Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Taggad Arvid Lindman Högern’

Vaknar av värken. Bara andra gången i natt. öppnar datorn och sätter mig först att läsa rubrikerna. Brukar vara Göteborgsposten som först får uppmärksamheten. Denna gången råkar det bli Svenska Dagbladet. En rubrik i nyhetsflödet står ut: Europa sätter sitt folk på undantag, SvD 8 april 2013 Tänk exakt så har jag själv tänkt många gånger sedan vi gick med i EU. Mer och mer de senaste åren.

Så vad står i artikeln? Något så viktigt att sammanfattningstexten här blir återgiven med blå skrift:
MOTSTRÖMS Hur mår demokratin i dagens Europa? I en ny essä finner den norske statsvetaren Asle Toje ett återkommande mönster: de politiska och ekonomiska eliterna har förlorat kontakten med folket, och deras avfärdande av populismen liknar ibland klassförakt Läs hela artikeln. Artikeln handlar om en bok: Asle Tojes Rødt, hvitt & blått. Om demokratiet i Europa Upprepar: Läs hela artikeln.
Länken en gång till: Europa sätter sitt folk på undantag, SvD 8 april 2013

Jämför gärna med det faktabegrepp Demokrati, Facts not Fiction Norah4factsblogg där jag utgående från fakta om demokratibegreppet har skrivit ner det som varenda svensk skolelev SKALL ha lärt in, lärt sig förstå och visa att han/hon förstått vad det innebär för att uppnå Kursmålen för Samhällskunskap årskurs 9.

Kortfattat: Mycket missförstånd finns bland många idag. Demokrati innebär inte att alla får bestämma allt. Inte att alla får läsa allt. Demokrati innebär att alla medborgare har rätt att forma sina egna åsikter, yttra dessa, vara med och välja sina representanter (om man är uppnått ålder för att vara med och rösta). Samt att de som man väljer måste vara klara med att de ingalunda är någon elit utan som det står i Svenska Regeringsformen Valda ombud. Det finns olika slags demokrati. Störst frihet för sina medborgare ger USA:s konstitution. Inte så konstigt med tanke på att USA är ett land som skapades från scratch, förvisso på indianernas bekostnad och indianernas land. Störst frihet för sin ledare i ett demokratiskt land, om man skall följa konstitution/grundlag, har Frankrike. Vilket inte är så konstigt eftersom Frankrike i sin historia har såväl Franska revolutionen som Napoleon.

Sverige har fortfarande inte gjort upp med sin 1900-1945 års historia. Det är förmodligen därför som Aftonbladet på sin ledarblogg fått för sig: ”Fascismen är borgerlig”, Aftonbladets ledarblogg 2 april 2013 NEJ Fascismen har i Sverige som i flera andra länder sprungit fram ur en röd-grön sörja. I Sveriges fall stod en Bondeförbundare för det gröna och självaste Hjalmar Branting m.fl. ledande socialdemokrater för det röda. Det var här i Sverige som rasismen och fascismen genom den röd-gröna blandning blev det som var allt överskuggande. Så överskuggande att våra politiker under socialdemokratisk ledning beslöt att skapa ett Rasbiologiskt institut i Uppsala. Så överskuggande att Sverige tillsammans med Schweiz var de länder som krävde att det skulle gå att se i tyska människors pass vilka som var judar. Så överskuggande att familjen Myrdal som själva inte bara stod för sk. Folkhemstanken gång på gång förde fram att det var Staten inte Familjen som borde uppfostra barnen. Så långt från demokrati som tänkas kan och så långt från idealisering av de ‘utvalda’ de som visste bättre än andra: De som blivit valda och de som hade rätt partifärg, de måste ju veta bättre än alla andra. Se När skall Sverige göra upp, Norah4you 14 december 2012

Resultatet av makarna Myrdals ensidiga propaganda, som tack och lov hölls i schack av Erlander och Sträng, syns än idag bland de som kallar sig vänstersocialdemokrater och som under den nyss avslutade Socialdemokratiska Partikongressen drivit igenom att Socialdemokraterna skall arbeta för Allmän förskola från 2 år samt att Alla skall ha högskolebehörighet. Stämmer inte ett dugg ens med de Mänskliga Rättigheterna:

De mänskliga rättigheterna
Artikel 26
1.Var och en har rätt till utbildning. Utbildningen skall vara kostnadsfri, åtminstone på de elementära och grundläggande stadierna. Den elementära utbildningen skall vara obligatorisk. Yrkesutbildning och teknisk utbildning skall vara tillgänglig för alla. Den högre utbildningen skall vara öppen för alla med hänsyn till deras förmåga.

2.Utbildningen skall syfta till att utveckla personligheten till fullo och till att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Utbildningen skall också främja förståelse, tolerans och vänskap mellan alla nationer, rasgrupper och religiösa grupper samt främja Förenta nationernas verksamhet för fredens bevarande.

3.Rätten att välja utbildning för barnen tillkommer i första hand deras föräldrar.

Inte ett ord om att det är staten med eller utan stor bokstav som har rätten att bestämma att Staten (med stor bokstav) är den som vet bäst vad varje barn och ungdom ‘skall’ läsa. Det vi ser idag inom delar av Socialdemokraterna är just den fascism som de beskyller ‘Borgerliga’ för. Klumpa ihop det kan en hel del. Förvisso fanns det inom delar, långt ifrån hela, Högern riktigt blågula (blått + gult blir grönt och grönt + rött blir brunt) som förespråkade samma som Branting och Co. Arvid Lindman, Högerriksdagsman, var en av dem. Däremot var det många speciellt Frisinnade och delar av Liberalerna inom Folkpartiet som tillsammans med dåvarande Kommunistiskapartiet var de som kämpade emot rasism och Fascism.

Men kan man inte sin egen historia och vill inte ledande politiker i ett land göra upp fullständigt med sina egna partiers förflutna, eller ännu värre åter fast i andra kläder föra fram samma sak, så är det inte konstigt att så många indoktrinerats på ett sätt som är rent ut sagt skrämmande när det sker i ett land som Sverige som vill kalla sig ‘neutralt’ vad det nu än innebär och även kalla sig ‘demokratiskt’.

Rasism
Är i sig ingen ideologisk riktning. Rasism är och förblir en subjektiv värdering av andra människors människovärde samt utifrån detta en idealisering av sin egen subjektiva uppfattning om vad som är rätt och fel. Rasism handlar inte bara om människor som har annat ursprung. Rasism finns även inom grupper. Såväl inom kulturella som etiskt ursprungsgrupperingar. Så fort någon får för sig att en viss grupp människor vet mer och har mer rätt att besluta vad som är bra och vad som är dåligt, i nutid kallas det politiskt korrekt, så föreligger ett rasistiskt elittänkande. Elit kontra stora massan är där allt börjar när det handlar om rasism. Människor som mer ser till det som skiljer än det som förenar. Men det är väl för svårt för en del att ta in.

Konsekvenser för Sveriges del syns bland annat i och med att Svensk ovilja att utreda får kritik, SvD 7 april 2013 Artikeln som är skriven utifrån den judiska människorättsorganisationen Simon Wiesenthal Centers undersökning om hur Sverige i praktiken inte utrett krigsförbrytelser, Människobrott och Folkmord på judar under Andra Världskriget. Den skulle kunna handla om vilken annan grupp som helst, zigenare (numera kallade romer), tattare o.s.v. samt även inom grupper de som ansågs mentalt sjuka inte för att de led av någon psykiskt sjukdom utan för att de levde eller uttryckte sig på ett sätt som avvek från den svenska normen fram till 1945. Tyvärr har Sverige inte bara ovilja att utreda det historiska utan samma gäller folkmordsmisstänkta i senare krig, Jugoslaviens upplösning endast ett av många exempel. Sverige måste göra upp med sin historia. Först då går det att komma vidare från elittänkandet som försöker baxa in alla under ‘Alla skall med’ i stället för att tillåta människor att vara och där vara innebär att respektera att vi är lika värda men olika. Det är individen som är viktigare än all form av elittänkande. Det är individen som har rätt att utvecklas utifrån sin fördelar, fel och brister utan att ifrågasättas men det är också individen som måste ta ansvar för sina egna handlingar och arbeta med sina egna värderingar.

Read Full Post »