Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Syresättning’

När SMHI tar upp att ”Övergödningen som från början orsakat syrebristen ger kraftigare algblomning som i sin tur minskar syretillgången. När syrehalten sjunker under två milliliter per liter slås allt liv på bottnen ut.” så är de precis som miljöforskare (hm) från Baltiskaländerna när de 1991 fick besök av Valfrid Paulsson, fd Naturvårdsverkets chef, i spetsen för en 14-manna delegation med representanter från SLU och KSLA ingalunda de pionjärer de tycks tro sig vara. Problemet med att stor del av Östersjöns bottnar dör pga låg syresättning har varit känt, diskuterat, behandlat, lagstiftningar har kommit till ända sedan 1970-talet. ”men Valfrid Paulsson hade varit där redan under 1970-talet för diskussion om Östersjöns framtid och hade mycket att berätta från denna tid.” står det i Kungliga Skogs och Lantbruksakademins minnesord över Valfrid Paulsson. Källa: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens minnesord över ledamöter avlidna 2005–2006, Småskrifter nr 8 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Enhet för de Areella Näringarnas Historia.

Man borde ha kunnat förvänta sig att SMHI som minst letat reda på: Diagnos – Östersjön; red. Anders Åkerblom; Statens naturvårdsverk Solna 1978, Serie: Rapporter / Statens naturvårdsverk, 0347-8173

Men som vanligt SMHI gör inte sin hemläxa innan de går ut med det som varit allmänt känt sedan 40 år. Hade de gjort detta, så hade de också vetat att det inte bara är frågan om övergödning, i sig ett mycket stort problem för syresättning av bottnarna, men också att Östersjön pga landhöjningen tippar söderut och att Östersjön förlorar varje år 10 miljarder kubikmeter vatten p.g.a. landhöjningen. De hade vetat om att kombinationen av för mycket gödningsmedel, flagnater, perborater, allmänna fosfater i tvättmedel och tvålar, tillsammans med andra kemiska produkter ytterligare förvärrat situationen. De borde också vetat om att problemet även är att Östersjön pga tippningen inte längre syresätts från Västerhavet, Skagerack, Kattegatt och Nordsjön via Öresund och Bälten på samma sätt som för 50 år sedan. Redan då var det problem med syresättningen och/eller för syresättningen viktiga salthaltennivån i Östersjön…. OM inte åtgärder vidtagits främst i Sverige på detta området, så hade mer än hälften, inte en fjärde del av bottnarna med allra största säkerhet varit döda idag. Det var på den vägen det gick då för 40 år sedan.

Allt mer av Östersjöns botten dör, GP 20 januari 2011
Allt mer av Östersjöns botten dör, SvD 20 januari 2011
Norrländska Socialdemokraten 20 januari 2011

Se även: Naturvårdsverket (1987) Östersjön : känslig miljö i förändring ISBN 91-620-1034-4
men även Fältbiologerna var tidigt ute med sina varningar: Liv och död i Östersjön, red. Elmfors Anders Fältbiologerna Sollentuna 1982 ; ISBN 91-85094-15-3

Lite kuriosa – samtliga tidningar ovan refererade till DN-artikel som inte fanns tillgänglig på nätet förrän 07.26 dvs en halvtimma senare än de övriga….. Bottendöden breder ut sig i Östersjön, DN 20 januari 2011

Read Full Post »