Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Svenska tidigare landområden’

varken historiskt – argumentet som Argentina fört fram under åren att de övertagit Spaniens ‘rättigheter’ från Medeltiden håller inte. Sverige skulle med betydligt större källvärde kunna hävda rätten till stora delar av Baltikum och in mot Ladoga än vad Argentina har att komma med. Inte skulle Ryssland eller det internationella samfundet accepterat sådana krav!

För att börja här. Redan Rimberts med händelserna samtida bekräftande av väsentliga uppgifter i Nestorskrönikan(!) kapitel XXX For a certain people named Cori* had in former time been in subjection to the Swedes, but had a long while since rebelled and refused to be in subjection. Full text of Anskar, the Apostle of the North translated from Rimbert’s The Vita Anskarii ger tillsammans med ett flertal andra källor fram till 943 e.Kr bra grund för svenska krav som sett ur nutidsögon ändå är något som hör det förgångna till.

Falklandsöarna fakta
INGEN bofast befolkning när första Europeerna kom till området. Ev. besökt någon gång i forntiden av folk från Sydamerika. Förste som gick iland John Davis, engelsman 1592. Besökt 1594 av Richard Hawkins, engelsman; 1600 av Sebald de Wert, holländare; 1690 av John Strong, engelsman som gav sundet mellan öarna namn efter Viscont Falkland (engelsman).

Första fasta bosättarna fransmän som 1764 upprättade en koloni. Engelsmännen upprättade en annan koloni året efter. Spanske kungen protesterade (Magellan och Vespucci var ju de som först siktat öarna) och fransmännen lämnade öarna 1766 och spanjorer kom dit. Engelska kolonin var kvar till 1774. Spanjorerna lämnade öarna obebodda 1811. Såväl engelsmän som spanjorer lämnade kvar plattor som hävdade respektive länders rätt till land på öarna. Argentina bröt sig loss från Spanien 1810 men blev inte självständig stat före 1816. Argentina försökte då, de hade redan förlorat Bolivia och Uruguay, hävda att de övertagit Spaniens rättigheter till Falklandsöarna. En expedition skickades dit 1820 . Engelsmännen som återvände 1833 då de få argentinare som fanns där avhystes med hjälp av USA. Nuvarande bosättare har varit fastboende på öarna i som minst 6 generationer.

Skulle vi acceptera Argentinas lösa krav utifrån deras argument, så har Sverige stora områden från Disco Bay på Grönland till Staraja Ladoga som vi skulle kunna kräva rättigheterna till. Vi talar inte om Karelen som haft finn-urgiska grupper, svenskar, ryssar, finnar, och åter ryssar bofasta i en salig blandning under historiens gång. Vi talar om öar som Argentina aldrig haft egen rätt till.

– – – – – utdrag ur Argentina har ingen rätt till Falklandsöarna, 18 mars 2012

Cameron lovar göra allt för att skydda Falklandsöarna, SvD 3 januari 2013 Tips: Börja gå igenom Elizabeth I:s arkiv. En del finns som minst i samtida kopia av original i det arkivet. En numera avliden engelsk historiker skickade mig digitala kopior m.m. på 1990-talet ….

För övrigt har jag kännedom om, fått digital kopia som ej finns i denna dator utan en av mina laptops som inte är kopplad till nätet, i vilket arkiv kartor som raserar alla Argentinas anspråk och argument finns. Även kännedom om var motsvarande tidig karta som visar att Norge (!) hade fem bosättningar varav en väster om Hudson Bay som Danmark av samma anledning inte skulle kunna hävda varit danskt utifrån att Danmark de facto styrde över Norge senare…… OBS jag vet att detta ställer till det för en hel del. Men det finns en hel del källmaterial från tiden alldeles efter vikingatiden fram till Kalmarunionen som inte är allmänt känt. Inget land kan hävda att de ärvt en rätt till något ute i havet på de grunder som Argentina försöker med.

Read Full Post »

varken historiskt – argumentet som Argentina fört fram under åren att de övertagit Spaniens ‘rättigheter’ från Medeltiden håller inte. Sverige skulle med betydligt större källvärde kunna hävda rätten till stora delar av Baltikum och in mot Ladoga än vad Argentina har att komma med. Inte skulle Ryssland eller det internationella samfundet accepterat sådana krav!

För att börja här. Redan Rimberts med händelserna samtida bekräftande av väsentliga uppgifter i Nestorskrönikan(!) kapitel XXX For a certain people named Cori* had in former time been in subjection to the Swedes, but had a long while since rebelled and refused to be in subjection. Full text of Anskar, the Apostle of the North translated from Rimbert’s The Vita Anskarii ger tillsammans med ett flertal andra källor fram till 943 e.Kr bra grund för svenska krav som sett ur nutidsögon ändå är något som hör det förgångna till.

Falklandsöarna fakta
INGEN bofast befolkning när första Europeerna kom till området. Ev. besökt någon gång i forntiden av folk från Sydamerika. Förste som gick iland John Davis, engelsman 1592. Besökt 1594 av Richard Hawkins, engelsman; 1600 av Sebald de Wert, holländare; 1690 av John Strong, engelsman som gav sundet mellan öarna namn efter Viscont Falkland (engelsman).

Första fasta bosättarna fransmän som 1764 upprättade en koloni. Engelsmännen upprättade en annan koloni året efter. Spanske kungen protesterade (Magellan och Vespucci var ju de som först siktat öarna) och fransmännen lämnade öarna 1766 och spanjorer kom dit. Engelska kolonin var kvar till 1774. Spanjorerna lämnade öarna obebodda 1811. Såväl engelsmän som spanjorer lämnade kvar plattor som hävdade respektive länders rätt till land på öarna. Argentina bröt sig loss från Spanien 1810 men blev inte självständig stat före 1816. Argentina försökte då, de hade redan förlorat Bolivia och Uruguay, hävda att de övertagit Spaniens rättigheter till Falklandsöarna. En expedition skickades dit 1820 . Engelsmännen som återvände 1833 då de få argentinare som fanns där avhystes med hjälp av USA. Nuvarande bosättare har varit fastboende på öarna i som minst 6 generationer.

Skulle vi acceptera Argentinas lösa krav utifrån deras argument, så har Sverige stora områden från Disco Bay på Grönland till Staraja Ladoga som vi skulle kunna kräva rättigheterna till. Vi talar inte om Karelen som haft finn-urgiska grupper, svenskar, ryssar, finnar, och åter ryssar bofasta i en salig blandning under historiens gång. Vi talar om öar som Argentina aldrig haft egen rätt till.

Sydamerika fördömer Falklandborrning, GP 18 mars 2012
Storbanker hotade av Falklandskris, GP 16 mars 2012
Britterna rasar mot Argentiskt hot, SvD 16 mars 2012
Storbanker hotade av Falklandskris, SvD 16 mars 2012
Sydamerika fördömer Falklandborrning, SvD 18 mars 2012
Britterna rasar mot Argentinskt hot, DN 16 mars 2012
Sydamerika fördömer Falklandborrning, DN 18 mars 2012

Det hade varit en sak om Sydamerika fördömt ALL havsborrning efter olja. Men att ensidigt ställa sig mot England när England har rättigheter in i nutid till Falklandsöarna, det säger tyvärr en hel del om okunskap när det gäller historia som i sig säger mer om de som yttrar sig mot Engelsmännen än vad det säger om England.

Tillägg 22.28 Ordkriget om Falklandsöarna trappas upp, di.se 18 mars 2012

Read Full Post »