Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Taggad Göteborg’

Polisen hade begått lagbrott om de inte gjort en insats när misstanke om terrorism eller hot om bomb förelåg. Observera två viktiga saker – samma behandling skulle en person som skämtade om att ta med en bomb på ett flygplan få och den insats så som den beskrivs av de misstänkta som skedde, skedde helt och hållet i enlighet med svenska lagar (och även lagar i samtliga västländer inom och utom EU)!

Sedan är en annan sak att det tycks som många sovit på samhällskunskapslektionerna (jag rekommenderar föräldrar till 7:e klassare att låna deras bok i samhällskunskap och slå upp svenskt rättsväsende) – att någon släpps betyder INTE att vederbörande är friad från misstanke. I fall som detta där det klart och tydligt sägs att
Enligt ett pressmeddelande från polismyndigheten i Västra Götaland är personerna inte avförda från utredningen. ”
Bombhotet mot Göteborg över, GP 31 oktober 2010 så betyder detta exakt det som står de är fortfarande under utredning men bedöms inte längre kunna hota Göteborg, Göteborgare eller vidare utredning. INGET ANNAT. De är inte frikända eller friade från misstanke!

Förstår att männen oavsett om de är oskyldiga eller ej tycker att det är skönt att vara hemma
Alla fyra släppta efter bombhot, GT 31 oktober 2010 men precis som står i en annan artikel i GT:

”Terrorexperten Magnus Ranstorp tror inte att frisläppandet av de två männen som var anhållna för förberedelse till terrorbrott betyder att polisen hade dåligt på fötterna.
– Polisen vidtar inte sådana här aktioner lättvindigt. Och det faktum att de inte är avförda från utredningen indikerar att det finns mer att titta på där, säger han.
Terrorexperten: Finns mer att titta på där, GT 31 oktober 2010

Det vore tacknämligt om vi slipper snyfthistorier – terrormisstanke är inget som sker på lösa boliner det kostar polisen stora summor som de gärna skulle velat använda till andra insatser. Det är heller inget att ta lätt på som vissa inom vänsterpressen och vänsterliberaler försöker få det till. Polisen har gjort exakt det vi har rätt att kräva att den vanliga polisen och SÄPO gör. Varken mer eller mindre!

Sedan vill jag tillägga att för två år sedan hörde jag om oro bland de många syrisk-ortodoxa och romersk katolska kristna som kommit från Syrien. Det finns många invandrare som kommer hit och ser sina gamla problem komma efter.

Bombhot mot Göteborg över, SvD 31 oktober 2010
Alla släppta – inget hot i Göteborg, SvD 31 oktober 2010

Det är skrämmande att allvaret inte gått upp för 39-åringen som uttalar sig yvigt i pressen. Han kallar polisinsatsen ett fiasko. NEJ OM DET ÄR NÅGOT SOM VI FÅTT KLART ÄR ATT DET INTE ÄR ETT FIASKO. Vad vidare utredning kommer att visa, vet vi inte, hade vi inte fått den nya FRA-lagen så hade 39-åringen inte ens haft möjlighet att få reda på de exakta misstankarna så snabbt. Vi vet också från vad SÄPO säger (och jag har 100% förtroende för SÄPO och svenskt underrättelseverksamhet)

Tina Israelsson, informationssekreterare vid Säkerhetspolisen (Säpo), konstaterar att de två anhållna i Göteborg är släppta men att de fortfarande är intressanta för utredningen kring bombhotet.
Polismyndigheten i Västra Götaland lämnar nu över utredningen om det förmodade terrorhotet mot Göteborg till Säpo.

– Misstankarna handlar om förberedelse till terrorbrott och vi är ansvariga för terroristbekämpningen i Sverige. Så det är av den anledningen. Vi kommer fortfarande att samarbeta med polisen och de kommer att delta, säger Israelsson.” De släppta fortfarande intressanta enligt SÄPO, DN 31 oktober 2010

Det säger i klartext att Säpo har betydligt mer material än vad som kommit fram.

Tillägg 04.39 Exempel på snyfthistorier där de misstänkta själva i sin berättelse utan att förstå(?) bekräftar att Polisinsatsen skedde precis som den skall. Dvs säkring av område, säkring av rum, gripande av misstänkt för denna typen av brott:
De fyra gripna är släkt, GP 31 oktober 2010
39-åringen berättar om gripande efter bombhot, DN 31 oktober 2010

De måste som minst vara okunniga om svenska lagar, för de är väl inte dumma?, de förser själva i intervju efter intervju oss med så väl giltiga argument för misstanke som bekräftelse att polisens insats gick rätt till enligt svenska lagar. Tyvärr för honom låter 39-åringens försök att skjuta över ansvaret på polisen allt annat än trovärdigt.

Tillägg 10.34. Nu försöker misstänkt så split i Sverige. Säger sig inte kunna lita på polisen. TVÄRT OM VI KAN LITA PÅ POLISEN. Men att försöka bortförklara det man själv misstänks för genom att gå till angrepp på de som har att följa svensk rättslagstiftning och praxis när det gäller grova våldsbrott, misstanke om sådana och till den kategorin får även misstankar om terrorism räknas, de personerna diskrediterar sig själva. De diskrediterar INTE polisen! Släppta: ”Det är en mardröm”, GT 1 november 2010 Har de inte varit med om värre, så undrar nog många med mig på vilka grunder de fick uppehållstillstånd här. Denna form av ingripande i liknande ärenden sker likadant i hela den demokratiska världen och ännu hårdare i den icke demokratiska!

Read Full Post »