Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Svininflunsavaccin’

Som jag framfört vid flera tillfällen i min blogg, så ÄR tiomersal, etylkvicksilvertiosalicylat, inte ofarligt utan tvärtom allt annat än ofarligt eftersom det precis som metylkvicksilver ansamlas i hjärnbalken. Se Thomas M. Burbacher, Danny D. Shen, Noelle Liberato, Kimberly S. Grant, Elsa Cernichiari, and Thomas Clarkson; Comparison of Blood and Brain Mercury Levels in Infant Monkeys Exposed to Methylmercury or Vaccines Containing Thimerosal, Environmental Health Perspectives Volume 113, Number 8, August 2005

Tiomersal/Thiomersal kemiskformel C9H9HgNaO2S är ingalunda så ofarligt som provaccinationsgrupper försöker göra gällande. Varuinformationsbladet, Farligt gods informationsblad brukar vi kalla det i Sverige, ger följande viktiga information:
”Potential Chronic Health Effects:
CARCINOGENIC EFFECTS: Not available.
MUTAGENIC EFFECTS: Mutagenic for mammalian somatic cells.
TERATOGENIC EFFECTS: Not available.
DEVELOPMENTAL TOXICITY: Not available.
The substance may be toxic to kidneys, liver, spleen, bone marrow, central nervous system (CNS).
Repeated or prolonged exposure to the substance can produce target organs damage. Repeated exposure to a
highly toxic material may produce general deterioration of health by an accumulation in one or many human
organs.”
Översatt till svenska:
”Potentiella kroniska hälsoeffekter:
Cancerframkallande effekter: Ej tillgängligt.
MUTAGENA EFFEKTER: Mutagena för däggdjursceller somatiska celler.
TERATOGENT EGENSKAPER: Ej tillgängligt.
Developmental Toxicity: Ej tillgängligt.
Ämnet kan vara giftiga för njurar, lever, mjälte, benmärg, centrala nervsystemet (CNS).
Upprepad eller långvarig exponering för ämnet kan producera målorgan skador. Upprepad exponering för ett
mycket giftigt material kan producera allmän försämring av hälsan genom en ackumulering i ett eller flera människor
organ.”
Material Safety Data Sheet Thimerosal MSDS, Sciencelab.com, Inc. Houston, Texas

Jag har själv p.g.a av tre omständigheter, dels för att min äldsta kusins yngste son var den som fick de biverkningar många svenska läkare och toxikologer förnekar skulle ha inträffat eller kunna hända. – Han var orsaken till att trippelvaccineringen stoppades under ett antal år i hela världen; dels för att jag själv pga biverkningar vid tidigare vaccination i vuxenålder med Thimerosal fått besked att jag aldrig mer får ta vaccin innehållande kvicksilver; dels för att jag är astmatiker som reagerar på salicylpreparat och tidigare i mitt liv varit äggallergiker, själv varit i kontakt med vaccintillverkare som å det starkaste avrått mig från att ta vaccinet. Efter att ha tittat på ovan nämnda faktablad skrev jag i juli ett par blogginlägg i frågan. Då trodde jag inte man skulle behöva presentera hela faktabladet för att svenska Kemikalieinspektionen som har kännedomen liksom Livsmedelsverket skulle tala om hela sanningen. Tyvärr har så inte varit fallet.” Utdrag ur Skandal vaccinet inte ofarligt för foster, Norah4you 1 september 2009

Se även Nej Maria Larsson, Norah4you 9 oktober 2009

Märkliga artiklar i dagens tidningar:
Inga allvarliga biverkningar av vaccinet, Expressen 9 oktober 2009

Svininfluensan slår hårdast i norr, Expressen 9 oktober 2009

”Inget tyder på att det är farligt för små barn” Aftonbladet 9 oktober 2009

Förkylningsvirus stoppade spridning, SvD 9 oktober 2009

Read Full Post »