Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘taggad Antarktis’

Hur vore det om Världsbanken lyssnade på det där gamla talesättet : Skomakare bli vid din läst?
Verkligheten är nämligen en helt annan utanför datamodellernas värld:

The identified critical threshold for dangerous climate change saying that the increase in global temperature should be below 2 degrees Celsius seems not to have helped the climate negotiations so far. New research shows that negotiations based on such a threshold fail because its value is determined by Nature. Climate negotiators should focus on other collective strategies. ”Dangerous threshold” can hinder UN climate change negotiations, Karin Backteman at Gothenburg’s University sponsored by the Swedish Research Council for the Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning through the program COMMONS, Human Cooperation to Manage Natural Resource 16 oktober 2012

Vilket jag skrev om i Naturlagar kör över CO2-fantasterna, Norah4you 18 oktober 2012 skall jag vara riktigt tyken mot CO2-snurrena kanske jag skall nämna att den temperatur som de som inte kan räkna eller skriva dataprogram värda namnet tror att det blir (jag är själv ursprungligen systemprogrammerare och hade 43 parametrar med när jag själv 1992-92 räknade ut havsyta från stenåldern och framåt), den temperaturen var förutsagt utifrån helt naturvetenskapliga fenomen att den skulle kommit redan 1995…… Förutsagd när? Inte vid det senaste utan det nästsenaste hundraårsskiftet. Beräkningarna lades fram 1898 och publicerades samt analyserades därefter och var allmänt kända av de som kunde oceanografi, geologi och fysiska lagar, kända fram till Andra Världskrigets utbrott. Sedan har en del snillen försökt uppfinna dåligt hjul igen.

Stor temperaturhöjning befaras, GP 19 november 2012
Stor temperaturhöjning befaras, SvD 19 november 2012

För i ärlighetens namn: Har någon någon aning om vem det var som mätte dygnsmedeltemperaturerna vid Nord- och Sydpolen innan dessa besökts av kända upptäcktsresanden? I fallet Nordpolen är det etter värre. Verkliga vetenskapliga data har inte insamlats före 1969…..

Men hur är det nu med http://maps.grida.no/go/graphic/trends-in-arctic-temperature-1880-2006 och andras av FN m.fl. presenterade arktiska temperaturer?

Innan Peary och Henson nådde Nordpolen 1909 så kan möjligen Cock varit där året innan. MEN den första vetenskapliga undersökningen till fots upp till Nordpolen fick världen vänta på till 1969.

Hur det är möjligt för någon seriös forskare att påstå att han/hon har vetenskapliga uppgifter uppmätta i Arktis annat än i ytterområden nära Ishavet från åren 1880-till 1968, det undrar fler än Norah, och svaret får vi knappast aldrig.

Någon försöker sedan ta fram alla dessa fantastiska observetioner som kommer från iskärnor…… Det är bara det att isen i Arktis precis som all annan vattenbaserad rörelse i vår värld inte ligger stilla. Centrifugalkraften och vattens naturliga cirkulation som gör att allt vatten söker sig till lägre och lägsta möjliga punkt i dess omgivning gör att om DU borrar rakt ner så får Du inte reda på hur det såg ut på platsen ens 10 år tidigare. Att erosion, vind och tempeatur, och vulkanutbrott lika väl som kärnvapensprängningar också tillsammans med variation i nedfallen snö gör att det där med iskärnor över längre tider i vissa fall kan vara ett indicium men aldrig ett bevis. från Konsensus om CO2 saknas helt, Norah4you 20 maj 2010

Vissa lär sig aldrig att först lära sig läsa och räkna för att sedan även göra sin hemläxa. Datamodeller är datamodeller och som vi sa när jag började arbeta med data: SKIT in – SKIT ut. Är det forskningsanslagen som börjar tryta eller behövs det mer skatteintäkter någonstans? För det som snillena gjort är att lägga på sina gamla beräkningar OVANPÅ den naturliga höjningen. På så vis har de lyckats få 2 + 2 att bli fyra….. problemet för dem är att de missat att skilja på reflexion från vattenyta som aldrig någonsin är exakt densamma ute på världshaven och vatten i sjöar samt att de missat att jorden hade flera grader varmare mellan 980 och 1340 än vad temperaturen i snitt är nu….. Har hela världen gått i flumskola eller vad är det frågan om?

Se även Norah4facts

Read Full Post »