Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Sveriges äldre historia’

Sveriges historia i ett nötskal, del 2 – Vikingatiden

Om de mest ökända vikingatågen i österled.

Read Full Post »

Sveriges historia i ett nötskal – före Vikingatiden

Read Full Post »

På Magnus Erikssons tid, han som gav oss våra första Landslagar, så sträckte sig Sveriges kolonier från Disco Bay på Grönland ner till Korsnes och ytterligare en diocese under Gardar Stift hela vägen till öster Sveaborg och in i det som blev ursprunget till Ryska Riket. Staraja Ladoga. På Magnus Erikssons sons tid, så försvarade Kung Hakon norsk kung de Nordiska Kolonierna i Nordamerika. Som tidigare berättats i min historiblogg, så skrev redan Olaus Magnus om detta:

I Olaus Magnus stora verk Historia de gentibus septentrionalibus, svenska översättningen, finns i 9 kapitlet följande rad:
”Själv har jag år 1505 sett tvenne sådana läderbåtar ofvan östra portalen inne i domkyrkan i Oslo, som är helgad åt den helige Halvord, där de voro uppsatta på muren till allmänt beskådande. Det berättades att konung Håkon förvärvat dem, när han med en krigsflotta passerat Grönlands kust, just då man hade för afsikt att med dem sänka hans skepp i hafvet”.

Olaus Magnus (1490-1557) bekräftar
English text: Olaus Magnus (1490-1557) confirms

Observera: För att segla med Krigsflotta förbi Grönland, så måste man antingen startat öster om Grönland och seglat väster om Grönland, eller tvärt om.

I öster hade Rurik eller som jag brukar kalla honom Rus Erik,fullföljt ”återerövring” av stora områden från Baltiska viken hela vägen ner till Svarta Havet som från Hermaneriks/Ermaneriks tid legat under ”svenskarna”. Namnet jag gett Erik kommer utifrån uppgifter på runstenar om en dåtida Erik som enligt andra källor samregerade nära Nyköping med bröder och far.

För uppgifter om Hermanerik/Ermanerik går det att gå till närmaste bibliotek och där beställa Zosimus, New History. Det går också att läsa kortfattat om Ermanerik på denna länken: Hermanerik, Norah4History bloggartikel

Rurik/Rus Erik och ”svenskar” som byggde upp Ryssland finns berättat om i Nestorskrönikan. Vad många inte känner till, är att den avgörande händelsen år 861, efter att ”svenskarna” under mitten av 800-talet förlorat sina tidigare rättigheter och land söder och sydost om Baltiska Viken, att den händelsen utan angivande av namn helt bekräftas av ett för oss svenskar än idag välkänt 860-tals skrift: Rimberts Vita Ansgari. Se Nestorskrönikan bekräftas av Rimberts Vita Ansgarii
Engelsk text: Vita Ansgarii, Nestor’s Chronicle and Russian History

Rimbert skrev sin Vita Ansgarii senast år 867, för det var då den presenterades som hyllningsskrift över Ansgar och hans mission i Sverige.

Ända in i våra dagar har Sverige, som land genom våra kungar och statsministrar, tillämpat en märklig form av kolonialism som inte står protektionism långt efter. De kolonier vi haft i Nya Världen, de som finns bekräftade på Erik XIV:s Riksäpple från 1560-talet om än i spegelvänd etsning, de som fram till våra dagar stått Sverige och Norden nära, de tenderar våra politiker till att se i vitt medan de kolonier och/eller handelsområden Sverige fick skatt från ända fram till Birger Jarl samtidigt med Smolenskavtalet avsade Sverige rätten till, de områden som Sverige tidigt förlorade kontrollen över, de tenderar såväl svenska politiker som media att svartmåla. Korrigerare oavsett om de sitter i Halmstad och stryker inlägg på Twitter som inte passar in i deras version av vad som bör stå i media; politiker som aldrig lärt sig Rysslands historia än mindre Ukrainas Svenska Historia raljerar och desinformerar. Att det finns många nyanser av grått mellan vitt och svart, det har de glömt eller aldrig lärt in.

Läste i natt en mycket intressant och viktig ledarartikel i Göteborgsposten. Här först några citat:

Det finns två kategorier av artiklar om Östeuropa i svensk press. Den ena består av intressanta och kunniga skildringar, oftast skrivna av personer med lokal kännedom eller språkkunskaper.

Sen finns den andra kategorin som utgörs av politisk rapportering och samtidsanalyser. Den senare kategorin av artiklar säger mer om svensk än östeuropeisk samtid.

Det finns nämligen ett underligt, väldigt svenskt, filter som gör sig synligt så fort händelser i Östeuropa ska beskrivas.
…….
Östeuropa tycks vara intressant så länge det går att varna för riktiga eller inbillade fascister. En sorts projektionsyta för svensk samhällsdebatt. Kanske handlar det om att hålla samman berättelsen om ett Europa på väg åt helvete? I övrigt är intresset för de Östeuropeiska länderna svalt.

Förståelsen för våra grannländer tar skada av detta. De enda konturer som tecknas är av råkapitalistisk öken eller högerextrem jungfrujord. Östeuropa har åter blivit den där obehagliga skurken i filmer från kalla kriget. Arg, kall och alkoholiserad. Numera också fascist. Man förfasas och lägger pannorna i djupa veck, oroar sig lite. Sen går man vidare och har inte gjort läsarna ett dyft klokare.Den svenska koloniala blicken, GP ledarkrönika 1 oktober 2015

Tänk jag kommer utsökt att tänka på: ”Att inom Sveriges gränser vinna Finland åter”. Som vi på min tid var tvungna att analysera på Svenska i III:e ring.

Read Full Post »

En aktuell artikel om en funnen ring sägs ha väckt intresse internationellt…. men kunskapen är gammal. Själv skrev jag om detta redan 1993 i C-uppsats Historia men den äldsta källan jag använt mig av är från vikingatiden…..

BAKGRUND
Det har gått utför med historiekunskapen i de svenska skolornas undervisning hela vägen upp till Universitetsnivå.

Ren riva raka raun ren översatt till nutida svenska: Nya kvastar sopar bäst. Ordspråket i titeln är det de gamle sa i äldre tider. Betyder i klartext nästan men inte riktigt samma som att det finns de som vill Uppfinna hjulet igen ……

Ring kopplar vikingar till muslimer, GP 21 mars 2015
Karin Bojs: Ny teknik vittnar om vikingarnas vägar, DN 21 mars 2015
Ring kopplar vikingar till muslimer, SvD 21 mars 2015
Mystisk ring hittad i Sverige, Aftonbladet 22 mars 2015

I rebloggade artikeln länk nedan notera följande källor fram till 1100-talet:

An Unknown Khazardokument, Jewish Quarterly Review, N.S. 1912
Antapodosis, v,ch.xvi översättning av FA Wright, London 1930
Ibn Miskawaih,The Eclipse of the Abbasid Caliphate, ed. Amedroz HF & Margoliuth PS, Oxford 1921.
Khazarian Hebrew Documents of the Tenth Century, Norman Golb and Omeljan Pritsak, London 1982

samt följande vetenskapliga arbeten där kontakterna finns omnämnda:
Chadwich Norah, The Beginning of Russian History, Cambridge
Thomasen V, Samlade Afhandlinger I, 1919

Det finns ytterligare källor skrivna före 1200. Minst 40 för det är antalet som jag själv läst, analyserat och jämfört med andra källor.

Vi hade ”svenskar” Ar-rus från ön in Norra Oceanen som noterades bl.a. av en postmästare i Asia Minor år 844. Varför? Första meningen säger att de ”frivilligt betalade skatt”. Vi har ett större antal källuppgifter år 900-943. Vissa kallas, arianer (kristna) andra höll på eller hade konverterat till mosaiska tron åter andra skaffade sig en fru nere i Asia Minor. Okunskapen om ”våra” förfäders resor, handel m.m. är stor i Sverige.

SVENSK HISTORIEKUNSKAP SATTES PÅ UNDANTAG
Okunskapen om äldre svensk historia är stor. Alla skall med skolan som följde på Flumskolan d.v.s. sista spiken i svensk skolas kunskapskista var:

Göran Perssons tid som Skolminister och Statsminister sänkte utbildningsnivån i Sverige. (Det tar 5 år att bli lärare, snitt och under Göran Perssons tid som Statsminister ansågs vuxna utan utbildning godkända som lärare samtidigt som intagningskraven sjönk så de med 0,1 på Högskoleprovet kom in…..) Socialdemokraterna orsakade skolraset som om det inte hade räckt med att Socialdemokraterna alldeles före och under Palmes tid försämrade utgångsläget:

* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna

* Vilket parti drev igenom kvalitetsförsämringen på universiteten som vi på 70-talet kallade Palmes-UKAS?
Socialdemokraterna

‘ Fram till 1985 fanns det lågstadie- och mellanstadielärarutbildning…… Vilket parti lade förslaget som Riksdagen tog 1985 om gemensam utbildning för hela Grundskolan?
Socialdemokraterna

norah4history

Nordisk/svensk kontakt med Muslimska världen
välkänd sedan länge

Biskop Liudprand från Cremona(~940)

Biskop Liudprand (även stat Liutprand) jämställde ruser och Nordmen.[23] Den rusiska attacken på Barda, Barchaáh är en av de nordiska attackerna som noterades av biskop Liuprand.[24] Källvärdet i biskopens uppgifter ligger i att de är ‘nästan’ samtida med de händelser som omtalas. Detta innebär inte att inte uppgifterna borde belysas ur ett svenskt perspektiv. Den källanalysen ingår inte i denna uppsats syfte, därför används Biskop Liuprands uppgifter, så som de refereras i Norah Chadwicks arbeten.[25]

Ibn Miskawaih (d. 1043)

Redovisar uppgifter om en rusisk attack på Bardha’aah samt om en rusisk räd tillsammans med byzan­tiner mot Tarsus.[26] Miskawaih berättar om en epidemi som drabbat ruserna efter att de ätit stora mängder frukt. Rusernas eget land var kallt och all frukt importerades från främmande länder. Nordmännens ledare sägs även en kortare tid varit ledare för hela Azarbadjan. När en…

Visa originalinlägg 429 fler ord

Read Full Post »

Okänd svensk historia ur King Alfreds Orosius, Norah4history 27 september 2014

Read Full Post »

Upptäckte idag vid samtal med två som var intresserad av svensk historia att mycket fallit mellan stolarna, glömts bort eller aldrig nämnts vad gäller Sveriges äldre historia. Synd tycker jag och har därför beslutat försöka göra mitt för att den bristen skall kunna täckas. Företrädesvis kommer jag att lägga ut det som varit uppe i akademiska sammanhang eller diskuterats i sciencegrupp genom åren.

norah4history

Som jag skrev igår i Sveriges okända rysk ukrainska historia så har många äldre MS på pergament samt tidigt tryckta skriftliga källor gått förlorade. Inte bara genom slottsbranden och de efterverkningarna som då följde. Tyvärr har skolan idag i Sverige från Grundskolans införande och framåt gått vilse i pannkakan och missat en hel del som är viktigt för att förstå Sverige och Sveriges framväxt. Annat har misstolkats av stridande historiker de senaste 200 åren.

Lite har jag haft med i bloggartikeln Svea Rikes vagga, Norah4history page

Men mer fanns i min D-uppsats (motsvarar Masteruppsats, godkänd men jag tog aldrig ut Mastern) Det som finns nedan får de som så önskar använda, kopiera etc UNDER FÖRUTSÄTTNING att följande finns med hela vägen som källreferens:
© Inger E Johansson, D-uppsats KÄLLORNA TILL SVENSKT 800-TAL I EUROPEISKT PERSPEKTIV, EN KRITISK GRANSKNING AV LARS GAHRNS AVHANDLING Sveariket i Källor och historieskrivning INST. TEMA Historia…

Visa originalinlägg 3 269 fler ord

Read Full Post »

Denna vecka befinner sig alla som brukar tillhöra den inflytelserika delen av Svea Rike på Gotland. Promenerande runt ringmuren. Innanför låg husen förr relativt skyddade för vattennivåhöjningar som även i Östersjön under ett vanligt år kunde få en variation i Östersjöns ”havsvattennivå” på mer än 3 meter upp och ner från normalvattenstånd(not 1). Utanför i vikar som den vid Almedalen stod vattennivån högre och båtar kunde så sent som på 1200-talet ta sig in i hamnar som idag ligger på ”torra land”-

Under senare år har på Gotland förstörts eller skadats ett antal fornminnesområden, som med mycket starka skäl kan antas ha varit vikingatida eller medeltida — i ett par fall kanske ännu äldre — ”hamnar”, landningsplatser. börjar Ingemar Olssons essay SOS för äldre hamnar i Fornvännen 80 från 1985, sid 179-186. Tillgänglig på nätet: Olsson Ingemar, SOS för äldre hamnar, Fornvännen 80 sid 179-185

Gotland där politikerna nu samlats till politikervecka blev tidigt befolkad, lämnar den biten därhän rekommenderar i stället en promenad till Gotlands Fornsal. Gotlands nybyggare och invånare var tvungna att lära sig behärska ”havet”. Östersjön som vi kallar den, the Baltic Sea som stor del av världen kallar den, kallades i forna tiden Varjaghavet (Not 2) från Gotland över mot Södermanland, söder Nyköping, och ner till Tjust i gränstrakterna mellan södra Östergötland och norra Småland (Kalmar Län).

Vattennivån i Östersjön och på Gotland påverkas främst av Landhöjning, Erosion och förändrad växtlighet som följt av dessa.
Normalt strömmar vatten ut ur Östersjön- Östersjön förlorar varje år 10 miljarder kubikmeter vatten p.g.a. landhöjningen.Fakta Landhöjning
Östersjöns vatten är bräckt, inte salt. Det bräckta havsvattnet är ett resultat av att Östersjön en gång i tiden var innanhav som bröt sig ut som ett resultat av smältande istäcke och landhöjning. Utan större stormar som för in vatten genom Öresund och ”Bälten”, områden där landet sjunker skulle Östersjön varit ett dött hav.

Det är genom stormar vars vindstyrka, våghöjd och vindriktning beror på jordens, månens och solens positioner samt även påverkan i klimatsystemet från den största CO2-boven av alla. Jordens inre. Vulkaner och jordbävningar står för 92% av all CO2 som släpps ut. Gör så under hela sin livstid och även som ”döda” forntida vulkaner. All denna CO2 behöver vi människor.

CO2 folket har glömt bort två viktiga saker: Fotosyntes samt att temperaturen på norra halvklotet var betydligt varmare 980-1341 än vad ens värsta scenariot i sk. datamodeller räknat med. (Se: Fakta om sk. uppvärmningen

Landhöjning, tidigare växtlighet och lämpligt läge i Östersjön utgör grundförutsättningar till att Gotland i äldre tider kom att bli en central och viktig ”punkt” för den handel som nordbor redan under bronsåldern idkade ner till Svarta Havet. Medan Ostrogoternas förfäder under Bronsåldern främst tog sig ner via ett handelsområde Geate i mynningen av Wisla, så for andra från Gotland dit deras förfäder åkt, ibland bosatt sig, via de ryska floderna Dnepr och stora ”Volga”. Finns ett stort antal arabiska geografers berättelser från slutet Folkvandringstiden fram till 1100-talet om de resorna. Minst en arabisk geograf på 800-talet var här uppe och seglade med fiskare norrut tills de nådde så långt att solen aldrig går ner på sommaren

GUTASAGAN
Jordanes, den mest kände av författarna till de äldsta källorna om goterna skrev i Getica att goterna ursprungligen kom i från den Skandinaviska halvön. Efter utvandringen från Skandinavien kom goterna enligt Jordanes först till Ulmerugi, en folkgrupp som bodde längs med kusten av den stora Oceanen, det hav som bland sina öar hade Scandza. Goterna skall ha besegrat Ulmerugi och därefter drivit iväg deras grannar Vandalerna. Saga eller verklighet? Delar av Jordanes uppgifter överensstämmer väl med t.ex. Gutasagan.Goternas historia/Dio och Ablabius, Norah4history

Ännu mer spännande är det att läsa om Folkvandringstidens Hermanerik i grekiska och romerska historikers bevarade texter. Delar av dessa stämmer väl överens med uppgifterna om när Gotland kom att ingå i Sverige som finns i Gutasagan. Gutasagan, Inträdet i Sverige

Kommer vi sedan framåt i tiden, så får vi från östeuropeiska källor samt arabiska källor följande uppgift:
ruserna kom till Novgorod från ” en ö i havet” som var tre dagsmarscher i vardera riktningen. Det är i dagsläget omöjligt att enbart utifrån detta verk fastslå om Gotland, Åland eller en ö som Roden bildade när vattennivån var högre avsågs. (just detta citat kommer från Sharaf Al-Zaman Tahir; Marvazi on China, the Turks and India. transl V Minorsky, London 1942) andra källor ger även uppgifter om var ön var bebodd samt att det var stora sumpmarker/myrmarker på övriga ön utanför bebyggda mindre områden vid hamnar och noga angivna skogsområden. Sammantaget är det troligt om än inte bevisat att Gotland avsågs. Delar av Gutasagan styrker i det fallet arkeologi österut och tidig medeltida källor.

Not 1. Normalvattenstånd är aldrig ett fixt värde utan fås fram genom mätningar under längre tid, vanligen ett år. Under en och samma dag kan vattennivån i Sverige som inte har tidvattenvariationer (jfr Atlantkusten England etc) ändå variera med 1 meter upp och ner. Detta beror på månens dragningskraft på vatten, vindar och havströmmar m.m. Resten är överkurs och lämnas därhän.

Not 2 I början av Svenska Turistföreningens utgåvor av svenska landskap under 50-60-talet finns i Södermanlands utgåva en äldre karta där Varjaghavet går att hitta.

Read Full Post »