Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Syfte’

Due to too much disinformation in media, especially here in Sweden, I wrote a Swedish bloggpage in December 2014 where I tried to express and inform about the need to be aware of that not everything we hear, read or pass on is the ”real” Truth and nothing but the truth. Every time words are used behind the words chosen, spoken or written, is a Purpose and Tendency for the Purpose might be clear as water but more often is hidden within chosen words and argumentation.

This fact, and it’s a fact, calls for Source validation more than once.

Theories of Science: Purpose and Tendency

Read Full Post »

Har idag lagt in en ny sida på Theories of Science Syfte och Tendens där jag försöker förklara varför saker förs fram orsak-verkan samt de subjektiva värderingarna som ofta döljs i rader av ord som förs fram mot andras uppfattningar eller för egna.

Read Full Post »

Något som TV4:s folk borde ha fått utbildning i innan de går ut med påståenden som även om de skulle vara sanna, vilket jag inte har den blekaste aning om, ändå inte skulle kunna leda till en hållbar slutsats liknande den de presenterar.

Vi tar det från början. Tittar på det ur det perspektiv som alla som läst vetenskapsteori och lärde in det som då lärdes ut vet att man skall börja med. Vad är syftet med TV4-s påstående ”
SKL-rapport: Det var en svensk kula, Nyhetskanalen.se 7 mars 2011

För att utifrån det dra de slutsatser som TV4 gjorde i gångna veckan där de påstod att de dödade svenskarna sköts av sina egna, våra svenska soldater, så krävs att följande premisser samtliga är sanna:
P1* Bara svenska soldater i Afganistan har ammunition som svarar mot ingångshål 5-6 mm
P2* Bara svenska soldater i Afganistan har vapen som kan använda ammunition som ger ingångshål 5-6 mm.
P3* Inga svenska vapen har i något läge, antingen under striden där svenskarna dog eller någon gång tidigare under det att svenskarna varit i Afganistan ‘försvunnit’, stulits eller tagits ur svenska händer. Vilket i sig skulle innebära att det i så fall skulle finnas ett vapen som kulan som hittades kunde indentifieras vara skjuten ur – om inte, så krävs att följande premisser är uppfyllda:
P4* vapentillverkaren har aldrig någonsin sålt direkt eller indirekt samma vapensort som svenskarna använt
P5* ammunitionstillverkaren har bara sålt ammunitionen i fråga till svenska militärer
Men inte ens om nästan alla premisserna kunde visas vara sanna, vilket inte TV4 visat på långa vägar,
så har TV4 presenterat någon form av närhet i tid och närhet i plats berättelse som styrker att premiss 3 skulle kunna anses bevisad vara sann, och utan den tillsammans med bevis för att P4 och P5 är sanna, så faller hela den sk. slutsatsen samman.

Det vi får är i sk. bästa fall en situation liknande den om Karl XII:s död – dvs obevisade myter och sägner om vem som sköt och varifrån. (Vi har inte ens sett att TV4 har underlag för vinkel, avstånd och fullständig koll på var inblandade svenskar och attackerande afganer befann sig)
Då är vi tillbaka till frågan: Vad var/är syftet för TV4 att presentera sina uppgifter. Vilken tendensen är, det kan vem som helst som läser eller hör deras påstående dra slutsats om själv.

TV4: Kulan som dödade var svensk, Expressen 7 mars 2011
SKL-rapport bekräftar att kulan var svensk, DN 7 mars 2011
ÖB vill låta anhöriga se utredning om dödsskott, DN 5 mars 2011

Read Full Post »

och gör vad de kan för att ge sig på människor i ledande ställning oavsett vad. När det gäller Deanne Rauscher räcker det att läsa en artikel i Socialisten som talar om att hon när det gäller tidigare bok ringde upp dem för att ”Ni är den enda tidningen som namngivit kunderna, säger hon.” Att pro på hennes förra skandalbok om bordellhärvan, Makten, männen, mörkläggningen 2004:
”Mörkläggningen fortsätter” – intervju med Deanne Rauscher, Socialisten 2 oktober 2005 gör man vidare en källkritisk analys av henne och hennes medförfattare, så är det tre saker som framträder förutom att de själva framstår som vänstermänniskor:

* Bakgrundskontroll av uppgifter saknas HELT ur vetenskapsteoretisk synpunkt. De har INTE tagit hänsyn till varför källa A (osv) framför uppgift Z1 o.s.v. Vad värre för dem är:

* Syfte och tendens av deras egna arbeten under åren och även i den sk. Kungabokens fall har de helt glömt bort att de visar upp för offentligheten trots att de förnekar desamma. De har glömt att om de skulle skriva en riktig biografi, så skulle de som minst ha tillräckligt på fötterna för att kunna bevisa att deras påståenden håller för källkritisk analys. Det gör de inte. Med andra ord är värdet av deras uppgifter varken mer eller mindre än en vanlig roman. Dvs. sanningshalten kan inte bevisas.

Observera att en uppgift kan vara sann men inte kunna bevisas liksom en uppgift kan vara falsk men se ut som om den skulle kunna vara sann. Det är inte det som avgör författarnas syfte. Det är deras eget val av angreppsmetod och hur de analyserar sina ‘insamlade uppgifter’ som avgör det. Tendensen står de själva för ända in i sina, enligt min uppfattning låga, utlägg för varför de skrivit boken. Se: Därför skrev han boken om Kungen, GPTV 3 november 2010

* Det allvarligaste är att de tre författarna själva bevisar att de inte lärt in tillräckligt för Godkänt i ämnet samhällskunskap årskurs 9:
Enligt regeringsformens 1 kap 2§ är ALLA människor lika värda. Det innebär i klartext att varje i Sverige levande människa, även en kung, har rätt till ”respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.” Regeringsformens 1 kapitel Statsskickets grunder, 1§ oaktat vad som står i Successionsordningen om hur Sveriges tronföljd ser ut.

Sedan en personlig kommentar från min sida. Det verkar som om författarna endast varit intresserade av allt skvallerpress i utlandet skrivit och glömt bort att skvaller är skvaller, sant eller falskt, men att skvaller inte är värt mer än de som för skvallret vidare. Om bokens uppgifter är tillåtna eller ej att sprida vidare avgörs enligt Tryckfrihetsförordningen. Om författarna faller inom eller utom ramen för vad som är tillåtet att skriva, det återstår att se. Ingendera gör deras uppgifter källkritiskt analyserade och värdet på uppgifterna är därför lågt. Vilket ställer författarna i dålig dager. Att försöka påstå att deras uppgifter berör Sveriges säkerhet visar än mer att de inte tillgodogjort sig ens basen för Sveriges demokrati och förstår vad som är säkerhetsfrågor eller ej. Vilket skulle kunna diskrediterar de lärare som gett dem godkänt i ämnet samhällskunskap.

Känslig biografi skildrar kungens privatliv, GP 3 november 2010

Så gnälls det för att en person, Tove Meyer, fick sluta som researcher på SR. Det är bara det att när en journalist själv bevisar att den saknar vetenskapsteoretisk kunskap för att avgöra vad som går att bevisa och inte bevisa, så har vederbörande placerats fel om vederbörande skulle jobba som researcher. Alla uppgifter som vederbörande samlar in går att ifrågasätta när så låg källkritisk nivå visas. Skrev kungabok fick sluta som researcher på SR, GP 3 november 2010

Se även: Medier på pass efter bokrykten, SvD 3 november 2010
Kommentarer om kungaboken, DN 3 november 2010
TV-bråket om skandalboken, Expressen 3 november 2010
Kungens tidigare livvakt: Han stod emot frestelserna, Expressen 4 november 2010

Avslutningsvis vill jag säga att en del gör vad som helst för en kvart i solen.
Tillägg 03.23: Vissa som ‘träder’ fram gör sig själva en otjänst – de lyckas visa sin egen själ inte någon annans och absolut inte kungens.
Tänk om jag, eller någon annan vem som helst, skulle ha kännedom eller tro oss ha kännedom om t.ex. Tove Meyers privatliv – hon har öppnat för frågan genom att ge sig på kungen. Hade öppnat oavsett vem hon offentligt gett sig på. Hade det oavsett hennes om hennes ickeposition i samhället varit en annan varit något som sagt något om någon annan än den av oss alla människor som skulle betett sig så.

Read Full Post »

I min bloggartikel Lösa bolinernas spekulationer fortsätter, Norah4you 12 juli 2010 påpekade signaturen Hasse 20.35 en mycket väsentlig sak:
Förstår inte hur stadsvetarna tänker. Skulle Reinfeldt ha offentliggjort att det förekommer rykten om att Littorin har köpt sex? Innan ens Aftonbladet ens har skrivit om det? Eh… låter inte så ”stadsmannamässigt” i min bok

I klartext:
Menar Aftonbladet, Expressen, GP, SVD och DN att Reinfeldt skulle talat om ett obevisat rykte som vid det laget inte ens skvallertanten Aftonbladet hade fört vidare? Goddag Yxskaft. För vad annat kan sägas när man förmedlar sådana påhopp på Reinfeldt.

Reinfeldts hantering kritiseras, GP 12 juli 2010
Insyltad i onödan, Expressens ledarsida 12 juli 2010
Reinfeldts hantering kritiseras, SvD 12 juli 2010
Moderaternas krishantering sågas, SvD 10 juli 2010
Reinfeldt mörkade om Littorin, DN 11 juli 2010
att sedan Aftonbladets chefredaktör gör bort sig och visar att han inte ens förstår vad som krävs för källkritisk analys av en källa när han påstår att kvinnan är trovärdig, på så lösa boliner och fyra år efteråt, Jan Helin: Sex lögner och Littorin, Aftonbladet 11 juli 2010 säger tyvärr en hel del om möjligheten att lita på artiklar i Aftonbladet framledes. Men det har de kanske missat? Även en del om svenska utbildningens sk. kvalité….

Näste i raden är Expressen som försöker sina gamla trix igen: Littorinaffären säker regeringen, Expressen 13 juli 2010

Nej OM detta påverkar människors val på valdagen, så är det skvallerpressens försök att bortse vad som gäller enligt svensk grundlag och i svenska lagar. Att flumskolan lämnat mycket övrigt att önska är en annan sak.

Men att försöka få det till att någon som inte är bevisad i domstol att ha gjort något, gjort det för att massmedia säger så, och att statsministern borde talat om att Littorin beskyllts för något som inte ens Aftonbladet eller Expressen har rätt att sprida vidare om de läst såväl Tryckfrihetslagstiftning som Brottsbalken och liknande ärenden som varit uppe i HD där båda dessa lagtexter åberopats, det är väl magstarkt att tro att svenskar går på vad som helst bara för att Expressen ansluter sig till Aftonbladets påhopp på Reinfeldtregeringen ännu en gång! Observera att om Reinfeldt sagt något = spridit rykte vidare, så hade det varit brottsligt. Med andra ord vill Expressen och Aftonbladet få folk att tro att Reinfeldt borde begått brott för att media så önskar. Är de aldrig nöjda 😛

DN, vilka annars, försöker dra växlar av opinionsundersökning beställd av Aftonbladet och Expressen, läste jag verkligen rätt de två tillsammans, hos Demoskop….. Minskat förtroende för Reinfeldt, DN 13 juli 2010
Minskat förtroende för Reinfeldt, SvD 13 juli 2010

På förekommen anledning ber jag 09.34 den som påstår sig vara ‘gammal moderat’ användande ett IP-nummer, ett som tillhör de Rödgrönas skara, slutas upp med dumheterna per omgående. Observera att jag redan i mitten på 70-talet i samband med frivillig militär utbildning gav säk tillstånd att för all framtid avlyssna mig.

Read Full Post »

inte en kommuniststat. I ett demokratiskt land, betraktas alla som ‘misstänks’ som oskyldiga till dess att domstol bevisat annat! Att först ge sig på Littorin, för ett på mycket lösa grunder påstått brott som dessutom varit preskriberat i två år, är illa. Brottsligt får svensk domstol avgöra – varken Ni eller jag!
Att sedan försöka svärta ner Reinfeldt för något som är helt obevisat – observera att det Ni fört fram varken dugt eller kommer att duga som någon form av hållbara bevis mot Littorin ens för framtida historikers analys – det skulle kunna tyda på att Ni själva är rädda för vad som kan komma fram, för mycket finns som kunde komma fram, om Socialdemokraterna och de Rödgröna. Finns ingen rim och reson i Era påhopp och resonemang!

Påståenden som Nya moderaternas iskalla förljugenhet, Helle Klein Aftonbladet 12 juli 2010 visar tvärt emot vad Ni tycks förstå att det är hos Er som skorna klämmer mer än lämpligt. Andra påståenden som Mona Sahlins ”Vi är många som känner oss svikna” skriver S-ledaren Mona Sahlin sedan Sven Otto Littorin anklagats för sexköp.Mona Sahlin: Vi känner oss svikna, Expressen 11 juli 2010 tyder på att det som minst finns en politiker i ledande ställning som inte lärde in den samhällskunskapskunskap som lärarna lärde ut och som krävs förståelse och kunskap om för att ens få (och på Mona Sahlins tid ha fått) godkänt i ämnet samhällskunskap årskurs 9! ALLA misstänkta skall betraktas som oskyldiga tills de är dömda! I Sverige är det domstol inte media eller pöbel som utgör basen i vårt rättsväsende. VET HUT

Se även Sahlin besviken på Littorin, DN 11 juli 2010

Tidigare blogginlägg Aftonbladet är ingen domstol, Norah4you 10 juli 2010

Fler än Helle Klein och Mona Sahlin trampar i klaveret. Det är tillåtet att vara dum och okunnig i Sverige, men det är förbaskat dumt att visa att man inte klarar av den elementära grundbulten demokratibegreppet och att man inte förstår dess innehåll. Till de senares skara sällar sig Kristina Hultman i debattartikel i DN 12 juli 2010 resp på Newsmill och Jonas Fredén samt Mikael Bondesson i artikel på DN.se 11 juli 2010.
Att skriva som de gör är att inte inse att i demokratibegreppets grunder ligger att aldrig döma någon utan att denne varit dömd av rättsväsendet. Att anse någon skyldig till något eller till mörkning är att bortse från demokratin. Det aktuella visar även oförståelse för de Mänskliga Rättigheterna. Alldeles för många verkar ha haft obehöriga samhällskunskapslärare, antingen helt obehöriga, ämnes- eller stadieobehöriga. För ingen behörig lärare skulle släppa igenom godkänt för elev/elever som inte uppfyller den viktiga biten i betygskriteriet för godkänt i ämnes samhällskunskap i årskurs 9.

Read Full Post »