Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Sveriges Radios avtal med staten’

Desinformationen om svenska kungahusets apanage når nya höjder. P4-chefen gör ett påhopp som visar hans, Leif Erikssons kompletta okunskap om en av de viktigare bitarna i svensk historia:
Varför Karl XIV Johan kom att bli svensk kung och Varför han i utbyte (!) betalade det då bankrutta Sveriges stora skulder utomlands samt under ett antal år bekostade hela svenska statsapparaten! I utbyte begärde han, och fick, att hans arvingar på svenska tronen skulle få en årlig ersättning för sitt uppehälle, ett apanage. Apanaget är avsevärt lägre än vad normal ränta på den extremt stora skulden skulle varit. Ärligt talat hade Sverige inte klarat av sina skulder utan Karl XIV Johan och skulle hans utlägg återbetalas, så hade stor del av statens skatteintäkter tvingats gå till att återbetala de pengarna samt räntan på dessa.
Det har även varit desinformation från vänsternissar i media, speciellt inom Sveriges Radio och Sveriges Television om var Karl XIV:s pengar kom ifrån. NOG NU – Källkritisk jämförelseanalys från dokumentation i Frankrike och här i Sverige vore på sin plats innan fler falska påståenden sprids.

För övrigt vore det på sin plats att Sveriges journalister lärde sig läsa och förstå våra Grundlagar. Ett lands konstitution är det viktigaste som finns och inte något som ”Tyck som jag”-folk äger rätten att försöka sidesteppa!

P4–chefen kritiserar hovet i protestbrev, Expressen 4 februari 2015
Härmed protesterar jag, Inger E(Norah4you) mot självutnämnda påvar betalda med skattemedel och officiellt påtvingade licensavgifter. Protesterar mot att dessa självutnämnda påvar försöker sprida desinformation, vilket är allvarligt i sig, samt mot att de så flagrant visar disrespekt mot SVERIGES RIKES GRUNDLAGAR!

Svenska media saknar historiekunskapen ovan alternativt så sysslar vänsternissar i media med desinformation!!! P4-chef skämmer ut Sveriges Radio betald med skattepengar som han är!!!!

Radiochef attackerar prinsessan Madeleine, DN 4 februari 2015
Tigande prinsessa får kritik, GP 4 februari 2015
P4-chefens kritik mot Hovet Leif Eriksson: Känns otidsenligt, Sveriges radio 4 februari 2015 SKANDAL att Leif Eriksson som själv ÄR betald till stor del med skattepengar ens kan få för sig att det är otidsenligt att följa ingångna avtal. Sveriges Kungafamiljs ättlingar som tillhör hovet får enligt avtal mellan Karl XIV Johan och svenska staten som han betalde skulderna för (Sverige hade gått i konkurs annars med sina stora krigslån tagna utomlands) samt betalade all verksamhet för under ett antal år. Det apanage som svenska kungafamiljen får är en bråkdel av det som ränta på skulden skulle varit om inte avtalet ingåtts.

norah4history

Allt började innan Bernadotte ens gift sig med Napoleons tidigare trolovade Désirée Clary. Utan Désirées fars förmögenhet hade inte någon av de två fattiga bröderna Bonaparte ens lyckats stiga i graderna trots Napoleons senare visade skicklighet som härförare. Det är där det börjar, men två bröder som trolovar sig med två systrar och där trolovningen fästs på papper. Säga vad man säga vill om Napoleon, han ‘glömde’ bort sin trolovning i samma ögonblick som han träffade Joséphine de Beauharnais, men var hela sitt liv svag för Désirée och såg till att underlätta hennes liv.

Jean Baptiste Bernadotte hade mycket gamla anor i släkten och även gott välstånd, rikedom. Jacques du Pucheu de La Place (1663-1710), Seigneur de La Place and de Sartau ett område som ligger i nuvarande Belgien på dåvarande Frankrikes landområden. Jacques du Pucheu de La Place (född i Pucheu-Laplace, Pau) gifte sig 1683 med Françoise de Labrasseur…

Visa originalinlägg 1 094 fler ord

Read Full Post »

Det blir mer och mer markant, jag har tagit upp det ett otal gånger sedan jag startade min blogg 2008 att alltför många suttit av Samhällskunskapslektionerna i Grundskolan utan att lära in. För de som missat det väsentliga som till och med står i Skollagen att alla skall ta till sig, de har väl i varje fall varit på lektionerna? Frågan är fri så också mycket annat. Däremot står det inte rätt till när någon någonstans får för sig att den själv eller verksamheten står över våra grundlagar!

Inledande text till Skollagens 1 kap 4§:
Syftet med utbildningen inom skolväsendet
4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.
Källa Skollagen Skollag (2010:800)

Nu är i och för sig inte all åsiktsregistrering förbjuden, vilket många fåtts att tro. Det Grundlagarna skyddar oss mot är åsiktsregistrering i allmänna register. Åsiktsregistrering där etnisk eller kulturell eller religiös eller annan integritetskränkande uppgift om enskild person registreras skyddas utöver detta i PUL. Det som är speciellt är att P1 tillhör SR koncernen som har ett avtal med Svenska Staten för att erhålla sina anslag. Förvisso står det inte rakt av i t.ex. Anslagsvillkor för 2011 avseende Sveriges Radio AB, sverigesradio.se att SR är skyldiga att följa svenska Grundlagar på samma sätt som offentlig verksamhet. MEN, och det är det som gör det till ett Grundlagsbrott. Sveriges Radio har själv i sin text för Lagar och regler följande passus:

Lagar om yttrandefrihet
Sveriges Radio lyder också under Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL), en av Sveriges två grundlagar som reglerar yttrandefriheten. Tryckfrihetsförordningen (TF) reglerar yttrandefriheten när det gäller det tryckta ordet, medan YGL reglerar yttrandefriheten i radio- och tv-sändningar, film, video med flera elektroniska medier.
För diskussionsforum och kommentarsfunktioner på webben gäller lagen om elektroniska anslagstavlor som reglerar vårt ansvar vid efterhandsmoderering.
Dessutom är vi förstås skyldiga att följa alla andra lagar i samhället, t ex upphovsrättslagen och brottsbalken.

Lagar om yttranderätt, SR:s sida för lagar och regler

Med andra ord är det SR själva som klart säger sig följa svenska Grundlagar. Att registrera integritetskränkande uppgifter är varken lagligt tillåtet enligt PUL i något dataregister – vissa av de uppgifter som Ring P1 registrerat är inte ens tillåtna att ha i samma register eller samköras på några villkor, eller enligt svenska Grundlagar.

Åsiktsregistrering på ”Ring P1”, GP december 2012
Åsiktsregistrering på ”Ring P1”, Skånskan 21 december 2012
Åsiktsregistrering på ”Ring P1”, SvD 21 december 2012
Lyssnarnas åsikter sparas i hemlig databas, DN 21 december 2012
”Ring P1” registrerar åsikter i hemlig databas, Aftonbladet 21 december 2012
Åsiktsregistrering på ”Ring P1”, Norrländska Socialdemokraten 21 december 2012

Att observera: Om t.ex. Bandit Rock, hemska tanke för det är fn den enda radiokanalen jag har respekt för i åsiktsfrihetsfrågan, skulle gjort samma som P1 gjort, så hade det varit olagligt och brottsligt enligt PUL och Brottsbalken.
Det är aldrig tillåtet att registrera människor utifrån politisk eller religiös åsikt annat än i förening där medlemskapet i sig innebär att likasinnade är medlemmar – även här finns det i Sverige begränsningar i lagtext men det tar jag inte upp här.
När P1 som till Sveriges Radios koncern som själva säger sig följa våra grundlagar och lagar inklusive PUL samt brottsbalken gör detta och SR får anslag av staten, då är det en helt annan sak!

Sedan är det viktigt att komma ihåg att våra Svenska Grundlagar varken ger oss den frihet eller det skydd i alla lägen som många förväntar sig om de sovit på Samhällskunskapslektionerna. Våra Grundlagar har många grundlagsskyddade rättigheter. Så långt så gott. I samtliga friheter finns dock ett antal begränsningar. Vissa självklara andra inte. Ytterligare andra begränsningar är så formulerade att det krävs specialkompetens utöver juridisk och statsvetenskaplig för att kunna se om användningen av begränsningarna är inkluderade i de begränsningar som Grundlagen i fråga ger eller ej.
Vi har bra Grundlagar. Inte tu tal om annat. Men, Sverige har inte alls lika stora rättigheter i våra Grundlagar som t.ex. USA har i sin konstitution när det gäller frihetsbiten. Detta är viktigt att komma ihåg när vi kräver att andra länder skall följa de Mänskliga Rättigheterna och bli mer demokratiska. Vi har frihet under ansvar men där ansvarsdelen är klarlagd i form av ett stort antal begränsningar.

Tillägg 01.55 22 december SR: Ny rutin testad i en-två veckor, SvD 21 december 2012 Hur står det till SR? Till och med Datainspektionen har nu börjat reagera för det är aldrig tillåtet att registrera personers åsikter, etiskt ursprung/ras och religiös uppfattning i ett dataregister inte ens med hänvisning till Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen.

Tillägg 06.10 22 december 2012 Varför gör ni det SR?, Ledarbloggen GP 21 december 2012 samt Stäng och öppna arkiven, DN huvudledaren 22 december 2012

Read Full Post »