Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Strandbiotoper’

När historien till slut kommer att skrivas om EU, så kommer vetenskapsteoretiskt utbildade historieforskare inte att kunna missa de tavlor som politiker i EU och världen i övrigt har gjort glömmande allt från Fotosyntes, Archimedes princip, Jordens Historia och Fakta om Jorden, Jordens Naturkrafter. Illa är det redan nu när vi fortfarande har politiker inom EU som Sverige tillhör ovetande om att:

Utan Fotosyntes, CO2 och gröna växter, kan inte vi människor andas. Microklimat i en storstad eller microklimat där CO2 mäts på en vulkan eller i vindriktning från en vulkan är inte bevis på något annat än att CO2-folket glömde sin hemläxa. Märkligt för varje elev i EU som gått i skolan skall ha lärt sig och lärt in det som länkarna ovan påminner om….

Påstående om ökad jordmedeltemperatur är falska påståenden
The RSS monthly satellite global temperature anomaly for September 2014 is in, and the Great Pause is now two months longer than it was last month. Would this year’s el Niño bite soon enough to stop the psychologically-significant 18-year threshold from being crossed? The official answer is No.

Globally, September was scarcely warmer than August, which was itself some distance below the 18-year trend-line. Therefore, taking the least-squares linear-regression trend on the RSS satellite monthly global mean surface temperature anomalies, there has now been no global warming for 18 years 1 month.It’s official: no global warming for 18 years 1 months, wattsup sida 2 oktober 2014

Empiri – verkliga (icke korrigerade) uppgifter

ANTARKTIS:

Utbredning av istäcke Antarktis 19 september 2014 större än tidigare uppmätt

Utbredning av istäcke Antarktis 19 september 2014 större än tidigare uppmätt

ARKTIS

Sea Ice Extent 15 oktober 2014 Istäcke Arktis oktober 15, 2014. följ röda linjen i mitten

Sea Ice Extent 15 oktober 2014
Istäcke Arktis oktober 15, 2014. följ röda linjen i mitten

VÄXTLIGHET (se även Fotosyntes)

EU-ledarna enades om nya klimatmål, SvD 24 oktober 2014 Tänk om de förstått: Människan spår men Gud rår som de gamle sa. EU-ledarna verkar ha fastnat i medeltidens tänkande att jorden skulle vara universums medelpunkt och människan den som styr…. Oavsett om DU tror eller inte, Människan är inte Gud.
EU-ledarna eniga om klimatmål, Expressen 24 oktober 2014
EU-ledare enades om klimatmål, GP 24 oktober 2014
Klimatuppgörelse nådd i EU, Aftonbladet 24 oktober 2014

Inte datamodeller eller skrämselpropaganda, varken från IPCC eller från Greenpeace/WWF/CO2-forskare har till dags dato presenterat annat än fallacies i stället för ett enda giltigt argument! För att A teoretiskt skulle kunna leda till B, och B teoretiskt skulle kunna leda till C, innebär detta varken att A leder till C eller att ens C skulle kunna beräknas utan att samtliga micromiljöer även på de stora världshaven mäts såväl 1 m resp 3 meter över havsyta samt under. Samtliga innebär mätningar som inte mäter återstrålning – det är något annat än verklig temperatur, görs inom varje kvadratkilometer.

Read Full Post »

verkligheten……

Allra först, det var 1956 som ett verkligt jätteisblock lossnade. Isblocket då beskrevs som:
A record iceberg seen in Antarctic

”Little America V, Antarctica, Nov. 17- The U.S.S. Glacier, the Navy’s most powerful icebreaker, has sighted an iceberg more than twice the size of Connecticut.

”The berg was sighted by the Glacier early this week about 150 miles west of Scott Island. The ship reported it was 60 miles wide and 208 miles long- or more than 12,000 square miles, as against Connecticut’s 5,009.
Ursprungskälla the Polar Times, vol. 43, page 18 , enligt tidningsartikel 1956 Antarctic Iceberg 12.000 square miles, as against Connetcticut’s 5.009 Alltså mer än dubbelt så stor som Conneticticut….. således många gånger större än Manhattans yta…..

Förra året försökte klimatfantasterna med samma grej. Jag skrev om det på 1956 Aftonbladet kalvade Arktis och Antarktis, Norah4you 26 februari 2010 då det också förra året var frågan om ett isberg som sades vara lika stort som Manhattan 🙂 Lär sig de sk. klimatforskarna inte att göra sin hemläxa?????? 😛

Och våra media runt om i världen går på fantasihistorierna gång på gång …. 😉 :
Jätteisblock slogs loss av tsunamin, GP 10 augusti 2011
Jätteisblock stort som Manhattan slogs loss av tsunamin, Expressen 10 augusti 2011
Jätteisblock slogs loss av tsunamin, DN 10 augusti 2011

Read Full Post »

är det någon som sett några beräkningar på hur mycket energi det går åt till allt från vägar, brytning av metaller, ledningar, byggnation, transporter, etc för en vindkraftpark i relation till hur lång tid det numera tar innan vindkraften levererat samma mängd? För några få år sedan så var beräkningarna sådana att man visserligen tjänade in i kronor och ören på en 10 års period vad det kostade, om man räknade in alla som fick jobb och de skatter de betalade in…., men att energiåtgången var negativ över 15 år…. 😛
Hur ser det ut idag?
En annan fråga – är det inte vridmomentet och inte i sig storleken på vingarna som avgör vilken energi man får ut?

Vindkraft hotar skyddad natur, SvD 10 juli 2011

Personligen tror jag mer på de vippliknande vågaggregaten som placeras ut längs kuster på bottnar som inte stör sjöfarten och fiskar. Samt även på den nya gröna bensinen, algodling i stora bassänger där CO2 från närliggande städer förs in och får algerna att blomma och växa så att när de skördas och pressas ger betydligt bättre K-värde än energiskog…..

Read Full Post »

Australiens politiker måste längta efter att få in nya skatter för på annat sätt kan inte förslaget om CO2-skatt ses. Inte om verkligheten får tala i stället för datateorier som inte ens tar hänsyn till alla faktorer avseende CO2 och där falska påståenden sprids gång efter annan fortfarande.

Alla faktorer? Vi börjar med den faktor som har störst effekt på CO2 halten av alla – de naturliga utsläppen som sker under och miljontals år efter en vulkans utbrott:
””På ett år gasar Etna av mer än 1 milj ton svaveldioxid (som fräter på armeringen i den bro som skall byggas över Messinasundet) och mer än 10 milj ton koldioxid, men när vulkanen har utbrott tiodubblas mängderna under den tid utbrottet pågår för fullt. ” Vulkaner, Natural Hazards group

Nu är visserligen källan jag hänvisar till här ett privat företags uppgifter. Men siffrorna kommer från officiella mätningar, som de sk. miljöhotexperterna missat att läsa in. Den som så önskar kan få lite mer uppgifter om vad som behöver läsas in INNAN de fortsätter snurra om CO2. För det totala läget är som företagets sida skriver att det inte går att beräkna helt och hållet alla jordens ungefär 1000 vulkaner. Observera att siffrorna ovan var under sk. viloperiod men även i grova drag gäller för döda vulkaner. Skälet är att mängden CO2 varierar beroende på den kemiska ‘sammansättningen’ i den ‘berggrund’ som vilar på de olika tektoniska plattorna utöver att närheten från en tektonisk plattas översta skikt ner till mateln på vilket de tektoniska plattorna flyter är beroende på de krafter som påverkat den enskilda tektoniska plattan från brytningen med de övriga som en gång i tiden satt ihop med” Sparade koldioxidutsläpp, Norah4you 18 april 2010 För mer information om tektoniska plattor vänligen låna en sjundeklassares geografibok och läs kapitlen om jorden.

Konkret betyder detta att även vilande och ‘döda’ vulkaner släpper ut CO2. Tyvärr finns det ingen lång statistik som talar om hur dessa utsläpp ser ut över t.ex. en 50 års period. En sak är dock klar: Att använda sig av mätstation(er) i närheten av en vulkan, nu aktiv eller tidigare aktiv, utan att placera ut ett bälte av minst 10 mätstationer inom en radie av 1-2 mil (10-20 km) runt vulkanen, för att se hur CO2 varierar, det är som att sätta räven att räkna hönsen. 99% av alla CO2 utsläpp är naturliga och härrör till stor del från aktiva, inaktiva och döda vulkaner…..”
….
Slowing climate change requires overcoming inertia in political, technological, and geophysical systems. Of these, only geophysical warming commitment has been quantified. We estimated the commitment to future emissions and warming represented by existing carbon dioxide–emitting devices. We calculated cumulative future emissions of 496 (282 to 701 in lower- and upper-bounding scenarios) gigatonnes of CO2 from combustion of fossil fuels by existing infrastructure between 2010 and 2060, forcing mean warming of 1.3°C (1.1° to 1.4°C) above the pre-industrial era and atmospheric concentrations of CO2 less than 430 parts per million. Because these conditions would likely avoid many key impacts of climate change, we conclude that sources of the most threatening emissions have yet to be built. However, CO2-emitting infrastructure will expand unless extraordinary efforts are undertaken to develop alternatives. Future CO2 Emissions and Climate Change from Existing Energy Infrastructure, Steven J. Davis,Department of Global Ecology, Carnegie Institution of Washington, 260 Panama Street, Stanford, CA 94305, USA.Ken Caldeira Department of Global Ecology, Carnegie Institution of Washington, 260 Panama Street, Stanford, CA 94305, USA, H. Damon Matthews Department of Geography, Planning and Environment, Concordia University, 1455 de Maisonneuve Boulevard West; Science 10 September 2010: Vol. 329. no. 5997, pp. 1330 – 1333.

Utdrag från CO2-folket glömde sin hemläxa, Norah4you 3 januari 2011

Tektoniska plattornas rörelser och hur de påverkar såväl jordbävningar (som också släpper ut CO2 tillsammans med mycket annat som påverkar vår planet) och vulkanutbrott kan vem som helst av de som vill läsa om i ett av de första kapitlen på 7:e klassares Geografibok. Avsnittet om jorden/världen. De som vill lära lite mera kan välja att söka bland de populärvetenskapliga böckerna om geologi eller mer vetenskapligt inriktade:
Geologica : krafterna som formar vår jord : klimat : kontinenter : vulkaner : floder : öknar / [red: Loretta Barnard …], svenska översättningen har 576 sidor och gavs ut 2008 med ISBN 978-3-8331-4380-9
Montgomery Carla W, Environmental geology gavs ut 1997 546 sidor ISBN 0-697-34278-6 (pbk)
Finns många fler.

Sedan brukar Världsnaturfonden med flera värna om ‘våra isbjörnar’ Frågan är vart de pengar de samlar in går. Inte till isbjörnarna i varje fall som igår 9 juli 2011 hade drygt 367 KVADRATKILOMETER yta var i Arktis….. The latest value : 8,090,156 km2 (July 9, 2011), IARC-JAXA Information System 10 juli 2011 Förvisso ett lågt värde för de senaste 10 åren, men avsevärt större yta än när isen i Arktis var som minst under senaste 100 åren 1956….. de som tror att vi nu har den varmaste perioden på senaste 1000 åren bör betänka att verkligheten gjort att de stora områden som var bebodda på Grönland före 1341 och som då började komma under permafrost som varade in till 1900-talets mitt, de hade innan vulkanutbrotten på Island 1341 till 1370-talet mer än 2 grader varmare temperatur i genomsnitt under året än någon nutida uppmätning. För övrigt undrar jag om någon skulle vilja tala om vem som mätte temperaturerna i det inre av t.ex. Arktis och Antarktis innan ens någon människa satt sin fot där i början av 1900-talet eller innan de första vetenskapliga expeditionerna efter Andra Världskriget? Vem mäter temperaturen på varje given punkt på jordens 70% vattenyta? Observera att mätningar från rymden bara kan mäta det som reflekteras och att det blir stora felkällor eftersom vatten i världshaven alltid är i rörelse så att varje enskild GPS-punkt inte bara kan ha en höjdvariation av vattennivå under året på ett antal 10-tal meter utan också att temperatur 1 meter ovan vattenytan vid mättillfället inte säger något om temperaturen 1 meter under…..

Islands nya vulkanutbrott går bra att läsa om på Islandsbloggen.com en mycket intressant blogg som tar en stund att läsa igenom.

Australien och CO2-skatteförslaget: Australien föreslår klimatskatt, GP 10 juli 2011
Australien föreslår klimatskatt, SvD 10 juli 2011
Australien föreslår klimatskatt, Helsingborgs Dagblad, 10 juli 2011
Australien föreslår klimatskatt, Aftonbladet 10 juli 2011

Read Full Post »

tar nya tag. De sk. forskarna har missat en hel del inte bara forskning av verkliga avläsningar som gjordes från 1950-talet och fram till 1995 då flera av de sk. forskarna sa sig inte behöva faktiskt avlästa värden utan att det var bättre 😛 att interpolera och expolera värden utifrån vad de ansåg vara rimligt…… Jag hade mina duster med ett antal av de sk. forskarna redan på slutet av 1970-talet och ånyo i mitten på 90-talet.

De lär sig ingenting. Först fick jag i sciencegrupper visa några av dem att de sysslade med cirkelbevis…. men se det fanns de bland dem som försökte hävda att cirkelbevis ‘var nödvändiga’ och tillåtna….. för enkelhets skull vill jag göra klart att alla som kan sin vetenskapsteori oavsett på vilken nivå de läst den MÅSTE ha fått lära in att cirkelbevis aldrig bevisar någonting. Utöver detta, så är det så att verkligt värde är säkrare än uppskattat. Inte ens om man använder Tjebychevs sats på uppskattat värde är det lika säkert som om man använder riktiga värden.

Inte nog med det. Sedan har jag under de senaste två åren fått påpeka att de missade landhöjning och Archimedes princip när de talade om havsytenivåhöjning, de klarar inte ens av att inse att densiteten i saltvatten, fryst till is eller i vätskeform, inte är densamma som i sötvatten, nu har några av forskarna, i Linköping av alla ställen där de ‘resultat’ avseende metanutsläpp från sjöar och vattendrag var kända av Länstyrelsens Miljöenhets föregångare redan i slutet av 1960-talet och höjdes upp så att man inte bara tittade på utsläpp från vattendrag utan även tillflöden av överskotts metan omkring 1973. Vilket bl.a. resulterade i hårdare krav på jordbrukens gödsel och urinförvaringar genom skärpta lagar på 1980-talet. Men det räcker inte där, nu försöker ‘man’ åter att få med media som t.ex. när Johan Rockström på Expressens 4-e sida hävdar:
USA:s två källor för klimatdata – NASA och NOAA – och centret för klimatdata i Storbritannien – Hadley Centre – bedömer att 2010 kommer att gå till historien som ett av de tre varmaste åren sedan klimatobservationerna började i mitten av 1800-talet
År 2010 kan bli hetast i historien, Expressen debatt 5 januari 2011 Det är bara det att Temperaturen på norra halvklotet VAR 2-4 grader varmare i genomsnitt varje år mellan 980 och 1341. Lätt avläst i arkeologiska utgrävningsrapporters dedrokronologiska undersökningar, resp pollenanalyser m.m. Men det är väl för enkelt att ta med verkligheten i stället för fantasier. För fantasier är CO-2 hotet och mänsklig påverkan på uppvärmning av jorden globalt sett.

Så har vi alltså snillena i Linköping som lyckats få fram bekräftelse på det som var känt på 60-talet och som ledde till lagändringar på 80-talet…… Svenska forskare fann metanutsläpp, SvD 7 januari 2011 Det är bara det att min egen far, avliden sedan 3 år vid hög ålder, föreläste om detta på Linköpings Universitet för nästan 30 år sedan – någon av de som då åhörde förläsningarna borde väl finnas kvar?

Min kommentar till Johan Rockström och de snillen som ännu inte lärt sig det de borde lärt in innan de hamnade på universitet och högskolor, flumskolan kan kanske skyllas för okunskapen vad vet jag?, är:

Nu är Johan Rockström ute och cyklar. 2010 var INTE det varmaste året, för övrigt finns det ingen mätning på de 70% av jordens yta som är vatten, bara återstrålning kan mätas från rymden, inte exakt temperatur 2 meter över respektive under vattenyta på exakt samma plats annat än vid mycket begränsade tillfällen. Havsvattenytan när man kommer ut på riktigt djupt vatten har en normal variation på mer än 25 meter (obs vi talar inte om tidvatten) pga var månen som drar vatten till sig står. Dvs 25 meter är i och för sig en liten nivåskillnad extremvärden förekommer pga stormar, undervattensvulkaner, årstidaförändringar i havsströmmar etc, och dessa 25 meter skall räknas i förhållande till jordens mittpunkt, alltså en marginell sträcka men som direkt gör att mätningar av det enda som sateliter kan mäta när det gäller temperatur vid havsyta är återstrålningen. Inte precis något säkert värde för vad verklig temperatur någon meter över/under havsytan har i dagsläget, och absolut inget som mätts före 1959 så alla siffror dessförinnan är ren chimär och fantasi!

För övrigt är det så att det inte ens i Arktis eller Antarktis gjordes någon som helst form av mätningar innan första människan nådde respektive pol OCH att det före 1959 inte förekom en enda vetenskaplig station som gjorde långtida mätningar av dagliga temperaturer längre in från istäckets kant mot pol än 5 mil på fast station som INTE drevs av is från en plats till en annan. Om isens rörelser i Arktis kan Ni läsa om här Map showing the route of the Fram, Polarhistorie.no

Se även Klimatfantaster lever i fantasier, Norah4you 28 maj 2010

”* Det finns inte tillräckligt många mätstationer och har aldrig funnits för att beräkna jordens medeltemperatur på macronivå.
Does a Global Temperature Exist?, Christopher Essex Department of Applied Mathematics University of Western Ontario; Ross McKitrick Department of Economics University of Guelph; Bjarne Andresen Niels Bohr Institute University of Copenhagen; J. Non-Equilibrium Thermodynamics
(in press, June 2006) Abstract

Micronivåer ja, men då skall man använda sig av verkligt uppmätta värden. Inte som klimatfantasterna korrigera utifrån tänkt scenario. Ett av skräckexemplen är när Uppsalas temperatur användes av sk. experter för att fastställa (??!!??) Stockholms ‘verkliga’ dvs. interpolerade teoretiska tänkta värde från 1860-talet och framåt. Som varje person som läst lite geologi och biologi samt läst om väder och vind vet, så är det stor skillnad på om en plats ligger nära vatten eller inte, höjd, grundförhållande o.s.v. Från Forskning och Framsteg: ”Vår rekonstruktion av vinter- och vårtemperaturens variationer över ett halvt årtusende visas i bild 1. Mätningarna efter 1860 är korrigerade för den artificiella uppvärmning som orsakats av staden Stockholms tillväxt, så att kurvan visar de mer naturliga förändringarna.” Referens Forskning och Framsteg nr 5 2008, 500 års väder. är ett mycket bra exempel bland hundratals andra på hur faktiska värden ‘korrigerats’ för att passa in i någon av de 11 vanligaste datamodellerna som de sk. forskarna använt sig av.” De rödgröna har inte fattat, 26 augusti 2010

Läs även: Sjöar läcker mer metan än man trott, Corren 7 januari 2011

Read Full Post »

De använder sig av Mauna Loa, aktiv vulkan på Hawaii, som h u v u d k ä l l a till alla CO2 mätningar runt jorden som kalibreras/korrigeras (hm förvanskas rent ut sagt) utifrån värden mätta på en vulkansida…… tänk om forskarna lärt sig lite geologi, fysik och kemi – dvs inte snuttifikations djupdykningar utan den helhetsgrund de skulle behövt för att förstå det varje 7:e klassare läser i ämnet geografi, om än i förbifarten om de inte lär sig texterna utantill 😛

För vad är det som gäller för en vulkan? Här hänvisar jag till bloggartikeln
Sätta räven att räkna hönsen, Norah4you 11 augusti 2010 :
””På ett år gasar Etna av mer än 1 milj ton svaveldioxid (som fräter på armeringen i den bro som skall byggas över Messinasundet) och mer än 10 milj ton koldioxid, men när vulkanen har utbrott tiodubblas mängderna under den tid utbrottet pågår för fullt. ” Vulkaner, Natural Hazards group

Nu är visserligen källan jag hänvisar till här ett privat företags uppgifter. Men siffrorna kommer från officiella mätningar, som de sk. miljöhotexperterna missat att läsa in. Den som så önskar kan få lite mer uppgifter om vad som behöver läsas in INNAN de fortsätter snurra om CO2. För det totala läget är som företagets sida skriver att det inte går att beräkna helt och hållet alla jordens ungefär 1000 vulkaner. Observera att siffrorna ovan var under sk. viloperiod men även i grova drag gäller för döda vulkaner. Skälet är att mängden CO2 varierar beroende på den kemiska ‘sammansättningen’ i den ‘berggrund’ som vilar på de olika tektoniska plattorna utöver att närheten från en tektonisk plattas översta skikt ner till mateln på vilket de tektoniska plattorna flyter är beroende på de krafter som påverkat den enskilda tektoniska plattan från brytningen med de övriga som en gång i tiden satt ihop med” Sparade koldioxidutsläpp, Norah4you 18 april 2010 För mer information om tektoniska plattor vänligen låna en sjundeklassares geografibok och läs kapitlen om jorden.

Konkret betyder detta att även vilande och ‘döda’ vulkaner släpper ut CO2. Tyvärr finns det ingen lång statistik som talar om hur dessa utsläpp ser ut över t.ex. en 50 års period. En sak är dock klar: Att använda sig av mätstation(er) i närheten av en vulkan, nu aktiv eller tidigare aktiv, utan att placera ut ett bälte av minst 10 mätstationer inom en radie av 1-2 mil (10-20 km) runt vulkanen, för att se hur CO2 varierar, det är som att sätta räven att räkna hönsen. 99% av alla CO2 utsläpp är naturliga och härrör till stor del från aktiva, inaktiva och döda vulkaner…..”

Vulkanen snillena, för de måste verkligen vara snillen eller hur:-) , använder sig av är Mauna Loa på Hawaii. Alltså en aktiv vulkan…. och varför använda den som huvudkälla? Jo för att snillena tror att den befinner sig så långt från utsläpp som möjligt och att CO2 värden som uppmätts där är mer troliga och stabila. Tro det den som vill och kan sin vetenskapsteori tillräckligt väl för att göra kontroll av vilka premisser som behövs vara uppfyllda för att den hypotesen skulle kunna vara sann. Första premissen att CO2 värdet på Mauna Loa skulle kunna vara riktvärde är att man fått fram exakta naturliga variationen för vulkanens utsläpp av CO2 värden de senaste 250 åren är inte uppfyllt. Alla andra premisser som samtidigt krävs uppfyllda är därmed ointressanta.

Earth System Research Laboratory Mauna Loa

Som jag skrev i inlägg till en av klimatfantasternas kommentar till min bloggartikel
Och över alltihopa lyser moder Sol, Norah4you 10 augusti 2010 : ”Mauna Loa, det var det sämsta alternativ som tänkas kan som valdes – skaffa mer kunskap om Mauna Loas historia och väder.”

För övrigt är det så att CO2 värdet INTE stigit på det sätt som de sk. forskarna påstår. Värdet har varierat under de dryga 100 år som mätningar skett på olika ställen. Varierat upp och ner på 6:e (sjätte) decimalen men aldrig någonsin kunnat höja upp 5:e decimalen ett enda steg. 0,04 % var siffran i läroböcker för folkskolans Naturlära redan på 1920-talet

Se även: Fakta som alla bör känna till, Norah4you sida
Om 7 expertgrupper inte, Norah4you 30 augusti 2010

Sedan kanske snillena borde läsa Slowing climate change requires overcoming inertia in political, technological, and geophysical systems. Of these, only geophysical warming commitment has been quantified. We estimated the commitment to future emissions and warming represented by existing carbon dioxide–emitting devices. We calculated cumulative future emissions of 496 (282 to 701 in lower- and upper-bounding scenarios) gigatonnes of CO2 from combustion of fossil fuels by existing infrastructure between 2010 and 2060, forcing mean warming of 1.3°C (1.1° to 1.4°C) above the pre-industrial era and atmospheric concentrations of CO2 less than 430 parts per million. Because these conditions would likely avoid many key impacts of climate change, we conclude that sources of the most threatening emissions have yet to be built. However, CO2-emitting infrastructure will expand unless extraordinary efforts are undertaken to develop alternatives. Future CO2 Emissions and Climate Change from Existing Energy Infrastructure, Steven J. Davis,Department of Global Ecology, Carnegie Institution of Washington, 260 Panama Street, Stanford, CA 94305, USA.Ken Caldeira Department of Global Ecology, Carnegie Institution of Washington, 260 Panama Street, Stanford, CA 94305, USA, H. Damon Matthews Department of Geography, Planning and Environment, Concordia University, 1455 de Maisonneuve Boulevard West; Science 10 September 2010: Vol. 329. no. 5997, pp. 1330 – 1333.

Presentera gärna giltiga argument för Er sak. Men kom ihåg att giltiga argument kräver att Ni gått igenom samtliga nödvändiga premisser för att argumenten skall vara giltiga och glöm inte att Ad Hoc, Ad Hominem och Ad ignorantiam lika lite som att hänvisa till auktoriteter på området är någon som helst form av giltiga argument i en vetenskaplig debatt. Inte heller i en allmänvetenskaplig debatt.

Stockholmsinitiativet: Vetenskap och Folkbildning förtjänar utmärkelsen ”Årets Förvillare”, Newsmill 31 december 2010

Tillägg 17 januari 2011 Meterolog: De verkliga förvillarna är klimatalarmisterna, Newsmill 16 januari 2011
Tillägg 19 januari 2011 01.02 Vissa lär sig aldrig….. Osedvanligt kallt Sverige avviker, DN 18 januari 2011…. Sverige har inte varit osedvanligt kallt 2010 trots att vissa meterologer missat att läsa verkligt avlästa värden från t.ex. krigsåren, 1974 m.fl.

Read Full Post »

Varje gång som det sk. klimathotet kommer fram i debatterna, så hänförs än det ena skyfallet, den andra torkan, den tredje missväxten o.s.v. till klimathotet. Samtidigt ställer sig många frågan hur det kan vara så på ena sidan eller på norra halvklotet och helt annat på andra….. Kunskaperna som varenda svensk skolelev SKALL ha fått med sig från 7:an för att klara godkänt i ämnet geografi i 9:an, är så skrala numera (undrar om majoriteten av geografilärarna verkligen läst geografi och varit ämnes- samt stadiebehöriga lärare? Men det är en annan fråga) att det är dags att återigen (har påmint om det förr) dra lite fakta och försöka förklara vad det innebär:

”Om Du tar ett rep och mäter upp halva jordens diameter. Dvs 12 756 km delat med 2 och låter 10 km motsvara 1 cm på repet, så får Du ett rep som är ungefär 6 meter 37,8 cm långt. Ta detta repet med Dig ut på skolgård, parkeringsplats, gräsmatta etc och be en kompis hålla en av ändarna medan Du slår en cirkel användande repet som ‘passare’. Cirkeln motsvarar jorden.

För att förstå förhållanden mellan jordens storlek och våra högsta berg samt djupaste havssänkor, så kolla upp i kartbok hur högt Mount Everest är. 8 848 m. Dvs. På din cirkelyta motsvarar Mount Everest en utbuktning som är mindre än 1 cm. Gör en markering.

Slå sedan upp Marianergraven, världens djupaste punkt i jordskorpan. 10 911 meter. Med andra ord, något mer än en 1 cm inbuktning från din cirkel. Det Du då ser är hur liten del av den totala jorden som vi människor över huvudtaget har varit uppe på eller nere i för att nosa på kunskaperna om.” Grundkurs i geologi för svenska klimatfantaster, Norah4you 19 november 2008

Övningen är en övning som brukar rekommenderas för att 7-e klassare som läser första kapitlen i Geografiböckerna dvs de om jorden skall få en visuell upplevelse av hur lite vi människor egentligen vet om vår jord. Allt det som inte är längre in på den stora cirkeln än 1 cm eller utanför densamma 1 cm, har vi antingen ingen eller mycket liten kunskap om det kemiska förloppet.

Om vi sedan backar till tidigare årskursers geografi inom SO-blocket, så lär sig eleverna om vattnets kretslopp. (Det finns motsvarande kretslopp för t.ex. kol, metan o.s.v.) Det första som elever får lära sig är att havsyta ALDRIG är en fast fixerad punkt. Havsytan på en plats, vilken som helst på jorden, är ett medeltal över ett år. Då skall man komma ihåg att även i ‘vår’ Östersjö varierar vattenytan under dagen, under året o.s.v. En ‘normal’ variation kan vara +/- 1 meter även under en och samma dag beroende på vindar, hur månen står, lufttryck o.s.v. Skillnaden ute på oceanerna kan vara upp till 41 meter skillnad när månen står som närmast eller längst ifrån en viss plats om vindar, har ni glömt Passadvinden, Monsunen, Pastralvinden, Föhn o.s.v., påverkar platsen där mätningen sker. Nu är det ännu mer komplicerat i verkligheten beroende på luftfuktighet, årstid, solens förhållande till månen, solens avstånd och vinkel till jorden o.s.v. Men för enkelhets skull håller vi oss här till Vattnets kretslopp.

Vattnets kretslopp börjar och slutar i havet. Allt vatten oavsett om det är i moln, faller på land, finns i sjöar och bäckar, finns i växtlighet eller människor, finns i glaciärer eller ligger som snö på marken, strävar efter att nå så långt ner, närmare jordens medelpunkt, som det är möjligt. Vattenånga bildas ute över ocenanerna och stiger upp, förs med vindar i olika riktningar, faller ner som snö eller regn på barmark, på gammal snö och glaciärer o.s.v när vattenångan pressats upp över land (inte längre kan följa havsytan). Vatten som faller ner binds till viss del i marker som kan ta emot vatten, i växtlighet och i levande varelser. Vattnet strävar mot lägsta punkten och hamnar förr eller senare i haven igen. Se Diagram över vattnets kretslopp, Usgs.gov/edu

När man talar om översvämningar i t.ex. Kina så är detta en gammal företeelse att floder svämmade över sina bräddar. I gamla tider var det förutsättningen för att få bra skördar att kunna utnyttja det flodslam som bildades där floderna svämmat över i Kina likaväl som längs Nilen i Egypten. Det som hänt är att vi människor blivit fler och byggt bostäder på platser ingen förr skulle byggt på. När det talas om stora jordskred i t.ex. Indonesien så beror detta ofta på en kombination av var man byggt bostäder, ofta på lerjordar i sluttningar, och att man avverkat skog som förut bundit vatten så att lerjordarna inte blev övermättade.

Övning: Ta och mät upp en vanlig lera 10cm hög, 10 cm lång och 10 cm bred. Se hur tunga vikter du kan placera på dem. Ta sedan leran och placera den i ett större kärl samt börja röra, pressa o.s.v. vatten kommer ut och den ev. ‘jordmån’ du får kvar klarar inte några större vikter. Tänk på Tuveraset för att få ett enkelt och näraliggande exempel på vad som händer om man bygger bostäder på fel sorts ‘mark’. Har du haft kvicklera som kub, så får du dessutom bara lervatten när du rört om.

Det nästa som alla elever skall ha lärt för att få godkänt i ämnet geografi är skillnaden mellan geografiska och magnetiska polerna. Vi har nämligen en poldrift. T.ex. är magnetiska nordpolen som en gång låg närmare där Grönland ligger på väg bort från den geografiska nordpolen mot Ryssland. Det vi vet är på väg att hända, även om vi talar om 10.000-tals år in i framtiden är också att polerna bytt plats. Inte så att jorden snurrat upp och ner utan bara rent polbyte. Svårt att förklara så jag hoppar över det.

Vi som lever på land lever på tektoniska plattor som alla som gått i svensk 7:a de senaste 40 åren fått lära sig. Dessa dras mot varandra, kolliderar eller stöter bort varandra repellerar och ger upphov till t.ex. jordbävningar och vulkanutbrott. Låna en 7:e klassares geografibok för närmare upplysning.

CO2-värdet har varit detsamma utanför centrum av mycket tätbebyggda områden, dvs mycket små och lokala förändringar, så länge CO2-värdet kunnat mätas. Observera att vi talar om samma avrundade 0,04% idag som fanns upptagna i skolböcker i slutet av 1800-talet, på 1920-talet, på 1950-talet och idag. Den enda förändringen som skett under alla dessa år är att 6:e decimalen som inte påverkar eller kan påverka vår avrundning rör sig upp och ner en enhet. Dvs 0.000001 upp och ner.

Jordens medeltemperatur har ALDRIG ens idag existerat faktiska siffror för. Detta pga jorden till mer än 70% består av vatten eller hav och att bara 1 % av dessa 70 % någonsin haft fasta väderstationer över längre tid än 40 år. Den mätning som sker från sateliter använder sig inte av de traditionella mätningarna 1 meter över respektive 1 meter under vattenyta respektive vid vattenyta samt i förekommande fall i den traditionella mätningen 3 meter ovan havsbotten. Det sateliter kan mäta är återstrålningen. Vilket inte är exakt detsamma som temperatur vid vattenytan över eller under densamma…..

Det antal som finns på land är alldeles för litet eftersom temperatur precis som landhöjning är något som kan skilja mellan två närliggande orter. All fantasi i form av databeräkningar, interpoleringar och extrapoleringar utifrån andra grundförutsättningar, andra jordmåner, olika höjd över hav respektive avstånd till större vattendrag, skillnad i vindar o.s.v. är ren och skär fantasi.

Sedan har vi erosion i olika former, solvindar och annan fysisk påverkan på jorden utifrån o.s.v. men förstår man inte det enkla är det dumt att gå in på det mer komplicerade. Se även: Fakta som alla bör känna till, Norah4you Miljöfrågan-sidan

Vad händer egentligen med jorden, DN 10 augusti 2010
Vi kan vänta oss fler extrema händelser, Expressen 10 augusti 2010 Ja jag som i dagarna blir 61 år minns ett antal extrema händelser på samma platser minus Ryssland som hände under 50-60 talen….. så inget nytt under solen….. Då hade vi t.o.m. sparbössor i hårdpapp som alla elever i min skola fick hem för att lägga på slantar i…..

Read Full Post »

Men det där med historiska händelser och verkliga temperaturer från 980-1341 på norra halvklotet till att börja med, men tyvärr även verkliga temperaturer från 1860-1959, det har de som kallar sig forskare på klimathotfantasins område inte ‘en aning om’…..

Ett isblock fyra gånger så stort som Manhattan i New York har lossnat från en av Grönlands två stora glaciärer. Det är den största isö som brutits loss från isen i Arktis på 50 år.

Den är 260 kvadratkilometer stor och mer än 200 meter tjock. Vattenmängden i isön är tillräcklig för att försörja USA:s vattenkranar i 120 dagar eller hålla Hudsonfloden rinnande i över två år, enligt Andreas Muenchow, forskare på University of Delaware. Jättelik isö på drift vid Grönland, GP 9 augusti 2010
Jätteisberg på drift söderut, Aftonbladet 7 augusti 2010
Jättelik isö på drift vid Grönland, DN 7 augusti 2010

För enkelhets skull kanske vi får börja med 1956 års isberg. Observera att det då kalvades mer än 10.000 isberg från Arktis och Antarktis…… Som jag tidigare skrivit om bl.a. under 1956, Aftonbladet, kalvade Arktis och Antarktis, Norah4you 26 februari 2010

Verkligheten är denna:

(obs 208 mile = 33,4 MIL långt….. bara ett av flera 10.000 tals isberg 1956….)
Antarctica shed a 208-mile-long berg in 1956
One of the largest known Antarctic icebergs broke off in 1956. Julie Palis and Guy Guthridge of the Naitonal Science Foundation and Lyn Lay, the librarian at Byrd Polar Research Center, found an article about it in the Polar Times, vol. 43, page 18
.” Själv hittade jag artikeln i USATODAY –
Antarctica shed a 208-mile-long berg in 1956, USTODAY 20 januari 2005

Read Full Post »

som Arktis is VAR REKORDLITEN. Men fortfarande fortsätter klimathotfantaster bland sk. forskare, att försöka presentera historiska uppgifter som levde vi nu i Orwells 1984-samhälle där historia skrivs om för att passa in i politiska syften i stället för verkliga uppgifter.

Aktuella artiklar: Arktis is ökar igen, GP 24 mars 2010

För övrigt är det så att isen i Arktis varierar högst väsentligt under året, når sitt lägsta i september och högsta i mars-april. Dagens siffra ger vid handen att täcket den 23 mars var 14,185,469 km2 (14 miljoner 185 tusen 469 kvadratkilometer)
Data of Sea Ice Extent IARC-JAXA Information System
senaste månadernas siffror har varit: 23 februari: 13,980,313 km2; 1 februari 2010 13,332,656 km2 och på julafton 24 december 11,894,531 km2 den 24 december 2009.

Inte ens den lägsta uppmätta siffran efter 2002, vilken förmodligen används av de sk. forskarna i det aktuella fallet eftersom alla tidigare siffror visar att den lägsta utbredningen av Arktis EFTER den låga siffran för 1956 visar att Arktis totalt sett under varje existerande år ökat de senaste 30 åren(trettio åren) undantaget juli 2007 till november 2007 när längre perioder under år tas i beräkning. Siffrorna för juli 2007 till november samma år inträffade också konstigt nog direkt efter att en av de tre inre mätstationerna på Arktis, de flesta finns inom 5 mil från öppet vatten, gått sönder och där delen inte byttes ut förrän januari förra året…… men som jag skrivit tidigare det finns många nissar som använder för få verkliga data och som i samtliga datamodeller som presenterats fått sina data korrigerade innan de matats in i datamodellerna…..

Men inte ens den varmaste månadens ”medeltemperatur” i Arktis efter 1949 har varit så varm som den var under 980 till 1341(!) som de som läst alla mina blogginlägg i frågan och som läst om Grönland och Island bl.a. i den indextabell jag presenterat på Norah4history utifrån de Isländska Annalernas uppgifter om vulkanutbrott. Det är nämligen så att den nu aktuella vulkanen på Island var den som startade och följdes av ett antal andra vulkaners utbrott från början av den sk. lilla Istiden fram till 30 år före peaken på köldperioden. Så har det varit även i senare tider. Men det talar de sk. klimathotforskarna tyst om. Läs gärna Konungs skuggsjá för att få lite mer kunskap om hur t.ex. Grönland såg ut i mitten på 1200-talet…. inte alls som den nu aktuella presentationen av Arktis ger vid handen.

Tidigare blogginlägg finns att söka dels under aktuell debatt dels via sökfönstret till höger. Där finns även ett stort antal källor lämnade.

Utdrag från en av alla mina blogginlägg:
Första förutsättningen för att CO2 ens i drömmarnas värld skulle kunna åstadkomma att jordens temperatur höjs, borde vara att temperaturen verkligen höjts överlag sedan biltrafik och oljeanvändning ökat…. men DMI Arctic temperature data animation doesnt support claims of recent arctic warming och läser man sedan tabeller och text noga i
Arctic temperatures what hockey-stick , Wattsupwiththat.com 9 september 2009 så förstår man lätt varför…..

Fortsätt med att slå upp:
Arrhenius Svante, Naturens värmehushållning : Föredrag, Stockholm Norstedts 1896
Arrhenius Svante, Les atmosphères des planèts. : Conférence faite le 8 mars 1911.; Paris 1911
Arrhenius Svante, Klimatets växlingar i historisk tid, Stockholm 1915
Arrhenius Svante, Uber den Einfluss des atmosphärischen Kohlensäure-gehalts auf die Temperatur der Erdoberfläche. Stockholm, 1896. Bihang till K. Sv.Vet. akad. handl. Bd. 22: Afd.1: no 1.
Arrhenius Svante, Uber die Wärmaebsorption durch Kohlensäuer und ihren Einfluss auf die Temperatur der Erdoberfläche. Stockholm 1901 Vet. Akad. K. Sv., Öfversigt af förhandlingar. 58(1901): No 1: [4].
Arrhenius Svante, Die Chemi und das moderne Leben / von Svante Arrhenius ; Autorisierte deutsche Ausgabe von B. Finkelstein. Mit 20 Abbildingen im Text. Leipzig : Akademische Verlagsgesellschaft, 1922
.” Utdrag ur Miljöfrågan – ”klimathotet”, Norah4you sida

Här kommer förmodligen en del att invända, helt riktigt, att Svante Arrhenius var en av de som låg bakom rasforskningen i Sverige. Dock får detta fruktansvärda inte förringa att han inom sina ‘egna’ naturvetenskapliga områden gjorde ett gediget och fantastiskt forskningsarbete som står sig än idag

Gå sedan till närmaste bibliotek och läs: Forskning och Framsteg Nr 5 2008 artikel 500 års väder i Stockholm….. fantastisk läsning speciellt som sk. klimatforskare lyckas bevisa att de är dumma nog att tala om HUR manipuleringen av data gått till.

Att vi svenskar fått se matematikkunskaperna liksom biologi och kemikunskaperna kraftigt försämrade sedan flumskolan infördes är förmodligen förståligt för de flesta när de läst mina blogginlägg: Hmm matematik är kanske svårt, Norah4you 20 november 2009 där jag bl.a. redovisar för korrekta siffror angående atmosfären samt Sanning och konsekvens, Norah4you 1 januari 2009 där hänvisning finns till Vetenskapen är inte enig om klimatlarmen, Newsmillartikel 17 december där 20 av de verkliga specialisterna i frågeställningen redovisar svårigheterna att få fram faktiska uppgifter och vetenskapsteoretiskt korrekt utförda forskningsartiklar!
Forskarna ifråga är: Professor Göran Einarsson KTH
Professor Lars G. Franzén GU
Professor David Gee UU
Professor Krister Holmberg CTH
Professor Bo Jönsson LU
Professor Sten Kaijser UU
Professor Wibjörn Karlén UU
Professor Jan-Olov Liljenzin CTH
Professor Torbjörn Norin KTH
Professor Magnus Nydén CTH
Professor Göran Petersson CTH
Professor CG. Ribbing UU
Professor Anders Stigebrandt GU
Professor Peter Stilbs KTH
Professor Anders Ulfvarson CTH
Professor Gösta Walin GU
Docent Tage Andersson fd SMHI
Docent Sven G Gustafsson fs Ericsson Radar
Docent Olov Einarsson fd ABB
Docent Thomas Hellström LTH
—–slut på utdraget ——- Avfärda bäst du vill men, Norah4you 10 december 2009

Read Full Post »

mer än idag. Hur står det till med källkritiken och med den historiska nutidskunskapen även om kunskapen om hur varmt det i verkligheten var på Grönland när nordborna som bodde där exporterade(!) smör och hårdost till Norden.

Verkligheten är denna:

(obs 208 mile = 33,4 MIL långt….. bara ett av flera 10.000 tals isberg 1956….)
Antarctica shed a 208-mile-long berg in 1956
One of the largest known Antarctic icebergs broke off in 1956. Julie Palis and Guy Guthridge of the Naitonal Science Foundation and Lyn Lay, the librarian at Byrd Polar Research Center, found an article about it in the Polar Times, vol. 43, page 18
.” Själv hittade jag artikeln i USATODAY – Antarctica shed a 208-mile-long berg in 1956, USTODAY 20 januari 2005

Tillägg 27 februari kl 1:54 Snurren finns det gott om bland de sk. klimatforskarna. Nu försöker de igen att påstå att ett isberg som kalvats, för 19 år sedan förresten, är gigantiskt när det är 9,7 mil långt – Inte ens 1/3 del så stort som det som kalvades 1956 alltså. Gigantiskt isberg kan ändra vädret, Sydsvenskan 26 februari 2010
Jätteisberg kan kyla ner jorden, Aftonbladet 26 februari 2010
Säg hur var det nu med källkritiken hos klimatfantasterna?
Är de i så desperat behov av att hitta en källa att skylla på när verklighet och datafantasier inte stämmer överens?
_—– slut på tillägg 27 februari ——–

Förfalskningar, förlåt beräknade anpassningar, för att anpassas till IPCC:s regressionmodeller som legat till grund för alla datamodeller som påvisat global uppvärmning: (fanns förut tillgänglig i sin helhet på http://www.co2science.org/cgi-bin/temperatures/ghcn.pl, numera finns bara ”The first set contains the actual spatially averaged temperature anomalies
# from 1880 to 2006. The second set, which follows the first set, contains
# the temperature anomalies estimated by the regression from 1880 to 2006.” öppen för alla att läsa. (undrar varför?)

Istäckets storlek i Arktis 13,980,313 km2 (February 23, 2010) Data of Sea Ice Extent IARC-JAXA Information System
Obs 1 februari 2010 Istäcket: 13,332,656 km2
den var 11,894,531 km2 den 24 december 2009
(som jag rapporterat om tidigare bl.a. på Bland tomtar och troll, Norah4you 6 februari 2010
Hur nu det finns någon som tror att isbjörnar behöver mer än 1000 km2 per st för att överleva, utöver insamlande organ förstås vart pengar som inte går till administration tar vägen har så vitt jag vet aldrig redovisats.

Mycket mer finns att säga om klimatfantasternas osakliga inlägg under åren sedan IPCC bildades, men vi skall inte vara lika fula som de som kallar oss som presenterar fakta, inte datamodeller där input korrigerat/förfalskats (välj vilket) för att passa ett politiskt syfte, använder sig av.Så vill jag slutligen säga till vissa meterologer: Det är tillåtet att vara dum, men d

De urkonservativa lever i förnekelse, Aftonbladet 25 februari 2010
Klimattvivlet, Aftonbladet 25 februari 2010
JA! Klimathotet, Aftonbladet 25 februari 2010
NEJ! Klimathotet, Aftonbladet 25 februari 2010

et är urbota dumt att bevisa att man inte ens läst på de äldre meterologernas, geologernas och oceanografernas arbeten! Redan i slutet på 1800 talet förutspådde svenska forskare inom dessa områden att CO2 skulle vara mer än dubbelt så många procent som det är idag …… och, vilket är ännu mer häpnadsväckande att Ni inte känner till:
* En av många källor från 1920-30 talet som använder sig av avrundningen 0.04% för CO2 är Holmström Leonard, Naturlära, Första delen Fysik, Kemi, Geologi åttonde upplagan tryckt Lund 1933 sidan 41 4:e raden….. samma avrundning som idag.

*”Arrhenius Svante, Naturens värmehushållning : Föredrag, Stockholm Norstedts 1896
Arrhenius Svante, Les atmosphères des planèts. : Conférence faite le 8 mars 1911.; Paris 1911
Arrhenius Svante, Klimatets växlingar i historisk tid, Stockholm 1915
Arrhenius Svante, Uber den Einfluss des atmosphärischen Kohlensäure-gehalts auf die Temperatur der Erdoberfläche. Stockholm, 1896. Bihang till K. Sv.Vet. akad. handl. Bd. 22: Afd.1: no 1.
Arrhenius Svante, Uber die Wärmaebsorption durch Kohlensäuer und ihren Einfluss auf die Temperatur der Erdoberfläche. Stockholm 1901 Vet. Akad. K. Sv., Öfversigt af förhandlingar. 58(1901): No 1: [4].
Arrhenius Svante, Die Chemi und das moderne Leben / von Svante Arrhenius ; Autorisierte deutsche Ausgabe von B. Finkelstein. Mit 20 Abbildingen im Text. Leipzig : Akademische Verlagsgesellschaft, 1922

Här kommer förmodligen en del att invända, helt riktigt, att Svante Arrhenius var en av de som låg bakom rasforskningen i Sverige. Dock får detta fruktansvärda inte förringa att han inom sina ‘egna’ naturvetenskapliga områden gjorde ett gediget och fantastiskt forskningsarbete som står sig än idag.” Utdrag ur Miljöfrågan – ”klimathotet”, Norah4you sida

för jag vet att faktiskt uppmätta uppgifter om föroreningar och reellt uppmätta temperaturer erbjöds SMHI så sent som 1995 och att SMHI då tackade nej till (jag var i slutändan den sista som fick i uppgift att ringa upp, när inte SMHI och Tema Vatten i Lkpg varit intresserade då specialisterna inom området erbjudit sina data tidigare, och erbjuda flera hyllmeter mätdata som ratades ‘eftersom det var lättare och bättre att extrapolera och interpolera än arbetas med verkliga rådata)

Som jag skrev i Avfärda bäst Du vill, men; Norah4you 10 december 2009
Vetenskapen är inte enig om klimatlarmen, Newsmillartikel 17 december där 20 av de verkliga specialisterna i frågeställningen redovisar svårigheterna att få fram faktiska uppgifter och vetenskapsteoretiskt korrekt utförda forskningsartiklar!
Forskarna ifråga är: Professor Göran Einarsson KTH
Professor Lars G. Franzén GU
Professor David Gee UU
Professor Krister Holmberg CTH
Professor Bo Jönsson LU
Professor Sten Kaijser UU
Professor Wibjörn Karlén UU
Professor Jan-Olov Liljenzin CTH
Professor Torbjörn Norin KTH
Professor Magnus Nydén CTH
Professor Göran Petersson CTH
Professor CG. Ribbing UU
Professor Anders Stigebrandt GU
Professor Peter Stilbs KTH
Professor Anders Ulfvarson CTH
Professor Gösta Walin GU
Docent Tage Andersson fd SMHI
Docent Sven G Gustafsson fs Ericsson Radar
Docent Olov Einarsson fd ABB
Docent Thomas Hellström LTH
!”

Inte precis några duvungar utan synnerligen skickliga vetenskapsmän som kan sina områden utan och innan samt som har kunskap om helheten i stället för flumskolans snuttifikationsutbildningsraseri

Tillägg 27 februari 01:47 några politiker, en vänsterpartist och en folkpartist av alla, sällar sig till skaran som inte förstått att de blivit lurade april redan innan 1:e april 😉 Subventionera klimatsmart mat, SvD Brännpunkt 27 februari 2010 Skrämmande okunskap !

Read Full Post »