Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Stilla Havet’

Verkligheten bakom ”klimatförändringar” i form av kallt väder höst-vinter 2013-2014 i Nordamerika. När jordbävningar eller vulkanutbrott i jordskorpan under oceanernas vatten sker, så förändras densiteten i vatten av uppvärmningen, CO2 och metanutsläpp. Varmt vatten stiger och kallt sjunker, påverkar speciellt i områden som Beringssund där flera havsströmmar möts. Vad som hände var att varmt ytvatten med annan salthalt påverkade Arktis is närmast Beringssund vilket som varje person som läst och lärt in fysikens och kemins lagar vet förändrade (alltid förändrar på kort eller längre sikt) vindarna i området. Kyliga vindar drog ner över Nordamerika precis som hände med Europa när 1341 års vulkanutbrott orsakade Lilla Istiden och precis som det hänt vid flertal tillfällen fram till idag dess emellan.
Ovetenskaplig är senaste sk. Klimatförändringsrapporten från USA. Sällan läst något så vansinnigt okunnigt. Trodde inte ens att någon ville visa sin okunskap som de sk. forskarna gör.

Klimatförändringar hotar USA varnar studie, DN 7 maj 2014
Studie: Klimatförändringar hotar USA, GP 7 maj 2014
Studie: Klimatförändringar hotar USA, SvD 7 maj 2014

Läs även: Bluffarna, sk. forskare fortsätter ljuga, Norah4you 20 februari 2013 Samt i historieböcker om liknande händelser bl.a. runt Island som påverkat klimatet under flera år i Europa under 1700-talet samt även orsakat extrema tsunamis.

Norah4you's Weblog

Följande fanns nyss att läsa på: Jordbävningar Alaska, earthquake.usgs.gov ; välj Alaska som kartalternativ:

2.550km SW of Anchor Point, Alaska2013-01-05 10:18:5359.515°N152.571°W100.7
4.8144km S of Sitka, Alaska2013-01-05 10:11:1655.759°N135.451°W7.0
3.061km NNE of Talkeetna, Alaska2013-01-05 09:53:5162.789°N149.473°W67.0
4.2133km WNW of Craig, Alaska2013-01-05 09:41:2555.736°N135.211°W16.2
4.5103km WSW of Craig, Alaska2013-01-05 09:32:0855.102°N134.634°W9.2
4.7133km W of Craig, Alaska2013-01-05 09:27:2055.541°N135.252°W9.9
7.5106km WSW of Craig, Alaska2013-01-05 08:58:1655.238°N134.777°W9.9
4.5138km S of False Pass, Alaska2013-01-05 04:14:0853.613°N163.604°W23.4
2.8119km NW of Talkeetna, Alaska2013-01-04 23:57:3763.160°N151.560°W2.2
3.267km E of Cantwell, Alaska2013-01-04 21:29:3263.446°N147.600°W2.9
3.8149km WSW of Amatignak Island, Alaska2013-01-04 20:35:0950.634°N179.017°E15.3
3.127km NNE of Kodiak, Alaska2013-01-04 16:43:4158.002°N152.175°W0.1

olika…

Visa originalinlägg 200 fler ord

Read Full Post »

Följande fanns nyss att läsa på: Jordbävningar Alaska, earthquake.usgs.gov ; välj Alaska som kartalternativ:

2.5 50km SW of Anchor Point, Alaska 2013-01-05 10:18:53 59.515°N 152.571°W 100.7
4.8 144km S of Sitka, Alaska 2013-01-05 10:11:16 55.759°N 135.451°W 7.0
3.0 61km NNE of Talkeetna, Alaska 2013-01-05 09:53:51 62.789°N 149.473°W 67.0
4.2 133km WNW of Craig, Alaska 2013-01-05 09:41:25 55.736°N 135.211°W 16.2
4.5 103km WSW of Craig, Alaska 2013-01-05 09:32:08 55.102°N 134.634°W 9.2
4.7 133km W of Craig, Alaska 2013-01-05 09:27:20 55.541°N 135.252°W 9.9
7.5 106km WSW of Craig, Alaska 2013-01-05 08:58:16 55.238°N 134.777°W 9.9
4.5 138km S of False Pass, Alaska 2013-01-05 04:14:08 53.613°N 163.604°W 23.4
2.8 119km NW of Talkeetna, Alaska 2013-01-04 23:57:37 63.160°N 151.560°W 2.2
3.2 67km E of Cantwell, Alaska 2013-01-04 21:29:32 63.446°N 147.600°W 2.9
3.8 149km WSW of Amatignak Island, Alaska 2013-01-04 20:35:09 50.634°N 179.017°E 15.3
3.1 27km NNE of Kodiak, Alaska 2013-01-04 16:43:41 58.002°N 152.175°W 0.1

 

olika delar av det som är den stora Pacific Plate som nöter, dvs antingen kolliderar med eller håller på att glida under såväl Caribiska plate som Cocos Plate samt Nordamerikanska plattan (främst upp mot Alaska) och som är det som vållat den ovanliga serien av skalv genom att det inte bara är Nordamerikanska plattan som berörs av direktkontakten med Pacific Plate. Jordskalv/Jordbävningar och tektoniska plattor, Norah4you 27 augusti 2012
Det finns en hel del faror utöver nu utfärdad tsunamivarning. Vad många inte har klart för sig är att salthalten i vattnet som normalt är lägre vid Beringssund kan komma att bli högre efter en lång serie av jordbävningar följt av den stora och att det får konsekvenser för vatten och luftströmmar ner mot ekvatorn. Det kan komma att bli många stormar och monsuner i Stilla Havet tack vare detta.

Tsunamivarning efter skalv i Alaska, GP 5 januari 2013
Tsunamivarning i Alaska efter skalv, Expressen 5 januari 2013
Varning för tsunami i Alaska, Aftonbladet 5 januari 2013
Tsunamivarning efter skalv i Alaska, SvD 5 januari 2013
Tsunamivarning efter skalv i Alaska, DN 5 januari 2013

För mer uppgifter om tektoniska plattor och jordens historia se: Fakta om jordens historia, Facts not fictionsida

Read Full Post »