Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Stora Barriärrevet’

Som påpekades redan när det upptäcktes att Ozonlagret över Australien började tunnas ut, så är det freon samt kväveoxider från höghöjdsfly som bryter ner ozonet. Det som alla som på den tiden satte sig in i frågan och som alla som läst någon form av högre kemi, hydrologi alternativt om atmosfären i synnerhet om solens påverkan på de olika lagren(*) lärt in, så är speciellt Ozonskiktet uppe i Stratosfären ett av de mest känsliga skyddslagren vi människor har för att vi med hjälp av fotosyntes som ger oss syre från växter som tar upp CO2 skall kunna överleva. (CO2 är viktigt för att vi på jorden skall kunna ha en temperatur som inte närmar sig den absoluta nollpunkten med stormsteg).

Under 1970-talet upptäckte man att ozonskiktet tunnades ut och man började undersöka vad det kunde bero på. Ganska snart kom man fram till att den största boven hette klorflurokarbon, mer känt som freon som egentligen är ett varumärke på gasen ifråga. Freon användes bland annat som kylmedel i kylskåp och luftkonditioneringsanläggningar och som drivgas i sprayflaskor
Källa
Ozon: Giftgasen som håller oss vid liv, Allt om Vetenskap nr 5 2005

För mer uppgifter om Ozonet som när det är uppe i Stratosfären skyddar oss men som är farligt som markozon vänligen läs: Higher Atmosphere Basics: Chlorofluorocarbons CFC and ozone hole, Max Planck Institute hemsida juli 2005

* Troposfären når från jordytan upp till runt 10 km, Stratosfären tar vid och når upp till Mesosfären som nås 50 km upp.

Freonet totalförbjöds i Sverige 1995 men det man missade var att upplysa kommuner m.fl. om faran att inte ta tillvara freonet från gamla kylskåp. Inte bara här i Sverige läcker gamla kylskåp som hamnar på tippar eller ‘återanvändningsstationer’ undan för undan ersätts av nya freonfria mer och mer ju mer renoveringar sker. Freonfakta, freonåtervinning.se
En del av det ‘avfallet’ exporteras från EU-länder ner till Afrika….

Vad gäller då för korallblekningen som sker t.ex. i Stora Barriärrevets vidsträckta områden? ”Coral reef bleaching is a common stress response of corals to many of the various disturbances mentioned above. Beginning in the 1980s, the frequency and widespread distribution of reported coral reef bleaching events increased. Widespread bleaching, involving major coral reef regions and resulting in mass coral mortality has raised concerns about linkage of the events to global phenomenons including global warming or climate change and increased UV radiation from ozone depletion.
Källa: Jason Buchheim Director of Odyssey Expeditions, Coral Reef Bleaching, Odyssey Expeditions- Marine Biology Learning Center Publications 1998 läsbar på Coralbleaching, Marinebiology.org
Snabb förklaring av det väsentliga: Korallrevs blekning är en stressreaktion som korallrev drabbas av bl.a. pga ökad UV-strålning genom Ozonskiktet.
koraller till många av de olika störningar som nämns ovan. Från och med 1980-talet, frekvens och omfattande spridning av rapporterade korallrev blekning händelser ökade. Utbredd blekning, där storområden korallrev och resulterar i massa korall dödligheten har väckt farhågor om koppling av händelserna till globala fenomen, inklusive den globala uppvärmningen och klimatförändringen och ökad UV-strålning från ozonskiktet. [IEJ: underförstått en orsak av de föroreningar som lett fram till ozonhålet]

När koraller bleknar sker en kemisk förändring som bl.a. resulterar i minskad förmåga till fotosyntes samt därav följande skörhet som gör korallerna lättare nedbrytbara/känsliga för stormar och större tillfälliga temperaturförändringar alternativt saltförändringar i de vatten korallerna lever i.

Halva koralltäcket borta på 27 år, DN 1 oktober 2012 Inte på 27 år – de uppgifter om ytor som nu presenteras i vetenskapliga rapporter är hälften av de siffror på ytorna som jag själv lade fram i miljödebatten 1975-78……. alltså över 35 år sedan.

Halva koralltäcket borta på 27 år, SvT 2 oktober 2012

Read Full Post »

Fanns det något mer fraperande än historieförfalskningen som beskrevs i 1984 varje gång en ny härskarelit kom fram? Fotografier från det förflutna ändrades och historien skrevs om för att passa.

Liknande hände under Stalintiden och efter Stalins död i Sovjetunionen. Vad som händer där nu när Stalin återupprättas av Putin vet jag inte. Jag kan inte läsa ryska.

Historieförfalskning av grövsta slag har de sk klimathotforskarna presterat om och om igen när det gäller jordens temperatur i forna dar. De har då haft för vana att påstå sig veta hur jordens temperatur sett ut de senaste 124 åren. Ja i vissa fall mer än så trots att det inre av Afrika aldrig sett någon vetenskaplig expedition som ens i mindre skala registrerat temperatur förrän under 1900-talet. Ännu värre när det gäller Arktis. Nordpolens temperatur kunde inte mätas innan någon varit där, vilket var Peary och Hanson 1909.. men den första vetenskapliga expeditionen, Sir Wally Herberts, inleddes inte förrän 1969….

Nåväl idag skriver SvD om en artikel från tidskriften Science där det hävdas att ‘Korallreven växer knappt längre’ samt att tillväxten av korallreven är de lägsta på 400 år. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2267991.svd DN är inte sämre http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3561&a=869410&rss=2216 ….. ”Under FN:s klimatmöte i Polen nyligen varnade forskare bakom nätverket Global Coral Reef Monitoring Network för att världens korallrev hotas av den globala uppvärmningen.” och om ”I höstas kom en studie från den amerikanska vetenskapsakademins tidning Pnas som visade att världshaven försuras mycket snabbare än vad man trott tidigare, och att det är kopplat till stigande koldioxidhalter i atmosfären.”  Dessa påståenden är lätta att bevisa som falska. Till det återkommer jag. Här och nu är det historieförfalskningen a la 1984 som är det jag blir irriterad på. Hur kan någon vetenskapsman/kvinna tro att han/hon kan anses som vederhäftig OM de inte tillämpar Vetenskapsteoretiskt giltiga argument och NÄR de dessutom förfalskar de historiska källorna till de slutsatser de drar ur obevisade argument i övrigt?

Nu är det bara så att Australien visserligen lär ha nåtts av holländaren Willem Janszoon 1606…. men varken han eller James Cook, Australiens officiella upptäcksresande, 1770 undersökte Stora Barriärrevet eller något av de andra Korallreven vetenskapligt! Att gå på grund någonstans i ett stort korallrev som är 230 000 kvadratkilometer stort ger INTE förutsättningar för undersökning av tillväxten…. Sådana Vetenskapliga undersökningar har bara skett sedan 1975….. det vill säga 33 år. Så uppgifter att tillväxten är den lägsta på 400 år är och förblir GRAV HISTORIEFÖRFALSKNING.

Läs även Sanning och Konsekvens från tidigare idag. https://norah4you.wordpress.com/2009/01/01/sanning-och-konsekvens-klimathotet/

Read Full Post »