Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘stimulera Sparande inte Slösande’

Omkring 65 000 hushåll som lever under riskgränsen för fattigdom har ränteavdrag på mer än 500 kronor i månaden, visar statistik som SCB tagit fram åt SR Ekot och Kaliber. Hälften av dem är barnfamiljer.Slopat ränteavdrag skulle drabba många hårt, SvD 19 oktober 2015

Låginkomsttagare bör inte luras att ta lån som de för att klara ”behöver” ha ränteavdrag. Det är en skam för Sverige att man inte tillåter de som har det sämst i samhället oavsett om det handlar om låginkomsttagare, fattigpensionärer, sjuka eller arbetslösa tjäna tillräckligt för att uppnå existensminimum innan staten och kommunen tar ett enda öre i skatt!

Ekonomiskt är det heller inte lönsamt att först dra in pengar för att sedan under förevändning att bry sig ge avdrag som inte är allmängiltiga och/eller bidrag för att de som har det sämst skall klara av att överleva vardagen i Sverige. Det kostar att utreda och varje beslut om bidrag kräver enligt svenska lagar självfallet individuell prövning!

Låginkomsttagare behöver ränteavdrag, GP 19 oktober 2015 NEJ det behöver inte låginkomsttagare. Låginkomsttagare behöver respekt för att de har en Mänsklig Rätt att få mat på bordet, kläder på kroppen samt tak över huvudet. Enda sättet utan att göda SLÖSA är att ha ett realistiskt grundavdrag som ligger på 150.000 kr/år i inkomst innan någon skatt dras. Gärna kompletterat med generellt avdrag för barn i familjen (förslagsvis antingen 25.000 kr/år eller 50.000) i stället för barnbidrag. Kostar mindre för samhället och ger samma eller bättre riktad effekt mot de som har flera barn.

Bostadspolitiken hotar de fattiga, Daniel Swedin Ledarkrönika Aftonbladet 19 oktober 2015

Det må vara behjärtansvärt att ”Alla” skall ha möjlighet att ”äga” eget hus eller egen lägenhet. Problemet är att de som är fattiga med nuvarande skattesystem har mycket små möjligheter att klara oförutsedda svängningar som t.ex. höjd ränta och att det inte är de utan banken som äger huset/lägenheten. Att ha ränteavdrag är att stimulera SLÖSA. Att skapa ett vettigt grundavdrag så att människor inte skall behöva stå med mössan i handen och tigga. Att politiker ändrar sig samt tar bort avdrag som mest gynnar de som har pengar och därför kan få låna stora pengar är att stimulera SPARA. Sverige borde åter få så att det som fanns i slutet av 70-talet och stimulerade sparande återkommer.

Read Full Post »