Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Svaga könet = de som skyller på offer för egna reaktioner och handlingar’

Skrev härom dagen i en annan blogg:
Hur i hela fridens namn är en enda person funtad, som inte inser att det är Grundlagsbrott så det ryker om det när verklighetens sexuella övergrepp avfärdas, ignoreras eller bortförklaras med var kvinna/flicka går/gått är klädd eller om kvinnan har druckit. Grundlagsbrott och allt annat än demokrati

Trendbrytning håller på att ske efter vänstervågens märkliga dubbla budskap om ”Vi kan, vi vill, vi törs” samtidigt som kvinnans rätt till heltid, egentid o.s.v. hävdades så var det helt ok ansåg till och med vänstern att den sexuella revolutionen innebar rätt för kvinnan att erkänna sin sexualitet MEN det var självfallet kvinnan som skulle ta ansvar (ansågs det från 70-talet) för att det inte blev några följder….. Är/Var det frihet?

Läser idag i GT en viktig artikel. En av de första i sitt slag efter 1970 där det i ordval görs klart att skribenten/journalisten som minst förstår att Allas Lika Värde innebär att det ALDRIG är tillåtet att ens tafsa på en kvinna, ung vuxen eller gammal. Skulle önskat ännu klarare ställningstagande. Ja visst. Men bättre än vad vi kunde läsa så sent som före årsskiftet 2015/16.

Man gripen – ska ha tafsat på två kvinnor, GT 23.31 13 Januari 2016

Om det inte varit så, att utländska media och nätet funnits, så undrar jag om polis, politiker och allmänhet ens reagerat utåt.

Svenskar skall alltid vara bäst i klassen. Att vi sällan varit det sedan Magnus Erikssons tid, det är en helt annan ”femma”….

Ni som läst min blogg genom åren vet säkert varför jag skriver: ”Arroganta, nonchalanta, lättstötta”. Så har en samling av folkgrupper som redan på 270-talet bodde uppe på ön i Norra Oceanen beskrivits. Förvisso har vi haft många invandringar från Tyskland, Skottland, Norge, Danmark, Baltikum samt alla ryska krigsfångar som i olika perioder hamnat här. Det som varit gemensamt under de drygt 1800 åren fram till slutet av 1900-talet, har varit att de som kommit hit Tagit seden dit de kommit. I Sverige, som vårt landområde till slut blev, så har det i alla tider varit viktigt att inte avvika för mycket från grannen. Gärna vara lite bättre. Men framför allt ha längre rötter där du bor än bara dina föräldrar. Släkt i gamla tiders Sverige hade mycket gemensamt med de skotska klanerna. Det var inte bara föräldrar utan mor- och farföräldrar, ingifta släktingars släkt samt alla förfäders bästa vänner. Så långt var Sverige likt många av de länder där sk. migranter kommer ifrån idag.

Men där slutar likheten. Det har varit från Birger Jarls tid(f 1210 d 1266) över Magnus Ladulås edsöreslagar i Alsnö Stadga samt Magnus Erikssons Landslag 1350-talet (upptäcker nu på morgonkvisten att jag tydligen är en av få som känner till äldre handskrift av denna än de på KB och Uppsala Universitet. Märkligt. Har till och med fått avfotograferad kopia på del…… ) så har kvinnan i Sverige trots att hennes rättigheter begränsades när kristendomen infördes sedan Birger Jarls tid juridiskt ända fram till mitten av 1800-talet haft en exklusivt skyddad kvinnofrid som kostade de som försökte allt från att tafsa till att våldta eller röva bort en kvinna som minst alla ägodelar och fredlöshet. Stor del av tiden sedan dess har mannen som inte kunnat hålla sina fingrar m.m. i styr även fått sitta på fästning.

Den uppluckrade ”moralen” som lett till att kvinnor i svenska domstolar på senare år till och med ifrågasatts för hur de varit klädda och om de har sagt nej tillräckligt starkt för att ”mannen skall uppfatta”, den är ren och skär vänstergoja som spridits via all möjlig desinformation de senaste åren. Dags för uppryckning! Kvinnan i Sverige har samma rättigheter som män.

Bakgrund
Något är allvarligt fel i ett land där politiker samt politiska partier försöker skapa en praxis i drömmar om fornstora dar där och glömmer bort det som ligger till grund för landets demokrati
Hur någon enda en som står eller stått bakom att kvinnor, unga och gamla, barn och unga vuxna blivit kränkta, hotade, våldtagna och/eller slagna, gå och inbilla sig att han/hon är demokrat?

Hur kan någon enda en kalla sig feminist och tiga när kvinnor, unga vuxna och äldre, tafsas på, våldtas eller tvingas till tvångsäktenskap för att inte tala om alla kvinnor, unga vuxna och äldre, mördas.
Hur kan en enda vuxen individ tiga, för tiga är samma som att acceptera, när kvinnor oavsett ålder får höra att det är offrets fel att förövaren begår brott?

Vad är det för veklingar som inte kan ta ansvar för sina egna handlingar och som en följd av detta lägger skulden på offret för sina egna handlingar. Kan de kallas män, om de nu är män. Svagare könet är vad jag kallar de som inte vill/vågar ta ansvar får egna funderingar och handlingar!Grundlagsbrott och allt annat än demokrati

Read Full Post »

Hur i hela fridens namn är en enda person funtad, som inte inser att det är Grundlagsbrott så det ryker om det när verklighetens sexuella övergrepp avfärdas, ignoreras eller bortförklaras med var kvinna/flicka går/gått är klädd eller om kvinnan har druckit.

Bakgrund
Något är allvarligt fel i ett land där politiker samt politiska partier försöker skapa en praxis i drömmar om fornstora dar där och glömmer bort det som ligger till grund för landets demokrati
Hur någon enda en som står eller stått bakom att kvinnor, unga och gamla, barn och unga vuxna blivit kränkta, hotade, våldtagna och/eller slagna, gå och inbilla sig att han/hon är demokrat?

Hur kan någon enda en kalla sig feminist och tiga när kvinnor, unga vuxna och äldre, tafsas på, våldtas eller tvingas till tvångsäktenskap för att inte tala om alla kvinnor, unga vuxna och äldre, mördas.
Hur kan en enda vuxen individ tiga, för tiga är samma som att acceptera, när kvinnor oavsett ålder får höra att det är offrets fel att förövaren begår brott?

Vad är det för veklingar som inte kan ta ansvar för sina egna handlingar och som en följd av detta lägger skulden på offret för sina egna handlingar. Kan de kallas män, om de nu är män. Svagare könet är vad jag kallar de som inte vill/vågar ta ansvar får egna funderingar och handlingar!

Börja med att läsa en av de bättre ledarkrönikorna på senare år: Teodorescu: Varför räds media verkligheten, GP ledarkrönika 9 Januari 2016

En annan skribent som vaknat och inser vikten av att verklighetens situation skall fram är Oisín Cantwell på Aftonbladet:
Detta är uselt och häpnadsväckande, Oisín Cantwells kolumn i Aftonbladet 11 Januari 2016

Fortsätt sedan med att läsa:
Det finns två sorters demokrati.
* Direkt demokrati tillämpas i nutid i stort sett endast i Schweiz. Direkt demokrati är när större och betydelsefulla frågor avgörs i öppna folkomröstningar……

* Representativ demokrati även kallad Indirekt demokrati Sverige har ett slags representativ demokrati. Nu är detta inte så enkelt att förklara för en monarki som en republik kan vara lika demokratiska och båda kan ha representativ demokrati. Jämför under äldre tider i Sverige under perioden närmast före Gustav III:s sk. statskupp som ledde till envälde. Representativ demokrati kan tolkas olika i demokratiska stater.

I Sverige väljer vi utifrån partilistor, vi röstar på ett parti som själva utsett vilka kandidater som skall stå högst upp respektive längre ner på listorna. Vi väljer till Kommun, Landsting och Riksdag. Enbart i det senare fallet är det klart att det är av oss valda representanter för ett parti som sitter i viktiga nämnder och utskott. Många av de viktiga besluten på lägre nivåer tas i nämnder där få eller ibland ingen stått på listan för respektive partis valsedel i val där vi lagt vår röst.Demokrati

DN anklagas för att mörka övergreppen, Expressen 11 Januari 2016 Jag är klart besviken på de som skrivit den artikeln. Om artikeln skall analyseras, vilket den bör göra, så är ordvalet så TENDENSIÖST att följdfrågan direkt är: Vad är SYFTE med artikeln.
Finns inget värre än desinformation, om det är det som avses. Antingen finns det giltiga argument att avfärda anklagelsen. Tyvärr för Dagens Nyheters chefredaktör är Dagens Nyheter en av många svenska media där det finns stora frågetecken OM Tendens samt Syfte bakom artiklar speciellt efter Val 2014.

Självfallet skall DN:s länk till sitt försvar ges: Övergreppen på festivalen i Stockholm rapporterades aldrig vidare, DN 10 Januari 2016 Det står och skall stå varje svensk, journalist eller ej, fritt att föra fram sin åsikt. Det står varje svensk tidning rättigheten att avgöra vad som skall tryckas. Men och det är viktigt. Ordval, Tendens samt Syfte talar för sig själv. Det skriker ut ”Tyck som jag”. Det är med åsikter som med tro. Det är personligt.

Sveriges Rikes Grundlagar, Regeringsformen
All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare. Det står i regeringsformen – den grundlag som utgör grunden för vår demokrati. Regeringsformen beskriver hur landet ska styras, vilka demokratiska rättigheter vi ska ha och hur den offentliga makten ska fördelas

Läs och slå om nödvändigt upp ord i ordbok för att lära Dig förstå vad som står i klartext i Sveriges viktigaste Grundlag – Regeringsformen!

Regeringsformen
1 kap. Statsskickets grunder

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.</span style

Den offentliga makten utövas under lagarna.

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt
tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget
kultur- och samfundsliv ska främjas

– – – – – – – – –

Det finns inte ett enda undantag som ger en enda rätten att bortse från offrets rättigheter. Alla som kränker den drabbades rättigheter begår utan undantag brott mot allt vad demokrati och rättssäkerhet heter.
SKÄMS.

Så mörkade Dagens Nyheter omfattande sexövergrepp i centrala Stockholm, nyheteridag.se 9 Januari 2016 Jag ger blanka den i om nätsidan som länken tillhör är politiskt till höger eller vänster. Samtliga rättigheter inklusive Yttrande och Åsiktsfrihet samt speciellt den för världen unika Tryckfrihetsförordningen som låg till grund för att det i Sverige var tillåtet att kritisera överheten,
samtliga rättigheter som gäller för svenska medborgare och de vi gett uppehållstillstånd, asyl eller visering för, alla dessa gäller din värsta meningsmotståndare/politiska motståndare/fiende precis lika mycket som dig själv.
ALLT ANNAT ÄR ANARKI och TYCK SOM JAG-SYNDROM.
Vänligen läs Regeringsformens 2 kapitel som du som går och tror att detta även gäller alla icke svenska medborgare. Det gör det inte. Endast svensk medborgare (inklusive de som fått asyl eller uppehållstillstånd) äger rätt att fritt röra sig i riket samt inte får nekas att åka in och ut ur landet.

Utöver de 3 månader som EU-medborgare med samma begränsade rättigheter d.v.s. måste själv ha pengar för att klara sitt uppehälle annars endast akuthjälp på samma sätt som vi svenskar med EU-kort har rätt att få i andra EU-länder. Inte alls samma som svenska medborgare. Allt sådant är och förblir nonsens samt brott mot såväl Svensk Demokrati som Grundlagsbrott så det skriker om det. Finns inget undantag för en enda svensk kommun att medge något annat än akuthjälp. OM någon saknar pengar, så är det tak över huvudet mat för att inte svälta ihjäl akut sjukvård/tandvård samt att vederbörande oavsett var den kommer ifrån måste kunna identifiera sig när myndighet så begär (Gäller sedan 1993 Maastrichtavtalet!)

Läs följande rader:
Polisen kände till att killgäng ofredade flickor på en stor ungdomsfestival i Stockholm två år i rad. Men utåt beskrevs festivalen som ganska lugn. Rikspolischefen meddelar nu att fallet ska utredas.Polisen mörkade om sexbrott, GP 10 januari 2016

Hur i hela fridens namn kan någon oavsett politisk färg ens drömma om att ses som demokratiskt sinnad som förnekar kvinnor i Sverige den Kvinnofrid som Lagstadgades redan under Medeltiden?

Read Full Post »