Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Strålningsrisk’

Allra först, är det nog bäst att göra klart två saker:
* Jag röstade NEJ till kärnkraft i kärnkraftsvalet. Inte av de skäl som andra brukar ta upp. För jag känner väl till forskningen som påbörjats redan då om hur man genom annan användning av teknik än anrikning för användning i bridreaktorer har möjlighet att få ner tiden för slutförvaringsbehov till helt andra nivåer än vad som sägs i debatten. Mitt nej och min enda tvekan inför framtida långtidsanvändning av kärnkraft, ligger nästan helt på den negativa påverkan på biotoper inte bara nära utstläpp av kylvattnets någon grad över det normala vattnets temperatur. Betydligt större miljöpåverkan även på macromiljön än vad som kommer fram.

* Jag anser och inser att vindkraft inte är något realistiskt alternativ ur miljösynpunkt. Varje vindkraftsverksaggregat kräver att en mycket rar metall som i princip bara finns i Kina samt i noduler på havsbotten i Arktis bryts. Problemet med landmässig brytning är att nedsmutsning i liknande skala som påverkar människor när guld bryts. Det är andra farliga föroreningar som kommer ut i naturen och dricksvattnet när man bryter den rara metallen som behövs för vindkraft.

Vindkraftverk är heller inte energimässigt en pluskälla förrän efter närmare 20 år. Ekonomiskt går det ihop tidigare. Men skall man räkna ut all energi som gått åt för att bryta alla ingående metaller, i industriella processerna och i logistiken fram till plats för uppförande av vindkraftverk, byggande av vägar samt röjande av mark + övrigt mark och byggnadsarbete, framställningen och produktionen av lastbilar som levererar varorna o.s.v. så är vindkraft inte hållbart alternativ i längden.

Solkraft är i delar av Europa en realistisk möjlighet under förutsättning att man återanvänder tidigare tekniska produkter som innehåller rara metaller m.m. i stället för att skeppa dem till skrothög i t.ex. Afrika. Men här i Sverige är det inget alternativ.

Så jag är för att under en övergångsperiod innan ny teknik på grön olja är ute på öppna marknaden ha kvar kärnkraft under förutsättning att de äldre som jag kallar lappade och lagade kärnkraftverken ersätts med nya som får t.ex. 30 år på sig.

Detta sagt, så tycker jag det är mycket viktigt att Strålsäkerhetsmyndigheten idag gjort en klar markering i och med att de tvingar fram ett stopp på reaktor i Oskarshamn. När det gäller strålskyddssäkerhet, så finns det inga genvägar och får heller inte tillåtas några genvägar. Det handlar inte om kronor och ören för enskilt energiföretag – det handlar om att följa de krav, de regler och lagar som finns för att verksamheten skall få bedrivas.

Reaktor i Oskarshamn stoppas, GP 6 december 2012
Reaktor i Oskarshamn stoppas, SvD 6 december 2012
Reaktor i Oskarshamn tvångsstoppas, DN 6 december 2012
Kärnreaktor tvångsstoppas, Aftonbladet 6 december 2012

Tillägg 10.14 8 december 2012
Kärnkraften lika stor 2050 som idag, GP 8 december 2012
Kärnkraften lika stor 2050 som idag, SvD 8 december 2012
Regeringen: Kärnkraften kvar 2050, DN 8 december 2012
Kärnkraften – svensk politiks surdeg
”>Kärnkraften – svensk politiks surdeg, Lena Mellins kolumn Aftonbladet 8 december 2012

Read Full Post »

Farligt ljus. Håll 30 centimeters ­ avstånd till lågenergilampor, vars strålning kan vara farlig på sikt. Det rekommenderas i Schweiz ­ efter en ny studie. ”Det är bra att ­undvika onödig exponering”, säger man vid svenska Strålsäkerhetsmyndigheten. ” Lågenergilampor kan ge skadlig strålning, SvD 13 april 2010

Studie varnar för lågenergilampor, GP 13 april 2010 Studie varnar för lågenergilampor, DN 13 april 2010

Och det är till sådana misstänkt eller bevisat farliga lampor som EU beslutat att vi skall övergå. Hur många finns det inte i detta land som behöver ha lampa närmare än 30 cm ifrån sig för att få tillräckligt ljus även med större styrka? Skrämmande. Vem, vilka och varför, dvs VEM eller VILKA låg bakom beslutet att övergå till lågenergilampor som i sig kostar naturen och ekonomin mycket större belopp att ta omhand när de är trasiga? VARFÖR har detta beslutats?

Stoppa vansinnet tills dess att det möjligen, högst möjligen finns ofarliga lågenergilampor. De som inte nämns i artikeln har andra liknande problem som var kända redan när lågenergilampor började tas fram! Energibesparing måste titta på helheten från råvara till lyse via lampa hos människor och alltid sätta människors hälsa först!

Read Full Post »