Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Svenska Staten’

Näringsminister Mikael Damberg kör med desinformation av värsta graden. Göta kanal är i så dåligt skick att om inget görs måste delar av kanalen grävas igen. Näringsminister Mikael Damberg vill nu snabbt få igång en räddningsplan för kanalen.

– Det vore ett nederlag för Sverige om vi inte räddade den, säger han till TT.

Göta kanal är ett av de största byggnadsprojekt som genomförts i Sverige. Den 19 mil långa kanalen från Sjötorp vid Vänern till Mem vid Slätbaken stod klar 1832 och har 58 slussar. 8,7 mil av kanalen är grävd.

– Kanalen är inte bara ett kulturminne utan en motor för besöksnäringen i dag, säger Mikael Damberg (S).Staten räddar Göta Kanal, Aftonbladet 14 augusti 2015

BLUFF OCH BÅG. Så länge Wallenbergarna ägde Göta Kanal, så länge sköttes underhållet noga!

31 maj 1978 avåts båt Kanalbåt följande matsedel under resa fram till Motala:

Konjaksgravad Vätterröding
Hovmästarsås
Smör o kuvertbröd

Urbenad vårkyckling på champignonbädd
Vårens primörer

Färska Jordgubbar
med frusen grädde och vaniljglace

VINER
Prince Olivier
Cachucha eller Dry Sack

Kaffe med avéc
————–

Hur jag vet? Har en del av dokumentationen från det tillfälle när Staten fick ta över Göta Kanal från familjen Wallenberg. Med på båten utöver Regeringsmedlem och Landshövdingar från Östergötland och Västergötland samt Wallenbergare var min egen far. Han tjänstgjorde då som t.f. Naturvårdsdirektör i Ög. För övrigt var den dagen en av de ovanliga ur min synvinkel. Brukade alltid bli presenterad som xxx-s dotter men den gången var det en statssekreterare som stegade fram till pappa och frågade är det du som är Ingers pappa….. Pappa berättade en del om tillställningen som inkluderade kransnedläggning på Balzar von Platens grav. Speciellt var pappa som alltid var svår att imponera på mycket imponerad av en gammal Wallenbergare som valde pappa att prata med ute på däck under lång tid av resan.

Staten åtog sig att sköta underhållet och driften….. så att snacka om att ”Rädda Göta Kanal” när man i 37 år oavsett regeringar kört den i botten, är att desinformera. Började bra men redan i mitten på 80-talet försvann stor del av pengarna som var tänkta att gå till underhåll….

Staten räddar Göta Kanal, GP 14 augusti 2015
Staten räddar Göta Kanal, SvD 14 augusti 20

Read Full Post »

Behövs inget tillägg. LÄS och Begrunda

Se sedan gärna tidigare eget blogginlägg Socialdemokratena sänkte svenska försvaret, Norah4you 22 april 2014

annika nordgren christensen

Ambassadör Tomas Bertelman har på ett föredömligt strikt och avskalat sätt utrett och idag presenterat Sveriges internationella försvarspolitiska samarbeten i rapportenFörsvarspolitiskt samarbete – effektivitet, solidaritet, suveränitet (Fö 2013:B).

Samma dag publicerar TV4/Novus en opinionsmätning där ja-sidan för första gången är större än nej-sidan om ett svenskt medlemskap i NATO och det ger naturligtvis lite extra skjuts i diskussionen, vid sidan av förmodad främmande undervattensverksamhet på svenskt territorium, en säkerhetspolitisk situation som beskrivs i termer ”försämrad” och ”allvarlig” av både den nya och gamla regeringen samt frågetecken kring utrikesminister Wallströms ordval om att regeringen inte är lika entusiastisk vad gäller NATO-samarbetet (som den tidigare regeringen).

Rapporten rekommenderas i sin helhet, men några särskilt intressanta delar förtjänar att lyftas upp i särskild ordning:

Sverige har inte något pågående försvarssamarbete som kan ge sådana effektivitetsvinster eller förmågehöjande effekter att det på något avgörande sätt påverkar svensk försvarsekonomi eller svensk försvarsförmåga. Effekterna av…

Visa originalinlägg 1 060 fler ord

Read Full Post »

Sverige 2014 och svenska försvaret lider starkt av att Socialdemokraterna sänkt försvaret genom försvarsbeslut fattade av Socialdemokratiska Regeringar. Se nedan. Men det finns en annan sak, något som har med demokrati, frihet och suveränitet att göra som sällan diskuterats. Inte ens våra politiker och flertalet forskare inom för dagsaktuellt läge viktiga områden verkar ha kännedom om svensk civilindustri i allmänhet, än mindre vad gäller undervattensteknologi samt icke militär radar (ofta kallad markradar eller undervattensradar).

Så jagar försvaret ubåtar i skärgården, Expressen 22 oktober 2014
Ubåtsjakten ”business as usual”, GP 22 oktober 2014
Försvaret vet mer än de säger, Aftonbladet 22 oktober 2014 Självfallet vet de det. Det är även troligt att försvaret har teknisk utrustning de inte talar om.

Det som fått mig att skriva denna bloggartikeln är inte vad som inte sagts utan vad som sagts och hur. Om jag råkar nämna saker som varit framtagna i Sverige för mer än 30 år sedan och som är välkända inom undervattensarbetande företag samt av undervattensarkeologer runt hela världen, så är det något som inte är militärt framtaget, utvecklat etc.

Kanske det är på tiden att icke sekretessbelagda inom vetenskapsvärldens diskussionsgrupper välkända svenska uppfinningar och innovationer kommer till svenska politikers, militärers och forskare inom universitets/högskoleområdets kännedom. Lite vet väl de flesta, men inte hälften av vad som de borde göra och som svenska folket troligen känt till hade inte Socialdemokraterna sänkt svenska försvaret från Försvarsbeslut 1968 och framåt.

Verkligheten utifrån Försvarsbeslut

* Försvarsbeslut 1968 påbörjade den successiva nedrustningen av försvaret.
Inför 1968 års försvarsbeslut signalerade den socialdemokratiska regeringen stora nedskärningar av anslagen. Den militära ledningen satsade på en ”övervintringsstrategi” i hopp om att världshändelserna skulle framtvinga ökade anslag. Strategin misslyckades. 1968 års försvarsbeslut blev starten för ökande obalanser i försvarsorganisationen, alltmer försämrad kvalitet och ekonomiska ”svarta hål”. Det bästa Försvarsbeslut som aldrig kom till stånd, framlidne Generalmajor Claes Skoglund, Adlibris.com sida
F9 Säve avvecklades 1969 till följd av Försvarsbeslut 1968
Vilket parti satt i regeringsställning och sänkte försvarsutgifterna?
Socialdemokraterna!

* Försvarsbeslut 1972 beslöt lägre ekonomisk ramar än ÖB fått i uppdrag att utreda inför försvarsbeslutet.
Inför försvarsbeslutet föreslog dåvarande Marinchefen Bengt Lundvall att fregatterna HMS Hälsingborg /J13) och HMS Kalmar (J14) av Visbyklass samt landskapsjagarna av Östergötlandklass skulle byggas om till moderna fregatter. Dåvarande Regeringen Palme ogillade förslaget och angav i försvarsbeslutet att ”ubåtsjat skall skötas med andra medel än militära!, ett beslut där konsekvenserna visade sig senare i samband med misstänkta ubåtskränkningar och grundstötningen av U 137.Försvarsbeslut 1972, wikipedia
Vilket parti satt i regeringsställning som sänkte försvarsutgifterna?
Socialdemokraterna!

* Försvarsbeslut 1976 togs 1977
Socialdemokraterna sa´ sig med ”stor djup oro” se den borgerliga regeringen föreslå en ”betydande höjning” av försvarskostnaderna utan att det kunde motiveras av säkerhetspolitiska skäl. De borgerliga hade beslutat att avsätta 51.875 Milj konor under åren 1977-1982 men socialdemokraterna ville gå med på 50.500 Milj kronor (1976 års prisläge i feb). Det var sålunda en skillnad på 275 Milj per år som socialdemokraterna såg med oro.Krigsforum.se
Vilket parti var det som gick i taket när sittande borgerlig regering ville föreslå en höjning?
Socialdemokraterna!

* Regeringsproposition 1990/91:102
I propositionen föreslås att arméns krigsorganisation reduceras från tjugoen till arton brigader.
Svea Ingenjörregemente i Södertälje som enligt tidigare beslut skall flytta till Strängnäs föreslås i stället läggas ned.
Besparingar avseende repetitionsutbildningen föreslås ske.

Vilket parti satt i regeringsställning som sänkte försvarsutgifterna?
Socialdemokraterna!

* Försvarsbeslut 1996
Första steget i övergång från invasionsförsvar till insatsförsvar togs 1996 års försvarsbeslut. Ett antal enheter skulle avvecklas före 1 jan 1999
Vilket parti satt i regeringsställning?
Socialdemokraterna!

* Försvarsbeslut 2000
Försvarsbeslutet innebar nedläggning av ett stort antal förband och staber.
Vilket parti satt i regeringsställning?
Socialdemokraterna!

* Försvarsbeslut 2004
Sista steget av övergång till insatsförsvar togs. Största förbandsslakten sedan 1925. Driftvärnet avvecklades.
Vilket parti satt i regeringsställning?
Socialdemokraterna!

– – – – – –

Svenska civila företag som under åren fram till dess att Sverige beslöt att inte längre fortsätta utvecklingen mot svenskt eget kärnvapen(! läs: Var svenskt kärnvapen bättre?) hade haft Svenska Staten, ofta Svenska Försvaret, som största kunder behövde söka sig ny utkomst. Speciellt som de inte längre kunde använda intäkter från storkund för sin civila forskning.

Vi svenskar känner till Bofors och Saab AB i Linköping. Några få känner till ett mindre antal ytterligare svenska företag som brukar dyka upp bland de av vissa politiker med önskningar att kontrollera mer än vad Regeringsformen ger dem tillstånd till ”intressanta” att ta upp i t.ex. KU för att politiker med snäv syn vill kalla export ”krigsmaterial” även om det inte är till det ändamålet som exportprodukter tagits fram.

Under åren höst 1979-vår 1987 kom jag vid olika tillfällen i samband med konsultuppdrag i kontakt med svenska företag som idag är världsledande, ibland genom sina dotterföretag, men som brukar glömmas här i svenska sandlådedebatten. Kom till och med i kontakt, fick översätta, ett halvstatligt företags utredning om havsbotten samt fauna i Arktis. Idag högaktuellt eftersom debatt i tidningar visar att kunskap om vad ”vi”, läs något företag i Sverige civilt eller halvstatligt, vet om verkligheten. Svenska civila teknologin har inte avstannat men försvunnit från ”radarbilden”.

Skriver här endast om företag vars verksamhet är öppet känd. Inte ens om deras dåvarande forskning som knappast stannat kvar vid vad den var 1987 🙂 Ett av de världsledande företagen när det gäller vattenteknologi är välkänt över hela jorden. I mer än ett avseende redan 1987 längre framme än vad flertalet av de sk. ledande konkurrenterna är en idag. Det jag här tänker på är undervattenssvetsning. Företaget är ESAB. Går inte längre än vad de själva berättar på sin hemsida:
ESAB is a world leader in the production of welding and cutting equipment and consumables. Our innovative, world-renowned equipment and solutions are developed with input from our customers and built with the expertise and heritage of a global manufacturing leader.

The ESAB brand is synonymous with world leading expertise in the following key areas:
Manual welding and cutting equipment
Welding consumables
Welding automation
Mechanized cutting systems
What we do, Esab US Observera att ESAB inte bara har svenskt ursprung, har sitt huvudkontor i Sverige och en hel del av sin forskning här. Men kunderna finns på världsmarknaden och sedan IRAK-Kuwaitkriget har det varit svårt för många företag att få utveckla, tillverka samt exportera sina produkter från Sverige. Inte har det blivit bättre av de beskattningar av företag som Socialdemoktater lagt på och nuvarande S + MP regering tycks vara på väg att lägga på svenska företag inte minst inom logistiksektorn drabbande svensk tillverkningsindustri. Den som finns kvar.

Geologi och Geoteknik var andra områden som svenska företag tidigt blev världsledande på. VIAK AB med huvudkontor i Vällingby hade vid sitt Linköpingskontors geotekniska avdelning experter och utvecklare av geotekniska undersökningsteknologi. VIAK köptes upp av VBB som numera ingår i Sweco där det finns Sweco Viak AB samt ett sidoföretag specialiserade på högtek. geotekniska undersökningar. Inom Sverige mest i mark. Mycket kunskap försvann utomlands. Delar av den även österut till dotterbolag i forna Sovjetunionen nuvarande Ryssland.

GRADAR. Ett världsledande svenskt företag vad gäller markradar. Mest känt i Sverige som det företag som tog fram tekniken för att ge Stonehedge sin korrekta arkeologiska historia….. Malåmaskinen som upptäckte nya Stonehedge, SvT 29 juli 2010
Alla som sett eftersökning av fartyg eller t.o.m. Nellie på botten av hav och sjö har med största sannolikhet hört reportrar eller undervattensarkeologer säga att utrustningen är svensk. Den ger även i bräckvatten som Östersjön så detaljerad ”radar”bild att det är enkelt att se föremål större än 2 meter.
Från GRADARS hemsida:
Vår styrka är geofysiskt integrerade metoder.
……
Geofysik är ett vitt begrepp som i den praktiska tillämpad området innebär användningen av fysikens principer för studiet av jord, berg, vattnet och föremål från markytan ned till ett djup av något hundratal meter. På engelska kallas det i de siste år som ”near surface geophysics”.
GRADAR Geofysik

Skulle kunna räkna upp ett antal svenska företag som tagit fram och utvecklat till världspatent på uppfinningar som politiker inte har en aning om för att företagen inte har haft råd att behålla tillverkning i Sverige och vågat ha den här med tanke på Exportnämnd och KU som sneddragit det mesta. Inom allt från undersökningar för att få reda på vilka noduler som ligger på Arktis havsbotten till kemitekniska undersökningsmetoder underlättande eftersökning av oljefickor för ev provborrning m.m. så är det svenska företag som är världsledande på undervattensteknologi.

Read Full Post »

i stället för att ge kommunerna styra över skoletablering.

Låt stat och kommun styra etablering av nya skolor, Stefan Löfven (S) och Magdalena Andersson (S) på DN debatt 11 augusti 2013

Skoletablering bör liksom bostadsbyggande, vägbyggande och kollektivtrafik upp på regionnivå. Det ÄR förbjudet enligt Regeringsformens 1 kap 2§ att diskriminera någon endaste svensk ”Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person”.
Den Kommunala självbestämmanderätten må ha varit rätt tänkt i den svenska boende; arbets- och livssituationen som rådde när den fastställdes. Att svenska kommuner kan satsa och även satsar helt olika på allt från äldreboende till kostnad för skolmat samt betalar helt olika löner till legitimerade lärare i förhållande till grannkommunen, är och förblir en stor skam. Det ÄR inte tillåtet att diskriminera i Sverige.

Sverige har utvecklats blir svenskar diskriminerade gång på gång för att kommunerna som växt ihop har en gräns som mer än en gång ligger mellan människor runt samma grönområde, längs samma väg ut från staden, och som de facto går av på samma hållplats mitt emellan kommungränserna. Sverige har urbaniserats och detta har också medfört att kommuner i dag inte är detsamma som de var en gång i tiden. Till skillnad från t.ex. England har Sverige idag få mindre byar som har ens grundservice i form av möjlighet att ha råd att investera oavsett om det gäller infrastruktur, äldrevård och äldreboende eller skolor i närområdet. Detta oavsett vem som driver dessa. Byar som en gång var självbärande små municipalsamhällen, t.ex. Sannäs i Tanums kommun, har idag när byar slagits ihop till större kommuner varken någon affär, telegraf, post eller ens kollektivtrafik på regelbunden basis för människorna som bor där annat än när sommargäster på försommaren till tidig höst kommer till sina sommarboenden.

Av något skäl som är svårt att förstå, så prioriteras utombys kommande ofta framför i kommunerna boende. Speciellt drabbar detta skolorna där kommunerna gång efter annan använt sig av tårt-/hyvelprincipen i jämförelse med vad kommunerna satsat på kultur- och turistverksamhet. De elever som går i en skola, oavsett vem som är utförare, är Sveriges framtida skattebetalare. Det går inte att använda ‘Alla skall med’-principen på 2000-talet utan det som krävs är att ‘Alla människors lika värde’ inkluderar att ‘alla är och har rätt att vara olika’ Var och en måste få rätten att utvecklas i sin takt. Om det är så att detta bäst sker i en privat utförares eller en kommunal utförares skola, det vet föräldrarna i de allra flesta fall bättre än de skolpolitiker på olika nivåer som inte varit ute i verksamheten.

REGERINGSFORMEN

1 kapitlet Statsskickets grunder

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).

Sveriges kommuner som från dag 1 efter att Göran Persson som skolminister kommunaliserade skolan försämrat lärarlönerna, skolmaten, skolmaterielkostnader/elev, skolhälsovården o.s.v är INTE lämpliga att styra över skoletablering. Lika lite är de lämpliga att se helheten i en regions behov av nya bostäder, samhällsservice samt infrastruktur. Dags att skrota den Kommunala Självbestämmanderätten och föra över den Självbestämmanderätten på Regionerna och Landstingen. Först då är det möjligt att utifrån rättvise perspektiv diskutera Hur skolan (respektive åldringsvård o.s.v.) skall vara utformad för att inte diskriminera någon. Det är första och det viktigare steget än att diskutera VEM som skall vara utförare. En utförare som inte får möjlighet att fortsätta verksamhet i befintliga skollokaler på samma sätt som utförare får när de efter anbud får driva äldreboende, den utföraren har en stor initialkostnad som gör verksamheten skörare ekonomiskt sett. Vilket ofta glöms bort av de Rödgröna. Självfallet skall varje svensk skolelev ha rätt att få garanti för att fortsätta sin utbildning som han/hon kommit in på. Det gäller även de i de första klasserna som idag kan hystas ut med eller utan splittring av klass för att kommunerna lägger ner skolor utan hänsyn till att de diskriminerar dessa elever!

Dags att föra hela Sverige in i 2000-talets verklighet och värld. Diskutera den kommunala självbestämmanderätten först. Inte vem som utför verksamhet när väl frågan om HUR är besvarad i rimliga kravspecar och där anbud begärs in för verksamhet. Om någon därefter går med vinst, så är det vederbörande väl unt enligt mitt sätt att se det – förutsatt att samma/likvärd undervisning bedrivs utifrån samtliga krav i kravspec. Det är på Regionnivå som dessa kravspecar bör utformas. Kommuner som ligger nära varandra och tillhör samma region bör inte längre få möjlighet att konkurrera med varandra om t.ex. elever. Rätten att själv välja skola inom region bör vara något som är en självklarhet. Men kraven på hur skolverksamhet skall se ut som minimum bör också den ligga på Regionnivå. Kommunala Självbestämmanderätten är inte något Heligt som inte går att ändra i våra Grundlagar. Det tar tid men den tiden har vi då det knappast kommer ett förslag före valet nästa år. Med andra ord är den tidigaste tidpunkt den ändringen kan ske efter valet 2018.

S: Låt kommuner styra skoletablering, Expressen 11 augusti 2013
S: Låt kommuner styra skoletablering, GP 11 augusti 2013
S: Låt kommuner styra skoletablering, Aftonbladet 11 augusti 2013
S: Låt kommuner styra skoletablering, SvD 11 augusti 2013

Tillsätt ingen utredning utan inse att Sverige hör hemma i 2000-talet! Inse att kommuner kommit att bli en form av utförare precis som privata utförare och inte längre en nivå där skolfrågor hör hemma – om de ens gjorde det när Göran Persson som skolminister kommunaliserade skolan…..

Tillägg: Björklund trycker på för statlig skola, DN 11 augusti 2013

Read Full Post »

OM man skall, vilket jag anser är en självklarhet, visa i ord och handling att man själv är demokrat och respekterar svenska grundlagar, inte bara yttrande- och tryckfriheten, så står några ord jag ofta upprepat ut och varje person som vill verka trovärdig.

Dessa små men viktiga ord finns i Regeringsformen, 1 kapitel Statsskicketsgrunders första mening. Observera att när det gäller kyrkan, är kyrkan inte längre statlig. Det förhindrar dock inte att även präster omfattas av meningen som alla borde ta till sig vad den står för. Dvs präster bör acceptera att homosexuella får vigas, dock bör ingen präst tvingas utifrån samma mening att själv viga dem utan bara hänvisa dem till en präst som är beredd att viga homosexuella.

Observera:
Alla människors lika värde innebär att alla människors känslor och upplevelser är lika värda. Allt annat är att missa vad orden står för.
Det innebär att samtidigt som ingen har rätt att sätta sig till doms över om en annan människa älskar en av samma kön eller en av motsatt kön, så har heller inte någon hetro- eller homosexuell rätten att sätta sig till doms över t.ex. en prästs rätt till sina känslor. I och med att kyrkan och staten är skilda åt, går det däremot inte att åberopa att ‘Allas lika värde’ styrs av meningens inledning: ”Den offentliga makten skall utövas med respekt för” . Alla människors lika värde finns även i de Mänskliga Rättigheterna. Där artikel 18 ger klart besked om vad detta de facto också innebär:

Artikel 18

Envar har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och att ensam eller i gemenskap med andra offentligt eller enskilt utöva sin religion eller tro genom undervisning, andaktsövningar, gudstjänst och iakttagande av religiösa sedvänjor

Johanna Andersson: Risk för vigselplikt, GP 24 oktober 2010

Read Full Post »