Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Studielån’

Skälet att det är rätt att sänka bidragsdelen för studenter, är att studenter redan får ett antal hundralappar mer att leva på per månad (innan höjningen av studielånet) än det som stort antal svenskar som lever på existensminimum får. De senare får i många av Sveriges kommuner inte full täckning för sin hyra, trots att det som sjuk/handikappad/arbetslös/utförsäkrad o.s.v. inte existerar tillräckligt stor inkomst för att få möjlighet att få ny bostad om sådan ens går att få tag på inom Allmännyttan som kräver 180.000 kr/år. Observera att jag talar av egen erfarenhet. Trots att jag långt innan senaste årens svåra situation, dvs redan när jag tjänade bra, försökt få tag på en för mina handikapp (artros, astma m.m.) så accepterades inte att verkligheten. Det ansågs i Rödgröna Göteborg att jag inom 4 månader (!) i rådande bostadsbristsituation skulle kunnat få tag på en lägenhet som kostade under 5.250 kr (förra året) i stället för de 6.676 som min hyra för en 3:a (kan inte ha mindre än liten 3:a eller 2:a) var i verkligheten.

Känner många unga, tidigare elever m.fl., som fortsatt läsa när de väl läst färdigt – dvs de har i flera fall väntat med att ta ut examen och läst något annat inom sitt område eller börjat på en ny utbildning om de fortfarande haft möjlighet att få studiemedel, lån + bidrag, just för att de då har fått mer än vad de skulle kunnat få som existensminimum om de fyllt 25 år och inte längre haft rätt till bostadsbidrag för unga.

Därför är det helt rätt att sänka bidragsdelen och höja lånedelen av studiemedlet. Dock borde det också varit så att de som tar ut sin examen inom rimlig tid fått bonus för detta. Personligen anser jag att 1/5 av lånet skulle samhället tjänat på att skriva av om fler kom ut i jobb snabbare än vad som idag är fallet. Men studiemedel skall vara till för studier – inte ett sätt att försörja sig på (vet alltså de som gör detta) när de jobb som finns inte ger ‘tillräckligt hög lön’ som vissa önskar.

Ett hårt slag mot utbildningssystemet, Företrädare för Studentförbund på SvD Brännpunkt 21 februari 2014 Verkligen inte! Då bör jag tillägga att jag satt med i Göteborgs Fil.Faks. Fullmäktige på 70-talet (FP på den tiden).

Studenter erbjuds ännu mer lån, Åsa Romson (MP), Gustav Fridolin (MP), Per Bolund (MP) på Aftonbladet debatt 21 februari 2014

Det är inte så att det är fel att erbjuda mer lån. Ni har idag stora möjligheter att utan reducering av studiemedel arbeta vid sidan om. Idag har studenter under 25 år möjlighet att få bostadsbidrag. Inget av detta hade inte vi. Däremot har Ni samma problem som Vi hade – CSN:s orimliga återbetalningsvillkor och uppräkning av skuld samt att det inte lönar sig att studera effektivt och ta sin examen. Speciellt inte om de examina som erhålls är examina som inte efterfrågas på arbetsmarknaden. Vilket i sig borde vara ett krav. Att antalet universitetsplatser som ges inte är önskeutbildningar utan realistiska utifrån förväntade arbetsmarknads-/samhällsbehov. Men det är en helt annan fråga……

Otaktiskt drag av Borg, K-G Bergströms krönika Expressen 21 februari 2014 Tvärt om! Vi är många som är från 50 år och uppåt som länge tyckt att det varit bananskal och silverbricka för de som absolut enligt ‘Alla skall med’-andan tar sig in på universitet och högskolor utan att ens inse att det krävs hårt eget arbete för att läsa utan klagar på att de inte serveras allt de måste lära sig på föreläsningar och till råga på allt har bättre ställt under studietiden än vad många av dem kan få i de jobb som finns att söka på arbetsmarknaden efter. Säger inte att alla åker kana, långt därifrån. Men det är alldeles för många som går från kurs till kurs utan att ha en tanke på att det för dem själva och samhället självfallet, är bäst om de koncentrerar sig på att ta examen inom rimlig tid och om de inte klarar att läsa, så får de faktiskt inse att alla måste inte ha akademisk examen för att göra och få ett bra jobb! Det krävs hårt arbete på de flesta linjer, sedan finns det önskestudier som aldrig leder någonstans och där är det inte ovanligt att man (jag) hör att det är bättre att läsa vidare ta mer lån än att ta det och det jobbet.

Testballong på drift, DN ledarsidan 20 februari 2014 Icke sa Nicke. Borde varit så för länge sedan!

Tillägg 26 februari 2014 Bred S-attack mot sänkt studiebidrag, Aftonbladet 26 februari 2014 Tänk att Socialdemokraterna ännu inte förstått att det viktiga i det förslaget är att ingen som läst färdigt men har möjlighet att få mer studiemedel går kvar för att de då har betydligt mer att leva på per månad än vad många av dem får på de jobb som finns att få ute på öppna marknaden. Det skall löna sig att studera, men mest skall det löna sig att ta ut sin examen inom rimlig tid utifrån den som beräknas för respektive utbildning och examen!

Read Full Post »

Redan när jag satt som FPU-representant för Folkpartiets Studentförening vid Fil.Faks kårfullmäktige i Göteborg i mitten på 70-talet var frågan om det lönade sig lönemässigt sett ur livsperspektiv att studera vidare p.g.a CSN-lånets konstruktion där lånet räknades upp men ränta inte fanns i reell mening och alltså inte var avdragsgill OCH skattesystemets konstruktion. Idag har problemet tydliggjorts ännu mera och många drabbade har fått livslånga skulder att betala. Skulder som aldrig eller nästan aldrig går att betala av på samma sätt som ett banklån.

Det första som borde hända är att i det ögonblick någon gått färdigt en utbildning, så borde någon form av rabatt ges på lånet som därefter borde ränteuppräknas med avdragsgill ränta.

Det andra som borde hända är att ränteavdragen i skattesystemet ses över så att de som har lån för studier, hus, bil, husbåt men inte vanlig båt fick likvärdiga ränteavdrag medan de som har räntor på kreditkort, lån för resor eller liknande antingen inte får något ränteavdrag alls eller högst reducerat ränteavdrag. Det skall löna sig att läsa vidare precis som det skall löna sig att arbeta men inte löna sig att leva över sina tillgångar!

Lång studietid inte alltid lönsam, GP 28 maj 2010
Lång studietid inte alltid lönsam, DN 28 maj 2010
Lång studietid inte alltid lönsam, SvD 28 maj 2010
Att lära måste vara lönsamt, GP ledarsidan 30 maj 2010

Read Full Post »