Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Sveriges Lagar’

snälla…..
För nog måste vi väl ändå inse, även om det är svårt, att det krävs lite guldkant på tillvaron för de som sitter upp till öronen med Parkinsons lag skapade administrativa sysslor som skall betalas med våra skatter? Eller 😛

Medger fel om festfixare, GP 15 augusti 2012
Stiftelsens lyxfest kan vara olaglig, Expressen 15 augusti 2012
Miljonfesten kan hamna i domstol, SvD 15 augusti 2012
Miljonfesten kan vara olaglig – på flera sätt, DN 15 augusti 2012

För det måste väl vara synd om de som hamnat på sina höga stolar utan att ha haft förmånen att ha det Skollagen krävt ämnes- och stadiebehöriga lärare som fått dem att lära in det som står i våra Grundlagar, främst Regeringsformen, så att de förstått att de som representanter för det Offentliga också omfattas av alla de lagar som finns för Offentlig verksamhet i Sverige samt även de EU-direktiv som Sverige har att rätta sig efter. Inte kan vi väl lasta dem för att de gått i flumskolan eller för att de haft rektorer som fördelat SO-lektionerna på icke ämnesbehöriga samt i många fall haft rektorer som anställt helt obehöriga som de, rektorerna, bedömt varit ‘behöriga’ nog att ta tjänster allt medan det funnits gott om arbetslösa SO-lärare som varit stadie och ämnesbehöriga i landet. Någonstans måste ju skattemedel sparas. Nog är det väl ändå bättre att spara på kvalitén i skolan än att missunna alla dessa stackars kontorsslavar lite glitter och fest som politikerna unnar sig 😉

Skandal är ordet både när det gäller hur lite många i Sverige lärt in och när det gäller hur de hanterar pengar som inte är deras egna!

Read Full Post »

Något är fel på svensk lagstiftning i praktiken, kanske även i ordalydelsen i lagboken, när det är möjligt att det som vanligt folk skulle betrakta som mutor och missbruk av förtroendeställning överhuvudtaget kan släppas igenom utan fällande dom. Det är kanske dags att angripa problemet genom att utbilda svenska domstolars representanter, såväl jurister som nämndemän, i Regeringsformens 1 kap 2 § samt att låta Skattemyndigheterna upptaxera de som på något sätt fått något de inte skall kunna få som anställda av offentligt ägda företag.

Ny friande dom i mutmål, GP 6 mars 2012
Friande dom i mutmål, GT 6 mars 2012

Read Full Post »

har rätt att få hjälp av UD för att få personlig kontakt med Sverige och anhöriga samt att få nödvändig hjälp att få advokat/-er.

Svenskar som begår brott utomlands har inte rättighet att kräva att svenska myndigheter skall hjälpa till med expertvittnen från Sverige. För övrigt är frågan hur en svensk militär skulle kunna tänkas vara expert på var och om vapenträning skulle kunna varit för handen i ett land på en annan kontinent i en natur som är helt skild från svenska förhållanden och där området där svensk som olagligt tagit sig in i ett land, diktatur eller demokrati så är det ett brott i stora delar av världen, och dessutom gjort det i sällskap med gerillarörelse/motståndsrörelse. Beroende på var du står politiskt kan det rubriceras som det ena eller andra. Dock är det alltid det landet som en person olagligt tagit sig in i som har sina lagar oavsett om landet är diktatur eller demokratiskt.

Det går inte att åberopa Svenska Lagar. Varken yttranderätt eller tryckfrihet är något som någon, vanlig svensk oavsett var personen är född eller journalist (också oavsett var personen är född och var personen står politiskt). Även svensk yttranderätt och tryckfrihet har mycket stora begränsningar när det gäller om vårt eget lands säkerhet m.m. är i eller bedöms vara i fara. Vi kan ha vilka uppfattningar vi vill om vad ett lands konstitution skall innehålla för att vi inte skall bedöma landet som diktatur. Och det har vi med rätta. Men, likaväl som svenska lagar gäller i Sverige så gäller i Etiopien etiopiska lagar. Vi kan tycka vad vi vill om de lagarna. De som vill protestera och/eller demonstrera får göra detta. Dock är det det som gäller.

Jag är trött på personer som försöker hävda speciella omständigheter och ställa krav när de själva eller deras anhöriga begått brott. Som minst har journalisterna tagit sig in illegalt och tillsammans med grupp som Etiopiska staten inte godkänner som laglig utan betraktar som terrorister. Rätt eller fel hör inte hemma här. Journalisterna måste som minst gjort sin hemläxa och vetat om detta och riskerna. Att gå att tro att för att andra journalister släppts fria utan åtal så skulle även dessa svenska journalister släppas, det är naivt. Att fotograferas/filmas med vapen i handen är också urbota naivt men varje person måste ta ansvar för sina egna handlingar!

Det är för jävligt, GP 3 december 2011

Tillägg 09.15 Svenskarna var bevakade, SvD 4 december 2011 Vad i hela fridens namn trodde de? Att Etiopien inte har något underrättelseväsende och säkerhetspolis?

Read Full Post »

Det har gått för långt när en domare i en säkerhetsrättegång anmäls till Diskrimineringsombudsmannen och JO för att tre kvinnor inte får vara helt täckta som åhörare vid rättegången. Att ens ta upp saken när det gäller säkerhetsrättegång, det säger tyvärr lite för mycket om de som tar upp den frågan.

Sedan en helt annan sak i sammanhanget: Det är inte en mänsklig rättighet att få närvara vid en rättegång som åhörare. Det gäller alla oavsett religion, etnisk tillhörighet, oavsett medborgarskap.

Domare anmäld efter slöjförbud, GP 31 oktober 2011
Domare anmäld efter slöjförbud i rätten, GT 31 oktober 2011
Somare anmäld efter slöjförbud, Aftonbladet 31 oktober 2011

Read Full Post »

Göteborg har förvisso inte varit en lantlig idyll på månget gott år, men ändå har det varit relativt säkert fram till för några få år sedan för vanligt folk att åka kollektivt, gå genom centrala staden och även hälsa på sina bekanta i andra stadsdelar samt våga åka hem på kvällen.

Det finns säkerligen sådana som vill hålla fram invandringen som problemet. Problemet då är att Göteborg från sin tidiga existens, dvs inte allra tidigaste under Gustav Vasas och Erik XIV:s tid då Götaholm fanns under nuvarande Älvsborgsbrons fäste, efter att Gustav II Adolf föreslagit/fastställt läget för staden Göteborg varit en stad med mycket invandrare. Många holländare, skottar, engelsmän, flamländare men också många som kommit från mycket avlägsna länder och slagit sig ner som hantverkare, handelsmän eller bara sjömän som missat sin båt. Problemet är också att Göteborg under många år tidigare, inte bara de senaste åren, tagit emot såväl arbetskraftsinvandring som människor som flytt sina hemländer. Alla dessa har inte varit kristna. Vi hade diskussioner om sikhers rätt att bära turban när de körde spårvagn (kommer någon ihåg det ståhejet?) till heta diskussioner på 70-talet om en moske i Högsbo. Vi har haft problem med vissa motorcykelgrupper, inte alla men en del och vi har råkat ut för allehanda ungdomsupplopp (kommer Ni ihåg när Allaktivitetshus stod på tapeten?) och annat.

Men nu har det gått för långt. Det går inte att vara säker ens på allmänna kommunikationer. Göteborg är inte Chicago och de som absolut vill slåss, råder jag att ta sig ut på någon holme i skärgården som är obebodd. Det är inte mänskligt att riskera andra människors liv i någon form! Våld på allmän plats eller i hem är inget vi vill se här i Göteborg eller annorstädes i Sverige. Kniv- och vapenlagarna måste som minst tillämpas hårdare. Ev. skärpas.

Knivman anhållen för mordförsök, GP 24 oktober 2010
Anhölls efter mordförsök på spårvagn, DN 24 oktober 2010

Read Full Post »

och tillämpa lagen om LVU fullt ut om ungar, minderåriga, hittas gång på gång efter brottsliga gärningar. Det börjar knappast med att elda skolan i de allra flesta fall utan många gånger är det frågan om barn som skolan och förskolan har känt till redan från början men som antingen skolan/förskolan eller socialen tagit för lätt på under årens lopp betraktande alla incidenter, ofta inklusive mobbning/slagsmål/skadegörelse som enskilda handlingar i stället för ett symtom på att något i det enskilda barnets fall måste vara fel.

I de fall jag stött på under åren efter jag först började läsa till SO-lärare och sedan pga bruten fot med nerv i kläm med följd av avbrott till 2000 i utbildningen, har det sällan varit frågan om sk. bokstavsbarn. Ungar vars föräldrar abdikerat av ett eller annat skäl finns i alla samhällslager och bland alla etniska grupperingar, många av dem sk. svenska barn vars föräldrar för att ha råd med utlandssemestrar (ofta under skoltid före eller efter lov) prioriterat jobb och sk. kvalitetstid men inte funnits där när barnen behövt tala med någon vuxen…..

Kräv att föräldrar tar ansvar både socialt och ekonomiskt för sina barns handlingar. Det brukar från vänsterhåll hävdas att föräldrar inte har råd, men har man verkligen inte råd, då får undantag göras av domstol i enskilda fall. Har man råd med nya bilar och utlandssemestrar, då har man däremot oavsett sk. samhällsklass/kulturell gruppering eller etnisitet också råd att fostra sina barn och ta ansvar för deras handlingar!

Vallaskolan åter i lågor, GP 14 juni 2010

Tillägg 17 juni 09:15. Inte blir det bättre utan gångna natten har sett mer skadegörelse i form av bränder här i Göteborg. Dags att använda lagen som kräver att alla skall kunna identifiera sig på de ungdomar som befinner sig i bråkiga grupper som drar runt. Kan de inte identifiera sig och visa att de är myndiga, då bör målsman ringas upp (utöver soc) och det krävas att målsman kommer och hämtar/identifierar sin teling. Efter några sådana avbrutna självförverkligande kvällar framför VM-fotbollens tv, så lär fler föräldrar förstå sitt ansvar! Flera bränder i Göteborg, GP 17 juni 2010

Read Full Post »

så att ärenden dels kan handhas av samma domstol utan att denna behöver passa in målen mellan andra viktiga mål och se till att straff som utmäts direkt omsätts i praktisk verksamhet!

Problemen som vi ser är till stor del ett resultat av daltande från dagisåldern och framåt delvis pga att många svenska lärare och rektorer är konflikträdda delvis pga att många ärenden som borde varit polisärenden sopas under mattan eller i bästa fall hamnar hos socialtjänsten som INTE är rätt instans när brott begås av minderåriga. De borde ALLTID kallas tillsammans med sina föräldrar till domstol OCH föräldrarna borde helt i enlighet med Föräldrabalken få ta ansvaret fullt ut för barnens handlingar. Både ekonomiskt och straffrättsligt.

Minderåriga som begår brott borde direkt få veta att varje domstolsärende där deras skuld fastställs direkt påverkar deras möjlighet att få körkort samt att de som minst borde kunna dömas till samhällstjänst i 1 månad. Lämpligen fullgjord under skolledighet så att de inte kan hitta på nytt bus samt även så att det blir praktiskt kännbart att inte kunna vara med kompisar på ledig tid.

Fyra anhållna för brandbilsattentat, GP 15 september 2009

se även Nu får det vara nog, Norah4you 11 september 2009

Read Full Post »

utan fastmer om stökpellar som blivit behandlade som småkungar redan i de tidiga skolåldrarna. Både svenskar sedan generationer och invandrare.

Båda grupperna tycks som det ser ut och hörs på stan här i Göteborg vara utnyttjade av vissa extrema grupper på vänsterkanten. Samma grupper som omtalas i Aftonbladets artikel idag om
Extremisternas torpeder hörs det talas om på stan. Dock finns det ett fel i den artikeln. LFA i Linköping har en kärna som tillhört AFA sedan början av AFA. Några av dessa kommer precis som de i andra delar av landet från mycket etablerade familjer. Ett par av dem var kända som stökpellar redan när de gick på dagis. Jag askulterade på deras fritids när jag gick på lärarhögskolan i Linköping i början av 90-talet och min egen dotter hotades, förföljdes, sparkades m.m. av två av dessa. Så jag känner igen dem oavsett om de dyker upp här i Göteborg som i samband med bråket på Avenyn under EU-mötet eller om de slängs på tåg till Kungsbacka som misstänkta halländska bråkstakar när LHC spelat mot Frölunda.

Det dessa extremgrupper och religiösa grupperingar som skyller på samhället och utanförskap har gemensamt är tre saker: De tål inte tillsägelser och skolan/soc med flera har daltat med dem för mycket; De hatar USA och Israel samt de vill synas i media och press.

Se Här brinner Sverige, Expressen 13 september 2009 Många bilar brända inatt, GP 13 september 2009 Bilbränder i Göteborg, DN 13 september 2009 Rivalitet och tillfällig makt bakom bränder, DN 13 september 2009

Se även: Nu får det vara nog, Norah4you 11 september 2009

Read Full Post »