Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Stureplanscentern’

Ett politiskt partis ledning som lämnar det mesta som partiet stått för genom åren bakom sig förlorar sina väljare. Så enkelt är det.
Annie Lööf är ett problem omgiven som hon är av pseudoliberaler, förlåt Stureplanscentern, som gått vilse i pannkakan och tror att Rosseaus Naturliga friheter är samma som de frihetsfrågor som Liberaler fört fram under åren. Pseudoliberalerna ligger så långt till vänster om svenska Vänsterpartiet och så långt ifrån vad Liberalism oavsett vilken står för att Annie Lööf kommit att stå för okunskap.Annie Lööfs problem, Norah4you 31 oktober 2013

Inte har Annie Lööf gjort saken bättre för sig sedan dess. Att försöka, som det gjorts, hävda att det beror på att hon är kvinna är trams i ett parti som har haft två mycket skickliga kvinnliga politiker som partiledare. Att skylla på att partiet är oklart i sitt budskap och inte når ut, är en myt som säkert går hem i kretsarna runt Stureplanscentern. Inte i övriga landet. Ju klarare partiledningen är om sitt budskap, ju mer står det klart att Centerpartiets nuvarande partiledning saknar allt vad rötter i sitt partis historia är. Det är synd om skickliga Centerpartister i ledande ställning som inte får Annie Lööf att förstå att hon är och förblir en katastrof inte bara för sitt parti, inte bara för Alliansen som helhet utan för många skickliga unga kvinnor och män som genom Annie Lööfs agerande inte längre tror på politiker och politiska partier.

Ny bottennotering för Centern, Sveriges Radio 16 februari 2014
Göran Erikssons analys av Sifo:s februarisiffror på SvD 16 februari 2014
Gapet mellan blocken ökar igen, GP 16 februari 2014
Rekordlågt stöd för C i Sifomätning, Aftonbladet 16 februari 2014
Centern nära katastrof, GP ledarsidan
Kalldusch för Lööf i nya mätningar, Expressen 16 februari 2014

Det må vara bara halvåret kvar till valet, men hade jag varit Annie Lööf, så hade jag ändå avgått för partiets skull.

Read Full Post »

att betala människosmugglare för att komma ut på öppet hav eller smugglas via öknar eller packade som sillar i aldrig så skraltiga båtar eller lastbilar. Så enkelt är det trots att varje enskild ”flykting”-olycka i sig är en katastrof. De som har det värst i länder där inbördeskrig råder, är inte de som betalar eller utlovar framtida betalning. Nu får det faktiskt vara nog med snyftreportage.

Reviderad version 11.50
Dödssiffran stier för ny flyktingolycka, DN 11 oktober 2013
Minst 39 döda i fartygskatastrofer på Medelhavet, SvD 11 oktober 2013
200 migranter i Medelhavet, SvD 11 oktober 2013
Ny migrantolycka i Medelhavet, GP 11 oktober 2013
Ny migrantolycka i Medelhavet, Aftonbladet 11 oktober 2013
Cecilia Malmströms uppmaning till EU, Expressen 11 oktober 2013 DU Cecilia Malmström är en av de som skickar helt fel signaler. Det skall inte vara pengar eller löfte om pengar/gratis arbete som lönar sig! Kvotflyktingar ja – ekonomiska flyktingar som ‘flyr’ ibland t.o.m. riskerande sina barns liv trots att de kunnat leva gott i flera år i grannländer utanför flyktingläger på de pengar de betalt för att komma med på båtarna!

Vore bättre om EU-folket avstod 25% av sin inkomst, sina förmåner och sin pension samt såg till att de pengarna hjälpte människor på plats i de av Afrikas länder som ännu har strider och där människor lever i flyktingläger. Sedan vore det bra om EU gjorde en utredning för att lära sig förstå skillnaderna mellan de länder i Afrika som har stora naturtillgångar och/eller god utbildningsnivå utan att lyckas lika bra som många länder i Afrika som har sett en mycket god utveckling och ökad trygghet de senaste 25 åren. Det handlar framför allt om att se till att stoppa att ledare med flera under EU:s stillatigande kunnat stoppa pengar till bistånd till t.ex. demokratisk utveckling och infrastruktur i egna fickor…… i länder där detta skett är det ofta oro år ut och år in.

Satsa på kvotflyktingar, primiera inte de som köper sig ‘biljett’ till annat land! Det är ingen mänsklig rättighet att själv välja vilket land man vill bo i!

Det är dags att skilja på
* verkliga flyktingar, de lever oftast i ett grannland i stora flyktingläger där förutsättningarna för ett mänskligt liv är obefintliga och där organisationer som Läkare utan gränser samt Gröna halvmånen (Röda Korsets motsvarighet i den muslimska världen) är de som gör skillnaden. Inte Röda Korset för Röda Korset idag har alldeles för många från topp ut i verksamheten, undantaget volontärer, som lever gott i förhållande till de de är satta att hjälpa.

Varför är Gröna halvmånen bättre på att hjälpa undrar säkert många här i Sverige och i Västvärlden. Två orsaker som flera organisationer här i Europa, i USA och i den rikare delen av Asien samt Australien glömt på vägen:
1) Gröna halvmånen förmedlar inte bara frivilliga bidrag som de som har gott om pengar är beredda att avstå ifrån. De tigger inte sig till pengar för det ingår i den muslimska läran att det är rätt att ge allmosor viss del av en persons inkomst skall varje person som har inkomst ge i något som vi med ett ord som numera är fult kalla allmosor. Stora skillnaden är att de pengar som allmosor, ges under förutsättning att de inte får missbrukas till administration eller eget vinnande. Det är här Gröna halvmånen skiljer sig från Röda Korset, svenska SIDA m.fl. organisationer. Inte alla frivilligorganisationer men de flesta.
2) Gröna halvmånen känner problemen väl och har historiskt oavsett politik, religion och kulturell variation satsat på att stärka de svagaste. Vi i väst måste som minst försöka ge dem en eloge för att de försökt detta historiskt.

* ekonomiska flyktingar.

Det är INTE en Mänsklig Rättighet att själv få välja var man vill leva. Det är att skicka fel signaler när vänsternissar till vänster om svenska Vänsterpartiet försöker hävda detta. Så bör vi också i detta sammanhang tala om att Vänsterpartiet, tidigare Kommunistpartiet, oaktat att jag personligen inte delar deras syn på socialism (tidigare kommunism), gjort mycket mer för många i flyktingläger och i svårt utsatta enklaver som t.ex. Västra Sahara än vad många andra gjort. Det är nämligen lika viktigt, oavsett bakomliggande politiska syfte, att se till att barn som hjälps med hälsa, kläder samt mat också får lära sig läsa. Lika viktigt är det att stötta de små företagens möjligheter i länder där stort antal människor har det svårt med att få igång mikrolån till att skaffa egen get/ko eller symaskin.

Många flyktingar döda efter ny fartygsolycka, Sveriges Radio 11 oktober 2013 Hur kan det bli annat med de helt felaktiga signaler som vänsternissar vänster om svenska Vänsterpartiet skickar ut från vår svenska Folkpartistiska(!?!) EU-minister och bort till Stureplanscentern.

Exempel på att det skickas ut fel signaler: Den italienska och den maltesiska sjöräddningen har nu bärgat 34 kroppar. Enligt Reuters har 206 människor räddats.
Dessutom ska man enligt den italienska flottan ha siktat ännu ett fartyg med problem i området. Informationen om det andra fartyget är ännu så länge knapphändig.
Kroppar bärgas efter nytt båthaveri, SvD 12 oktober 2013

Det är INGEN Mänsklig Rättighet att de som i olika länder tillskansat sig biståndspengar som hamnat i fel fickor eller de som härjat runt och dödat andra för att få igenom sin egen politiska agenda, skulle få företräde till den ‘rike mannens bord’.

Det är i flyktingläger som finns längs Syriens gränser, långvariga flyktingläger som finns i grannländer till länder där krig hållt på i många fall ända sedan 1950-talet som det finns människor utan hopp, utan ekonomisk möjlighet att köpa sig biljett oaktat att detta köp innebär fara för eget liv, utan annat än nödhjälp år efter år efter år, det är i de flyktinglägren som ett utökat antal kvotflyktingar vore högst rimligt att varje land i Europa, Asien och Amerika (Nord och Syd) samt Australien och även de länder som lyckats gå från U-land till ekonomisk stabilitet borde acceptera fler flyktingar från.

Inte enskilda fall som med pengar eller löfte om att arbeta nästan gratis ett antal år eller löfte om att betala efteråt – de har genom sitt agerande förverkat rätten att kunna kräva mer än hjälp på plats.

Det skickar fel signaler att måna om de som köper sig resa mot annat hemland. Det skickar rätt signaler att hjälpa de som levt i flyktingläger i många år med att som minst få acceptabel bostad, hjälp till självhjälp men under vägen få hjälp till att lära sig läsa, skriva samt få stöd socialt och kulturellt.

Se även Hallå FN, Norah4you 4 oktober 2013

Read Full Post »

Allra först: Det Annie Lööf och flera C-politiker ur Stureplansgänget fått för sig vara Liberalism, de kallar det Nyliberalism, är varken liberalt eller nytt. Att gå och tro att frihet a la Rosseau vara liberalism, det är att visa sin okunskap om såväl Liberalism som om samtliga ismer som gåtts igenom, skall ha gåtts igenom om lärarna varit ämnes- och stadiebehöriga, i historia och samhällskunskap. Skrämmande uppvisning av okunskap som inte borde finnas ens på Riksdagsnivå än mindre hos en svensk Minister oavsett partitillhörighet!

När Annie Lööf invigningstalade på Centerstämman i Karlstad svingade hon hårt mot Sverigedemokraterna. Hon slog fast att C ska vara en motpol till deras politik.
– När de säger åk hem säger vi kom hit, sa hon från scenen.

Centerpartiet har en långsiktig vision om öppna gränser. Och frågan diskuterades intensivt i samband med partiets idéprogramsdebatt.
Utåt sett har frågan tystnat sedan dess.
Intern C-strid om invandring, Aftonbladet 19 september 2013
Centern söker sina rötter, GP ledarsidan 20 september 2013 Inte hittar Centern sina rötter med flummande Annie Lööf som partiledare. Karta och kompass saknas!
Vilka frågor ska rädda Centerpartiet?, Brännpunkt direkt SvD 19 september 2013 Det är 10.000 kronors frågan. Inte de frågor som Annie Lööf för fram för Centerns räkning. Så mycket är säkert. Det finns i de fall det finns fog för att lyfta fråga i samtliga fall andra partier som har betydligt större långsiktighet och substans i liknande krav. På båda sidor inom Alliansen likaväl som inom Oppositionen…..
Fördubblad jämställdhetsbonus och bonus även för vabb-dagar.
Så vill Centerledaren Annie Lööf underlätta för kvinnor på arbetsmarknaden.
Så vill Annie Lööf underlätta för kvinnor, Expressen 19 september 2013 KLART BROTT MOT SVENSK GRUNDLAG! Regeringsformens 1 kap 2§ tillåter INTE diskriminering av någon pga kön. Varken positiv eller negativ kvottering eller bonus är tillåten. Författningsdomstol behöver Sverige snarast möjligt och till dess vore det tacksamt om Annie Lööf m.fl. fick lära sig vad som står i Svenska Grundlagar och vad orden som står där betyder! 😛
Interna striden öppnar för EU-kamp i Centern, Expressen 20 september 2013 Mellan en sittande EU-parlamentariker som anses färglös av ledande C-klicken och en ur Stureplanscentern. Sicka kioskvältare C fått fram…. 😉
Centerpartiet stödjer nu att invandrare ska få rätt att ta hit fler anhöriga. Men partistyrelsens förslag att den som tar hit till exempel sin mormor eller farmor själv ska betala kostnaden för sjukvård och åldringsvård röstades ned av den pågående centerstämman, efter livlig debatt i går kväll.C:s partistyrelse fick backa om anhöriginvandring, Sveriges Radio 20 september 2013 Det var illa nog att C-s partistyrelse i sitt förslag prioriterar upp anhöriginvandring med krav på att anhöriga skall betala för sina invandrande äldre samtidigt som man glömmer bort alla de äldre svenskar som inte ges möjlighet att flytta från vårdhem långt från sina kvarlevande barn. Centerstämmans beslut är etter värre och gör det svårt för C att nå sina procentmål.

Så till Annie Lööfs dummaste uttalande som visar att hon inte är torr bakom öronen än. Lööf: Vill Löfven mucka får han komma ut på banan, DN 19 september 2013 Jag är moderat, men en sak är säker Lööf har inte en fingertoppskunskap där Löfven har hela erfarenheten från verkligheten och kunskap om densamma. Må vara att Löfven mer än en gång får omöjliga uppgifter att föra fram från sin vänsterflygel, men Lööf visar sin ignorans och oförmåga till självkritisk analys mer än vanligt med så dumma uttalanden! Framför giltiga argument mot andra partiers partiledare och politiker. Inte flumkänslouttalanden!

Det är en sak att ställa SD till svars för (ev och verkliga) felaktigheter i den av SD framförda invandringspolitiken. Något helt annat att gå och tro att Sverige har ekonomisk möjlighet att ta emot alla som vill komma hit. För de som skulle omfattas av ‘öppna gränser’ är endast de som själva har haft råd eller satt sig i skuld för att ta sig hit. Hade Annie Lööf i stället för att tala om ‘öppna gränser’ talat om ökat antal kvotflyktingar från de flyktingläger som finns runt om i världen, då hade Annie Lööf åtminstone visat att hon varit vuxen nog att förstå att det som kan låta som något vackert i verkligheten inte är något annat än rent prat utan innehåll som stämmer överens med verkligheten.

Att bjuda in människor till en situation där de som blir svenska medborgare, för jag utgår i varje fall från att det är tanken att de som kommer hit på sikt skall bli det, inte får lättare än andra som redan är här, svenska medborgare eller de med uppehållstillstånd, att få bostad och hitta jobb på samma ställe. Eller ännu värre – inte ens får full existensminimum för att svenska kommuner anser att hyra inte får vara högre än visst belopp och de som inte redan fått bostad till det beloppet inte får hjälp att få tag på någon billigare bostad än de har (gäller både nya svenskar och födda svenskar, undertecknad inkluderad i den senare gruppen) i storstäder där det i princip är omöjligt även för de med medelhöga inkomster att få tag på en billig bostad i de beloppsklasser som svenska kommuner använder sig av!

Det är heller inte så att jobb trillar ner från himlen för att en Näringsminister så önskar. Det enda politiker kan göra är att underlätta för nya och gamla små- samt medelstora företag att växa. Inte skapa jobben. Att bjuda in människor till Sverige bara för att det finns ”billiga jobb” eller ”jobb som inte ‘våra’ egna arbetslösa tar/får erbjudande om” löser inte invandringsproblematiken. För problematik är det, när politiker inte förstår verkligheten ute i svenska kommuner. Det handlar inte bara om bostäder och jobb, det handlar om stor problematik i skolor där det finns mer än 5 olika hemspråkgrupper, det handlar om att vi i Sverige inte ens lyckats se till att de arbetskraftsinvandrare som kom från Finland, Italien och dåvarande Jugoslavien under 1950-1970 talet som gamla är garanterade att få äldrevård där det finns personal som talar deras ‘hemspråk’. När politiker glömmer bort att äldre ofta glömmer mycket och lättare minns sin ungdomsspråk och ungdomstid, då har man inte förstått verkligheten.

Inskjutet tillägg 21 september 2013 Invandring får inte vara tabu, Staffan Danielsson på SvD Brännpunkt
Sedan något som många invandrare här i Göteborg sagt de senaste åren: Svenskar går ofta och tror att de vet bäst, kan bäst, och att man meddelst statliga och kommunala beslut löser allt från vaggan till graven. Låt människor ta ansvar för sina egna liv och sin framtid när de väl fått uppehållstillstånd här. Själv har jag flera gånger i annat sammanhang refererat till vad en postmästare i Asia Minor år 844 skrev om några A-rus:
”De kallar sig A-rus, kommer ner längs de stora ryska floderna. De är arroganta, nonchalanta, lättstötta. De dricker inte ofta, bara när de har fest men de är väldigt bra på att finna skäl för att ha fest….”
Ärligt talat Annie Lööf du är arrogant, nonchalant och verkar mer än lovligt lättstött när du tolkar Ert partiprogram utifrån din och Stureplan ‘liberalernas’ ståndpunkt. Du är och förblir Alliansens sänke!

Read Full Post »

Lika mycket gott som Federley gjort för att få oss vanliga hetrosexuella att bättre förstå de människor som älskar någon av samma kön, lika illa har Federley gjort Centerpartiet med uttalanden i övriga frågor. Tror att Fredrick Federley har stora möjligheter att få gehör för allt från jämlikhet mellan kön till olika familjebildningars rätt att räknas som lika andras.
Men det är inte en dag för tidigt han annonserar att han skall lämna Riksdagen. Han hör inte hemma varken i socialliberalism, som han helt missförstått, eller i Centerpartiet vars historiska bakgrund han glömt.

Federley tänker lämna riksdagen, GP 7 mars 2013
Fredrick Federley lämnar riksdagen, Expressen 7 mars 2013
Federley tänker lämna riksdagen, SvD 7 mars 2013
Federley tänker lämna riksdagen, DN 7 mars 2013
Federley tänker lämna riksdagen, Aftonbladet 7 mars 2013

Read Full Post »

För något annat kan det inte vara frågan om – kalla det inte socialliberalism att ge de som trots att deras skäl för att få stanna prövats och efter avslag gömmer sig undan utvisningsbeslut för papperslösa som skall ges amnesti. Någon måtta får det allt vara och gränsen går när ett parti, oavsett vilket, har ungdomar i ungdomsförbund eller yngre i moderförbund som under en alltför okunnig och oerfaren partiledare tar chansen att sluta respektera svenska lagar!

Observera att det hade varit lika tokigt och lika icke liberalt att kräva snabbare beslut om utvisning av de som överklagar asylbeslut. Vi har alltför många möjligheter att överklaga när det gäller avslag på asyl i förhållande till i princip varje EU-land och annat västland. Men vi har de lagar vi har och de skall inte bara följas utan accepteras oavsett vad så länge det inte finns ändringar i lag som Riksdagen beslutat om. Att kräva ändring som innebär amnesti för de som gömmer sig, det är inte något som är hållbar lösning eller ens rimlig lösning. Ta gärna hit fler som lever utsatta i flyktingläger, men de som fått avslag skall i enlighet med gällande svenska lagar ut. Något annat är inte rimligt i ett land som vill kallas för rättsstat. I Sverige gäller svenska lagar. Det skall inte gå att köpa sig att komma hit på icke giltiga skäl och sedan när de avslöjas som icke giltiga skäl gnällas eller gömmas!

Ge de papperslösa amnesti, Per Ankersjö ordf (C) Stockholm, Stina Bengtsson ord Centerkvinnor på SvD Brännpunkt 1 mars 2013

Read Full Post »

försökte igår med att ta personligt, jojo, avstånd från ännu mer i det sk. idéprogrammet. Politisk korrekthet är inte en merit när det gäller politiker som inte ens tog ansvar nog utan stack på semester, som hon i och för sig till slut avbröt, när den röra hon själv ställt till med kom i dagen i december! Vindflöjlar är inte att lita på. Så enkelt är det. Hon skyllde på media och andra partier som kallat henne kall och hård. Var stod det? Källhänvisning saknades. Tilltron till Annie Lööf är rent bedrövlig inte bara hos oss väljare som tillhör andra Allianspartier. Annie Lööf kunde inte gå in skorna efter Maud Olofsson. Därtill saknade hon kunskap och erfarenhet. Vem var det som ville göra henne och Centerpartiet den björntjänsten att föreslå henne innan hon vuxit in i politikerrollen och då helst med annan erfarenhet än bara studier och politikeruppdrag från ungdomsförbund och upp? Verkar som det har funnits katt bland hermelinerna hos Centerpartiet.

Lööf till ny attack mot idéprogram, GP 1 februari 2013
Göran Eriksson: Lööf höll avståndet till Stureplan, SvD 1 januari 2013 I och för sig heter det: Bättre sent än aldrig. Men vindflöjeln Annie Lööf gör en svag figur – än en gång!
”Jag är trött på alla inten”, Annie Lööf DN 1 februari 2013 Som man bäddar får man ligga. Gäller även Annie Lööf. Ta ditt ansvar!
Lööf till ny attack mot idéprogram, Aftonbladet 1 februari 2013
Nyliberalerna har fått ge vika, Expressen 1 februari 2013 Liberaler var de inte. Det var ett hopkok av idéer från Rosseau med missförstånd om vad grunderna i Liberalism är ideologiskt och alltid har varit oavsett inriktning på Liberalismen. Till det kryddades idéprogramförslaget med ren vänster om Vänstern fantasi som inte hörts sedan Vänstern splittrades på 70-talet i R-are och SKP:are utöver dåvarande Kommunistpartiet och de som hade fantasierna lämnades ensamma kvar ute i kylan. Humanism är en sak. Tillbaka till naturen en annan. Liberalism är inte det som Stureplanscentern roat sig med.

Lööf till reträtt, GP ledarsidan 2 februari 2013
Hittills har Annie Lööf bestått sitt elddop, SvD Ledarsidan 2 februari 2013 Har hon? Absolut inte! Hon visade upp sin okunskap och oerfarenhet nu precis som när hon stack på semester och i början höll tyst när problemen hon själv orsakat dök upp. Att inte ens erkänna sin egen skuld till problemets uppkomst, är mer än märkligt!

Read Full Post »

när media och enskilda ifrågasätter om texter är eller inte är rasistiska. Det är enligt Svenska Grundlagar Domstol och inte något annat som skall avgöra vad som är att betrakta som rasistiskt brottsligt enligt svenska lagar. Inte media. Inte enskilda i eller utanför ett politiskt parti.

Diskussionen gäller: Släng Stureplansförslaget i papperskorgen, Bohuslänningen debattartikel 11 januari 2013

C-attack mot fri invandring, SvD 11 januari 2013

”Det är självklart inte OK att uttrycka sig på sättet och inget som C på något sätt kan ställa sig bakom”, skriver Rickard Nordin på Twitter, riksdagsledamot för Centern i Göteborg. Det är ren osanning, GP 11 januari 2013
samtidigt skriver Bohuslänningen att Ingemar Lindhe står för varje ord i artikeln. Jag delar alltså inte hans uppfattning, men tycker att det hedrar honom att han hävdar sin Yttrande-, Åsiktsfrihet och Tryckfrihet. Centerdebatten: Jag ångrar ingenting, Bohuslänningen 11 januari 2013

Allra först: Jag läste statskunskap på 70-talet och enda skälet att jag aldrig avslutade min uppsats i Statskunskap var att det var just Centerpartiets valprogram som jag fick problem att analysera. Samtliga övriga partier gick det att finna kriterier för att undersöka huruvida deras rubriker stödde eller inte stödde det som stod i texten under. Dvs enkelt sagt talade de om det de sa att de skulle tala om under rubriken i valprogrammet. Centern var det stora problem med. Dels att samma mening kunde tolkas på minst två olika sätt i de flesta avsnitt i valprogrammet. Det hade varit hanterbart. Det som inte var hanterbart var att kontrollkodningar av samma avsnitt kunde ge helt skilda kriterietillhörigheter oavsett om det var jag själv som kontrollkodade eller om det var kompisar som hjälpte till för att se om det verkligen var så galet.

Sedan: Jag är Moderat. På 1970-talet var jag Folkpartist. Jag har i hela mitt liv stått upp för Yttranderätten så länge inte domstol säger att något är brottsligt av det som sägs. Samma gäller Åsiktsfrihet. Tryckfriheten gäller så länge inte det som skrivits fällts i svensk Tryckfrihetsrättegång. Allt annat är och förblir lika allvarligt brott mot våra grundlagstadgade rättigheter som det som Sverige av tradition kritiserat nuvarande Ryssland och Kina för. Som jag sagt många gånger finns det en stor brist i Sverige i och med att inte vi har Författningsdomstol. Detta till trots visar dagens situation från agerandet i Sth beträffande Tin-Tin och framåt att Sverige inte har lika starka rättigheter som i USA om det är så att det skall få vara politisk korrekthet som avgör vad som är respektive inte är rasistiskt eller vad som kan tolkas utifrån subjektiva värderingar i nutid som rasistiskt.

Sedan när gäller inte Yttrandefriheten och Åsiktsfriheten i enlighet med våra grundlagar inom Centern? Observera att det inte handlar om huruvida Rickard Nordin, och andra, har rätt eller fel i sin tolkning av att texten från Färglanda är rasistisk. Det handlar om att det inte är Rikard Nordins eller andras sak att avgöra om en text kan tolkas, politiskt korrekt, som rasistisk. Det är svensk domstols sak. Det handlar heller inte om huruvida ett svenskt parti får eller inte får utesluta medlemmar som inte delar den för tillfälligt gällande politiska värderingen av vad som är rasistiskt. Det handlar om större saker än så.

Det handlar om huruvida svenska människor som går med i ett parti och är aktiva äger eller inte äger rätten till Åsiktsfrihet och Yttranderätt utan precis som i Kina och Sovjet måste ha ledningens godkännande för att tala om vad de tycker när de skriver under som enskilda och helt korrekt talar om vad de har för politiska uppdrag och för vem.

Read Full Post »