Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Svenskt Rättsväsende’

Detta hände i verkligheten: ….Den 48-årige patienten sade bland annat: ”Du vet väl vad jag har gjort och vad jag är kapabel till”. Vid ett senare tillfälle hotade 48-åringen även med att ta polisens pistol och komma hem till honom.

Växjö Tingsrätt anser att polisen borde ha en mental beredskap för att hantera en stökig person, att poliser bör vara inställda på att utsättas för mindre grova angrepp och ett visst verbalt motståndTingsrätten: Poliser måste tåla hot, GP 13 november 2013
Tingsrätten: Poliser måste tåla hot, Aftonbladet 13 november 2013
Tingsrätten: Poliser måste tåla hot, SvD 13 november 2013

Vad är det för gallimatias? I Sverige gäller Svensk Grundlag och Svenska lagar! Står det i klartext så står det i klartext vad som gäller oavsett vad jurister och nämndemän kan tycka! För tycka är vad de gör. Objektiv kunskap verkar saknas mer och mer om vad som står i det dessa borde kunna läsa innantill i!

Skadeståndslag 1972:207 Obs Dispositiv lag och skall endast användas om annan lag inte finns.
3 § Den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära skall ersätta den skada som kränkningen innebär. Lag (2001:732).

Det finns annan lag!
Brottsbalken
17 kap. Om brott mot allmän verksamhet m.m.

1 § Den som med våld eller hot om våld förgriper sig å någon i hans myndighetsutövning eller för att tvinga honom till eller hindra honom från åtgärd däri eller hämnas för sådan åtgärd, dömes för våld eller hot mot tjänsteman till fängelse i högst fyra år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Det samma skall gälla, om någon sålunda förgriper sig mot den som tidigare har utövat myndighet för vad denne däri gjort eller underlåtit. Lag (1975:667).

Regeringsformens 1 kap 2§ gör klart att det inte finns någon grundlagsenligrättighet för det allmänna att diskriminera någon, dvs även poliser. Har inte Sveriges jurister lärt sig konsekvensanalys?

Det skrämmande är att det tyvärr finns prejudikat: RH 2010:22: Hovrätten har funnit att polismän som i samband med en handräckning blivit hotade med kniv inte ska tillerkännas skadestånd för kränkning. (Hovrätten stödde Falu tingsrätts beslut)

Är detta verkligen i enlighet med Svensk lag? Vill inte Sveriges Rättsväsendes jurister att Sverige skall få de bästa poliserna och vårt, Sverige och svenska folkets, fulla stöd i deras viktiga verksamhet?

Read Full Post »

Det är något mycket allvarligt när det ens kan inträffa att en åklagare i Sverige säger sig Schultz publicerade i morse ett öppet brev till Ask på rättsmagasinet Paragrafs hemsida, där han uttrycker betydande oro över det lagstiftningsarbete om polisens användande av infiltratörer i kampen mot grov brottslighet som just nu pågår på Justitiedepartementet.
Känd åklagare till angrepp mot Ask, Aftonbladet 3 juni 2013

Självfallet skall svensk polis ha samma möjligheter att spana med hjälp av infiltratörer som all annan EU-polis och som är vanligt i de flesta demokratiska stater som har ett Rättsväsende som är berett att följa Grundlagar och lagar i stället för att som nu ofta försöka sig på egna tolkningar som helt strider med lagstiftarna (Riksdagens ledamöters) intentioner som klargjort i såväl förarbeten till lag som i lagen. Kunskaperna i ordkunskap och ordförståelse verkar ha sjunkit i mer än ett fall inom Rättsväsendet. Rättsväsendet är inte lagstiftare och skall heller inte försöka sig på att vara detta. I svensk Grundlag är det Riksdagen som beslutar om vad som står i t.ex. Polislag m.m.

Gång efter gång verkar det som om svenskt Rättsväsende de senaste 10 åren går ifrån vad som står i klartext i lag! Agitera gärna, debattera gärna men sluta försöka leka lagstiftare!

Read Full Post »

Läs länken här Rättsväsende, monikagbg.wordpress.com
Vad är det för idé att ha ett rättsväsende i Sverige när de flesta brott läggs ner utan undersökning? När de som är brottsoffer ska få lida igen och igen? Kämpa för att få sin röst hörd?

Bara ett av alla de fall jag tagit upp under senare tid när svenska myndigheter inte vill/bryr sig om att följa svenska grundlagar och lagar…..

En kvinnas kropp är kvinnans, Svea Hovrätt Norah4you 21 februari 2013
Läs Lagtexten, Bo Thalén Regionarkivet Gbg
Ministerstyre inte tillåtet i Sverige, Norah4you 16 februari 2013

ovanstående är bara en bråkdel av alla inlägg jag gjort för att jag upplever att något är sjukt i Svenska rättsystemet alternativt under utbildningen av de som har att vara våra representanter, poliser, åklagare och domare. Det är människor det handlar om. Det är de vanliga svenska medborgarna som våra Grundlagar värnar om som glöms bort och diskrimineras mer än en gång av Svenska myndigheter. Lägga ner ärenden, läsa lagtexter som en viss potentat läser Bibeln, sätten är numera många. Det är dags för allvarlig uppryckning och utbildning av alla svenskar som finns inom rättsväsendet. Minimikrav borde vara att kunna läsa Regeringsformens 1 kap 2§ om hur Offentliga myndigheter SKALL uppträda, samt förstå vad det innebär. Kan man inte acceptera svenska Grundlagar, så bör man nog skaffa sig förståelse för vad där står INNAN man fortsätter och förstöra för enskilda människor!

Read Full Post »

Hur står det till när en verksamhetschef på ett sjukhus ringer och ber om ursäkt???? för vad föräldrarna till ett felbehandlat barn fått utstå????

VET HUT. Det är INTE att ta ansvar för ytterligare en av alla dessa felbehandlingar som skett på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Lex Maria och HSAN i all ära, men samtliga felbehandlingar som leder till eller lett till dödsfall bör utredas UTANFÖR SJUKVÅRDEN inom vanliga rättsväsendet som alla andra händelser som leder till dödsfall. T.ex. om en bil får sladd där det är halt och råkar döda en som går vid vägrenen eller om en elev drunknar trots att lärare försöker ha uppsikt över alla eleverna samtidigt.
Sjukvården står inte över lagen!

Barnsjukhus anmält för flickas död, SvD 22 januari 2010
Föräldrars oro togs inte på allvar, SvD 21 januari 2010
Barnsjukhus anmält för flickas död, GP 22 januari 2010
Barnsjukhus anmält för flickas död, Aftonbladet 22 januari 2010

tillägg 16.28 Läser med bestörtning sjukhusets kommentar:”I går efter att SvD ringt upp för kommentarer kring fallet ringde verksamhetschef Lisbeth Rosengren upp familjen.

– Jag ville be dem om ursäkt för att jag inte informerat dem om de åtgärder som vi har vidtagit. Vi borde ha bjudit in dem till ett möte – det har vi gjort nu. Det hela är oerhört beklagligt, säger hon till SvD.se.

Varför ringde ni dem först när SvD uppmärksammade er på fallet?

– Därför att jag blev upplyst att jag inte hade skött mitt uppdrag. Det var först igår vi fick reda på hur det förhöll sig. Jag borde ha kontaktat familjen tidigare. ” Sjukhus ber om ursäkt efter ett år, SvD 22 januari 2010

Av det uttalandet kan man lätt utläsa att det är mycket stora organisatioriska problem såväl som att avsaknad av ansvarskänsla någonstans i den organisationen. Skrämmande är bara förnamnet.

Read Full Post »