Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Studieteknik’

hör inte hemma på Högskola eller Universitet. De tar enbart upp plats från andra som är beredda att slita som man måste för att lära in både på bredden och djupet och läsa in det mesta självständigt utan någon lärare som går igenom det man skall lära in. Högskola och Universitet är inte någon Mänsklig Rättighet att få glida igenom på en räkmacka! Inte heller är det samma inlärningsteknik som på grundskolan eller gymnasiet. Det är frågan om att kunna visa att man klarar eget självständigt arbete, om det inte i en seminarieövning ingår grupparbete, egna studier och analyser. Flera hundra sidor per vecka som i många fall måste läsas in med mycket liten handledning från lärare. Läsas in och analyseras av Dig som går på Högskolan eller läser vid Universitetet. Inte något Du har rätt att fuska Dig igenom!

Mer flum än som finns i Kåren kritisk till alltför hård koll, DN 13 augusti 2011 har sällan skådats. På min tid, när jag satt i kårfullmäktige var det fuskande studenter vi protesterade mot inte mot kontroll av att fusk inte fick förekomma!

Ökande fusk oroar högskolor, DN 14 augusti 2011

Se även: Studier, tips med mera, Norah4you sida

Read Full Post »

har ofta svårt att klara ‘stressen’ i skolan. Förr hade vi bara de sk. duktiga flickorna. De flickor som läste in hela textmassor inför en skrivning men ofta inte klarade av att ge längre svar som visade att de lärt in, förstått och kunde tillämpa det de lärt sig. Men var det vanliga frågor på skrivning eller under lektion, så framstod de ofta som mycket kunniga. De flesta av dem lärde sig lästeknik och kunde med åren lära sig förstå samt att allt inte behövde vara så lätt.

Unga idag har många gånger inte haft stora motgångar annat än på det privata planet, om de haft något. De har vuxit upp med föräldrar som i bästa välmening försökt hjälpa dem. Ibland för mycket så att det bland de unga, speciellt flickorna, finns de som tror att läsa in på gymnasiet är samma sak som att läsa in i grundskolan. Inte nog med det, det förekommer med jämna mellanrum att de som kommit de senaste 10 åren till högskolor och universitet klagar för att de inte har tillräckligt många lärarledda seminarier och föreläsningar. Helt okunniga verkar de senare vara av att högskolestudier och universitetsstudier innebär ytterligare en annan form av inlärning, se Studietekniska tips m.m, Norah4you sida

Så skillnaden är stor mot förr i tiden. Det är mindre som eleverna lär sig i kurserna både i grundskolan och på gymnasiet än förr i tiden. Jag har framför mig en bok i Naturlära för Folkskolans fortsättningsskola dvs det som på 1920-talet när min mor hade boken motsvarade 4-5 klass i enhetsskolan och grundskolan. Där lärde de mer i Naturlära än vad eleverna idag lär in t.o.m. 1-ring….

Att elever idag många gånger känner stress och press har alltså inte med kursernas svårighetsgrad att göra. Elever kunde förr lära in betydligt mer vid yngre åldrar. Det som skiljer är tre saker: Det är inte alltid elever idag får ämnes- och stadiebehöriga lärare. Det är ofta oroligt i klassrummen relaterat till förr. Elever idag är inte vana att det t.o.m. krävs råpluggning för att få in vissa faktakunskaper och är därför inte vana vid att det inte är fel att känna att det är motigt ibland. Allt kan inte vara lätt när man skall lära för livet.

Stressade av skolan, Expressen 11 januari 2011

Tillägg 12 januari 08.19 Karl-Henrik Sax: Skolan rubbar inte könsroller, GT 11 januari 2011

Read Full Post »

« Newer Posts