Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Sverige är ett avlångt land’

Politikers drömmar om snabbtåg mellan Oslo och Köpenhamn via Göteborg, något som sagts vara en av planerna i förlängningen av Västlänkens planerade tågtunnel i 53 meter helt instabil lera, verkar även i övrigt byggda på lösan sand utan pålning eller urberg under 🙂

Inte nog med att vi har svårt att få lokaltåg att gå i tid, om de ens går alls när vintern är som värst. Inte nog med alla signalfel och alla ställverksproblem som inte åtgärdas som de skulle om Trafikverkets uppdrag följts upp… Inte nog med att Trafikverket visat sig inte kunna räkna, vem är förvånad?, och missat 20 miljarder i kostnader i den utredning de lämnat till regeringen om hela järnvägsnätet….

Nu som så många gånger förr ställer värmen till det. Solkurvor har under hela mitt snart 65 åriga liv varit något som hänt mellan regn som skyfall som underminerat del eller delar under järnvägsspår lite här och var i vårt land…. Så går politikerna ändå och drömmer om snabbtåg…..

Sverige är ett avlångt land med färre och färre stationer där tåg på långa sträckor stannar…. ännu färre av dessa stationerna har bangårdar och tullupplag där gods kan lastas över till lastbilar får sista sträckans transporter EFTER tullklarering. Observera att det inte ”bara” är EU gods utan att mycket kommer långväga ifrån i containrar.

Snabbtåg genom Göteborg från Oslo till Köpenhamn hade varit något om det under förra seklet byggts järnväg mellan Strömstad och Fredriksstad över Svinesund. Nu är det en dröm hos politiker som tappat kontakten med verkligheten och drömmer om en station i Haga (!!??!!) bara minuter från Göteborgs Central.

Men över alltihopa lyser Moder Sol!

Solkurvor stoppar tågen, GP 22 maj 2014
jfr Vädret drabbade även tågtrafiken och flera avgångar ställdes in, bland annat DBS-tågen mellan Ystad och Köpenhamn som enligt Trafikverket beräknas komma i gång igen först på fredag morgon.Snö och vind orsakade trafikkaos, GP 29 januari 2014

Så dåligt förberedda är Trafikverket att trafiken inte kan fungera runt Göteborg, och på många andra ställen, när temperaturen är en bit över 27 grader. Men i Skåne och på andra håll i landet kan tågtrafik inte fungera normalt om det kommer ett snöoväder…. Stackars Trafikverket. Varken sommar eller vinter ger de möjligheter rättvisa som snabbtåg självfallet (????) skulle lösa. Att väder inte frågar efter om det är lokaltåg, snälltåg eller snabbtåg som inte kommer fram, det är ju något politiker har missat lika väl som Trafikverket missat att räkna rätt….

Trafikverket missade 20 miljarder, GP 21 maj 2014 Det var alltså så stor summa som Trafikverket hade som felräkningspengar – pengar som i slutändan de missade att behövdes för att göra normala järnvägsunderhållet som blivit eftersatt de senaste 30 åren 😉

Spårfel orsakade av så kallade solkurvor, som uppstår när rälsen utvidgas av värmen, ledde till stora störningar i tågtrafiken till och från Göteborg på torsdagskvällen, enligt Trafikverket.

Spårfel orsakade av så kallade solkurvor, som uppstår när rälsen utvidgas av värmen, ledde till stora störningar i tågtrafiken till och från Göteborg på torsdagskvällen, enligt Trafikverket.

Bland annat ersattes Öresundstågen mellan Göteborg och Halmstad med buss på sträckan Göteborg–Kungsbacka. Samma sak gällde sträckan Göteborg–Mölnlycke på Västtågen mellan Göteborg och Borås.

På västra stambanan rådde samtidigt förseningar norrut på grund av tidigare växelfel och signalfel i Norsesund respektive Bryngenäs.Värme orsakade tågproblem, DN 22 maj 2014

Read Full Post »