Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Strömstad’

Om bara svenska landsting och SKL kunde lära sig att det är i verksamheten inte på politikerkostnader eller administration som pengarna skall läggas, så hade det inte varit något problem. Men ack i sann ”Alla skall med”-anda får inte de som vidareutbildar sig ens inom sjukvårdsområdet lön som motsvarar arbetsbeskrivningarnas krav på högre utbildning.

Speciellt irriterar det mig personligen att två sjukhus, på vardera sidan av gränsen, inte får ekonomiska resurser nog att betala svenska sjuksköterskor i Strömstad lika mycket som de får om de jobbar i Halden eller annars i Ostfold upp till Oslo. Det finns ett gammalt samarbete mellan norska fylker och svenska kommuner från Uddevalla upp inte bara på kulturella området utan även när det gäller vem som kan hjälpa vem vid stora olyckor. Hur vore det om man börjar i Strömstad med att ge sjuksköterskorna kompensation för de har mer att göra vissa delar av året, inte bara på sommaren. Höj lönen med 4000 kr/månad för vanliga sjuksköterskor samt 7000 kr/månad för sjuksköterskor med specialistkompetens. Inte nästa år utan direkt här och nu. Det är de värda.

Sedan är det dags att arbetsbeskrivningars ansvars- och utbildningskrav rent generellt höjer löner genom att strama upp politikerkostnader och administration. Pengar skall ut i verksamheten oavsett om verksamhet sköts av det offentliga eller privat utövare!

Norskt sjukhus kan ge sköterskebrist, GP 3 juni 2014
Sköterskor kan fly från Strömstad till Norge, GT 3 juni 2014

Read Full Post »

Ingen tvekan om att fyndet av den 14000 åriga grönlandsvalen är viktigt, men hur var det nu med landhöjningen? För 14000 år sedan stod havsytan 129 meter ÖVER dagens i Strömstad till Tanumområdet, så långt så gott. För att gissa att valen befunnit sig på 90 meters djup är alltså fullt möjligt….. MEN,
stor del av den glaciäris, inklusive den i Antarktis samt stor del av isen i Arktis, Grönland tillhör Arktisområdet, ligger och trycker ner land. När någon tar valen som exempel på klimatförändring, så är han/hon fel ute. Glömt Archimedes princip som minst.
Grattis till valavslöjandet, GP 30 juni 2010

I och för sig verkar det som om många arkeologer och klimatforskare missat ett och annat också. I veckan skrevs det spalter i många tidningar om att det fanns en havsbergstopp under en del av Arktis som de påstod bidrog till snabbare sprickbildning. Och att det var ny kunskap. Var i hela fridens namn har de fått det ifrån – havsbergstoppen var känd i oceanografiartiklar och litteratur före Andra Världskriget och två områden mellan Island och Grönland upp mot nordpolen hade bergöar som med öppet vatten omkring, vilket det inte är idag, var kända och besökta mellan 980 – 1341 då en serie vulkanutbrott på Island och västeröver slutade med att ett större område, stort som Sverige, sjönk ner i djupet….. finns väl dokumenterat för var och en som söker i dåtida dokument.

Oaktat vilket, så fångades Grönlandsval längs norska kusten och över till Idrefjorden så sent som på 1100-talet….. sedan fick den fångas, vilket också skedde i väst, samt exporteras från grönländsk hamn, också väl dokumenterat.

Om forskare av olika kategorier bättre läst in sig på de kunskaper som finns om var det fanns öppet vatten under 980-1341, så hade de inte behövt vara så oroliga för Arktis.

Read Full Post »

tör jag nog med tanke på att bestemor var norsk både förmedla och raljera omkring:

Berusad norrman tog bil till polisen
Den berusade 19-åringen skulle hämta sin kompis som redan tagits omhand av polisen i Strömstad. Bilfärden slutade med indraget körkort och en natt i bilen
.” Berusad norrman tog bil till polisen, GP 2 april

Den är då för märklig, som vi i väst i allmänhet och Strömstadborna i synnerhet, känner till den sed som under senaste 10(?)-20(?) åren uppkommit med norrmän som i ungdomens år kör till Strömstad i princip på led för att som raggare ibland förr i tiden glida förbi i en liten stads innerområde körande beröskade drägg som borde stannat hemma eftersom de inte är torra bakom öronen och riskerar andra människors liv och hälsa. Det är illa nog.

Men att vara så urbota dum, vilket ju självfallet är tillåtet men dumt att bevisa, att komma körande berusad till polisstationen för att försöka hämta ut en som hamnat i fyllecell, det är nog det dummaste jag hört talas om på länge.

Read Full Post »