Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Sudan’

Är det så att det finns folk hos Er som ‘behöver’ utlandstillägg eller vad?
Arbetsförmedlingen öppnar i Addis Abeba, GP 9 februari 2013
För det kan knappast vara så att de som inte kommit till Sverige skall få mer personlig service än alla som redan får vara och är i Sverige. Svenska arbetslösa, nya svenska medborgare, människor som fått asyl eller tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige? Det är väl inte möjligt, för dels strider det mot Regeringsformens 1 kap 2§ och i fallet med alla som har annat eller dubbelt medborgarskap även mot de lagar, förordningar och regler där förmåner för de som kommit eller fått tillstånd att komma till Sverige och inte enbart är svenska medborgare säger.

Det kan heller knappast var Addis Abeba som samtliga av de sudaneser som fått tillstånd att komma som anhöriginvandrare bor eller finns? För då är det också märkligt i förhållande till svenska grundlagar. Oavsett hur dessa kommit till Addis Abeba, vem som betalat och betalar uppehälle etc, så kan ju detta knappast vara neutralt i förhållande till de stridande parterna i Sudan. Mycket tveksamt om sydsudaneser ens med hjälp kan ta sig igenom Sudan. Dessutom är frågan om de som är på väg hit och deras anhöriga som på ‘något sätt’, läs betalt pengar eller utlovat att betala pengar senare båda uppgifterna hör jag från sudaneser som kommit hit och fått stanna, kommit ifrån de värsta fattigaste flyktinglägren på gränsen. Rasistiskt? Inte menat så, men jag måste ärligt säga att jag har mer förståelse för att vi hjälper de som inte har pengar ens till mat för dagen utan UN:s och Gröna Halvmånens hjälp i den delen av Afrika trots att de bor i flyktingläger där de kan känna sig något så när trygga.

Arbetsförmedlingen öppnar i Addis, Expressen 9 februari 2013
Arbetsförmedlingen öppnar i Addis, SvD 9 februari 2013
Arbetsförmedlingen öppnar i Addis, DN 9 februari 2013
Arbetsförmedlingen öppnar i Addis, Aftonbladet 9 februari 2013

Nu tänker Ni allt snett Arbetsförmedlingen! Först och främst borde Ni satsa på de arbetslösa i Sverige, såväl de som är svenska medborgare som de som fått uppehållstillstånd/asyl. Att kartlägga utifrån normala kriterier arbetssökandes kunskaper och kvalitéer är Ni inte bra på, eller i varje fall har Ni inte visat att Ni är bra på det här i Sverige. Skapa verkliga jobb gör Ni inte annat än för Er själva. Att det på sina ställen i Sverige varit vanligt, mot ledningens instruktioner om jag uppfattat saken rätt (har jag det) att det funnits jobb i ‘byrålådan’ som vissa fått kännedom om och kunnat söka men stora flertalet inte, det förändrar inte saken. Har de senaste 10 åren inte stött på mer än en handfull människor som fått jobb, verkliga jobb, via Arbetsförmedlingen.

Personligen vill jag lägga ner Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form. Vad jag önskar se är en helt ny förmedling där fack och arbetsgivare tillsammans, för det är de två grupperna inte politiker eller de som finns på dagens Arbetsförmedling, ser över behovet på arbetsmarknaden och tillsammans skapar de utbildningar som behövs, vidare utbildningar för enskilda branscher och enskilda arbetssökanden samt att fackföreningar och arbetsgivare tillsammans går igenom vad som verkligen behövs för att stimulera flera jobb som kan bekosta välfärden i framtiden. Obs alltså inte jobb i det offentliga för de jobben måste till syvende och sist betalas av skattemedel eller avgifter för de som numera kallas ‘brukare’. Nyord helt i Orwells 1984-anda skapar bara kostnader inte intäkter eller trygga jobb. Än mindre fler jobb. Pärmbärare har vi tillräckligt i Sverige!

Read Full Post »

Oavsett allt när var och hur, så har ingen stat rätt att ‘vedergälla’ någon annan stat. Under krig gäller Genevekonventionen som inte räcker till att stoppa en hel del hämndaktioner. Men som Sudan (när skall svenska media få klart för sig att det finns två stater numera i stället för den ‘gamla’ staten Sudan) uttalar sig, så undrar man en hel del. -Vi tror att Israel utförde bombningen. Vi förbehåller oss rätten att vedergälla, på en plats och en tidpunkt vi väljer, sade kultur- och informationsminister Ahmed Bilal Osman. Sudan hotar Israel efter attack, GP 24 oktober 2012

Att någon sett ett oidentifierat plan och en missil är inget bevis för att det skulle varit Israel som attackerat vapenfabriken som enligt de flesta uppgifter producerar vapen i huvudsak till terrorgrupper. Skulle det kunna vara Israel som attackerade? Säkerligen möjligt och inte helt otroligt. Dock är det något som i princip de flesta länder är eniga om vapen får inte produceras och/eller säljas till de grupper som FN (och USA samt EU) har på listan som terrorgrupper. Så moraliskt och etiskt är det inte mycket att säga om om det är så att något land, Israel eller något annat, stoppat produktion av vapen. Juridiskt lämnar jag i det fallet därhän. Borde falla under terrorbekämpning i form av att stoppa vapentillverkning till terrorister.

Det är bara två saker som glöms bort i sammanhanget:

* Sudan som det var är sedan några år två stater. Det finns stridigheter mellan dessa. I uttalandet som Kultur- och Informationsminister Osman gör är det anmärkningsvärt att vedergällningen sägs vara för att två personer, obs inte unga/gamla eller andra helt oskyldiga för vapenproduktionen, sägs ha dött.

* Som uttalandet utformar sig, så uppkommer direkt frågan om vapenproduktion, försäljning o.s.v. till svartlistade terrorgrupper varit sanktionerat uppifrån. Är det i språköversättningar som detta indirekta förhållande tycks framträda eller kan det vara så illa?

Sudan hotar Israel efter dödlig attack, Expressen 24 oktober 2012
Sudan hotar Israel efter attack, SvD 24 oktober 2012
Sudan anklagar Israel för attack, DN 24 oktober 2012
Sudan hotar Israel med hämnd efter explosion, Aftonbladet 24 oktober 2012

Oavsett allting annat är vedergällning/hämnd ingen väg för fred.

Read Full Post »