Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Svenska Stormaktstiden’

På Magnus Erikssons tid, han som gav oss våra första Landslagar, så sträckte sig Sveriges kolonier från Disco Bay på Grönland ner till Korsnes och ytterligare en diocese under Gardar Stift hela vägen till öster Sveaborg och in i det som blev ursprunget till Ryska Riket. Staraja Ladoga. På Magnus Erikssons sons tid, så försvarade Kung Hakon norsk kung de Nordiska Kolonierna i Nordamerika. Som tidigare berättats i min historiblogg, så skrev redan Olaus Magnus om detta:

I Olaus Magnus stora verk Historia de gentibus septentrionalibus, svenska översättningen, finns i 9 kapitlet följande rad:
”Själv har jag år 1505 sett tvenne sådana läderbåtar ofvan östra portalen inne i domkyrkan i Oslo, som är helgad åt den helige Halvord, där de voro uppsatta på muren till allmänt beskådande. Det berättades att konung Håkon förvärvat dem, när han med en krigsflotta passerat Grönlands kust, just då man hade för afsikt att med dem sänka hans skepp i hafvet”.

Olaus Magnus (1490-1557) bekräftar
English text: Olaus Magnus (1490-1557) confirms

Observera: För att segla med Krigsflotta förbi Grönland, så måste man antingen startat öster om Grönland och seglat väster om Grönland, eller tvärt om.

I öster hade Rurik eller som jag brukar kalla honom Rus Erik,fullföljt ”återerövring” av stora områden från Baltiska viken hela vägen ner till Svarta Havet som från Hermaneriks/Ermaneriks tid legat under ”svenskarna”. Namnet jag gett Erik kommer utifrån uppgifter på runstenar om en dåtida Erik som enligt andra källor samregerade nära Nyköping med bröder och far.

För uppgifter om Hermanerik/Ermanerik går det att gå till närmaste bibliotek och där beställa Zosimus, New History. Det går också att läsa kortfattat om Ermanerik på denna länken: Hermanerik, Norah4History bloggartikel

Rurik/Rus Erik och ”svenskar” som byggde upp Ryssland finns berättat om i Nestorskrönikan. Vad många inte känner till, är att den avgörande händelsen år 861, efter att ”svenskarna” under mitten av 800-talet förlorat sina tidigare rättigheter och land söder och sydost om Baltiska Viken, att den händelsen utan angivande av namn helt bekräftas av ett för oss svenskar än idag välkänt 860-tals skrift: Rimberts Vita Ansgari. Se Nestorskrönikan bekräftas av Rimberts Vita Ansgarii
Engelsk text: Vita Ansgarii, Nestor’s Chronicle and Russian History

Rimbert skrev sin Vita Ansgarii senast år 867, för det var då den presenterades som hyllningsskrift över Ansgar och hans mission i Sverige.

Ända in i våra dagar har Sverige, som land genom våra kungar och statsministrar, tillämpat en märklig form av kolonialism som inte står protektionism långt efter. De kolonier vi haft i Nya Världen, de som finns bekräftade på Erik XIV:s Riksäpple från 1560-talet om än i spegelvänd etsning, de som fram till våra dagar stått Sverige och Norden nära, de tenderar våra politiker till att se i vitt medan de kolonier och/eller handelsområden Sverige fick skatt från ända fram till Birger Jarl samtidigt med Smolenskavtalet avsade Sverige rätten till, de områden som Sverige tidigt förlorade kontrollen över, de tenderar såväl svenska politiker som media att svartmåla. Korrigerare oavsett om de sitter i Halmstad och stryker inlägg på Twitter som inte passar in i deras version av vad som bör stå i media; politiker som aldrig lärt sig Rysslands historia än mindre Ukrainas Svenska Historia raljerar och desinformerar. Att det finns många nyanser av grått mellan vitt och svart, det har de glömt eller aldrig lärt in.

Läste i natt en mycket intressant och viktig ledarartikel i Göteborgsposten. Här först några citat:

Det finns två kategorier av artiklar om Östeuropa i svensk press. Den ena består av intressanta och kunniga skildringar, oftast skrivna av personer med lokal kännedom eller språkkunskaper.

Sen finns den andra kategorin som utgörs av politisk rapportering och samtidsanalyser. Den senare kategorin av artiklar säger mer om svensk än östeuropeisk samtid.

Det finns nämligen ett underligt, väldigt svenskt, filter som gör sig synligt så fort händelser i Östeuropa ska beskrivas.
…….
Östeuropa tycks vara intressant så länge det går att varna för riktiga eller inbillade fascister. En sorts projektionsyta för svensk samhällsdebatt. Kanske handlar det om att hålla samman berättelsen om ett Europa på väg åt helvete? I övrigt är intresset för de Östeuropeiska länderna svalt.

Förståelsen för våra grannländer tar skada av detta. De enda konturer som tecknas är av råkapitalistisk öken eller högerextrem jungfrujord. Östeuropa har åter blivit den där obehagliga skurken i filmer från kalla kriget. Arg, kall och alkoholiserad. Numera också fascist. Man förfasas och lägger pannorna i djupa veck, oroar sig lite. Sen går man vidare och har inte gjort läsarna ett dyft klokare.Den svenska koloniala blicken, GP ledarkrönika 1 oktober 2015

Tänk jag kommer utsökt att tänka på: ”Att inom Sveriges gränser vinna Finland åter”. Som vi på min tid var tvungna att analysera på Svenska i III:e ring.

Read Full Post »

https://twitter.com/IngerNorah4you/status/567240196400623616

Vad tänkte Utrikesminister Margot Wallström på när hon gav klartecken till något att svenska militärplan inte skulle få landa i Finland och Estland? Inte på vad som står i Regeringsformen tänkte hon, det är helt klart!
Utöver att Regeringsformen förbjuder Ministerstyre, så krävs det att avtal och lagar som undertecknas är giltiga enligt Svenska Grundlagar!
VET HUT! VI svenska väljare bör nog kräva att samtliga som vill bli svenska ministrar får svara inför Riksdagen och visa att de behärskar Sveriges Grundlagar! MINIMIKRAV

Wallström gick med på Vladimir Putins krav, Expressen 16 februari 2015 OM det var President Putins krav eller Ryska Militärens, vilket är troligast med tanke på knytningen militären-Duman, är ointressant! Estlands sak har varit svenskt intresseområde långt innan 861 och fram till 1900-talet!

Uppgift: Sverige lyder ryska militära önskemål, DN 16 februari 2015
Wallström har gjort det igen, SvD Ledarsidan

Norah4you's Weblog

Estland är sedan Bronsåldern(!) svenskt intresseområde! Flinta förekommer inte naturligt i Östergötland, men många flintaföremål och avslag har hittats där. Flinta förekommer inte naturligt i Östergötland, men många flintaföremål och avslag har hittats där.

Går vi framåt i historien, så finns det i Estlands nordöstra del en mindre grupp av ursprungsbefolkningen Kvener (obs de verkliga kvenerna har inget med finnar eller samer att göra och har aldrig av någon historiker eller geograf på besök i området sagts tala deras språk). Så sent som i mitten på 1990-talet gavs en kopia av en äldre karta där Kvenerna finns noterad bosatta i hela Estland. Var? På A4-blocks framsida här i Sverige. Kartan var i sig en avritning av en betydligt äldre karta. Folk från svenskt område, inte bara gotlänningar, hade redan under Romartiden, enligt romerska källor, handelskontakter med Estland samt bodde där periodvis på väg söderöver (via ryska floderna Dnjepr och stora Volga) eller hemåt.

Under Hermaneriks tid efter att han och hans män kommit över…

Visa originalinlägg 336 fler ord

Read Full Post »

Inte visste jag att Ryska Militärflyget utbildar kamakazipiloter. Har Duman eller del av Duman godkänt detta i strid med Ryska Konstitutionen. Ja, jag vet. Många här i Europa och förmodligen också i USA går och tror att det är President Putin som godkänt detta. Trots att Ryska Konstitutionen kräver att även han måste vända sig till Duman och få Dumans tillstånd för såväl kamakazipiloter som för allt annat som innebär att Ryska militären sätts in utanför Rysslands gränser. Oaktat om någon Rysk hög militär fått för sig att krigstillstånd råder! Var finns Putin? Ett lands konstitution är det viktigaste ett land har.

Ryskt plan i ny incident, GP 13 december 2014
Passagerarplan nära krocka med militärflyg, Kvällsposten 13 december 2014
Försvarsministern: Rysk signalspanare nära kollision, DN 13 december 2014
Passagerarplan nära krocka med ryskt militärflyg, SvD 13 december 2014
Ryskt plan i incident vid Bornholm, Aftonbladet 13 december 2014

Det må vara så, vilket det tyvärr gång på gång visat sig vara, att Ukrainas ledande politiker gått långt över Ukrainas Konstitution samt att dessa som står bakom sådana tokigheter oftast tillhör rent nationalistiska, ibland neonazistiska och eller fascistiska partier. Något som de av oförklarlig anledning lyckas få media att dölja. Media som fått för sig att det råder tillstånd a la Rousseu – någon form av frihet utan lagar vad gäller människors frihet att välja vilket land de vill bo i och vad de skall få göra. Men Ukraina låg sist jag tittade på kartan långt från Östersjön.

Uppdatering 11.45 14 december 2014
Först sa SAS att det inte var deras plan som var inblandat. Nu säger SAS att det var ett danskt plan. Det är bara att konstatera: Om där också fanns ett danskt plan, så var det överfullt som över hårt trafikerad flygplats i området.
Samtidigt säger Ryssland:Ingen risk för flygkrock, Aftonbladet 14 december 2014 och att ryska flygplanet var 70 km bort….. 70 km är inte långt borta med de farter som planet liksom vårt svenska flygvapen har. 70 km med efterbrännkammare är en kort sträcka. Att i den situation som rådde ens tillåta pilot att stänga av respondern, är omoraliskt och oetiskt oavsett OM det sker inom det som anses tillåtna gränser!

Ryskt befäl försvarar spaningsplanet, SvD 14 december 2014 Dags för folk med högre position att ta en moralisk diskussion för att undvika komplikationer som hotar världsfreden.

För övrigt litar jag på att svenska flygvapnets radarsystem inte försämrats de senaste 25 åren sedan jag av olika skäl fick testa möjligheter och kapacitet under någon timma. Var, när och om civilt eller militärt hör inte hit. Inte heller att jag vet från helt annat håll att kapaciteten t.o.m. är bättre än vad stormakterna tror är teoretiskt möjligt. Det var det, systemet, i och för sig redan på 80-talet. Om det användes maximalt av de som visste hur.
Slut på uppdatering

Det må ha varit så tidigt som under Folkvandringstiden en från ön i Norra Oceanen efter att varit i Romerska Kejsarens tjänst tillsammans med 6 andra nordbor försökte ta makten i Armenien och därför togs av Romerska soldater fördes till Konstantinopel inför kejsaren. De andra 6 avrättades fick rida Reida havets vågor. Ledaren fördes hem till Tuli/Thule; via Krim. Ursprunglig källa Khorenatsi, Moses. History of the Armenians. Translated by Robert W. Thomson, 1978. Finns även omnämnt i Nordgren Ingemars Goterkällan : goterna – religion, organisation, struktur : om den gotiska etniciteten, avhandling Historia Odense Universitet 1998.

Sedan må det också vara så att Sveriges Karl XII var och slogs i såväl Ryssland som Ukraina (Tips till svenskar som missat det Poltava ligger i Ukraina) Men inte utgör 1700-tals historiska slag legitima skäl för att utbilda ryska kamakazipiloter i Östersjön 2014! Om den okända svenska rysk-ukrainska historian se Sveriges okända rysk-ukrainska historia

Armeniens historiska gränser
Historiska_gränser_Armenien

Som synes låg och ligger Armenien långt från Östersjön och Folkvandringstiden, dåtid är inte heller det år 2014!

Människor i allmänhet har mycket dålig kunskap i historia, äldre historia likaväl som Andra Världskrigets historia om såväl de miljoner ryssar som slogs mot Krimtartarer (dessa samarbeta med SS och var värre än dem, vilket inte säger lite) som när vi i Sverige under Socialdemokratisk statsminister godkände och hade egna koncentrationsläger vilket Aftonbladet skrivit om senaste veckorna som bland de första media som ens nämnt detta. Så i och för sig är det inte konstigt att mycket nutidshistoria som lärs ut i skolor innehåller uppgifter som bygger på att länder inte har gjort upp med sin egen Andra Världskrigshistoria. Men inte heller det är ett godtagbart skäl för att Ryska Flygvapnet utbildar kamakazipiloter i fredstid. Sist jag kollade så råder det officiellt fred.

Det gäller inte att ha rätt utan att handla rätt. Se till att få stopp på de som i Ryssland såväl som i andra länder försöker kringgå eller bryta mot sitt hemlands konstitution. Vi har tillräckligt problem i världen utan sådan krigssporrar.

Read Full Post »

Estland är sedan Bronsåldern(!) svenskt intresseområde!

Flinta förekommer inte naturligt i Östergötland, men många flintaföremål och avslag har hittats där.

Flinta förekommer inte naturligt i Östergötland, men många flintaföremål och avslag har hittats där.

Går vi framåt i historien, så finns det i Estlands nordöstra del en mindre grupp av ursprungsbefolkningen Kvener (obs de verkliga kvenerna har inget med finnar eller samer att göra och har aldrig av någon historiker eller geograf på besök i området sagts tala deras språk). Så sent som i mitten på 1990-talet gavs en kopia av en äldre karta där Kvenerna finns noterad bosatta i hela Estland. Var? På A4-blocks framsida här i Sverige. Kartan var i sig en avritning av en betydligt äldre karta. Folk från svenskt område, inte bara gotlänningar, hade redan under Romartiden, enligt romerska källor, handelskontakter med Estland samt bodde där periodvis på väg söderöver (via ryska floderna Dnjepr och stora Volga) eller hemåt.

Under Hermaneriks tid efter att han och hans män kommit över från ”ön i Norra Oceanen”, fanns bland de folkgrupper som var bosatta inom nuvarande Estlands territorie nordbor som jagat bort en av de ursprungliga grupperna, Saxare – innan Saxare slagit sig ner stadigvarande i det område i södra Östersjön där historikerna normalt förlägger den gruppens ursprung. Den verkliga Saxiska krönikan (har inget med den Anglo-Saxiska krönikan att göra) finns enligt vad UB i Linköping fick fram 1994 i ett enda exemplar på Berliner Stadtsbibliotek.

När vi kommer fram till tiden efter att Rurik (Rus Erik) och hans Rusiska släkt slagit sig ner runt Staraja Ladogas äldsta delar, slagit sig ner efter att blivit ombedda komma så var det inga ryssar eller blivande ryssar som bodde i Estland, inom Estlands nuvarande gräns. Däremot fanns där de som bl.a. ryssar kallade Varjager bosatta i borgar och mindre byar.
Må vara att det är sant det som står i ryska krönikor, att den siste Varjagen kastades ut. Han som kastades ut var son till en Linköpingsbiskop tillhörig Folkungaätten ibland kallad Bjälboätten. Men som Rysslands historieintresserade President väl vet var det inte slutet på Sveriges nära relation till Estland som periodvis tillhörde Sverige senare men aldrig tillhörde Ryssland!

De svenska baltiska besittningarna under 1600-talet, med svenska lands- och ortsnamn från den tiden.

De svenska baltiska besittningarna under 1600-talet, med svenska lands- och ortsnamn från den tiden.

Håll tassarna borta! Lek inte på andras gård utan tillstånd.

Temperaturen i relationen mellan Ryssland och de baltiska staterna närmar sig fryspunkten. Höga företrädare för Estland, Lettland och Litauen säger nu rakt ut att deras regeringar förbereder sig för en militär konflikt.

Temperaturen i relationen mellan Ryssland och de baltiska staterna närmar sig fryspunkten. Höga företrädare för Estland, Lettland och Litauen säger nu rakt ut att deras regeringar förbereder sig för en militär konflikt.

– Ryssland är i krig med oss alla i väst – även om vi inte erkänner det. Vi måste förhindra Ryssland och andra aggressiva stater att lyckas, sade Lettlands ambassadör i Sverige, Gints Jegermanis, när han befann sig i Slite på Gotland nyligen.Vi kommer att slåss utav bar helvete, DN 20 november 2014

Read Full Post »