Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Stenåldern’

I slutet av den senaste istiden låg inlandsisen över norra Europa och sträckte sig ända bort till östra Sibirien samt hade sin motsvarighet över hela den norra hemisfären, dvs även över Nordamerika långt ner till de stora sjöarna. På sina ställen nästan avsmält på andra mer än kilometertjock is som tyngde ner landet under. På vissa ställen ända upp till 3000 meter tjock.
……
Vi börjar från början: All is som ligger på land tynger ner landet under. All is som ligger fritt i vatten trycker bort ”motsvarande mängd” vatten. För verkligt naturligt förlopp och mer vetenskaplig förklaring slå upp Archimedes princip.

Isen över norra Europa smälte söderifrån och landet började först resa sig i söder. Människor följde efter, liksom laxar, björnar och många rovdjur. När vi kommer fram till inledningen av äldre Stenåldern är en stor del av landet vi kallar Sverige, liksom Norge, Finland och österut fortfarande liggande under ett tjockt istäcke.Utdrag landhöjning och kulturell influens

Read Full Post »

Det finns få saker som irriterar mig mer än när kvasiakademiker och politiskt korrekta försöker stjäla någon folkgrupps historia och arkeologi. Det var lika tokigt när det fanns de som hade för sig att det existerade en Nordisk folkras…. vad nu detta var för dravel så gick ju tyvärr alltför många på de fantasierna. Inte bara nazister utan många många andra,
som de senare tidernas fantasier om att samerna varit i norra Sverige först…. Det må vara politiskt korrekt att hävda att samerna skulle vara ursprungsbefolkning. Politiskt korrekt, men helt uppåt väggarna fel. Den enda ursprungsbefolkning som idag finns kvar i Norden utgörs av en liten del av de verkliga Kvenerna vars historia, skriftlig och arkeologisk, pollenanalysmässigt o.s.v. är de enda som är verkliga ättlingar och vars kontinuitet går att belägga in i våra dagar. De Kvenerna, Kvänerna, utgör en liten bråkdel av de som nu kallar sig Kvener. Senaste uppgiften jag såg var att de var färre än 200 av de 10.000 som kallar sig Kvener.

Utgående från detta samt från det mycket märkliga FN uttalandet mot gruvdrift, så har jag skrivit en bloggartikel i Norah4history samt lagt den som sida under Skandinavisk Historia. De som vill läsa den kan hitta den på De verkliga kvenerna, Norah4history sida

Utdrag ur bloggartikel De verkliga Kvenerna
Den första arkeologiska undersökningen som jag hänvisar till är en delundersökning i samband med utgrävning av RAÄ 183 Ramsele Kommun.

Utgångspunkt verkliga vattennivåer samt landhöjning. Ramsele kommun ligger idag med en höjd över havet varierande frpb 200-500 meter på fyndplatsen är medelnivån ovan havet drygt 350 meter. Vilket motsvarar nivån för boställe/temporära slaktstället inom 50-80 meter från närmaste vattendrag vid tidpunkter till vilka fynd i undersökningen dateras. I delrapporten berättas om tre husgrunder.Två av dem dateras till slutet av/övergången Neolitikum till tidig Bronsålder.

Dateringarna från 2009 (sammanlagt 12 st) visade att den undersökta delen av anläggningen var i bruk under perioden 2500-1800 BC, med en aktivitetstopp mellan 2400-2300 BC. Fyndmaterialet från 2010 är likartat som från undersökningen 2009, och en datering till samma period är trolig även för årets schakt. Vare sig fynd eller C-dateringar indikerar aktiviteter under efterkommande perioder.De verkliga kvenerna, Norah4history sida

Utdrag ur tidigare bloggartikel:
De första som följde renar västerut var inte samer eller samernas förfäder. Ananinokulturens människor som under del av året övergav sina FASTA bosättningar och följde vildren västerut från Jelabugaområdet i Ryssland, de var jordbrukare utöver att de var jägare. De använde skidor som så många andra i de delarna av Ryssland och i hela Nordkalottområdet långt innan samerna gjorde detta. Äldsta skidan i världen, Kalvträskskidan, är lika gammal som Egyptens pyramider och föregår varje form av vildrensjakt av samer. Jag vet att detta inte är politiskt korrekt att tala om, men fakta är fakta och inte fiction eller drömmar om vad som skall ha varit.

Detta oaktat, så har aldrig någonsin samerna ägt landet i norr. I ett område in från Alta via nuvarande fjälldalgångar österut långt in i Sverige, fanns det t.o.m. öppet vatten tack vare nuvarande Golfströmmens föregångare LÅNGT INNAN INLANDSISEN SMÄLT så att det blev möjligt för vildren att finna lavar på stora områden betydligt över hundra mil österut tack vare det tjocka istäcket öster om det öppna vattnet. På den tiden fanns det fortfarande, mitt under istiden, en rest av människor som överlevde på öar utanför Alta ner mot Bodö. Dessa människor som var de första i hela norra Skandinavien att både röra sig samt bosätta sig i det vi idag kallar norra Sverige är utöver att arkeologiska fynden är helt annorlunda än vad samernas fynd någonsin varit talade varken samiska eller finska. Finns t.o.m. skriftliga källor från före 800 e.Kr. då de första av de nuvarande samerna började med det som kallas rennäring. Rennäring är inte samma sak som att följa vildren.Inte Ert land, Norah4you 26 november 2013

För Äldre svensk historia läs gärna: Svea Rikes vagga, Norah4history sida samt Från Tacitus till Tahirs ruser, Norah4history sida

Det alla bör ha klart för sig är att det finns inga sk. rena folkraser. Speciellt inte med flertusenåriga anor i Norden, då undantaget de få av de verkliga kvenerna som inte gifte in sig med inflyttande grupper under 1600-1900-talet. Idag är de färre än 200 av alla de som kallar sig Kvener.

———————
Någon kanske tycker: Ja men gruvan ligger i Västerbotten inte i Västernorrland. Helt rätt. Det är bara det att om inte samerna är de som äger den äldre historien norr om Västerbotten, så äger de inte ens i teorin rätten att hävda att de äger rätten till marken i Västerbotten. Så enkelt är det. Tyvärr har FN återigen precis som i andra frågor lyssnat alldeles för mycket på politiskt korrektas önskemål.

FN-organ vill stoppa svensk gruva, Aftonbladet 8 november 2013 Det har gått alldeles för långt! Isen smälte från söder och väster. Att någon ens kan få för sig att samernas renar tog sig över flera hundra mil av kvarvarande tjock inlandsis från Murmanskområdet söder till Finska Viken alternativt simmade över, det säger tyvärr alltför mycket om okunskapen om forntidens historia och geologi! När det gäller FN:s sk. experter under senare år är jag tyvärr inte förvånad.
FN-organ vill stoppa svensk gruva, GP 8 november 2013
FN-organ vill stoppa svensk gruva, Expressen 8 november 2013
FN-organ vill stoppa svensk gruva, SvD 9 november 2013

Det finns få länder på denna jord där så många invandringar skett som i Sverige. Det hindrar dock inte att det finns de som försöker stjäla andra gruppers historia för att legitimera sina egna krav.

Read Full Post »

Det må vara så att samer räknas till urbefolkning. Vilket i och för sig mycket väl kan bestridas utifrån vetenskapsteoretiskt kända fakta om hur Inlandsisen drog sig tillbaka från söder mot norr och arkeologiskt kända fakta om att människorna följde med isen söderifrån norrut samt fanns på det Ni felaktigt kallar ‘Ert land’. Det finns dokumenterade arkeologiska fynd som bevisar att det fanns andra människor där långt innan det var möjligt att följa vildren från norra Ryssland västerut till Alta.

De första som följde renar västerut var inte samer eller samernas förfäder. Ananinokulturens människor som under del av året övergav sina FASTA bosättningar och följde vildren västerut från Jelabugaområdet i Ryssland, de var jordbrukare utöver att de var jägare. De använde skidor som så många andra i de delarna av Ryssland och i hela Nordkalottområdet långt innan samerna gjorde detta. Äldsta skidan i världen, Kalvträskskidan, är lika gammal som Egyptens pyramider och föregår varje form av vildrensjakt av samer. Jag vet att detta inte är politiskt korrekt att tala om, men fakta är fakta och inte fiction eller drömmar om vad som skall ha varit.

Detta oaktat, så har aldrig någonsin samerna ägt landet i norr. I ett område in från Alta via nuvarande fjälldalgångar österut långt in i Sverige, fanns det t.o.m. öppet vatten tack vare nuvarande Golfströmmens föregångare LÅNGT INNAN INLANDSISEN SMÄLT så att det blev möjligt för vildren att finna lavar på stora områden betydligt över hundra mil österut tack vare det tjocka istäcket öster om det öppna vattnet. På den tiden fanns det fortfarande, mitt under istiden, en rest av människor som överlevde på öar utanför Alta ner mot Bodö. Dessa människor som var de första i hela norra Skandinavien att både röra sig samt bosätta sig i det vi idag kallar norra Sverige är utöver att arkeologiska fynden är helt annorlunda än vad samernas fynd någonsin varit talade varken samiska eller finska. Finns t.o.m. skriftliga källor från före 800 e.Kr. då de första av de nuvarande samerna började med det som kallas rennäring. Rennäring är inte samma sak som att följa vildren.

Har samerna varit länge i norr? Ja. Men aldrig någonsin ägt den mark de förflyttat sig och sina renar över. Det är två helt olika saker att röra sig över och nyttja mark man inte äger och att äga den!

Stoppa exploateringen av vårt land, Per Jonas Partapuoli ordförande i Sáminuorra, SvD Brännpunkt 26 oktober 2013

Rätt skall vara rätt. Det är inte Ert land. Därmed inte sagt att inte hänsyn skall tagas till rennäring precis som till varje annan näringsverksamhet utifrån varje näringsverksamhets historia och landets lagar samt behov. Två helt olika saker!

Read Full Post »

Flinta fanns inte överallt
Järnproduktion i tidiga Sverige
Handelskontakter t.o.m. Folkvandringstid

Read Full Post »