Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘‘Svenska Lärare’’

i Lärarutbildningen på Lärarhögskolor? Eller är det möjligen så att flertalet av de lärare som den sk. forskaren, kvalitén på forskaren har jag ännu inte lyckats hitta; saknar uppgift om tidigare akademiska arbeten, är alla de som varit icke ämnes- och icke stadiebehöriga men som finns bl.a. bland de 30 000 som blockerade tjänster för behöriga lärare(not 1) som sökt heltidstjänster i sina egna ämnen?
Not 1. 30 000 obehöriga lärare har i åratal, Norah4you 31 juli 2013

Det finns många teorier kring varför Finland lyckas bättre, men det vi ser i våra data är framför allt skillnader i uppföljningen av läxorna. I Finland används läxorna aktivt i klassrummet för att öka lärandet, det är en markant skillnad mot i Sverige och Norge, säger Liv Sissel Grønmo, första amanuens vid Institutt för lærerutdanning og skoleforskning på universitetet i Oslo, till tidningen.
Hon konstaterar att det blir meningslöst att ge läxor om uppföljningen uteblir.
Forskare ger svenska lärare bakläxa, GP 14 oktober 2013 Undskyl, men norska lärartjänster kräver i annonserna godkänd utbildning, svenska gör det inte…… lite skillnad.
Forskare: Svenska lärare usla på läxor, Expressen 14 oktober 2013
Forskare ger svenska lärare bakläxa, Aftonbladet 14 oktober 2013
Forskare ger svenska lärare bakläxa, SvD 14 oktober 2013

Ämnes- och stadiebehöriga lärare lärde för på Lärarhögskolan vikten av att förstå vad didaktik kombinerat med metodik stod för.

Didaktik

Att använda ett didaktiskt anslag ger en djupare förståelse för undervisningens ”inre väsen”, dvs att man på ett vetenskapligt sätt tar sig an de problem och möjligheter i undervisningssituationen till motsats från metodiken som inte ställer dessa frågor utan där upprepar man modeller och praktiska situationer som använts i skolan tidigare.Didaktik, Skolpedagogen

För en ämnes- och stadiebehörig lärare är det naturligt att förhöra läxan genom att inkludera läxan i undervisningen för nästa avsnitt. Detta kan ske genom att starta med ett muntligt förhör och från det via förståelsefrågor till eleverna leda vidare till nästa avsnitt eller genom att helt inkludera förhöret under ett nytt avsnitt där eleverna behöver ha förståelse för att kunna få förförståelse inför nästa läxa som läraren går igenom innan läxan ges. Att ge läxa och ha fyllerifrågor, vilket är vanligt förekommande hos lärare som inte har full behörighet, eller korta frågor där eleven förutsätts rapa upp i princip ord för ord vad som stått i läroboken, det är inte att utveckla eleven genom läxor.

Read Full Post »