediment som lagt sig på botten. Själva förekomsten av årsringar är ett dåligt tecken. Det visar att det inte finns några bottendjur som rör runt i leran
Vattnet mår sämre än väntat, DN

Se även Verkligt problem rent vatten, Norah4you 11 juli 2009

Det är inte bara skaldjur som far illa av världens jordbruks övergödning samt av industriutsläpp/fartygsutsläpp av Svaveldioxid, inte CO2, som är ett av de stora problemen utöver att vi tillsätter ett stort antal olämpliga kemikalier vid vattenrening (runt hela jorden inte bara i Sverige) något som varit känt länge och ofta påtalats:
Nytt? Absolut inte. 1988 hade Bo Wigilius uppe avhandlingen Isolation, characterization and risk analysis of organic micropollutants in water (ISBN 91-7870-346-8) på Institutionen för Tema, Linköpings universitet. Och det var inte första gången frågan lyftes. Så hade i mindre offentligt sammanhang skett vad gäller undermåliga avloppsnät samt underdimensionerade dagvattenledningar sedan början av 1970-talet då utbyggnaden av reningsverk hållt på i cirka 15 år. Många av de reningsverk som byggdes från 1972 och fram till 1995 uppfyllde lagens krav men var redan på konstruktionsstadiet vid ritbordet dimensionerade för helt annan mängd anslutna hushåll.Rent vatten än en gång, Norah4you 4 augusti 2012

Medan svavelutsläppen minskat när det gäller de mätbara värden som har uppmätts över land, svavelföroreningar följer med vindarna, så har en av de andra stora bovarna metanutsläppen ökat kurvan stämmer väl överens med ökning av risodling. Risodling är en av de största bovarna i sammanhanget.

Så IPCC: Surt hav – rätt fråga. Men det gäller att hålla sig till verkligheten inte penninghungriga politiker eller sk. forskares. önskemål.

Falska påståenden är falska och blir inte sannare ju oftare IPCC upprepar påståendena:
Temperaturen stiger, isarna krymper, havet stiger. I dag presenteras i Stockholm en ny rapport från FN:s klimatpanel IPCC och det står klart att varningarna från den förra rapporten, från 2007, kvarstår.Live tv från pressträffen om klimatet, GP 27 september 2013
”Temperaturen stiger” – falskt påstående temperaturen har stått stilla eller sjunkit de senaste 15 åren. enda två vetenskapsteoretiskt hållbara slutsatser utifrån faktiska värden
”isarna krymper” Värsta lögnen hittills IPCC Om vi går på faktiska, inte korrigerade data (ytterligare fallacie se nedan), så har temperaturen inte stigit de senaste 15 år och i t.ex. Arktis är isläget BÄTTRE t.o.m. än det var 2012, 2011 och 2007. Idag har varje isbjörn 253 kvadratkilometer var att vandra på om vi skulle dela upp isytan per isbjörn! Se Uppmätt istäcke Arktis 26 september 2013n ijis.iarc.uaf.edu 27 september 2013
”havet stiger” När skall IPCC lära sig vad Archimedes princip och Landhöjning är samt vad som händer när is smälter oavsett om vi talar om is som tynger ner land eller is som flyter i havet? Att få IPCC att förstå att havsvatten har olika densitet beroende på salthalt är väl för mycket begärt? 🙂

Read Full Post »

Om IPCC fortsätter att tro och sprida de falska uppgifterna som spridits de senaste åren, så är det illa ställt med de sk. forskare som IPCC använder sig av!

Illa ställt är det från början när IPCC roar sig(?) med att använda sig av tre av de Vetenskapsteoretiskt värsta Fallacies som existerar. Något som alla som läst Vetenskapsteori, hoppas innerligt att IPCC:s sk forskare gjort detta, är väl undervisade om och borde ha som ledstjärna.
Det är nämligen inte möjligt att få bättre slutsatser än kvaliten på de indata man använder sig av i sin argumentering. Inte ens med de bästa systemprogrammerarna är det möjligt.

* Fallacie nr 1. Att referera till ‘forskare’, ‘specialister’, ‘experter’ är ett av de värsta fallacies som finns.
appeal to authority — Known also as the argumentum ad verecundiam fallacy. An appeal to authority is ordinarily one good way to buttress a line of thought. The practice becomes fallacious when one of the following happens: the authority is not an expert in the field in which one is speaking; the allusion to authority masks the fact that experts may be divided down the middle on the subject; no explicit reference is made to the authority. Appeal to authority, philosophicalsociety.com

Rapporten hänvisar till experter. Problemet är vilka sk. experter som valts ut. Det är inte sant som det påstås så ofta från IPCC:s sida att flertalet (senast påstod de 95% av alla experter) att flertalet experter står bakom IPCC:s slutsatser. Det är de sk. experter som var och en lyckas med konststycket att glömma bort att:

* Statistisk analys förutsätter att det inte sker manipulationer eller sk. korrigeringar eller att man blandar äpplen, päron och jordgubbar som vore det samma sak.
Det är alltså inte tillåtet att:
* använda sig av det som skall bevisas som förutsättning i sin analys. Det bevisar ABSOLUT INGENTING.
circular reasoning — Sometimes known as circulus in demonstrando, or begging the question. H.W. Fowler, in Modern English Usage, puts it this way: ”The basing of two conclusions each upon the other. That the world is good follows from the known goodness of God; that God is good is known from the excellence of the world he has made.” Circulus in demonstrando, sv. cirkelbevis, Philosophicalsociety.com

* Det är inte tillåtet att korrigera rådata utan att göra en fullständig analys där man visar att det korrigeringsvärde man använder sig av är relevant. Vilket de korrigeringsvärden för uppmätta CO2 värden absolut inte är i IPCC:s rapporter. Verkligheten är den att det ALDRIG NÅGONSIN GÅR ATT ANVÄNDA SIG AV UPPMÄTTA VÄRDEN AV CO2 från en station på eller nära en vulkan! Det som alla som kan sin geologi och geologiska kemi samt historia vet, är att en vulkan spyr ut CO2 under hela sin livstid. Det är alltså inte så att de värden man läser av på en vulkanö långt från industriella center kan användas för att tala om hur CO2 utsläppen ser ut i ens den delen av världen. Än mindre för hela jordklotet!
Se vidare: Sätta räven att räkna hönsen, Norah4you 11 augusti 2010

* Sedan är det aldrig tillåtet att kapa data, dvs styra vilken data man presenterar. Ett bra exempel på detta är att IPCC helt bortsett från geologisk verklighet vad gäller temperatur från 980-1341 på Grönland och annorstädes.
Verkligheten kära ‘forskare’ är en annan än teorierna. En gång i tiden var det vi kallar ön Grönland tre öar. Idag är de ‘sammanvävda’ av glaciärer och is. Den äldsta pålitliga källan jag arbetat med, observera att de Isländska sagorna inte är pålitliga källor, från slutet av 1000-talet talar som en av tre oberoende källor om när en norsk kung (namngiven men inte här) seglade upp längst norska kusten följde kusten upp till nuv. Murmanskområdet i Ryssland och sedan följde isen västerut. Han kom fram till Västerbygden utan att segla runt södra kusten….
……
Hört talas om Gården under Sanden, även kallad GUS?
”Most of the Viking expansion took place during what scientist refer to as the dimatic optimum of the Medieval Warm Period dated ca, A.D. 800 to 1200 (Jones 1986: McGovern 1991); a general term for warm periods that reached chere optimum at different times across the North Atlantic (Groves and Switsur 1991). During this time the niean annual temperature for southem Greenland was 1 to 3°C higher than today.”
Julie Megan Ross, Paleoethnobotanical Investigation of Garden Under Sandet, a Waterlogged Norse Farm Site. Western Settlement. Greenland (Kaiaallit Nunaata), University of Alberta, Department of Anthropology Edmonton. Alberta Fa11 1997, sid 40
En av de vanligaste pollen funna vid utgrävning av Garden i Sandet var Cyperaceae, om man läser Linnaeus, den virutella floran noga så skulle den inte kunnat finnas där alls….. men det borde ju inte odon, en, Lomme (Capsella bursa pastorais), kråkbär eller säd av olika sorter heller….. För att inte tala om att björk och sälg var vanligt förekommande i tidigaste och senare bosättningsperioden. I mellantiden var det varmare….Grönlands verklighet inte fantasierna, Norah4you 16 februari 2010

Så verkligheten är den att vi ännu inte fått den värme som fanns på norra Halvklotet mellan 980-1341 e.Kr. OM IPCC:s värsta scenario skulle inträffa om 350 år, oavsett sannolikhet, så får vi om 350 år det klimat som norra halvklotet hade under de åren. Kallas det katastrofscenario?

För övrigt är inte ens mätningar med satelit något pålitbart när det gäller att dra slutsatser om temperaturen på jorden – det som mäts är återstrålning inte detsamma som att man över hela jordklotet, dvs även ute på de dryga 70% av vår jord som utgör hav, gör exakt mätning på samma GPS-punkt 2 meter upp, 10 meter upp eller 2 meter ner i havet…..
* Värsta fadäsen detta året från satelitmätningar är när NASA och experter slog fast att det mellan öar på Grönland, för hela det vi kallar Grönland består av mer än än ö vad gäller det vi kallar Grönlands fastland, finns en ravin som är längre än Grand Canyon. Det skulle enligt experter vara ny kunskap. Ledsen men kunskapen är t.o.m. karterad innan den sk. Lilla istiden som började med ett antal större vulkanutbrott (obs höga halter av CO2 utsläpp) på Island och i Grönlandsområdet samt hela norra hemisfären fram till 1341.950 år för sen information, Norah4you 31 augusti 2013

I rapporten, som är en sammanfattning av de senaste årens klimatforskning, sägs att forskarna nu är till 95 procent säkra på att människan delvis ligger bakom den pågående temperaturhöjningen på jorden.Nya klimatrapporten släpps, GP 27 september 2013
De två stora frågorna är:
* Vilken temperaturhöjning?
Om vi går på faktiska, inte korrigerade data (ytterligare fallacie se nedan), så har temperaturen inte stigit de senaste 15 år och i t.ex. Arktis är isläget BÄTTRE t.o.m. än det var 2012, 2011 och 2007. Idag har varje isbjörn 253 kvadratkilometer var att vandra på om vi skulle dela upp isytan per isbjörn! Se Uppmätt istäcke Arktis 26 september 2013n ijis.iarc.uaf.edu 27 september 2013

Exempel på icke vetenskapliga uttalanden och lika okunniga artiklar om det sk. klimathotet:
De närmaste 40 åren måste vi ta till allt, GP 27 september 2013 Naturliga utsläpp från jordens inre Verkligheten:Polarisarna smälter INTE tidigare eller fortare nu än för t.ex. 30 år sedan. Inte ens om man kapar, vilket klimatfantaster har tendens att göra med kurvor, vore påståendet korrekt.
Arctic Sea Ice Extent, ijis.iarc.uaf.edu som ger dagliga siffror utifrån den mätvariant som nu är vanlig.

Verkligheten är den att polaris smälter respektive fryser säsongvis samt att detta dels beror på jordens vinkel mot solen, vobbling o.s.v. vilket ger olika årstider, samt om vi på jorden haft mycket stora vulkanutbrott där stoff täckt lager i atmosfären på sådant sätt att instrålning hindrats. Detta skedde 1341 efter stora utbrott på Island samt mellan Island och Grönland, detta skedde 1783 då Lakidimman gav upphov till kallare väder på stora delar av Norra Halvklotet, värst drabbat av det senare vulkanutbrottet var Europa. Extremväder, kalla vintrar och stort antal dödsfall i Europa.Baskunskap, Basic knowledge, Facts not Fiction Slå även upp flikarna Fotosyntes, Fakta om sk. uppvärmningen.
Bakgrund: Klimatrapport, Sveriges Radio 27 september 2013
Nya klimatrapporten släpps, SvD 27 september 2013
Tung rapport stakar ut framtidens miljöarbete, DN 27 september 2013 Bäst för IPCC vore att man skickade alla sina miljöpolitiker och sk. klimatforskare på grundutbildning i Geologi, Arkeologi, Dendrokronologi, Utbildning om havsströmmar, gav dem den kunskap som varje 7:e klassare skall ha när det gäller matematik – dvs var kommatecken skall sättas vid multiplikation är båda talen är decimaler, Matematisk statistik samt ordkunskap och ordförståelse. ALLT DETTA SAKNAS vilket förmodligen är orsaken till att vetenskapsteoretiska värdet på IPCC:s rapporter dalar närmare och närmare 0.

Den dagen IPCC inser att verkligheten är mer fantastisk även om den är helt annorlunda än vad IPCC trott sig veta, den dagen är det dags att rita kors i taket. Då har även politiker och sk. experter lärt sig de mest elementära grunderna för allt Vetenskapsteoretiskt analysarbete av rådata.

Tillägg: Näste yrpelle att visa att han inte har kunskapsteckning för det han yrar om: Miljöavgifter eller utvinningsförbud. Det finns flera sätt att bromsa klimatförändringarna.

– Visst tål vi en fördubbling av bensinpriset, säger Thomas Sterner. Sverige har dubbelt så högt bensinpris som USA och vi lever verkligen inte i armod.”Vi borde egentligen inte sky några medel, Thomas Sterner är professor i miljöekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg numera arbetande i New York till GP 28 september 2013
Var hittar IPCC alla clownerna som kallar sig experter?

Read Full Post »

Det var då märkligt, men FN:s IPCC och sk. klimatrapporter börjar mer och mer likna Orwells 1984-samhälle där fakta förtrycks, ändras och eller där åsikter/korrigerade uppgifter presenteras som vore de fakta. Vi börjar med det enkla. Här är en länk för alla de klimatfantaster och andra som inte har den blekaste aning om vad fakta är: Definition av begrepp, Facts not Fiction 5 mars 2013

När FN hävdar att Världen håller på att missa 2 gradersmålet, SvT 4 mars 2013 så bevisar de själva sin egen ovetenskapliga inställning. För som forskare i bl.a. Norge och Danmark visat efter sommaren, så är verkligheten den att ‘Moder Jord’ helt annan.
Världens vulkaner och jordbävningar spyr ut betydligt mer än 95% av all CO2 genom helt naturliga processer. Detta i sig medför att temperaturen under en 50 års period (inte 20 års period) från nu teoretiskt sett om det inte varit för andra fysikaliska och biologiska processer skulle kunna stiga mer än 1 grad. Ändå är verkligheten den, att vi sedan 19 år är inne i en avkylning i förhållande till tidigare trots enstaka årföljder av ‘återhämtning’

Man brukar från CO2-fantasternas sida hävda att Arktis is krymper och att detta skulle leda till havsnivåhöjning, vilket inte är sant då isen smälter och fryser säsongvis samt att de helt glömt bort Archimedes princip , landhöjning samt en verklig vetenskaplig rapport, tillråga på allt publicerad på Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Changes hemsida…. Lower Murray Lake, Ellesmere Island, Nunavut, Canada; co2science.org :

Working with sediment cores extracted from Lower Murray Lake, Ellesmere Island, Nunavut, Canada (81°21’N, 69°32’W) in 2005 and 2006, the authors calculated annual mass accumulation rate (MAR) for the past five millennia, which they used to derive a relationship between MAR and July temperature at the two nearest permanent weather stations over the period of instrumental measurements. This work revealed there were several periods over the past 5000 years when the temperature of the region exceeded the peak temperature of the 20th century, the most recent of which was during the Medieval Warm Period, which we have delineated on the following figure as occurring between about AD 930 and 1400, and where the peak temperature of that period can be seen to have been about 0.6°C higher than the peak temperature of the Current Warm Period.
Källa: Cook, Bradley, Stoner and Francus, P. 2009. Five thousand years of sediment transfer in a high arctic watershed recorded in annually laminated sediments from Lower Murray Lake, Ellesmere Island, Nunavut, Canada. Journal of Paleolimnology 41: 77-94.

Se även:
Fakta om sk. uppvärmningen

Notera: ”These variations in the amount of thinning that we are able to document since the 1980s make it difficult to predict how much the world’s oceans will rise over a longer period of time – a century for instance – as a result of Greenland glacial melt-water runoff,” said study leader Prof Kurt Kjaer of the University of Copenhagen.
”However, it is certain that many of the present calculations and computer models of ice sheet conditions that built upon a short range of years since 2000 must be reassessed.
”It is too early to proclaim the ‘ice sheet’s future doom’ and subsequent contribution to serious water problems for the world.”

Greenland’s ice ‘melts in spurts’, BBC News 2 augusti 2012

Andra som trampat i klaveret: Klimatet kräver 42 miljarder, biståndsorganisationen Diakonia i SvD 4 mars 2013

Read Full Post »