Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Statsminister Löfvén’

så beskrevs folk från ön i Norra Oceanen redan år 278 av en känd samtida historiker. Fortsättningen avslöjar att det med största sannolikhet rör sig om folk från nuvarande Sverige: ”de dricker inte ofta. Bara när de skall ha fest. Men de är bra på att hitta på skäl att ha fest”…… utesluter danskar, norrmän och finnar… 😛

Till den beskrivningen som även gavs av en postmästare i Asia Minor år 844 (då avseende en grupp som kallade sig A-rus och som kom från ön i Norra Oceanen) lades att folket F R I V I L L I G T betalade skatt på det de tjänade på sin handel. De sa att de var vana att betala 10% hemma…. ;.)

Men med utgångspunkt från dagens situation i EU i allmänhet och Sverige i synnerhet bör man nog lägga till ordet ”Naiva”….

Terroristen hade fyra olika identiteter, SvD 11 April 2016
Svensk terrorist borde inte vara någon chock, Wolfgang Hanssons kolumn Aftonbladet 11 April 2016
Terroroffren får betala vår undfallenhet, Expressen ledarsidan 10 April 2016

Mycket kan nog skyllas på mentaliteten att många hellre klappar varandra på ryggen än tar eget ansvar för egna handlingar……. Men nog är det märkligt. Inte mycket har hänt på över 1700 år.

Read Full Post »

Om de landar på jorden är det bäst att Hesa Fredrik får ljuda. För större dumhet har sällan skådats. HUR i hela fridens namn går en enda politiker och inbillar sig att det ens är möjligt för föräldrar att kontrollera OM deras barn som inte fått tillstånd går ut på sociala media. Vem skall kolla att föräldrar ens kollar? Hur dum får en politiker vara. Lagar och bestämmelser som inte stämmer överens med verkliga förhållanden, gör mer skada än nytta! Snurren till Rödgrön regeringsröra och skjortvändare till Statsminister har Sverige aldrig haft. Undrar om något annat land i historien haft heller!


Snart kan det vara slutlajkat för alla som är under 16 år.

Som en del av ett nytt EU-direktiv kommer Sverige att införa åldersgräns för sociala medier.

– Om det här får fler föräldrar att engagera sig i vad deras barn gör på nätet så är det bra, säger konsumentminister Per Bolund.Sverige skall införa åldersgräns för sociala medier, Aftonbladet 29 Januari 2016

OM det får???? Hur i dumma och verklighetsfrämmande får EU-direktiv vara och ändå leda till svenska lagar. Åldersgräns finns redan. Oftast 18 år – men hur skall någon kunna kontrollera att inte en 12 åring tar sig förbi föräldrakontroll, registrerar sig och påstår sig vara 18 år? För mig med 45 års erfarenhet av data, som var med innan nätet blev nät och som hade egen hemsida redan 1995, säger sådana förslag allt om okunskap om data som finns.

Att det finns en enda förälder som tycker detta är rätt, säger en hel del om hur lite kunskap de flesta har om datorer, plattor, mobiler m.m. Lagar och riktlinjer som inte har en tjyven till chans att kontrolleras, är bara utanpåverk eller som en julkula som glittrar men saknar fyllning.
Ju längre från verklighetens möjligheter att kontrollera något lagstiftningar kommer, desto mer orimligt är det att lägga pengar på beslut utan kontakt med Jorden. Vilken planet lever Socialdemokraterna på?

Åldersgräns införs på sociala medier, GP 29 Januari 2016
Åldersgräns för sociala medier kan höjas, DN 29 Januari 2016

Det innebär inte, att jag anser att barn skall få använda datorer, plattor och mobiler hur som helst. Bara att det är föräldrar som måste fås att ta ansvar för sina barns handlingar totalt sett. Vilket inte är så lätt om man börjar i fel ända som detta förslaget är. Väx upp och förstå att de kraven hade möjligen varit möjliga att hitta lösningar på hur de skulle kunna kontrolleras för 30 år sedan. Nu är det för sent. Klockan har tickat långt efter 12.

Read Full Post »

Mycket talande debattinlägg:

Vem reser till Haga med Västlänken?

Det finns ännu inga professionella beräkningar av antalet resenärer till Västlänkens olika stationer. Trafikverket har inte tagit reda på detta trots att det gått tio år sedan Järnvägsutredningen gjorde sina ”trafikmängdsberäkningar”, skriver tre erfarna trafikplanerare.

Det finns ännu inga professionella beräkningar av antalet resenärer till Västlänkens olika stationer. Trafikverket har inte tagit reda på detta trots att det gått tio år sedan Järnvägsutredningen gjorde sina ”trafikmängdsberäkningar”, skriver tre erfarna trafikplanerare.

Argumenten för byggandet av Västlänken med sina tre stationer Centralen, Haga och Korsvägen är att lösningen ger fler direktresor, fler bytespunkter och snabbare resor. Fler direktresor, det vill säga resor där man går mellan stationen och sin målpunkt (en arbetsplats till exempel), resor som inte belastar lokaltrafiken och ger minskad trängsel och det är bra. Men för vilka är Haga en slutstation, som ger dessa direktresor?Vem reser till Haga med Västlänken, Ingmar Andreasson professor emeritus Trafik KTH, Staffan Lillienberg tekn lic trafikkonsult samt Claes Westberg fd trafikdirektör i Göteborg på GP Debatt 3 Januari 2015

Mycket bra fråga. Har någon ett svar som inte nått offentligheten eller har det hamnat i utredningskvarnen?

Read Full Post »

Nu har jag fått nog av Anna Kinberg Batra!
LÄR DIG ORDKUNSKAP NOG ATT FÖRSTÅ REGERINGSFORMEN!

Det är en sak att fega ur en gång. Du gjorde det med Decemberöverenskommelsen. Den var på gränsen till Grundlagsbrott. Ditt argument att en minoritetsregering måste kunna regera visar på total okunskap om att demokratins förutsättningar är att en minoritetsregering som inte kan få stöd av en majoritet ALLTID har behövt och ALLTID I DEMOKRATISKA LÄNDER BEHÖVER förhandla i varje sakfråga för att få stöd för de olika posterna i sin budget.
Att ens gå och fundera i banorna att Du efter valet 2018 skulle leda Alliansen och få Socialdemokraternas godkännande för en Alliansbudget, säger tyvärr också att du saknar allt vad som krävs av en ledare när det gäller att kunna göra konsekvensanalys. Illa nog.

Värst är att DU, Anna Kinberg Batra, saknar samtliga Ledaregenskaper som krävs av en modern ledare.

* Första kravet på en Ledare är att Ledaren skall kunna lyssna även på de som i företaget, partiet eller gruppen INTE har samma uppfattning. OCH viktigast av allt har kunskap HUR MAN LYFTER UPP SINA MEDARBETARE/SINA PARTIMEDLEMMAR
vilket direkt leder till Andra kravet:

* En Ledare skall oavsett om han/hon blivit tillsatt av en styrelse; valda ombud för ett partis distrikt etc. ALLTID SOM LEDARE VARA LEDARE FÖR SAMTLIGA. D.v.s. inte bara för de som valt honom/henne. Detta är en GRUNDBULT.

* Tredje kravet är viktigast av allt. En Ledare skall efter att ha lyssnat på samtliga(!) inte försöka driva igenom sin egen vilja(!) utan göra ett försök att snabbt (MYCKET VIKTIGT) göra en konsekvensanalys (inom timmar inte dagar eller veckor) väga för och emot samt VÅGA TA ANSVAR VILKET INNEBÄR VÅGA OCH KUNNA TA SNABBT BESLUT. Beslut handlar inte om att vara demokratisk och lyssna på de som skriker högst eller de som just i den frågan verkar vara i majoritet. Det det handlar om är inte att ha rätt, utan om att handla rätt (sett i långsiktigt perspektiv där verkliga Ledare bortser ifrån om beslutet gynnar eller inte gynnar honom/henne som person).

Inte en enda siffra rätt vad det gäller Dig Anna Kinberg Batra.

Vilket leder till den andra gången Du fegade ur.

Hur i hela fridens namn tänkte Du när Du drev igenom att vid årets Budgetomröstning inte rösta emot Löfvénregeringens budget? Trots allt hade även du sagt att Decemberöverenskommelsen hade fallit. De gamle sa: En gång är ingen gång. Två gånger är två gånger och Tre gånger är en ohejdad vana! Så är det.

Att Du, Anna Kinberg Batra ens går och funderar på att begå allvarligt Grundlagsbrott som samtliga försök från vilken svensk regering som helst skulle vara när det gäller att stänga Öresundsbron, är så allvarligt från en partiledare för det parti som i många år gått i bräschen för att våra Svenska Grundlagar och alla Svenska Lagars efterlevelse.

Regeringsformen
Kap 10 Internationella förhållanden

Riksdagens godkännande av internationella överenskommelser
3 § Riksdagens godkännande krävs innan regeringen ingår en för riket bindande internationell överenskommelse som
1. förutsätter att en lag ändras eller upphävs eller att en ny lag stiftas,
eller
2. i övrigt gäller ett ämne som riksdagen ska besluta om.</span style

Om det riksdagsbeslut som avses i första stycket 1 eller 2 ska fattas enligt en särskild ordning, ska denna följas även vid riksdagens godkännande av överenskommelsen.

Även i andra fall krävs riksdagens godkännande innan regeringen ingår en för riket bindande internationell överenskommelse, om överenskommelsen är av större vikt. Regeringen kan dock avstå från att inhämta riksdagens godkännande, om rikets intresse kräver det. Regeringen ska då i stället överlägga med Utrikesnämnden innan överenskommelsen ingås.

4 § En överenskommelse som avses i 3 § och som ingås inom ramen för samarbetet i Europeiska unionen kan godkännas av riksdagen, även om överenskommelsen inte finns i slutligt skick.

– – – – slut på utdrag ur Regeringsformen – – –

Vad gäller ID-kontroll, så finns det redan i klartext krav på detta i EU-direktiv. Inte så som svenska översättningen (korrigerad?) tycks visa att det endast gäller om det finns lag som kräver ID-kontroll i landet. Om Du, Anna Kinberg Batra har kunskap och ordförståelse nog att läsa de Franska och Engelska texterna, så ser Du att i EU-direktivet står att alla som reser inom EU SKALL kunna visa upp ID-handling på begäran av Myndigheter. För övrigt finns det som Du borde känt till även ett antal undantag för icke Svenska Medborgare i Regeringsformen vad gäller rättigheter. FN:s Mänskliga Rättigheter ger INTE ALLA rätt att söka Asyl!!! Kravet är obevekligt att det skall gälla flykt på grund av POLITISK förföljelse OCH att de som begått brott som strider mot FN:s Mänskliga Rättigheter, dvs de som mördat, förföljt oliktänkande eller begått begått terrorbrott etc, DE OMFATTAS INTE AV RÄTTEN ATT SÖKA ASYL!!!!

M-kraven för att kunna stänga bron, Aftonbladet 9 December 2015

Read Full Post »

men Rödgröna rörans, förlåt Löfvénregeringens hantering av Öresundsbrofrågan är så allvarlig att det borde föranleda misstroendevotum mot berörda ministrar och Statsminister Löfvén själv.

Riksdagsledamoten Emma Henriksson (KD) har anmält regeringen till Konstitutionsutskottet för hanteringen av det numera tillbakadragna förslaget om att i krislägen kunna stänga Öresundsbron, rapporterar SR Ekot.KD-politiker anmäler regeringen för broförslag, GP 9 December 2015

KD-politiker KU-anmäler regeringen, SR-ekot 9 December 2015

Det är inte bara Grundlagsbrott herr trainee till Statsminister. Det faller också under:

Regeringsformen
Kap 10 Internationella förhållanden

Riksdagens godkännande av internationella överenskommelser
3 § Riksdagens godkännande krävs innan regeringen ingår en för riket bindande internationell överenskommelse som
1. förutsätter att en lag ändras eller upphävs eller att en ny lag stiftas,
eller
2. i övrigt gäller ett ämne som riksdagen ska besluta om.</span style

Om det riksdagsbeslut som avses i första stycket 1 eller 2 ska fattas enligt en särskild ordning, ska denna följas även vid riksdagens godkännande av överenskommelsen.

Även i andra fall krävs riksdagens godkännande innan regeringen ingår en för riket bindande internationell överenskommelse, om överenskommelsen är av större vikt. Regeringen kan dock avstå från att inhämta riksdagens godkännande, om rikets intresse kräver det. Regeringen ska då i stället överlägga med Utrikesnämnden innan överenskommelsen ingås.

4 § En överenskommelse som avses i 3 § och som ingås inom ramen för samarbetet i Europeiska unionen kan godkännas av riksdagen, även om överenskommelsen inte finns i slutligt skick.

– – – – slut på utdrag ur Regeringsformen – – –

Detta försök till att strunta i Regeringsformen är så allvarligt att det i sig själv är skäl nog för såväl misstroendevotum mot herr Statsminister som att det också gränsar till eller överskrider gränsen enligt Brottsbalken. utdrag ur: Regeringsformen gäller! – Finns inget undantag för Rödgröna regeringar

Read Full Post »

Nog för att din chef, herr Statsminister Löfvén inte klarar av att läsa Regeringsformen, men i Sverige så är det så Regeringformen gäller! Finns inget undantag för Rödgröna Regeringar

Det finns ingen som helst möjlighet för en svensk Regering att utan rådande krigstillstånd (som i sig skulle ge EU-länder rättighet enligt de avtal Sverige skrivit under att skicka militära styrkor till Sverige….) och utan två beslut med mellanliggande Riksdagsval få tillstånd de dumheter som kläckts ut. Skulle kunna förstå om idén kommer från Anna Johansson (S) för här i Göteborg har Göteborgs Kommun försökt låtsas som om inte Grundlagar och andra svenska lagar gällde för en kommun som är S-styrd….. Exemplen är tyvärr många här i Väst men inte ens Väst är längre Vilda Västern. Flera av de tokiga beslut som tagits har hamnat i domstol och andra har S tvingats backa på.

Det som går att göra är att kräva ID-kontroll eftersom det finns med i EU-direktiv att alla skall kunna identifiera sig med ID-handling som även talar om var man är född. Det krävs endast ett enkelt beslut med acklamation i Riksdagen för ett sådant lagförslag och Lagrådet kan inte ha synpunkter på det som redan finns med som EU-direktiv.

Sedan är det bra om Regeringsmedlemmarna läser:
Viktig skillnad mellan flykting och migrant, Per Kågeson forskare och författare på SvD Debatt 8 December 2015

Fortsätt sedan med att läsa Regeringsformens 2 kapitel + Utlänningslagen.

Förstår ministrarna fortfarande inte, så är vuxenutbildningen på Komvux nästa steg.

Read Full Post »

Nog för att de ministrar vi har, inklusive henne som de inkorporerade från Göteborg, är okunnigare och sämre med Inrikesminister Ygeman som enda undantag,
men nu går skam på torra land!

Regeringen struntar i Lagrådet, GP 7 December 2015
Stängning av bron sågas av Lagrådet, Expressen 7 December 2015
Regeringens flyktingförslag får underkänt, DN 7 December 2015
Lagrådet sågar brosträngning, Aftonbladet 7 December 2015

Det är inte bara Grundlagsbrott herr trainee till Statsminister. Det faller också under:

Regeringsformen
Kap 10 Internationella förhållanden

Riksdagens godkännande av internationella överenskommelser
3 § Riksdagens godkännande krävs innan regeringen ingår en för riket bindande internationell överenskommelse som
1. förutsätter att en lag ändras eller upphävs eller att en ny lag stiftas,
eller
2. i övrigt gäller ett ämne som riksdagen ska besluta om.</span style

Om det riksdagsbeslut som avses i första stycket 1 eller 2 ska fattas enligt en särskild ordning, ska denna följas även vid riksdagens godkännande av överenskommelsen.

Även i andra fall krävs riksdagens godkännande innan regeringen ingår en för riket bindande internationell överenskommelse, om överenskommelsen är av större vikt. Regeringen kan dock avstå från att inhämta riksdagens godkännande, om rikets intresse kräver det. Regeringen ska då i stället överlägga med Utrikesnämnden innan överenskommelsen ingås.

4 § En överenskommelse som avses i 3 § och som ingås inom ramen för samarbetet i Europeiska unionen kan godkännas av riksdagen, även om överenskommelsen inte finns i slutligt skick.

– – – – slut på utdrag ur Regeringsformen – – –

Detta försök till att strunta i Regeringsformen är så allvarligt att det i sig själv är skäl nog för såväl misstroendevotum mot herr Statsminister som att det också gränsar till eller överskrider gränsen enligt Brottsbalken. Återkommer till detta.

AVGÅ HERR STATSMINISTER LÖFVÉN. SÄMRE STATSMINISTER HAR SVERIGE ALDRIG HAFT!

Read Full Post »

Kaos, Stefan Löfvén har DU vållat!

Jag tycker lika lite om Ebba Busch Thor som person som jag tycker om Annie Lööf. Men dig Stefan Löfvén har jag aldrig tyckt om. Vimsiga gubbar och gummor som lovar runt och håller tunt samt lever kvar i ett retroperspektiv på 70-talet, har jag inget till övers för. Vi lever år 2015 och Du Stefan Löfvén har varit en katastrof för Sverige!

Förvisso röstade jag inte på Göran Persson, men som politiker och människa hade jag trots allt respekt för många av hans åsikter. Erlander och Sträng hade nog de flesta av oss som växte upp respekt för oavsett var man stod politiskt.

Snacka inte om att Ebba Busch Thor väljer kaos. Det kaoset vi ser #Stefan Löfvén har DU VÅLLAT!

Löfven: ”Ebba Busch Thor väljer oordning och kaos”, Aftonbladet 14 oktober 2015

Dina egna bravader #Stefan Löfvén är inget att skylta med i julgranen!

Avgå Stefan Löfvén
En statsminister skyldig följa Regeringsformens 1 kap 2§
Det var en gång ett land som
Jag kan inte räkna dem alla, S-MP:s brutna vallöften

Read Full Post »

Ibland undrar man hur en del ledarskribenter tänker. Det glappar mellan presenterade argument och slutsats…..
Läs först följande utdrag ur Aftonbladets ledarskribent Karin Petterssons ledarkrönika:

Ibland undrar jag om ­Socialdemokraterna lever i en drömvärld.

Kanske är de berusade av regeringsmakten. Kanske tror de på riktigt att Sverige fortfarande ser ut och fungerar som i slutet av Göran Perssons tid vid makten. Då räckte det ganska bra att förvalta egna reformer och göra lite förändringar på marginalen.

Det fungerar inte nu. I dag krävs en annan strategi än att undvika att skrämma medelklassväljare i Nacka och reformer för några ­miljoner här och där.

Socialdemokraterna borde under förra mandatpe­rioden ha tagit en ideologisk strid om skatter, investeringar och välfärd. Av ­ekonomiska skäl. Men också av politiska. För att riktiga konfliktlinjer mellan höger och vänster är enda botemedlet mot att SD tillåts sätta agendan.

I stället kombinerade man halvhjärtat prat om brister i välfärden med en ekonomisk politik som gjorde det omöjligt att göra något åt saken.

……
Regeringsduglighet handlar om att leda, att välja sina strider och sedan försöka vinna dem. En minoritets­regering måste vara beredd att gå till val när som helst och ha målet att vinna ­kampen om opinionen varje vecka. Men Socialdemokraterna styr inte samtalet nu. Faktum är att de knappt är med i det.
Löfvén behöver en ny regering, Karin Pettersson ledarkrönika Aftonbladet 21 augusti 2015

Hallå det är flera giltiga bra argument som presenteras för att Socialdemokraterna inte bara lever i en drömvärld utan också för att regering ledd av Löfvén är ren katastrof för Sverige.
Hur vore det att utifrån de premisserna som besvarats med ja och entydigt talar mot varje form av Socialdemokratisk regering med Löfvén ingående oavsett position, gå vidare i analysen? En enda slutsats går att dra utifrån ovanstående. Dvs förutsatt att det är en hållbar slutsats som står sig tills den är motbevisad,
Slutsats: Sverige behöver ny och ICKESOCIALISTIK REGERING!

Problemet är tyvärr att Kinberg Batra saknar de ledaregenskaperna som krävs för att Sverige skall få en gedigen solid regering fram till nästa val och att den som är starkaste ledaren (trots att jag personligen inte gillar henne, så måste jag tala om fakta inte om subjektiva uppfattningar) Centerpartiets Annie Lööf är på gång för föräldraledighet……

Read Full Post »

I Sverige gäller SVENSKA GRUNDLAGAR. Regeringsformen gäller för alla. För Statsminister Löfvén som med glädje? uppvisar att även gamla Folkskolan och Enhetsskolan hade elever som slank igenom utan att förstå det de läste. För Umeå Kommun oavsett om det är en museitjänsteman som anordnar firande av Sveriges Nationaldag. För vanliga Svensson som sedan generationer tillbaka har rötter i Sverige. För nysvenskar, de som av olika skäl kommit hit med annat medborgarskap men som valt och fått svenskt medborgarskap. Och så vidare.

Började gå utför när de gamla lärarna som sluppit läsa in ämnet efter att Palmes Ukas som försämrade såväl djup som breddkvalité kraven på Universitetsutbildning i allmänhet och Samhällsvetenskapliga ämnen i synnerhet. Sedan kom kommunaliseringen, Alla-skall-med skolan för att inte tala om det allvarligaste när det gäller SO-ämnen: När ordkunskapen och ordförståelsen samt förmågan att förstå att logik och historia har en hel del med matematik att göra – för så är det, våra Svenska Lagar och i synnerhet våra Svenska Grundlagar bygger på logisk analys och förståelseförmåga. Men det är klart – den som inte har ordkunskap och ordförståelse, kanske inte kan ta in vad som står i Regeringsformen:

Regeringsformen
1 kap. Statsskickets grunder

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett
representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och
för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.

Nu får såväl Herr Statsminister Löfvén ursäkta en ”fräck fråga”: Var i ovanstående text hämtad från Riksdagens sida står det att inte Sverigedemokraterna som sitter i svensk Riksdag skulle undantas från att omfattas av Svenska Grundlagar??????

Löfvén står fast: SD nyfascistiskt, Expressen 10 april 2015
Herr Statsminister borde kunnat sin Socialdemokratiska historia bättre….. Socialdemokraternas mörka historia Om herr statsminister hade förstått vad Socialdemokraterna uttryckt för åsikter, så hade troligen herr Statsminister hållit tand för tungan och skämts!

Definition på rasism, fascism och nazism

Rasism
The belief that all members of each race possess characteristics, abilities, or qualities specific to that race, especially so as to distinguish it as inferior or superior to another race or races
Källa Oxford dictionary.
Skall vi gå vidare till FN:s rasdiskrimineringskonvention, så är det ytterligare en sak som är viktig att känna till. Rasism förutsätter inte bara att någon grupp av människor betraktar en annan kulturell och eller etnisk grupp som underlägsen, utan att denna grupps existens ifrågasätts.

Ur Svenska Nationalencyklopedien:
rasism, i strikt (europeisk) bemärkelse en ideologi som grundas på kombinationen av följande fem förutsättningar: (jag har här listat de fyra första)

1) uppfattningen att det är rimligt att indela människosläktet i ett antal distinkta raser utifrån fenotypiska skillnader (yttre kännemärken);

2) antagandet att det finns ett samband mellan å ena sidan sådana fenotypiska skillnader och å andra sidan nedärvda mentala och intellektuella anlag, beteendemönster samt lynne och moralisk karaktär

3) antagandet att dessa nedärvda drag är gemensamma för alla medlemmar av respektive raser;

4) övertygelsen att raserna låter sig klassificeras i en hierarki, beroende på kvaliteten av de nedärvda dragen;

Med andra ord:
För att något skall kunna kallas rasistiskt krävs rasideologi Definitionen på rasideologi kräver att ideologin anser att det finns människor som saknar existensberättigande OCH därför kan ses som mindre värda/kan utplånas.
HD har i den prejudicerande domen följt FN:s rasdiskrimineringskonvention. Att många inom media och övriga Sverige tror att de förstår engelska innebär tyvärr inte att så är fallet. Avsaknad av ordkunskap i svenska innebär ofta avsaknad av ordkunskap i främmande språk.

Det existerar ingen som helst rätt ens för att någon blivit statsminister, att försöka prångla ut ”Tyck som jag”-syndromets uppfattning om andra människor. Att jag själv aldrig skulle rösta på Sverigedemokraterna, förändrar inte det faktum som borde gälla för alla som själva vill kalla sig demokrater: ”Jag delar inte din åsikt men är beredd att dö för din rätt att uttrycka den”. Att även herr Statsminister omfattas av skyldighet att som representant för det Offentliga följa Svensk Grundlag, det förutsatte jag fram till dagen efter valnatten september förra året att alla som aspirerade på att bli statsminister hade ordkunskap nog att förstå 🙂 😉 🙂 men ack ack ack – om det hade varit så väl….

När så höga ”herrar” som herr Statsminister Löfvén, skjortvändaren och löftessvikaren som slagit alla tidigare svenska politikerrekord, saknar ordkunskap och ordförståelse nog att klara av att lära in vad som står i Regeringsformen, samt att förstå varför Sverigedemokraterna inte kan kallas nyfascister. Detta trots att det finns mer än en enskild Sverigedemokrat som i ord och/eller handling som enskilda personer ger uttryck för åsikter som inte står i Sverigedemokraternas partiprogram. Åsikter som står långt utanför all demokratiskt synsätt.
När så höga ”herrar” inte klarar av att förstå var gränsen går, så är det kanske inte konstigt att det finns representanter för det Offentliga i Umeå som även de saknar kunskap som V A R J E ämnes- och stadiebehörig lärare i Samhällskunskap redan efter årskurs 7 skulle sett till att elev som skulle vara godkänd kunde visa sig ha lärt in.
Pst. Försvarsmakten ingår i det Offentliga och det är Grundlagsbrott om någon försöker hindra de som ingår i det Offentliga att delta när Sveriges Nationaldag skall firas! Att det ens finns någon som utan skam försöker vara så odemokratisk, det är en ren och skär skandal!

Försvaret nobbas på nationaldagen, GP 10 april 2015
Försvaret inte välkommet på nationaldagsfirande, DN 10 april 2015
Försvaret nobbas på nationaldagen, SvD 10 april 2015
Försvaret nobbas på nationaldagen, Aftonbladet 10 april 2015

I Sverige skall demokrati vara det som gäller. Vi må som enskilda tycka vad vi vill om ytterlighetspartier. MEN, de partier som sitter i Sveriges Riksdag ÄR demokratiskt valda. Hela Sverige och alla svenskar skall försvaras. Inte bara de som ”tyck som jag”-syndromets folk väljer att räkna som demokratiska. För att bevara Sverige fritt från att kränkas som stat inom och utom landet, så krävs att alla respekterar Sveriges Försvar och att ingen försöker sätta sig över Sveriges Rikes Grundlagar!

Read Full Post »

Older Posts »