Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Svenska Grundlagarna’

Hur vore det om våra svenska journalister gjorde sin hemläxa. Sverige 1:an, statsplanet är inte bara till för politiker utan i högsta grad för Sveriges Statschef vår kung! Det är inte hovet eller kungen som avgör hur kungen färdas mellan olika offentliga och/eller privata evenemang och tillställningar. Det är Säkerhetstjänsten som avgör hur vår kung och vår drottning säkrast skall ta sig mellan olika platser på den tid som står till förfogande.

Nu får det vara nog för det är mer än nog med alla dessa påhopp på Sveriges Kungahus i allmänhet och Kungen i synnerhet! Rent ut sagt – alldeles för många visar glatt upp sin egen okunskap om det de borde lärt sig redan i 7:an avseende Sveriges Grundlagar. Hur i hela fridens namn står det till med den svenska avundsjukan? För om det inte är avundsjuka, så kan det endast handla om politiskt syfte som strider mot svensk grundlag…..

Han åkte regeringens plan till privatfest, Expressen 17 juni 2013
Kunden flög till fest med regeringsplanet, Aftonbladet 17 juni 2013
Det är INTE regeringsplan även om journalister länge kallat det så, utan Svenska Statsledningens plan. Kungen är Sveriges Statschef. Kungen äger rätt att flyga med Sverige 1:an utan att fråga media om lov! Allt annat skulle vara ett brott mot Sveriges Konstitution!

Read Full Post »

att frågan om att Sverige behöver en Författningsdomstol kommer upp på dagordningen. Under punkt 1 i Ert inlägg skriver Ni: ….En författningsdomstol innebär en starkare garanti än i dag att enskildas rättigheter respekteras när lagar stiftas och tolkas och stärker enskildas möjlighet att hävda sina fri- och rättigheter gentemot statsmakten.
Dags för en författningsdomstol, Tuve Skånberg, Caroline Szyber och Otto Von Arnold Riksdagsledamöter för KD på SvD Brännpunkt 3 mars 2013

Själv har jag sedan sommaren 2009 slagits här i bloggen för att Sverige behöver en Författningsdomstol. Dagligen har jag sett med egna ögon, hört hur närstående och bekanta samt läst om hur andra enskilda fått sina rättigheter trampade på av svenska myndigheter. Mer än en gång har kommunalpolitiker, landstingspolitiker och även riksdagsledamöter när jag själv fört fram aktuella fall, även egna, där det Offentliga brutit speciellt mot Regeringsformens 1 kap 2§ men även mot andra Grundlagar, hävdar att det inte är deras bord om myndighet eller nämnd bryter mot Våra Grundlagar. JO och JK i all ära, men de ger inte svenska folket speciellt mycket juridisk möjlighet för enskilda att hävda sina fri- och rättigheter mot statsmakten. Ni har helt rätt.

Har t.ex. en närstående som t.o.m. blivit diskriminerad av Diskrimineringsombudsmannen (!) och när politiker som kontaktas struntar i detta för att det gäller sexuella trakasserier i Kommunalt dotterbolag. (Ja full dokumentation finns) Vad skall man säga?

KD vill ha författningsdomstol, GP 3 mars 2013
KD vill ha författningsdomstol, DN 3 mars 2013
KD vill ha författningsdomstol, Metro.se 3 mars 2013
KD vill ha författningsdomstol, Aftonbladet 3 mars 2013
KD vill ha författningsdomstol, Skånskan 3 mars 2013
KD vill ha författningsdomstol, Västerbottens Kuriren 3 mars 2013
KD-förslag: Författningsdomstol, Dagens eko Sveriges Radio 3 mars 2013

Som sagt Kristdemokrater, stort tack för att KD lyfter denna för rättsamhället viktiga fråga till Svenska Folket!

Read Full Post »

Följande kommentar fick jag i Du är inte mogen alls Annie Lööf, Norah4you 11 januari 2013 från en person som rycker ut och försvarar Stureplanscentern och Annie Lööf:
Postat den 2013/01/14 kl. 8:02
Barnkonventionen är alltså inte svensk lag. Fint, då är vi överrens om detta…
Artikel 28:
”Varje barn ha rätt till utbildning. Grundskolan ska vara gratis.”
Kan tolkas som att skolplikt (=man _måste_ gå i skolan) inte är nödvändigt, men om barnet _vill_ gå i skolan skall det få göra detta och skall vara gratis. Detta är problemet med konventioner: så luddigt skrivit att man kan tolka det precis hur man vill.

Mitt svar:
Postat den 2013/01/14 kl. 11:36 | Som svar till Mikael Holst Mattsson.
Så du gick i fällan jag försåtligt lade ut för att få dig att avslöja stora brister i ordförståelse och ordkunskap. Gratulerar. Du valde dessutom att bortse från HELA TEXTEN och enbart använda den korta versionen. Inte ens den lättlästa texten klarar du av att läsa och förstå. Illa.
För att du skall få den kunskap du och andra har så svårt att ta in lägger jag ut artikel 28 i sin helhet samt i den lättlästa versionen. (Pst det är där de visar att de förstått men inte du!)
Artikel 28 i Barnkonventionen
28 Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till utbildning och i syfte att gradvis förverkliga denna rätt och på grundval av lika möjligheter skall de särskilt,
(a) göra grundutbildning obligatorisk och kostnadsfritt tillgängliga för alla

(b) uppmuntra utvecklingen av olika former av undervisning som följer efter grundutbildningen, innefattande såväl allmän utbildning som yrkesutbildning, göra dessa tillgängliga och åtkomliga för varje barn samt vidta lämpliga åtgärder såsom införande av kostnadsfri utbildning och ekonomiskt stöd vid behov
(c) göra högre utbildning tillgänglig för alla på grundval av förmåga genom varje lämpligt medel
(d) göra studierådgivning och yrkesorientering tillgänglig och åtkomlig för alla barn
(e) vidta åtgärder för att uppmuntra regelbunden näraro i skolan och minska antalet studieavbrott.
• Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att disciplinen i skolan upprättshålls på ett sätt som är förenligt med barnets mänskliga värdighet och i överensstämmelse med denna konvention.
• Konventionsstaterna skall främja och uppmuntra internationellt samarbete i utbildningsfrågor, särskilt i syfte att bidra till att avskaffa okunnighet och analfabetism i hela världen och för att underlätta tillgång till vetenskaplig och teknisk kunskap och moderna undervisningsmetoder. Särskild hänsyn skall härvid tas till utvecklingsländernas behov.
——–
Lättlästa versionen av Barnkonventionens artikel 28
28 Barn har rätt att gå i skolan. Alla barn ska gå i grundskolan. Det ska vara gratis. Länderna ska se till att fler barn får gå i gymnasiet och annan högre utbildning. Rika länder ska hjälpa fattiga länder
– – – –

Frågan är om Stureplanscentern och deras tillskyndare ingår i gruppen av unga med dålig ordkunskap och dålig ordförståelse som historilektorer i Uppsala och Linköping skrev om härom veckan….. Illa ser det verkligen ut för att tala klarspråk när de som uttalar sig inte klarar av att göra ens sin hemläxa än mindre förstå den!

Read Full Post »

– Jag har valt att gå ut i vissa kontroversiella frågor och markera min ståndpunkt. I vissa delar är jag själv inte färdigtänkt men jag kan konstatera att exempelvis läroplikten är jag nog inte mogen att ställa mig bakom för jag tycker att det viktiga i det här är att eleven får rätt till kunskap. Friare invandring tycker jag är en viktig princip. Annei Lööf avvisar även förslag om skolplikt, SvD 11 januari 2013

En politiker som är mogen sin uppgift oavsett nivå kan skilja på vad han/hon själv tycker eller känner sig mogen för och vad partiets väljare tycker och känner sig mogna för. Ingen mogen politiker skulle någonsin ens komma på tanken att referera till sig själv när det är partiets kärntrupper och medlemmar som har att ge dig mandatet att föra fram partiets, inte din personliga eller din närmaste grupps uppfattning! För övrigt är Skolplikten en av kraven som finns på en demokratisk stat i Barnkonventionen (Artikel 28) Hur i hela fridens namn klarade du att ta examen i juridik om du inte klarar av det som du borde lärt in långt innan universitetet?

Lööf: Frestar på att vara ett öppet parti, Expressen 11 januari 2013 Men hallå. Antingen är du demokrat eller så är du inte. Frågan är inte öppen eller inte. Du har uttryckt så mycket dumheter sedan din hemkomst att hälften varit nog. Gör ditt parti en tjänst. Håll åtminstone någon erfaren och mogen politiker i handen innan du pratar!

Se även: Tror du väljarkåren är dum Annie Lööf, Norah4you 11 januari 2013

Read Full Post »

Jag talar inte om din del av väljarkåren Annie Lööf. För du har redan när du stack iväg på semester och ‘lät’ bli att sätta ner foten innan visat vad du trodde om de väljarna. Nog för jag visste att 1983-års generations största problem var att stort antal av Er aldrig hade ämnes- och stadiebehöriga lärare i Samhällskunskap och att andra aldrig lärde in. Min egen dotter är ett undantag. Men att någon som nått upp till regeringsnivå ville visa sig dum, även om det är tillåtet att vara dum i Sverige, det hade jag aldrig anat!

Centerpartiet har skapat en intressant och intensiv diskussion om idéer. I grunden är detta vad politik handlar om, vilka ideal vi har och vart vi strävar på sikt Vi är inga nyliberaler utan ett folkrörelseparti, Annie Lööf Centerpartiets ordförande på DN debatt 11 januari 2013

Kommentar: Det var de värsta flosklerna jag hört på många år i den politiska världen. Tror man får gå tillbaka till några Centerpartister på Göteborgs Universitets Filosofiska Fakultets Fullmäktige 1975 eller 1976 om vi skall hoppa över några få andra ordpratare utan innehåll. På den tiden var det endast en sak som var säker när fil.faks fullmäktige möttes av de tre som tillhörde centerpartiets studenter röstade nästan alltid en för, en emot och en lade ner sin röst. Om det var den för eller den som röstade emot, nästan oavsett vilken fråga det gällde, så stod för värre floskler låter jag vara osagt.
MEN,
sedan när är det en intressant och intensiv debatt att partiledare och de hon gett i uppdrag att ta fram nytt idéprogram helt tappat kontakten med verklighetens svenska Grundlagar OCH med Barnkonventionen?

Samtidigt har Centerpartiet just nu en viktig roll i svensk politik. Vi driver på alliansen för en ännu mer offensiv jobbpolitik. Vi har ett omfattande paket med åtgärder som ska göra det betydligt lättare att anställa i hela landet och stärka Sveriges konkurrenskraft i ett läge då den globala konjunkturen viker och arbetslösheten stiger. Vi driver med samma energi på för kraftfulla lösningar på klimatkrisen.Vi är inga nyliberaler utan ett folkrörelseparti, Annie Lööf Centerpartiets ordförande på DN debatt 11 januari 2013

Kommentar: Det finns INGEN klimatkris bara politikers okunskap i basala kunskaper som att den sk. höjning inte är reell utan utifrån korrigerade värden. Vänligen läs Fakta om jordens historia,Facts not Fiction speciellt viktig är Fakta CO2-värden/Facts CO2 figures :
Även OM det varit så att van Loon G.W:, Duffy S.J. i sin van Loon G.W:, Duffy S.J., i sin Environmental Chemistry, a global perspective, Oxford 2000 hade haft rätt i sin förmodan att

”Koldioxidutsläppen som följd av mänskans handlingar utgör årligen en frigivning av ca 7 Gt kol (bundet till syre). Tre fjärdedelar av denna mängd frigörs genom förbränningen av fossila bränslen och en fjärdedel friges som följd av förändringar i utnyttjandet av landområden (minskning av skogsareal etc.). Av dessa 7 Gt kol kommer 2 Gt att bindas i havet, 2 Gt i växter som följd av ökad tillväxt, medan de resterande 3 Gt samlas i atmosfären. Detta innebär en ökning på 1,5 ppmV årligen, vilket är en ökning på 0,5 % av den totala halten, som ökar värme/energiabsorption i atmosfären med ca 50 W/m2″ citatet från Undervisningen av atmosfärens kemi i grundskolan och gymnasiet, Helsingfors Universitet Institutionen för kemi 2006

såinnebär 0,5% ökning av den ‘totala halten’ CO2 inte att CO2 ökar till över 0,4% utan att 0,5% av 0,038 (avrundat värde) rent teoretiskt SKULLE kunna innebära att

0,038 + 0,00038/2 dvs. 0,03819 rent teoretiskt skulle kunna uppnås, dock inte under ett år, där har även dessa kemiska forskare dribblat bort sig i matematiken, utan under en lång följd av år (i verkligheten rent teoretiskt under 100 år).

Nåväl eftersom 0,038 i sig är ett avrundat värde, och det är den sjätte decimalen, den efter 9:an som är den som skulle påverkas genom att man får en avrundning upp till 9 i position 5, så är det fortfarande giltigt med avrundningen 0,038 som är den som varit känd sedan slutet av 1800-talet då den då världsledande forskaren som trodde sig se en mänsklig påverkan som skulle leda till att vi idag, cirka 110 år senare skulle haft 0,7 obs inte 0,07% CO2 i vår atmosfär.

Innan jag kommenterar vidare, så är det kanske bäst att tala om att jag var en av de som ”tog hem” Humanekologin till Sverige på 70-talet och att jag är uppvuxen med miljöfrågan samt att det inte finns ytterst lite jag inte läst och har full kunskapsteckning för i de frågorna. Dvs giltiga argument och inte ordfloskler för politisk korrekthet.

Men du lyckas inte få fram ett enda giltigt argument i en enda av dina paragrafer. Fick inte din klass som minst en timmas undervisning i filosofi och argumentationsteknik på gymnasiet? Att det saknas vetenskaplighet i din övriga text, det är så uppenbart att det är svårt att förstå. Att många missade ismerna när det undervisades om dessa i såväl historia som samhällskunskap årskurs 9, det står däremot klart. Men det är ett helt annat problem.

Tyvärr är det som kommit att dominera mediebilden inte den frihetliga och rättviseorienterade grund som idéprogramsgruppen och dess kritiker är eniga om. I stället har det nästan uteslutande diskuterats ytterlighetsfrågor exemplifierat med månggifte, förändrad arvsrätt och skolplikt. En punkt nås då ett slags streck måste dras i debatten för att inte oklarhet ska skapas om vart Centerpartiet står. Vi är inga nyliberaler utan ett folkrörelseparti, Annie Lööf Centerpartiets ordförande på DN debatt 11 januari 2013

Kommentar: Tror du verkligen att väljarkåren är dum? Eller är det så att du inte förstår vad du säger? Centerpartiet har stått för mycket under Centerns historia speciellt om vi går tillbaka till Bondeförbundets tid. Men Frihet är inte det som först kommer på läppen för den som gör sin källkritiska analys av Era program och Riksdagsmotioner under åren. Månggifte är för övrigt inte någon ytterlighetsfråga. Att ifrågasätta svensk Grundlag är ALDRIG en ytterlighetsfråga.

”Vissa frågor har fått mer focus”, GP 10 januari 2013
Annie Lööf tar avtånd från månggifte-förslag, Expressen 10 januari 2013
Lööf får ändra på sig själv istället, SvD 10 januari 2013
Annie Lööf: Åkte hem för att styra upp diskussionen, Aftonbladet 10 januari 2013 Det gör du inte! Tvärt om förvärrar du situationen för ditt parti varje gång du yttrar dig. Har ingen lärt dig skillnaden mellan att orera och att argumentera med giltiga argument?

För övrigt är det så att Centerpartiet VAR ett folkrörelseparti med utgångspunkt från att HELA SVERIGE SKULLE LEVA. Detta var en av de bärande principerna som gjorde det svårt för Centern att gå samman med Liberalerna som fanns i Folkpartiet. Centern är inget folkrörelseparti. Politisk korrekthet oavsett vad den rubriceras som är ALDRIG en folkrörelse – enbart en idealiserad drömvärld som de som tappat kontakt med verkligheten lever i. Kanske troende att de vet bättre än vi andra. Det gör Ni inte!

Användandet av Ad Hoc och agerandet i dina uttryck som om Du vet bättre än andra är lika bedrövligt som när sk. experter är de som hänvisas till i Klimatfrågan och i Invandringspolitik-/Integrationsfrågan. Väx upp. Du förlorar din trovärdighet varje gång du öppnar munnen numera. Därav frågan: Tror du väljarkåren är dum, Annie Lööf?

Read Full Post »

På vad sätt har du Annie Lööf som minister, som ledare för Centerpartiet och som utbildad jurist visat att du förstått att Yttrandefrihet är viktigt? På vad sätt visar du detta när du håller telefonkonferens med 700 medlemmar och inte medger frågor?

Annie Lööf hann knappt komma hem från den avbrutna semestern i Thailand förrän hon kallade till krismöte med uppemot 700 partimedlemmar från hela landet. Mötet hölls på telefon och medgav inga frågor. Lööf landar i kritikstorm, GP 10 januari 2013
C-topp varnar för kaos på stämman, Expressen 10 januari 2013

Att sedan kavaljeren Federley rycker ut till ditt försvar förvärrar snarare än förbättrar situationen:
Dåligt omdöme, politiskt fel inriktning och slarv. Den kritik mot förslaget till nytt idéprogram som möter Annie Lööf är hård – och nu ifrågasätts partiledningens agerande.
– Det blev stökigt när båda vice ordförande gav sig in i debatten, säger riksdagsledamoten Fredrick Federley.

Ledningens agerande retar C-politiker, Federley till SvD 10 januari 2013 Det visade att det finns fler i Era led som inte förstått att Demokrati förutsätter Yttrandefrihet. Att ingen av Er visat Er förstå Centerpartiets ursprung och historia, det förbättrar verkligen inte saken. Det är tillåtet att vara dum i Sverige. Dumt däremot att visa det.
Lööf talade ut om C-bråken, Aftonbladet 10 januari 2013

För Dig Annie Lööf, Federley och alla andra inom och utom Centerpartiet som inte lärt in det Ni redan från årskurs 7 skulle läst in och visat Er förstå när Ni gick ut årskurs 9 så hänvisar jag till Demokrati är svårt, Norah4you 11 mars 2013

Read Full Post »