Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Svoboda’

Europa bidrog till krisen

Redan den 5 mars, blott två veckor efter ”revolutionen” i Kiev, konstaterade Henry Kissinger att ”Europeiska unionen måste inse att dess byråkratiska förhalningspolitik och dess underordnande av strategi under intern politik i förhandlingar kring Ukrainas relation till Europa bidrog till att omvandla en förhandling till en kris”. Grogrunden för krisen skapades av en yvig retorik vars främsta syfte var att kamouflera avsaknaden av innehåll. Man uppmuntrade ukrainare till uppror, utan att ha någon plan för vad som skulle följa.

Vattendelaren kom den 22 februari, då Ukrainas demokratiskt valde president Viktor Janukovitj under kuppartade former tvingades lämna landet. Fram till detta ödesdigra datum hade Ryssland uppfattat frågan om Ukrainas fortsatta väg som en förhandling. Med regimens sammanbrott såg man en plötslig kantring till väst, som framför allt hotade Rysslands tillgång till örlogsbasen i Sevastopol. Om denna föll i Natos händer skulle Ryssland bli utestängt från Medelhavet. Blixtoperationen för att säkra Krim måste ses mot denna bakgrund.EU bär del av ansvaret för Ukrainakrisen, Stefan Hedlund professor och research director, Uppsala Center for Russian Studies på GP debattsida 2 augusti 2014

Se även: Reflexion Ukrainakrisen: Kissingers analys, Norah4you 7 mars 2014

Ukrainas, Sveriges och Rysslands gemensamma äldre historia
Jag har själv skrivit vid ett antal tillfällen att EU som inte satte ner foten när Svoboda, ett rent fascistiskt parti om något, kom in i Ukrainas interimsregering. Det hade aldrig blivit någon Ukrainakris om inte Svoboda kommit in i regeringen och tillsammans med Krimtartarerna(som under Andra Världskriget utgjorde hjälptrupp till Nazistiska SS-förband och t.o.m. var värre än dessa) gått ut och krävt att ryssars rättigheter skulle begränsas!

Att Svobodapartiet drev igenom att Interimsregeringen i Ukraina skulle förbjuda ryska som ett av Ukrainas minoritetsspråk var en av de värsta brotten mot Mänskliga Rättigheterna innan strider bröt ut i Ukraina. Observera att Rysslands Ukrainska Historia också är vår egen Svenska Ukrainska Historia och går tillbaka till när Olof Skötkonungsdotter Ingegerd gifte sig med svensk-rusiska Jaroslav och dessa blev Kievruserna kejserliga/kungliga ledare! På den tiden talades inte Ukrainska i Ukraina. Många andra språk inklusive gotiska vilket talats på Krim sedan 300-talet och talades in på 1400-talet vid hovet i Kiev. Ukrainska är ett språk som har gamla östslaviska rötter och som började talas i tidig medeltid som ett av språken vid hovet i Ukraina. Den som kan sin historia kan säkert också förstå varför. De inre stridigheterna hos Ruserna mellan Svensk-Rusiska ättlingar som gifte sig västerut och Ruriks barnbarnsbarn som i första äktenskapet äktade en östslavisk kvinna är något som svenskar och européer sällan fått läsa om i skolan.

Om Rysslands tidigare historia se: Vladimir den store och Sviastoslav av Kiev Att notera är att danska/norska och svenska ”kungahusen” var ingifta i varandra redan på 900-talet. Bland dem som finns omnämnda i texten finns Helga som finns omnämnd i ett 1200-tals dokument som Sverker den gamles ännu 1995 levande ättling i Kaga socken hade i gårdskistan tillsammans med ett antal andra för de flesta historiker okända handskrivna dokument(läs pergaments handskrifter).

Men Sveriges Ukrainska historia började redan innan Kievrusernas rike. Från Tacitus till Tahìrs Ruser

går vi sedan framåt i historien utifrån med händelser samtida källor, så är det Rimberts Vita Ansgarii som bekräftar händelseförloppet som gjorde att Ruserna fick makten i det som blev Ryssland. Nestorskrönikan bekräftas av Rimberts Vita Ansgarii. © Johansson Inger E Göteborg 26 februari 2012
Händelserna i östra delen av Östersjön (Baltic Sea) och skapandet av Novgorodriket som via Staraja Ladoga, Gorodische och Novgorod slutligen blev Kievrusernas rike, hände från år 861 och framåt. Rimbert skrev sin Vita Ansgarii (i Sverige kallad Ansgarskrönikan) runt år 865. Tyvärr nämnde Rimbert inte de prinsar som skickades över på begäran vid namn. I andra samtida källor finns en Rus-Erik omtalad. Han hade tillsammans med broder varit sin fars co-kung och bosatt i område väster om Gotland beskrivning snarare påminnande om Södermanland från Tälje till Nyköping.

På Kievrikets tid fanns det inga Ukrainare som talade Ukrainska. Men det fanns mängder av ruser som talade tidig ryska inom nuvarande Ukrainas gränser. Men så enkelt är inte det hela att vi ”bara” bör känna till detta. Det som komplicerar tillvaron var Khazarriket och deras historia. I Khazarisk källa från 945-55 berättas om Ingar, Igor, Yngvar som utförde alla de härjningar som senare svenska historiker hänfört till Ingvarstågen som de utifrån runstenar förlagt 100 år efter att samma härjningar finns dokumenterade i ett stort antal källor i östeuropa samt från det Byzantinska riket.
Källor att läsa för att få mer kännedom om svenska samt ryska historien i Ukraina och på Krim från Folkvandringstid fram till Kievriket:

Ibn Miskawaih,The Eclipse of the Abbasid Caliphate, ed. Amedroz HF & Margoliuth PS, Oxford 1921.
Khazarian Hebrew Documents of the tenth Century, edit Golb Norman and Pritsak Omeljan, London 1982
Moses Khorenatsí:, History of the Armenians,ed. transl. RW Thomson, London 1978
Sharaf Al-Zaman Tahir, Marvazi on China, the Turks and India. transl V Minorsky, London 1942
m.fl.

Ukraina utom Krim har en Khazarisk historia gående tillbaka till Khazarriket.

Khazarerriket källa Wikipedia

Khazarerriket källa Wikipedia

Utan historiekunskap står sig politiker slätt!

Read Full Post »

SA11 även kallad BUK-missilsystemet var det som med största sannolikhet en missil avfyrades med mot MH17, är ett ”gammalt” system som förvisso moderniserats under åren.

Pentagon, NATO och övriga har också med största sannolikhet rätt att det avfyrades från pro-ryskt kontrollerat område i östra Ukraina. Däremot har samtliga som pekar ut Ryssland fel när de utifrån idag existerande sk. bevis påstår:

Pentagon, Vita huset och FN-ambassadören Samantha Power har alla offentligt låtit antyda att eftersom SA-11 är ett så pass avancerat vapensystem måste den som avfyrat raketen fått rysk träning eller hjälp för att klara av det.Satellitbilder visar nedskjutningen, GP 19 juli 2014

Obama: Missilen kom från pro-ryska aktivister, Expressen 18 juli 2014

SA11 tillhör ett nästan 40 årigt robotsystem som uppgraderats under åren. Så långt är saker som påstås av politiker och media sanna. Sedan börjar det slira. Systemet fanns i Ukraina som led i Ukrainas försvar såväl under Sovjetunionens tid som efter. Det har funnits ryska medborgare i östra Ukraina främst från Katarina den storas tid fram till de pro-ryska aktivister som självständigt utropade egen ”republik”; ordnade egna ”val” och leds av en självutnämnd ”borgmästare”. En ”borgmästare” som inte ens har full kontroll över ”sina” pro-aktivister.

Fram till upproret på Majdantorget fanns det bland ryssar i hela Ukraina ryska militärer, helt i enlighet med det avtal som tidigare Ukrainska legalt valda (riggade val kan vi diskutera, men det var i varje fall legala val) regeringar efter att landet 1991 åter blev självständigt.

Ryssar har från St. Annas tid Anna var namnet Olof Skötkonungs dotter tog när hon gick i kloster efter Jaroslavs död) bott och talat ”ryska” i Kiev, mellersta och västra Ukraina samt Krim under senaste 1000 åren tillhört Ryssland från Kievrusernas tid. Endast 60 års occupation av Ukraina i samband med Kremls gåva av Krim till Ukraina).
Vladimir den store och Sviastoslav av Kiev

Att den person som ”överlämnade” (märklig subjektiv beskrivning som Ukrainas interimsregering ställt till västmedias förfogande) talade ryska, är alltså inget konstigt. Inte heller konstigt om personen var rysk medborgare. Det finns många speciellt i östra Ukraina som behållit sitt ryska medborgarskap. Inte heller konstigt om personen tillhört/tillhör ryska militären. Fanns fram till upproret på Majdantorget som tidigare nämnts ryska rådgivare samt ryska instruktörer på Ukrainas militära baser. Röstidentifieringssystem i all ära, men som bevis för att det skulle vara en ryss som med ryska regeringens goda minne korsat gränsen till Ukraina för att förbättra(?) och leverera(???) en SA11 ur BUK-systemet, är röstidentifieringen inte ens ett svagt bevis inom sk. grå zon.

Filmen och bilderna som spridits över världen har exceptionellt låg kvalité. Det går möjligen att identifiera system. Högst osannolikt versionnummer eller tillverkningsår. Absolut inte när bilden är tagen. (Ljuset faller inte rätt för uppgiven tidpunkt om fotot är tagit i östra Ukraina). Så låg kvalité på bild kräver mycket fantasi och fototolkar skall jobba på faktiskt observerbara detaljer inte använda sin fantasi. Alltså är bilderna inte bevis på någonting. Bevisföringsargumentationen faller dessutom inom ramen för sk. Cirkelbevis. Fallacie är inte giltigt argument.

Kan det vara SA11 på filmen och bilderna? Ja, så långt är det möjligt att analysera. Kan det vara tagit vid rätt tidpunkt? Där är det alltså djupt vatten och inget bevis. Något som jag själv lärt mig under de två tillfällen jag fått lära mig analysera foton, en av gångerna under lärarutbildningens ämnesutbildning på Linköpings Universitet, är vikten av att analysera ljusets infallsvinkel skuggor färgbrytningar m.m. för det är helt möjligt att med rätta ”verktyg” och kunskap analysera NÄR och oftast VAR ett foto är taget. (vilket de flesta inte vet). Filmen och bilderna håller inte ens låg standard.

Inte ens om SA11 identifieras OCH det hade funnits kvalité nog att avgöra version samt exakt tidpunkt på ett objektivt sätt, så hade det varit bevis som varit användbart för att peka ut Ryska regeringen, President Putin etc. Om versionen som identifierats (vilket inte går på distribuerat material) och det dessutom funnits oberoende bilder tagna på person som enligt Ukrainas interimsregering tagits på personen som ”överlämnat”, så hade det varit de bevis som behövs OM det inte finns bilder från att SA11-an korsat gränsen mot Ryssland efter Majdanupproret.

President Obama har helt rätt som så många andra i att det krävs internationell utredning av nedskjutningen. President Putin har helt rätt när han liksom President Obama m.fl. kräver att vapnen läggs ner i östra Ukraina. De pro-ryska aktivisterna vill knappast President Putin ha inom ryska gränserna. Tillräckligt mycket problem i och med den pågående maktkampen om vem som kommer efter Putin samt bland upprorsmakare och terrorister i gränsområden hela vägen bort till Kina. Vi måste besinna oss. Viktigast är att skaffa oberoende fakta som endast OSSE i nuläget torde ha möjlighet att skaffa. Förutsatt självfallet att de får arbeta i fred och att den självutnämnde borgmästarens aktiviststyrkor slutar upp med att hota, mota, trakassera o.s.v.

Syftet med Ukrainas interimsregerings spridande av anti-ryska sk. faktauppgifter är solklart. Tendensen är så stark att den avslöjar sig själv från Svobodas första åtgärd när de kom in i interimsregeringen – försöka avskaffa ryska språket. Svoboda är ett fascistiskt parti och bör behandlas som alla fascister – hållas kort.

Se till att få fram bevis som är värda namnet bevis samt presentera dessa med giltiga argument. Det är sådant som måste till i den påbörjade utredningen. Alla de oskyldiga offer som nedskjutningen ledde till är värda ett svar och ett svar som är hållbart utifrån objektiv analys av oberoende källor samt vrakdelar och svarta lådor.

Nederländerna i chock efter olyckan, DN 18 juli 2014
Flygplan nere, det var mingruppen, SvD 18 juli 2014

Sedan är det onödigt att peka finger. Antingen finns fakta och hela beviskedjan, eller så finns den inte. Precis som när det gäller en misstänkt i Sverige och andra länder som skall betraktas som oskyldig om än misstänkt fram till dess att domstol fällt vederbörande, så skall som minst president Putin betraktas som oskyldig fram till dess att det bevisats att ryska armens ledning varit aktiv i händelseförloppet. Inte ens då är det ett bevis som håller hela vägen till Kreml.
Det politiska priset för Putin blir allt högre, Wolfgang Hanssons kolumn Aftonbladet 19 juli 2014

Börja med att leta efter nyckeln där den tappats och gör inte som den fulle mannen i Göteborgshistorierna som letade under en tänd lykta. Han blev tillfrågad vad han letade efter. har tappat en .. nyckel Tappade du den här? nej där borta pekar på en släckt lykta 10 meter bort. Men varför letar du inte där då? Den … lyktan ger ju inget ljus att leta i…..

Nya bevis för att planet sköts ned, GP 19 juli 2014 HAR NÅGON TVIVLAT PÅ ATT PLANET SKÖTS NED?
Det ska ha landat kroppar i trädgårdar, Expressen 19 juli 2014 Fasansfullt.
Satellitbilder sägs visa attacken, DN 19 juli 2014 Vore konstigt om det inte fanns sådana bilder. Frågan är hur stor upplösningen är och vad som går att bevisa när det gäller personer som hanterade SA11-an. Två helt skilda frågor som behöver besvaras innan finger pekas.

Det allvarligaste är att alltför många i media saknar kunskap om att missilerna fanns i Ukraina där Ukrainska militärer, en del av dem ryska medborgare, utbildades av ryska militärer i de senaste versionerna av systemet helt i enlighet med avtal mellan staterna fram till Majdanupproret. Det är alltså inte konstigt att separatisterna, för även jag tror att de är de skyldiga, ”fått tag på” vapnen. Alltså tvärt emot vad GP:s ledarredaktion fått för sig Ansvaret vilar tungt på Putin, GP ledarsidan 18 juli 2014

PS det har tidigare från aktivisthåll i östra Ukraina talats om att de beslagtog vapen ur sagda missilsystem när de intog militärbas i östra Ukraina. Sant eller falskt får framtiden utvisa.

Read Full Post »