Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Sydsvenskan’

Observera att det faktiskt är brottsligt, trots Tryckfrihetsförordningen, att sprida uppgift som är ämnad att ärekränka eller förtala någon som utpekas som klandervärd.

BROTTSBALKEN
5 kapitlet Ärekränkning

1 § Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.
Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.

För den som inte tror att det är så, hänvisas till 2009:40 där var det en person som skrev djupt kränkande tillmälen på nätet i avsikt att utpeka annan person som klandervärd i sitt levnadssätt.

Det räcker alltså inte alltid att hänvisa till Tryckfrihetsförordningens möjlighet till Tryckfrihetsåtal. Allt är inte tillåtet för att det inte omfattas av Tryckfrihetsförordningens begränsningar om vad som får spridas. Samma gäller också den sk. konstnärliga friheten. Det är förvisso upp till respektive konstnär att själv bedöma vad den konstnärliga friheten kan ge för begränsningar när det gäller hur ett konstverk får se ut. Däremot är det inte upp till enskild konstnär eller annan att avgöra om det är tillåtet eller inte tillåtet att sprida verk som är avsedda att antyda klandervärt levnadssätt på nu levande person.
Problematiken i det hela är alltså syftet. Samt om ärekränkningen drabbar drottning Silvia. Att det tyvärr är svårt för en svensk statschef, nuvarande kung eller annan, att få till stånd åtal för att han direkt eller indirekt anklagas för klandervärt levnadssätt, är en annan bit som har att göra med skrivning om Statschef i Regeringsformen.

Men oaktat detta, så har jag mycket svårt att förstå att det skulle vara av allmänintresse att vidarebefordra konstverk som är montage i avsikt att kränka kungen, drottningen eller annan levande person i form av förtal. För i själva utförandet av konstverket kan knappast syftet ha varit annat än att sprida smälek, förtal och påstående om klandervärt levnadssätt.

Drottningen PO-anmäler tidningar, GP 20 februari 2013
Drottning Siliva anmäler flera tidningar, Expressen 20 februari 2013
Sedan tror inte tryckfrihetsexperten Nils Funcke att det leder till fällning. Tryckfrihetsexperten tror inte det leder till fällning, Expressen 20 februari 2013
Drottning Silvia anmäler montaget, Aftonbladet 20 februari 2013
Nu tror jag han har fel, men må så vara när det gäller anmälan för Tryckfrihetsbrott. Däremot finns det utöver rättsfallet jag refererat till ovan fler fall där liknande bedömts som brottslig spridning av förtal och ärekränkning.
samma gäller svammelartikeln i Aftonbladet: ”Silvias anmälan lär inte leda till åtgärd”, Aftonbladet 20 februari 2013
Drottningen anmäler tidningar, SvD 20 februari 2013
Silvia PO-anmäler tidningar för fotomontage, DN 20 februari 2013

Att observera. Det finns ingenstans skrivet att en konstnär har konstnärlig frihet till att ärekränka, förtala etc. Konstnärlig frihet i den bemärkelsen är inte något som är lagfäst. Det är heller inte så att det kan anses förenligt med allmänintresse att visa upp en konstnärs ärekränkning oavsett om denna ärekränkning är åtalbar eller ej. Så frågan är VAD är syftet med att sprida nidbildsmontaget?

Read Full Post »