Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Svikna vallöften modell S’

Löfvén är statsminister för en regering där Vallöften flög för vinden samma ögonblick talmannen gav Löfvén uppdraget att bilda regering. Jag kan inte räkna dem alla – S + MP:s brutna vallöften Det är illa nog. Sveriges väljare har rätt att kräva ärlighet och inte svek på högsta nivå.

Juholt var enligt min personliga mening den sämste partiledare något svenskt parti någonsin haft. Det är en sak. Jag är inte socialdemokrat och även om jag hade varit det, så sätter jag ärlighet högre än taktik. Juholt blev lurad precis som i nutid Sveriges väljare.

Efter att Håkan Juholt avgått som partiledare för S hade Löfven lovat honom en toppost i paritet.

– En person med en sådan kaliber måste partiet ta tillvara på. Det är resursslöseri att inte göra det, sa Löfven då, skriver Suhonen.

Men Löfven backade. Istället fick Juholt platsen som ersättare i riksdagens kulturutskott.

– Det är bra att vi har kunnat möta Håkan Juholts egna önskemål för sitt riksdagsarbete att få tjänstgöra i kulturutskottet, sa Mikael Damberg, enligt boken.Juholt efter Löfvens erbjudande: ”Du skämtar”, Aftonbladet 12 oktober 2014

Tänk så tomt Löfvens besked i gårdagens Lördagsmorgon klingar i det ljuset: – Det är klart att det ska inte vara läckor i verkställande utskottet. Det tror jag inget parti vill ha i motsvarande organ, säger Löfven.Löfven: Så jävla mycket knivhugg i ryggen, Aftonbladet 11 oktober 2014 Läser man eller hörde, så reagerade nog många som undertecknad att det var knivhuggen i ryggen på Juholt som Löfven reagerade på. Tänker man efter och/eller läser så förstår man att Löfven inte bekymrar sig om Juholt utan om att det skadar partiet att det som sades och gjordes kommer fram….. Snacka om dubbelmoral utöver dubbelspel.

Med utgångspunkt från den nu utgivna boken om Juholtarns (helt naturliga) fall från makten samt kommentarer från vänsternissar och högerfötter inom Socialdemokratiska partiet, så är i och för sig brutna vallöften bara förordet till Socialdemokraternas dubbelspel genom åren….

Socialdemokraterna och Försvaret

* Försvarsbeslut 1968 påbörjade den successiva nedrustningen av försvaret.
Inför 1968 års försvarsbeslut signalerade den socialdemokratiska regeringen stora nedskärningar av anslagen. Den militära ledningen satsade på en ”övervintringsstrategi” i hopp om att världshändelserna skulle framtvinga ökade anslag. Strategin misslyckades. 1968 års försvarsbeslut blev starten för ökande obalanser i försvarsorganisationen, alltmer försämrad kvalitet och ekonomiska ”svarta hål”. Det bästa Försvarsbeslut som aldrig kom till stånd, framlidne Generalmajor Claes Skoglund, Adlibris.com sida

F9 Säve avvecklades 1969 till följd av Försvarsbeslut 1968
Vilket parti satt i regeringsställning och sänkte försvarsutgifterna?
Socialdemokraterna!

* Försvarsbeslut 1972 beslöt lägre ekonomisk ramar än ÖB fått i uppdrag att utreda inför försvarsbeslutet.
Inför försvarsbeslutet föreslog dåvarande Marinchefen Bengt Lundvall att fregatterna HMS Hälsingborg /J13) och HMS Kalmar (J14) av Visbyklass samt landskapsjagarna av Östergötlandklass skulle byggas om till moderna fregatter. Dåvarande Regeringen Palme ogillade förslaget och angav i försvarsbeslutet att ”ubåtsjat skall skötas med andra medel än militära!, …..
Vilket parti satt i regeringsställning som sänkte försvarsutgifterna?
Socialdemokraterna!

* Försvarsbeslut 1976 togs 1977
Socialdemokraterna sa´ sig med ”stor djup oro” se den borgerliga regeringen föreslå en ”betydande höjning” av försvarskostnaderna utan att det kunde motiveras av säkerhetspolitiska skäl. De borgerliga hade beslutat att avsätta 51.875 Milj konor under åren 1977-1982 men socialdemokraterna ville gå med på 50.500 Milj kronor (1976 års prisläge i feb). Det var sålunda en skillnad på 275 Milj per år som socialdemokraterna såg med oro.Krigsforum.se
Vilket parti var det som gick i taket när sittande borgerlig regering ville föreslå en höjning?
Socialdemokraterna!
…….. utdrag från Socialdemokraterna sänkte svenska försvaret

Socialdemokraterna och skolan

* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

*Vem avskaffade Folkskollärarutbildningen 1968?
Socialdemokraterna
……
* Vilket parti lade förslaget som fick speciallärarutbildningen att upphöra i början av 1990-talet?
Socialdemokraterna.

* Vilket parti var vid makten när yrkesvalslärarna ersattes av SYO-konsulenter som sedan försvann från skolorna? –
Socialdemokraterna.

* Vilket parti kommunaliserade skolan?
Socialdemokraterna.
…….. utdrag från Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall

Socialdemokraterna och Rasbiologiska institutet i Uppsala

Fredagen den 13 maj 1921 fattade riksdagen utan omröstning beslut att upprätta ett Statens institut för rasbiologi. Bakom riksdagsbeslutet fanns en motion, som hade framförts i riksdagens båda kammare den 13 januari 1920. Drivande bakom att rasbiologi var bl.a. Wilhelm Leche, Professor Zoolog och medlem i Nordisk Familjeboks redaktionskommitté. Motion väcktes i Riksdagen av ledande politiker bland dem socialdemokraten Hjalmar Branting och högerns Arvid Lindman. Upprättandet av det rasbiologiska institutet hade starkast möjliga politiska stöd.
…….
1936 blev Gunnar Dahlberg chef för institutet. Samma år blev Dahlberg också professor i rasbiologi vid Uppsala universitet. Under Dahlberg ledning ändrades institutets inriktning mot en mindre rasbiologisk grundsyn till att mer inrikta sig på vad man ansåg var en samhällsnyttig ärftlighetsforskning för att stärka folkhälsan, vilket kom att bidra till steriliseringslagen. Dessa tankar hämtades bland annat ifrån makarna Alva och Gunnar Myrdals bok Kris i befolkningsfrågan. I linje med dessa idéer propagerade Dahlberg 1936 i Sveriges radio för nyttan av att sterilisera utvecklingsstörda, se tvångssterilisering.

Institutet hade till sin officiellt angivna arbetsuppgift att rasbiologiskt genomforska Sverige genom att studera olika släkters och andra befolkningsgruppers livsbetingelser och utvecklingsmöjligheter, att klarlägga såväl det biologiska arvets som miljöns betydelse för individer, släkter och folk, samt att utreda sjukdomars och normala mänskliga egenskapers ärftlighetsförhållanden.
…….
1958 ändrades namnet, då institutet ersattes av Institutionen för medicinsk genetik, , och verksamheten knöts till universitetet. Idag sker forskning kring genetik vid Uppsala universitets Genetikcentrum, där flera universitetsinstitutioner ingår.

…….. utdrag ur Socialdemokraternas mörka historia

Socialdemokraterna och avlyssning/signalspaning

…grupper, kriterier etc, som Socialdemokratiska regeringen ansåg behöva signalspanas på 1970…….
Från SOU 2002:89 sid 80

A. REVOLUTIONÄRA ORGANISATIONER: 1. KFML och KFML(r). Häri inbegripes De Förenade FNL-grupperna (DFFG) dock endast i den mån dessa fungerar som rekryteringsbas för KFML, 2. Marxist-leninistiska Kampförbundet (Stödorganisation för KFML), 3. Svenska Clartéförbundet, 4. Studerande för ett demokratiskt samhälle (SDS), 5. PAXVCO i Lund.

B. ANARKISTISKA ORGANISATIONER: 1. Svenska Anarkistförbundet, 2. Kommittén för lika lön, 3. Anarkistfederationen i Sverige, 4. Anarkisterna i Stockholm

C. TROTSKISTISKA ORGANISATIONER: 1. 4:e Internationalen, 2. Bolsjevikgruppen, 3. Fria Fackföreningfolket (FFF), 4. Förbundet Kommunist, 5. Kommunistiska Arbetsgruppen, 6. Marxistiska Arbetsgruppen i Hägersten, 7. Revolutionära Marxister

D. NAZISTISKA ORGANISATIONER: 1. Nordiska Rikspartiet, 2. Frisinnade Unionspartiet/ Nordisk Ungdom, 3. Nysvenska Rörelsen

E. VÄRNPLIKTSVÄGRARORGANISATIONER: 1. Motståndsgruppen
……….. utdrag ur Städa framför egen dörr

Ovanstående är endast en droppe i havet av alla dubbelspel som Socialdemokraterna lurat på svenska folket genom åren. Att ta ansvar för egna handlingar, tycks inte ha varit prioriterat hos Socialdemokraterna. Varken hos vänsternissar som likt Juholt hållit till i en flumvärld till vänster om svenska Vänsterpartiet, eller hos högerfötterna inom Socialdemokraterna som med fackföreningsargument hållit nere kvinnolöner men talat om jämlikhet, broderskap (hm de glömde det där med systerskap). Kanske inte så konstigt – det som hänt senare år är att Socialdemokraterna mer och mer har blivit ett höglöneparti. Exempel på detta är höjt tak i A-kassa med argument som faller under fallacie och inte är giltiga argument prioriteras detta framför höjning av golvet för de som har det sämst i samhället! Dubbelspel på mellanhög och hög nivå….

Att det nu kommer fram att det fanns ett spel, en maktkamp, bakom Juholts avgång/avsättande, förvånar inte. Kan man spela dubbelt med svenska folket kan man det med största sannolikhet även internt. Allt för att få mer makt, behålla makt o.s.v.

Här är hemliga samtalen som störtade Juholt, Aftonbladet 11 oktober 2014
S-eliten tvingade bort Juholt – och vann fina uppdrag, Lena Mellins kolumn Aftonbladet 11 oktober 2014
Så fälldes Håkan Juholt, GP 11 oktober 2014
Juholt kommenterar anklagelserna i ny bok, Expressen 11 oktober 2014
S-profilen slår tillbaka: Det här är lösryckt, Expressen 11 oktober 2014 Lösryckt eller inte Lena Micko. Du är inte längre den du var innan du blev kommunalpamp i Linköping!
Löfvén: Så jävla mycket kvivhugg i ryggen, DN 11 oktober 2014
Statsvetare: Så här gör man inte i ett parti, SvD 11 oktober 2014

– Socialdemokraterna säger sig vilja vara landets mest öppna parti, men VU-protokollen är hemlighetsstämplade i minst 25 år. Det är inte så ett modernt parti fungerar, säger Bjereld.

Den nuvarande partiledaren Stefan Löfven kritiserade läckorna från just VU, när Aftonbladet träffade honom på lördagsmorgonen. Mycket mer än så ville han inte säga
Ulf Bjereld: Att tiga är inget alternativ, Aftonbladet 11 oktober 2014

Säga vad man säga vill om Socialdemokraterna. De måste ha glömt bort Heder och Ära oavsett vem som har rätt och vem som har fel. Heder och Ära när det gäller att ta ansvar för sina egna politiska handlingar och beslut har saknats i Socialdemokraterna länge. Anklaga andra har alltid varit lätt, men ta ansvar för att orsaken ligger ”hemma” det har de inte förmåga till. Mina barn och andras ungar…… Sandlådenivå.

Read Full Post »