Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Svaveldioxid’

de som följt mina bloggar genom åren vet att jag letat fram de orden om nordbor som kom från ön ute i norra Oceanen redan på 260-talets slut när Ostrogoter börjar nämnas vid namn som Kol och Svein/Stein i källorna. De som läst det vet också att epiteten som följer inte stämmer in på finnar, norrmän eller danskar. Men det lämnar jag därhän. Vill bara konstatera att svenskar, trots alla invandringar som skett de senaste dryga 1700 åren aldrig förnekar sig. Svenskars sätt att agera och orera måste vara ett ärftligt kulturdrag som gett stora avtryck genom historien.

I den aktuella frågan, svavelhalt i fartygsbränslen, försöker svenska redare att trolla med bena för att få till argument som de anser talar för att de är särfördelade. Ren arrogans, nonchalans och stor portion lättstötthet har drabbat inte bara mig utan alla som försökt göra klart att påståenden som gjorts i Bränslekrav riskerar slå ut tusentals jobb, SvD Brännpunkt 10 januari 2012

Men verkligheten mina herrar, de som förespråkat fortsatt tillstånd för svenska (!) fartyg att använda nuvarande svavelhalt i fartygsbränslet är herrar, är inte den arroganta presentationen som Ni framför. Verkligheten gäller före alla former av teorier.

Giltigt motargument 1:
Av det totala nedfallet i Sverige på cirka 90 000 ton av antropogent svavel, det vill säga skapat av människan, beräknades 9 procent komma från inhemska källor år 2004. Fartygstrafikens andel i Östersjön och Nordsjön bidrog tillsammans med 22 procent.” Svaveldioxidföroreningar som ‘importeras’ till Sverige, Ekonomifakta.se, Utsläpp internationellt Svaveldioxid
OBS ekonomifakta ägs av Svenskt Näringsliv. Det är knappast troligt att Svenskt Näringsliv medvetet försöker presentera en för hög siffra på svenska luftens föroreningar från fartygstrafik med svavelhaltig olja.

Giltigt motargument 2:

Under the deal, in the internationally agreed SO2 control areas of the North Sea, English Channel and Baltic Sea, all ships will be limited to using maximum 1.5% sulphur fuels from 2007, or May 2006 in the case of the BalTIC.” EU in ship sulphur and bathing water deals, Helsinki Commission Baltic Marine Environment Protection Commission

Till sist finns skäl att påminna redare och alla andra om att föroreningarna som kommer från fartygstrafik med svavelhaltig olja uppmärksammades under hela 1970-talet och resulterade i första överenskommelsen Konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar, 1979 som i sig gav avtryck i svensk lagstiftning och överenskommelser. Överenskommelser som fartygstrafiken ännu idag 2012 inte lyckats eller velat? leva upp till. BAKLÄXA!

Arrogansen och nonchalansen finns även på miljösidan (ursäkta ‘klimathot’-sidan) typiskt svenskt besserwisserfenomen som alltså är över 1700 år gammalt fenomen: Sverige ska vara drivande i miljöarbetet, SvD 9 januari 2012 Det är länge sedan Sverige var drivande i miljöfrågan. Den styrkan gick förlorad under Palmes första regering. Besluten som efter mycket om och men togs bl.a. i Vattendomstol och annat anpassade sig mer till svenska redare än till verkligt behov för att skydda natur i allmänhet och Östersjön med kringområden i synnerhet från svavelföroreningar!

Det finns också skäl att påpeka att det är fel att framställa det som om det är svenska jobb som går förlorade när kraven på begränsning av svavelhaltighet genomförs. ALLA fartyg som trafikerar Engelska kanalen, Kattegatt och Östersjön berörs oavsett var de är registrerade!

Se även Inget klimathot, men , Norah4you 10 januari 2012

PS vad stod det mer efter arroganta, nonchalanta och lättstötta? Jo där stod det ”De dricker inte ofta, bara när de har fest men de är väldigt bra på att hitta på skäl att ha fest”. Samma skrev en postmästare i Asia minor år 844 om två handelsmän som kallade sig Ar-rus…..

Read Full Post »