Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Svensk Historia’

Som jag skrev i Svensk tradition och kultur, Norah4you 20 oktober 2013 Många svenskar går och tror att alla de rätter som vi ser på svenska smörgåsbordet är ‘svenska’ till sitt ursprung. Men det är där det börjar vandras vilse i pannkakan. Utöver ett fåtal rätter där lutfisk och möjligen pepparkaka (som den numera ser ut) samt fetvägg (semla), så är det genom alla de resor, handelsresor/äventyrsresor/krigståg och andra härjningar som de olika rätterna hamnat på svenska smörgåsbordet. Vi har kort sagt ätit något vi tyckt om. Ändrat lite i recepten utifrån vad som har funnits att tillgå här uppe i Norden och försvenskat rätterna. Bland dessa rätter kan vi nämna allt från skotska Haggis (fanns en variant på Biskop Brasks måltidsbord när han hade gäster) till köttbullarna som introducerades av återvändande från Asia Minor/Persien området liksom kåldolmar.

På samma sätt har människor häruppe i alla tider anpassat sin livsstil efter det de sett och funnit intressant. så innebär svensk kultur att MAN ANPASSAR SIG och sitt sätt att vara efter omgivningen. i förra delen av denna bloggartikel serie visade jag på hur man anpassat maträtter, verktyg samt produktion utifrån de förutsättningar som finns här uppe

Det är det som är första biten i att vara svensk. Handlar alltså inte i om var i världen dina föräldrar är födda eller om du har bruna, blå eller gröna ögon. Handlar om att svenskhet som Zulmir Bečević helt lyckades missförstå i sin debattartikel är så konsekvent logisk som tänkas kan! Det handlar om ett förhållningssätt när man kommer ny till någon del av Sverige.
Idén om svenskhet bygger på en absurd logik, Zulmir Bečević på GP Debatt 20 oktober 2013

Innan någon börjar yttra ordet rasistiskt, så vill jag utveckla detta genom exempel:

Exempel 1: Året var 1972. På den tiden hade studenter inte egen tv, än mindre hade alla studenter egen telefon. Det var på ett studenthem i Göteborg. I det stora TV-rummet där TV:n var lite större än vanliga TV-apparater var på den tiden. Vi satt på motsatt sida i bänkrader som närmast liknade en mindre biosalong i nutiden.

Sittplatserna var nästan fulla när Ishockey-VM skulle spelas. Bland de studenter som satt fanns en från dåvarande Tjeckoslovakien och några från Finland. Han från Tjeckoslovakien hade kommit till Sverige några år innan med sina föräldrar när ryssarna gått in i Tjeckoslovakien och stoppat det vi idag kallar Tjeckiska våren. (Obs. Europas karta har alltså skrivits om även under åren innan Jugoslaviens sammanbrott. Idag är Tjeckien och Slovakien två skilda länder). Killens föräldrar hade för sin och hans räkning ansökt att bli svenska medborgare. Gick inte så snabbt på den tiden. Förresten så blev ingen ungvuxen myndig innan man blev 21 år. Därav att det var hans föräldrar som fick ansöka. Finnarna, och jag kallar dem finnar även om jag inte har en aning om vad gäller medborgarskapet på en av dem, hade vuxit upp här i Sverige. Helt riktigt hade vi på den tiden i de sk. Östra stadsdelarna av Göteborg fått finska klasser. Stort antal av de som bodde i Gårdsten och Angeredsområdet på den tiden var invandrare från Finland. Med eller utan finskt medborgarskap i behåll. Observera att på den tiden gick det inte utan vidare att få vara dubbelt medborgarskap. (en annan historia)

Nåväl vi satt och tittade först på en match där Sverige spelade mot Finland. Det som skilde de som var finnar från oss andra oavsett var vi kom ifrån var en sak. Finnarna var oavsett medborgaskap mer stolta över det finska ishockeylandslaget. Svenskarna var som mest stolta när vi hörde svenska nationalsången i början samt att ”våra” killar var gula och blå.

* Det är en av de viktiga bitarna i svensk kultur som går tillbaka längre än vad t.o.m. många heraldiker och historiker känner till. Att vara stolt över de blå och gula färgerna i vår svenska flagga. Flaggans ålder kan vi diskutera. Tar det på annan plats. Men färgerna för de som bodde i Götalandskapen och Svealandskapen, troligen Norrland också men där har jag inget skriftligt belägg förrän senare tid, var viktiga långt tillbaka. Som minst under Medeltiden. Det finns två ”skolor” när man talar om blågul historisk bakgrund. Den officiella och den som finns bevarad i gårdsarkiv i bl.a. Östergötland och/eller finns omnämnd av utomstående besökande/invandrande källa. Den senare versionen går ut från att färgerna har att göra med land och hav. Viktiga bitar i det äldre Sverige. Människor må hellre kallat sig götar, Ostrogoter (tidiga belägg på kartor….) eller svear än svenskar. Det som var viktigt för människor här uppe i norr var den bygd, den plats man själv bodde i och här i norr var det vad landet och vad vattnet gav som utgjorde livsförutsättningarna. MAN ANPASSADE SIG EFTER DEN PLATS MAN KOM ATT BO PÅ. Därav att sederna, en del av kulturen, in i våra dagar kan skilja sig i matvanor och dialekter.

Att vara svensk är inte detsamma som att ha svenskt medborgarskap oavsett om föräldrar också är svenska medborgare eller inte. Det handlar helt logiskt om ett sätt att förhålla sig till det som finns som förutsättningar. Det är så långt från multikulti-idéerna som tänkas kan. Det handlar helt kort om detta: Att våga vara stolt över att man är svensk. Att som de gamle sa: Ta seden dit man kommer

Exempel 2: I norra Bohuslän liksom i Göteborg är inte Stockholmare ett positivt begrepp. Speciellt i norra Bohuslän, ett landskap som kom att tillhöra Sverige efter en fred för flera hundra år sedan, har synsättet på naturen skilt sig från övriga Sverige. Stockholmare var från 1800-talet när Kung Oskar (vi hade två) började besöka landskapet kommit som sommargäster på tillfälligt besök. Så har det varit in i våra dagar. Fast de flesta turister idag inte har en aning om vad ortsbefolkningen verkligen menar när de pratar med varandra. Men det är en annan sak. I många av de små stenhuggar och fiskesamhällena är det släkten som in i våra dagar är viktigast. Det innebär att om du inte lyckas anpassa dig efter de förutsättningar som gäller, vilket ett antal av sommarfolket inte lyckas, så räknas du inte dit även om du är svensk medborgare sedan generationer och du själv haft råd att köpa dig ett hus eller en sommarstuga. Det är HUR du uppträder som är viktigt och alltid varit viktigt. Där som i övriga Sverige.

Exempel 3: Efter Sydvietnams fall kom ett antal båtflyktingar till Sverige och norra Bohuslän. Båtflyktingar från Vietnam som har väldigt lite med dagens sk. båtflyktingar att göra för de kom hit från flyktingläger som kvotflyktingar och hade inte betalt sin ‘flykt’ hit. Första månaderna märktes dessa väldigt mycket. Men det som skilde den gruppen från många som kommit senare, med eller utan dubbelt medborgarskap (det är inte samma att vara svensk och att vara svensk samt något annat se även juridiska skillnaderna på Migrationsverkets sida). Det som dessa invandrare gjorde var att ta seden dit de kom. Inte så att de övergav sin religion eller sin kultur, men att de precis som svenskar tog sakerna som de var och att de om de inte lyckades få jobb inom kort tid så såg de till att lära sig prata bra svenska med svenskar samt att skapa sig jobb när det inte fanns jobb i den delen av landet. Idag räknas de som Bohuslänningar tack vare att de förstått vad det innebär att vara svensk finns det sällan eller aldrig (och då ofta sommargäster) någon som kallar dem något annat.

Svenskhet är ett logiskt förhållningssätt utgående från att våga stå upp för Sverige. Att våga inse att Sverige har fel och brister men ändå är värt att älska. Att våga känna sig stolt när Sveriges landslag, oavsett vilket ‘lyckas’ i någon idrott i VM och OS. Att trots att Sverige och svenskar genom tiderna betett sig på alla möjliga vis ändå känna gemenskapen när svenska nationalsången sjungs och när svenska flaggan hissas.

Förstår man inte skillnaden mellan detta och rasism, förstår man inte skillnaden i att ta seden dit man kommer som är något helt annat än att kräva att få leva som man gjorde i sitt hemland eller i den storstad/landsbygd i Sverige man kommer ifrån, inser man inte logiken i den svenska historiens alla bitar, även de svåra och svartgrå, så har man inte förstått vad det är att vara svensk. Det är synd.

Som man hörde många gånger förr, numera vågar många inte säga det annat än mellan skål och vägg: Jag är så glad att jag är svensk. Sverige är mitt fosterland som jag älskar med alla fel och brister. Detta trots att jag från farmors sida fått ärva många åsikter och levnadsråd, värderingar o.s.v. från Norge.

Read Full Post »

Flinta fanns inte överallt
Järnproduktion i tidiga Sverige
Handelskontakter t.o.m. Folkvandringstid

Read Full Post »

Tvekar en stund innan jag skriver detta. Skälet är att det är en författare som liksom många svenska medborgare har sina rötter i annat land som skrivet en för mig och många andra helt främmande artikel om vad som är svenskhet. Tvekar. För numera i Sverige är det inte så att ordet är fritt. Yttrandefriheten tycks ofta vara något som är fina ord på papper. Allt som inte omfattas av vänsternissar till vänster om svenska Vänsterpartiet som politiskt korrekt, det försöker dessa vänsternissar som friskt förekommer i media att påstå vara rasism. Så är inte fallet.

Idén om svenskhet bygger på en absurd logik, Zulmir Bečević på GP Debatt 20 oktober 2013
Så långt från sanningen som tänkas kan. Men det är förklarligt eftersom de flesta svenskar som gått i Grundskolan efter 1970-talet aldrig någonsin fått lära sig vad som gällt. Förmodligen för att man mer och mer började inse att det skulle vara svårt för Sverige att göra upp med den rasism som vuxit fram först i Sverige, innan Tyskland, och som vi ännu inte fått göra upp om annat än möjligen börjat skrapa på ytan när man idag diskuterar Tvångssteraliseringen som blev ett led i att försöka stoppa det som inte ansågs värt att föra vidare…..

Sverige har många gamla traditioner. Traditioner där vi skiljer oss från de ‘brödraländer’ vi har omkring oss. Det handlar främst om det som Zulmir Bečević i debattartikeln i GP kallar svenskhet. För det är det som går att spåra långt tillbaka i tiden. Det är denna som är beskriven av historiska källor från Dio över tidsmässigt nästan samtida Tacitus via Zosimus, Priscus med flera långt innan vi svenskar kan sägas ha ‘egna’ skriftliga källor utöver runristningar på stenar, bergsidor och de sk. birkebreven. De senare finns i hela Norden. Speciellt i Norge är innehållet i dem väldigt avslöjande om skillnaden mellan norskhet och svenskhet. Men det lämnar jag till ev. senare artikel.

Svenskhet har inte med utseende att göra.

Det är det första som snabbt bör fastslås. Människor från de svenska områden som inte beboddes av norskar/danskar har aldrig före senare tider sagts vara ljusa och blåögda som norm. Lite ledtrådar till detta får vi genom att titta närmare på äldre ortsnamn som levt kvar in i Medeltiden. I samband med att jag skrev min C-uppsats i Historia, Vattenvägarna in mot Roxen i äldre tider, Inger E Johansson C-uppsats Historia Linköping 1993 så var det inte enkom vattenvägar som jag lät datorprogram analysera utifrån landhöjningar och havvattennivåer i världshaven och in till Östersjön från Stenåldern fram till år 1000 e.Kr. Inom mitt undersökningsområde, från Bråviken ner till Västervik och upp mot Roxen i form av en något skev triangel, fick datorn även arbeta med kända äldre ortsnamn samt ortsnamn idag på platser där det funnits kontinuitet från Stenåldern/tidig Bronsålder in i våra dagar. Bland de resultat som kom att presenteras i C-uppsatsen fanns följande exempel:

Äldre mansnamn inom undersökningsområdet.

Björn: Björstad, Björsäter
Black: (~svart hårig) ev. Bleckstad
Frode: Fröderum .(ev Frönamn)
Giste: Gisterum
Grim: Grimstad
Gunnar: Gunnerstad
Helge: Helgenäs
Kol: Kolstad
Kättil: Kättilö
Olof: Olofsrum
Ring: Ring
Trysil: Tryserum

Som framgår av dessa ortsnamn kan det inte varit helt ovanligt att det fanns människor som hade mörkt hår alternativt var mörka i utseendet på andra sätt. Black-, Svart- och Kol är namn vi känner från våra egna tidigaste skrifter. Kol förekommer även i såväl Arabiska som Grekiska och Romerska källor som namn på en nordbo som kommit från ön uppe i Norra Oceanen från tidig Gotertid och fram till Nordisk Medeltid.

Vi har andra ledtrådar som visar att alla inte såg ut som de människor som vissa på yttersta högerkanten försöker få dem till att ha varit. Vi har haft korta och bredaxlade, vi har haft långa (bland dem några av våra tidigast kända kungar) och allt möjligt annat. Blond och blåögd, det är däremot något rent mytiskt som smög sig in någon gång under 1800-talet (kanske tidigare) som karakterisering av Svenskar.

Svenskhet

Svensk tradition

Däremot finns det ett antal kännetecken som finns beskrivna under de senaste årtusendena på en icke homogen grupp boende där Sverige är nu och med språk som i vissa fall, t.ex. Östergötland går att visa att a-ljud, n-ljud m.m. är ursprungliga språkljud för bosättningsområdet. Mer om detta finns att läsa i:
Calissendorff Karin, Linquistic Evidence for Early Iron Producton ur Järnkontorets Iron and man, sid 157ff
Franzén Gösta, Sverige, ur Nordisk Kultur V ortsnamn, Stockholm 1939, sid 129
Hesselman Bengt, Ordgeografi och språkhistoria. Bidrag från Nordiska seminariet vid Uppsala universitet 1936, Uppsala 1936 sid 16-17
Lagman Svante, Östergötlands medeltida sockennamn, Uppsala 1981 sid 19
Moberg Lennart, Ortnamnen i Tjust, Tjustbygden 1947, Västervik 1947
Moberg Lennart, Västervik 1947 sid 9
Wessén Elias, Östergötlands ortsnamn, ur Östergötland utg av Östgöta nation, Stockholm 1937, sid 273

Många svenskar går och tror att alla de rätter som vi ser på svenska smörgåsbordet är ‘svenska’ till sitt ursprung. Men det är där det börjar vandras vilse i pannkakan. Utöver ett fåtal rätter där lutfisk och möjligen pepparkaka (som den numera ser ut) samt fetvägg (semla), så är det genom alla de resor, handelsresor/äventyrsresor/krigståg och andra härjningar som de olika rätterna hamnat på svenska smörgåsbordet. Vi har kort sagt ätit något vi tyckt om. Ändrat lite i recepten utifrån vad som har funnits att tillgå här uppe i Norden och försvenskat rätterna. Bland dessa rätter kan vi nämna allt från skotska Haggis (fanns en variant på Biskop Brasks måltidsbord när han hade gäster) till köttbullarna som introducerades av återvändande från Asia Minor/Persien området liksom kåldolmar.

På samma sätt har människor häruppe i alla tider anpassat sin livsstil efter det de sett och funnit intressant. Det började tidigt. Under svenska Stenåldern var vatten och vattenvägar det som förband människor. Den flinta som användes i stora delar av landet var man tvungen att hämta antingen nere i Skåne eller över hav som t.ex. från Baltikum. Flinta fanns inte naturligt överallt, Norah4history sida
Skogar och berg skilde människor åt och var i äldre tider här i Sverige farliga att färdas på. Inte bara det man nu kallar stråtrövare utan även de ”vägar” som fanns var allt annat än trevliga att färdas på ända fram till slutet av Drottning Kristinas tid. Ibland längre än så.

Så vad gjorde de som bodde i Sverige, t.ex. i Östergötland, till skillnad från våra broderfolk i Norge och Finland? Ett gammalt men sentida svenskt talesätt är: Man tager vad man haver tillskrivs Kajsa Warg men liknande förekommer i skriftliga dokument före henne. Som framgår av länk ovan använde man i Östergötland Grönsten när Flinta inte fanns att tillgå. Annat exempel är tidig järnproduktion i Sverige som utgick från myrmalm. Järnproduktion i tidiga Sverige, Norah4history sida

Det är en annan sak som kännetecknar svenskhet. I alla tider har människor från det numera svenska området uppe på ön i den Norra Oceanen beskrivits av historiker (och kyrkofäder) som handelsmän. Inte bara bärnsten som brukar nämnas utan främst tre saker: Vit rävskinn, dubbelsidiga svärd av kvalité som liknar stål samt ….. slavar. ‘Våra’ förfäder har varit kända för att kräva tribut från bosättningar de passerat på väg ner till Svarta Havsområdet-östra Medelhavet. Fick man inte tribut på 260-talet, tidigaste skriftliga noteringen jag har hittat, så nog såg man till att ta med sig de ledande från bosättningen att dra sina kärror eller ro sina båtar. Slavarna såldes sedan när handelsmännen kom ‘fram’. Handelsmännen som var typiskt svenska arroganta, nonchalanta o.s.v. som jag skrivit om tidigare i bloggen, har blivit noterade (ofta med namn som Stein/Svein/Kol etc) just för sitt typiska sätt att vara. Ett sätt som skilde ut ‘våra’ förfäder från andra Nordmän. Men det är en annan historia.

Det handlar alltså inte om utseende utan mer om sätt att vara och att värdera andra. En människosyn som under 1800-talet-1960-talet drogs till in absurdum av människor som bodde här uppe. Oavsett var deras anfäder kom ifrån, och alla skall ha klart för sig att vi hade tidiga invandringar från alla områden runt oss utöver att våra förfäder hade med sig krigsfångar från områden inne i nuvarande Ryssland och ner till Armenien (finns noterat i romerska källor) samt bort till tidigare Dalreida där en av de grupper som kom att utgöra sentida Skottar från början bodde. Inga snälla roliga historier men hit kom en hel del människor utifrån. Efter en eller två generationer har de alla ett förhållningssätt som bäst beskrevs av en postmästare i Asia Minor år 844 e.Kr. (de som läst detta tidigare får ursäkta att jag tjatar): Arroganta, nonchalanta, lättstötta. De dricker inte ofta. Bara när de har fest. Men de är bra på att hitta skäl att ha fest……
De far till öst, till Kina och långt ner i Indien. De far till Rom, Bysans och Albion (England) och varför? Bara för att kunna säga att de varit där!

Som jag skrivit tidigare:
Sverige måste själva göra upp med vår egen mörka historia innan vi kan börja klaga på andra inom och utom Sverige.

Om rasbiologins historia i Sverige och om Rasbiologiska institutet. Perspektivet är både internationellt och inhemskt svenskt. Urvalet av historiska uppgifter stammar från antiken, från Carl von Linnés 1700-tal och från Hjalmar Brantings 1900-tal. Sammantaget belyser den breda kunskapsinsamlingen den ytterst lösa faktagrund som inrättandet av institutet vilade på. Källa: Allt som kan mätas är inte vetenskap: en populärhistorisk skrift om Rasbiologiska institutet, ISBN/ISSN: 1653-5332 Distribution: Forum för Levande Historia; levandehistoria.seNär skall Sverige göra upp, Norah4you 14 december 2012

Read Full Post »

Sverige har en lång kulturhistoria.

© Johansson Inger E, Göteborg
Eftersom ett stort antal politiker och andra försökt inbilla de som kommit hit under senaste 30 åren att vi inte har en lång svensk kulturhistoria, har jag skrivit nedanstående rader. Seder och bruk har varierat mellan svenska landskapen, precis som landskapslagarna gjorde före Magnus Erikssons Landslag (se nedan) Men att försöka påstå att vi inte har något som vi har med oss, det är fel. Däremot skall heller ingen tro att det andra tagit med sig under århundradena och senare tider inte har något värde. Dock är det viktigt att komma ihåg den gamla svenska devisen: Man tar seden dit man kommer.

Svensk kultur finns och har funnits sedan Bronsåldern

Först och främst skall vi göra klart fyra viktiga bitar:

* Inlandsisen smälte från söder till norr och låg under lång tid stilla i en linje från nuvarande Skara/Skövde över mot Nyköping och sedan rakt över mot Baltikum samt bortanför Moskva.

* Landet reste sig när isen smält, inte före. När inlandsisen fortfarande låg flera hundra meter tjock längst i norr så fanns det människor som bosatt sig i södra delarna av Sverige. De följde isen norrut.
Samtidigt var den dåvarande föregångaren till Golfströmmen så varm att det fanns öar utanför nuvarande nordvästnorska kusten som var bebodda. Det tunga istäcket (läs om Archimedes princip på Norah4facts) tyngde samtidigt ner de inre delarna av nuvarande Sverige och österut så mycket att det tidigt (ungefär samtidigt som jägarfolket började bli bofasta i nuvarande Götaland) fanns en vik in längs nuvarande lågområden i norska och svenska fjällvärlden. De som bodde där var inga samer. De var de ursprungliga Kvenerna. Dessa finns historiskt beskrivna, historiskt innebär att vi har skriftliga dokument, från 800-talet på dessa Kvener (inte att förväxla med Skridfinnar) de talade ett fornspråk (varken samiska eller finska trots att det under senare delen av 1700-talet blev vanligt att båda grupperna försökte ta kvenernas historia) som förstods i såväl Norden som i Västra Europa. Idag finns det en liten rest kvar av den enda ursprungliga befolkningen i Norden. De bor uppe i Altaområdet.

* Vigotha elv finns omnämnd som brusande från det inre av landet i källtext från första århundradet.

* Om man tittar språkmässigt på Sverige, så syns det klart att Sverige till skillnad från Norge har haft många invandringar före Kristifödelse och även flera omgångar senare.
Det är i ett litet språkbälte som går att se på karta 3 i Westerberg Anna, utveckling av gammalt a framför ld och nd, svenska dialekter, Dialekt och folkminnesarkivet, Uppsala 1991. samt på sid 16-17 Hesselman Bengt, Ordgeografi och språkhistoria. Bidrag från Nordiska seminariet vid Uppsala universitet 1936, Uppsala 1936. Där det går att se att det finns delar av det ursprungliga språket kvar. Som jag skrev i min C-uppsats (Johansson Inger E, Vattenvägarna in mot Roxen i äldre tider):
Svenskan består som bekant av många dialekter. Dessa påminner om äldre tiders nära samvaro inom ett intresse-område som hade samma validering av orden. Utöver dialekterna har vi vokal och diftongförändringar. Dessa kan ibland sträcka sig inte bara inom ett dialektalt område utan över ett större område.

Från kusten inom undersökningsområdet och inåt landet till Vättern ligger ett området där man in i våra dagar bevarat den gamla skillnaden mellan gammalt a och ä. Området är begränsat i söder av en
Linje strax söder om Västervik -> Kinda – Jönköping -> Vätterns längd upp till norra Västergötland -> över Vänern
Upp i Värmland. Områdets norra gräns följer tämligen väl landskapsgränsen mot Södermanland -> norra Närke -> upp i Värmland där området smalnar av.188 Till skillnad från övriga Småland finns det gamla a:et kvar i uttal av harv
Från Gamleby, Loftahammar, Västra Ed, Dalhem, Ukna, Hannäs, Tryserum och Gärdesrum. Detta gäller även i hela undersökningsdelen av Östergötland. Däremot skiljer sig övriga Småland respektive Östergötland i så motto från undersökningsområdet att a>ä och ä>a eller att a och ä sammanfallit i antingen a eller ä. Denna förändring sträcker sig i ett bälte tvärs genom Sverige.

För mer information om äldre Sverige se Svea Rikes Vagga, Norah4history sida

Sveriges äldst kända landskapslagar

Äldsta Västgötalagen skrevs ner på 1220-talet. Det antas att det var Birger Jarls halvbror Lagman Eskil som skrev ner den. Lagman Eskil blev lagman i Västergötland i slutet av 1210-talet. Han hade samma far (Magnus Minnessköld) som Birger Jarl. Om man söker hittar man fler halvbröder till Birger Jarl som var Lagmän i Sverige. Men det hör inte hit. Den äldre Västgötalagen byggde på muntligt känd lag som redan på 1200-talet hade flerhundraåriga rötter i Sverige.
Att notera: Om någon enligt Västgötalagens Fornæmis sakir balk högg ner ett träd eller skadade ett träd som ägdes av annan person var den som högg skyldig att betala 6 öre (som var en stor summa på den tiden) Om någon tagit, skadat eller dödat en häst eller oxe eller vagn som någon annan ägde, så var redan då det obligatoriska bötesbeloppet fastställt i Svensk lag!

Svenska traditioner

Det svenskar i alla tider varit bra på har varit att ta materfarenheter och byggnationserfarenheter från andra länder, variera dem lite och sedan göra dem till svenska traditioner.
Vad gäller byggnations sätt och arkitekturisk förändring var detta särskilt markant i del av Östergötland under slutet av 400-talet. En förändring i byggnadernas utformning tycks även ha skett under folkvandringstiden. Man kan tala om ett byggnads-stilbyte. Den nya byggnadsstilen bestod av en treskeppig hall med 2 rader bärande stolpar i det inre Johansson Inger E, Vattenvägarna in mot Roxen i äldre tider, C-uppsats Historia Linköpings Universitet 1993 Kapitel 4.5 FOLKVANDRINGSTID, VENDELTID OCH VIKINGATID underrubrik: Period: 400 e.kr-550 e.Kr, resp 550 e.Kr-800 e.Kr och 800 e.Kr-1050 e.Kr.

För att förstå sambandet mellan Ostrogoter och Östergötland se på hur ogräset Klibblim och Vejde som kom till dåvarande övärlden (kom ihåg landhöjningen) i Östergötlands skärgård samtidigt som vi gick från en radigt till tvåradigt korn och nya sädeslag under slutet av Folkvandringstiden.

Östgoternas vandringar

Östgoternas vandringar

Klibblim och Vejde

Klibblim och Vejde

På liknande sätt kom lutfisken att bli ”svensk” maträtt. När norrmännen och islänningarna bosatte sig på Grönland så jagade man val av olika slag. Vilka slag finns dokumenterat från 11-1200-talet. Eller rättare sagt grönlänningarna lät folk från Götaland (väster Vättern) samt holländare och basker vara de som utförde jakten. Den vanligaste kosten, trots vad t.o.m. många historiker tror, var dock torkad långa. Långa torkas än idag på samma sätt om än inte i lika stor utsträckning som i äldre tider. se bild på Biten på torrfisk och biten katt, millroll.wordpress.com

Det var bara det att när nordborna var på västra och södra kusten av Hudson Bay, enligt vad de Elderly i Objiwa berättar (och det håller streck) så var nordborna vana vid att koka i kokgropar som fylldes med vatten och där man lade i stenar som värmts i elden. Vad våra kära förfäder gjorde var att välja de stenar som var vanliga där….. limestone. Att norskar, islänningar och grönlänningar inte blev så begivna på lutfisk som det ju var det som den torkade fisken blev, kan berott på att de själva inte var de som var ute och fiskade speciellt mycket.

Julgranen kom in i senare tider från Tyskland. Julklappen var däremot av äldre tradition här som i delar av Europa. Kåldolmar var en variant på turkarnas vinbärsdolmar och köttbullarna är en variant på de persiska. Går att fortsätta hur länge som helst.

Det finns dock en sak jag lärt mig under åren när jag forskade och läste historia: en och samma sak berättas men på olika sätt om den grupp som ibland kallas goter/gutai ibland Suioner eller A-rus och som enligt historiker i äldre tider kom från ön i den norra oceanen:
Arroganta, nonchalanta, lättstötta. De dricker inte ofta, bara när de har fest, men de är väldigt bra på att hitta skäl att ha fest. (Exemplet översatt från vad postmästare i Asia Minor skrev år 844) Går inte att ta miste för inte är det norrmän, danskar eller finnar som han skrev om (de kallade sig själva Ar-rus) Samma attityd och levnadssätt finns beskrivet sedan 270-talet och är ju känt i nutid. Trots alla invandringar under senaste 2000 åren, så verkar detta vara något som generation efter generation som bott här oavsett var deras föräldrar kommit ifrån har tagit till sig.

Read Full Post »

Bronsåldern – utdrag ur C-uppsats Vattenvägarna in mot Roxen i äldre tider, Norah4history sida

Read Full Post »

Vaknar av värken. Bara andra gången i natt. öppnar datorn och sätter mig först att läsa rubrikerna. Brukar vara Göteborgsposten som först får uppmärksamheten. Denna gången råkar det bli Svenska Dagbladet. En rubrik i nyhetsflödet står ut: Europa sätter sitt folk på undantag, SvD 8 april 2013 Tänk exakt så har jag själv tänkt många gånger sedan vi gick med i EU. Mer och mer de senaste åren.

Så vad står i artikeln? Något så viktigt att sammanfattningstexten här blir återgiven med blå skrift:
MOTSTRÖMS Hur mår demokratin i dagens Europa? I en ny essä finner den norske statsvetaren Asle Toje ett återkommande mönster: de politiska och ekonomiska eliterna har förlorat kontakten med folket, och deras avfärdande av populismen liknar ibland klassförakt Läs hela artikeln. Artikeln handlar om en bok: Asle Tojes Rødt, hvitt & blått. Om demokratiet i Europa Upprepar: Läs hela artikeln.
Länken en gång till: Europa sätter sitt folk på undantag, SvD 8 april 2013

Jämför gärna med det faktabegrepp Demokrati, Facts not Fiction Norah4factsblogg där jag utgående från fakta om demokratibegreppet har skrivit ner det som varenda svensk skolelev SKALL ha lärt in, lärt sig förstå och visa att han/hon förstått vad det innebär för att uppnå Kursmålen för Samhällskunskap årskurs 9.

Kortfattat: Mycket missförstånd finns bland många idag. Demokrati innebär inte att alla får bestämma allt. Inte att alla får läsa allt. Demokrati innebär att alla medborgare har rätt att forma sina egna åsikter, yttra dessa, vara med och välja sina representanter (om man är uppnått ålder för att vara med och rösta). Samt att de som man väljer måste vara klara med att de ingalunda är någon elit utan som det står i Svenska Regeringsformen Valda ombud. Det finns olika slags demokrati. Störst frihet för sina medborgare ger USA:s konstitution. Inte så konstigt med tanke på att USA är ett land som skapades från scratch, förvisso på indianernas bekostnad och indianernas land. Störst frihet för sin ledare i ett demokratiskt land, om man skall följa konstitution/grundlag, har Frankrike. Vilket inte är så konstigt eftersom Frankrike i sin historia har såväl Franska revolutionen som Napoleon.

Sverige har fortfarande inte gjort upp med sin 1900-1945 års historia. Det är förmodligen därför som Aftonbladet på sin ledarblogg fått för sig: ”Fascismen är borgerlig”, Aftonbladets ledarblogg 2 april 2013 NEJ Fascismen har i Sverige som i flera andra länder sprungit fram ur en röd-grön sörja. I Sveriges fall stod en Bondeförbundare för det gröna och självaste Hjalmar Branting m.fl. ledande socialdemokrater för det röda. Det var här i Sverige som rasismen och fascismen genom den röd-gröna blandning blev det som var allt överskuggande. Så överskuggande att våra politiker under socialdemokratisk ledning beslöt att skapa ett Rasbiologiskt institut i Uppsala. Så överskuggande att Sverige tillsammans med Schweiz var de länder som krävde att det skulle gå att se i tyska människors pass vilka som var judar. Så överskuggande att familjen Myrdal som själva inte bara stod för sk. Folkhemstanken gång på gång förde fram att det var Staten inte Familjen som borde uppfostra barnen. Så långt från demokrati som tänkas kan och så långt från idealisering av de ‘utvalda’ de som visste bättre än andra: De som blivit valda och de som hade rätt partifärg, de måste ju veta bättre än alla andra. Se När skall Sverige göra upp, Norah4you 14 december 2012

Resultatet av makarna Myrdals ensidiga propaganda, som tack och lov hölls i schack av Erlander och Sträng, syns än idag bland de som kallar sig vänstersocialdemokrater och som under den nyss avslutade Socialdemokratiska Partikongressen drivit igenom att Socialdemokraterna skall arbeta för Allmän förskola från 2 år samt att Alla skall ha högskolebehörighet. Stämmer inte ett dugg ens med de Mänskliga Rättigheterna:

De mänskliga rättigheterna
Artikel 26
1.Var och en har rätt till utbildning. Utbildningen skall vara kostnadsfri, åtminstone på de elementära och grundläggande stadierna. Den elementära utbildningen skall vara obligatorisk. Yrkesutbildning och teknisk utbildning skall vara tillgänglig för alla. Den högre utbildningen skall vara öppen för alla med hänsyn till deras förmåga.

2.Utbildningen skall syfta till att utveckla personligheten till fullo och till att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Utbildningen skall också främja förståelse, tolerans och vänskap mellan alla nationer, rasgrupper och religiösa grupper samt främja Förenta nationernas verksamhet för fredens bevarande.

3.Rätten att välja utbildning för barnen tillkommer i första hand deras föräldrar.

Inte ett ord om att det är staten med eller utan stor bokstav som har rätten att bestämma att Staten (med stor bokstav) är den som vet bäst vad varje barn och ungdom ‘skall’ läsa. Det vi ser idag inom delar av Socialdemokraterna är just den fascism som de beskyller ‘Borgerliga’ för. Klumpa ihop det kan en hel del. Förvisso fanns det inom delar, långt ifrån hela, Högern riktigt blågula (blått + gult blir grönt och grönt + rött blir brunt) som förespråkade samma som Branting och Co. Arvid Lindman, Högerriksdagsman, var en av dem. Däremot var det många speciellt Frisinnade och delar av Liberalerna inom Folkpartiet som tillsammans med dåvarande Kommunistiskapartiet var de som kämpade emot rasism och Fascism.

Men kan man inte sin egen historia och vill inte ledande politiker i ett land göra upp fullständigt med sina egna partiers förflutna, eller ännu värre åter fast i andra kläder föra fram samma sak, så är det inte konstigt att så många indoktrinerats på ett sätt som är rent ut sagt skrämmande när det sker i ett land som Sverige som vill kalla sig ‘neutralt’ vad det nu än innebär och även kalla sig ‘demokratiskt’.

Rasism
Är i sig ingen ideologisk riktning. Rasism är och förblir en subjektiv värdering av andra människors människovärde samt utifrån detta en idealisering av sin egen subjektiva uppfattning om vad som är rätt och fel. Rasism handlar inte bara om människor som har annat ursprung. Rasism finns även inom grupper. Såväl inom kulturella som etiskt ursprungsgrupperingar. Så fort någon får för sig att en viss grupp människor vet mer och har mer rätt att besluta vad som är bra och vad som är dåligt, i nutid kallas det politiskt korrekt, så föreligger ett rasistiskt elittänkande. Elit kontra stora massan är där allt börjar när det handlar om rasism. Människor som mer ser till det som skiljer än det som förenar. Men det är väl för svårt för en del att ta in.

Konsekvenser för Sveriges del syns bland annat i och med att Svensk ovilja att utreda får kritik, SvD 7 april 2013 Artikeln som är skriven utifrån den judiska människorättsorganisationen Simon Wiesenthal Centers undersökning om hur Sverige i praktiken inte utrett krigsförbrytelser, Människobrott och Folkmord på judar under Andra Världskriget. Den skulle kunna handla om vilken annan grupp som helst, zigenare (numera kallade romer), tattare o.s.v. samt även inom grupper de som ansågs mentalt sjuka inte för att de led av någon psykiskt sjukdom utan för att de levde eller uttryckte sig på ett sätt som avvek från den svenska normen fram till 1945. Tyvärr har Sverige inte bara ovilja att utreda det historiska utan samma gäller folkmordsmisstänkta i senare krig, Jugoslaviens upplösning endast ett av många exempel. Sverige måste göra upp med sin historia. Först då går det att komma vidare från elittänkandet som försöker baxa in alla under ‘Alla skall med’ i stället för att tillåta människor att vara och där vara innebär att respektera att vi är lika värda men olika. Det är individen som är viktigare än all form av elittänkande. Det är individen som har rätt att utvecklas utifrån sin fördelar, fel och brister utan att ifrågasättas men det är också individen som måste ta ansvar för sina egna handlingar och arbeta med sina egna värderingar.

Read Full Post »

med sin rasistiska historia? Skrev i morse ett inlägg på Der Spiegel: Nu är vi de onda tyskarna igen, blog.svd.se/kultur 13 december 2012 där jag gick igenom bakgrunden till att barn och barnbarn till tyskar, nazister och andra, fortfarande skuldbeläggs och förväntas betala för ett antal länder som inte kan sköta sin skattebudget och sin ekonomi.

Fann för en stund sedan att den plockats bort. Förmodligen för att jag talat om att det var i Sverige, inte Tyskland, som de rasistiska tankarna först spirade och fick grogrund i och med att Sverige startade det Rasbiologiska institutet i Uppsala på förslag av en Bondeförbundare men genomfört av en Socialdemokratisk regering. Jag talade också om det historiskt välkända faktumet att det var Sverige och Schweiz som krävde av Nazityskland att det i pass skulle framgå vilka som var judar.

Jag la för en stund sedan in följande:
Inger E(norah4you) Johansson 0 minut sedan

Märkligt, men mitt inlägg från historisk kända rötter till dagens EU och Tysklands skuldproblem togs bort. Vem censurerar vad som verkligen gällde och när tänker vederbörande som censurerar acceptera att vi svenskar får göra upp med vår rasistiska historia för Rasbiologiska institutet föreslaget av en Bondeförbundare och genomfört av Socialdemokrater samt den spridning det fick i Europa?

Hur lång tid skall det ta innan alla svenskar får klart för sig att det verkligen inte var högerkrafter som var enda drivande i rasfrågorna här i Sverige. Verkligheten dvs inte 1984-nyhistoria om vad som hände fram till Andra Världskriget, var den att det endast är kommunister och liberala frisinnade Folkpartister som kan bära huvudet högt. Undantaget är så vitt jag vet när det gäller ledande politiker Tage Erlander och Gunnar Sträng. Annars fanns det mer än en känd person som gjorde för vår tid märkliga utspel under mellankrigsåren.

Oavsett allt ting, ett barn har aldrig valt själv vilken familj det föds i och vad dess föräldrar eller anfäder gjort av sina liv oavsett hur hemska och omänskliga saker föräldrar eller förfäder stått för!

Sverige måste själva göra upp med vår egen mörka historia innan vi kan börja klaga på andra inom och utom Sverige.

Om rasbiologins historia i Sverige och om Rasbiologiska institutet. Perspektivet är både internationellt och inhemskt svenskt. Urvalet av historiska uppgifter stammar från antiken, från Carl von Linnés 1700-tal och från Hjalmar Brantings 1900-tal. Sammantaget belyser den breda kunskapsinsamlingen den ytterst lösa faktagrund som inrättandet av institutet vilade på. Källa: Allt som kan mätas är inte vetenskap: en populärhistorisk skrift om Rasbiologiska institutet, ISBN/ISSN: 1653-5332 Distribution: Forum för Levande Historia

Read Full Post »

Man kan undra hur det står till med Socialdemokratiska riksdagsledamöters historiekunskaper. Maken till falska uppgifter som Hillevi Larsson (S) presenterade i TV-4:s Kvällsöppet har ALDRIG NÅGONSIN presenterats i svensk TV. Hon trodde nog inte att det fanns någon som kunde historia som satt och lyssnade.

Skrämmande falska uppgifter. Vi har inte kommunistiskt land eller ens socialistiskt där verkligheten kan förvanskas utifrån önskade syften!

Hillevi Larsson satt och påstod att det minsann inte varit Bernadotte som räddat Sverige med sin förmögenhet utan att han varit skuldsatt och att räddningen getts till Sverige av England i form av Guadalope….. Hur står det till med dateringen och årtalen kära Socialdemokrater?

Vi tar det från början. Jean-Baptist Bernadotte var på sin mors sida av gammal fransk ätt men familjen hade inte pengar så när Jean-Baptists far dog fick Jean-Baptist fick 1780 ta värvning som vanlig soldat för att det gick inte längre att leva det liv han var uppväxt med. Jean-Baptist avancerade och steg redan innan Franska revolutionen i grader. Men det var först när han kom att tjänstgöra under Napoleon som hans karriär tog fart. Orsaken till detta var dels Jean-Baptists egen skicklighet men framför allt för att han 1798 gifte sig med Désirée eller som hon ursprungligen hette Bernadine Eugenie Désirée Clary.

Désirée var uppvuxen i en förmögen silkeshandlarfamilj. Inga anor kända bakåt men under åren efter franska revolutionen togs Napoleon och Joseph Bonaparte som fördrivits från Korsika väl emot i familjen Clary. Joseph förlovade sig och gifte sig med Désirées syster Julie 1794. Innan Napoleon vände ögonen mot Paris och inledde det som kom att föra honom till franska tronen förlovade sig Napoleon med Désirée. Så drog bröderna Bonaparte mot Paris. Désirée väntade och väntade. Hon hörde inget om att Napoleon ville ha henne i Paris men tog sig dit. Där hade Napoleon träffat Josephine som han gifte sig med 1796. Om han brutit förlovningen innan eller ej finns olika uppgifter om. Désirée hade träffat Jean Baptiste Bernadotte tidigare och det var han som i princip ‘räddade ansiktet på henne genom att ta upp henne i sin vagn när hon var förtvivlad efter att fått reda på Napoleons svek. De gifte sig 1798 efter att hon under åren mellan 1796 och 1798 varit trolovad med general Duphot (med Napoleons goda minne för Napoleon var mycket fäst vid Desideria hela sitt liv). Hon och general Duphot var i Rom där hennes syster Julie och svåger Joseph bodde. General Duphot dödades samma dag de skulle gift sig. Åter i Paris träffade hon än en gång Jean Baptiste Bernadotte och de gifte sig. I äktenskapskontraktet tryggades hennes och familjens ekonomiska framtid för alltid.

Under åren som följde steg Bernadotte i graderna och förmögenheten växte. Han utsågs av Napoleon 5 June 1806 till prins av Ponte Corvo. Det var senare den delen av hans förmögenhet som B Y T T E S 1813, dvs flera år efter att han valts till svensk tronföljare 1810 !!!! 😛 , mot ett antal provinser bl.a. det som av många kallas Guadaloperäntan. Men dess för innan hade Jean-Baptiste som föreslagits till svensk tronföljare efter att man i Sverige avsatt Gustav IV Adolf och den nye kungen Karl farbror till Gustav IV Adolf inte kunnat få barn och den utsedde tronarvingen dansk prins trillat av sin häst och dött i Stockholm. Något som de historikunniga säkerligen vet att von Fersen dödades av pöbeln för eftersom det spreds rykte att han var orsak till dödsfallet.

Det fanns tre skäl till att Jean-Baptiste Bernadotte kom att föreslås och väljas till svensk tronarvinge och som sådan adopteras av Kung Karl:
* Han var fransman och hade under Napoleon haft som uppgift under några år som Napoleons talesman och ledare i Hansastäderna förbereda attack på Sverige (och Danmark), men hade avstått.

* Han var gift med Desireé som stod Napoleon nära och Napoleon kunde av det skälet antas inte vilja attackera Sverige om Jean-Baptiste blev vald. Vilket var en fel bedömning för om det var någon som Napoleon var svartsjuk och avundsjuk på så var det Jean-Baptiste.
* Han var rik och kunde om han kunde övertalas att bli svensk tronföljare förmodas betala samtliga svenska statsskulder. Svenska staten var vid det laget mer konkursat än vad Grekland var/är/kan antas bli.

När Jean-Baptiste blev vald, så betalade han under första åren (dvs. år innan Guadalope ens kom på tankekartan) samtliga Sveriges skulder, köpte och underhöll gruvor och gruvdrift, betalade hela svenska statskassan och därigenom kom hans ägendom Pontecorvo att ‘frysa inne’ men kunde användas som i byte. Det var först efter detta som England genom byte av den från Frankrike erövrade Guadalope samt andra områden, lämnade över dessa till Jean-Baptiste (inte till landet Sverige) mot Ponte Corvo anspråken, alltför komplicerat att gå in på detaljer här. I Sverige har inte detta alls presenterats.

Det var lång tid som gick mellan Jean-Baptistes första utbetalning för att rädda Sverige 1810 fram till Guadalopehistorien 1813. Socialdemokraterna borde oavsett vilket se till att deras riksdagsmän och kvinnor inte så starkt bevisar flumskolans inflytande – för flumskolan och historielösheten kom med Palme som skolminister och har kastat skuggor över allt sedan dess.

Oavsett vilket så har den privata förmögenheten som kungen har sitt ursprung i Desireés fadersarv betydligt mer än vad svenska historiker verkar känna till. Jag förutsätter att ledande S-are får stopp på förtalet av Kungahuset!

Privat förmögenhet betalar för Madeleine, Expressen 5 mars 2012
”Madeleine lever inte på skattepengar”, Aftonbladet 5 mars 2012
Ska skattebetalarna stå för prinsessan Madeleines lyxliv, TV4.se 5 mars 2012 Där TV4 helt i enlighet med sin lednings fleråriga atttacker på kungafamiljen spred falska uppgifter.

Read Full Post »

Jag har idag lagt in en snabbversion, löpande text och noter längst ner, av min D-uppsats i Historia

Read Full Post »