Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘SYO-konsulent’

Redan när jag gick i vanliga skolans högstadie under första hälften av 1960-talet var en av de viktigaste personerna på skolan vår yrkesvalslärare. Det är nämligen inget nytt att man redan på högstadiet förutsätts kunna klara av att välja inriktning och därigenom den studiegång på gymnasiet som kan leda till det yrke eller yrkesområde som högstadieeleven i en framtid förhoppningsvis kan få jobb inom! Således inte något nytt stressande krav utan tvärt om har det på det området precis som när det gäller kunskapsinhämtningen och hemläxorna varit extremt slappt under senaste 30-40 åren efter flumskolans tillkomst!
PS jag valde Real Matematiska för att det var det som krävdes inom den inriktning jag tänkte mig. Gick ut RIIIc på Katedralskolan i Linköping 1968 som en av de sista riktiga studenterna.

Press på unga välja rätt utbildning, GP 15 maj 2012
Press på unga välja rätt utbildning, SvD 15 maj 2012
Press på unga välja rätt utbildning, Aftonbladet 15 maj 2012
Press på unga välja rätt utbildning, Norrköpings Tidningar, 15 maj 2012
Press på unga välja rätt utbildning, Västerbottens Kuriren 15 maj 2012
Press på unga välja rätt utbildning, Metro.se 15 maj 2012

Det märks att de första curlingbarnen nått forskarposition och blivit föräldrar till ännu mer curlade barn som kanske saknar daglig kontakt med sina äldre släktingar. Går vi tillbaka till de som föddes före 1940 var det många som fick välja framtida yrkesbana och studievägar redan när valet in till Realskolan skedde. Realskolan försvann först när 9-åriga Enhetsskolan infördes. Det var alltså ännu tidigare då än på ‘min’ tid att välja rätt utbildning!

Read Full Post »