Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Statistik’

Opinionsundersökningar i all ära,
men det är ett fåtal av de Opinionsundersökningar som görs som inte i sina egna förutsättningar har begränsningar. Vetenskapsteoretiskt är ingen undersökning ens något så när säker om de som:

* Tillfrågats måste ha en telefon, fast eller mobilt för att kunna bli uppringd
* Tillfrågats måste ha en nätuppkoppling OCH dessutom förklarat sig villiga att svara på undersökningar från opinionsinstitut eller som ofta är fallet förklarat sig villiga att svara på marknadsundersökningar där marknadsundersökningsföretaget fått beställning på att för något av de mindre opinionsföretagens/tidningarnas räkning lägga till undersökning om politisk opinion.

Det räcker inte med att alla kriterier uppfylls,
inte ens att alla kategorier är representerade i ”urvalet” i något så när samma procentuella andel som befolkningen i stort.

Det vetenskapsteoretiska felet som finns i flertalet opinionsundersökningar, är att de inte kan räknas till ett slumpmässigt urval utifrån matematisk statistik. (läs gärna Huffs, How to lie with statistics. Finns på ett flertal vanliga bibliotek och de flesta Universitetsbibliotek.

Ytterst få av opinionsinstituten redovisar bortfallet än mindre antal har gjort en matematisk statistisk beräkning av hur bortfallet påverkar resultatet när de säger att det och det faller inom/utom felmarginalen.

Read Full Post »

mig om den där roliga historien som gick runt här i Göteborg i slutet av 1980-talet. OLF-paketen hade börjat lanseras på allvar. OLF, för de som inte vet det, är en förkortning på datasystem och programvara för Order-Lager-Fakturering där tanken var att minska såväl pappersmängden som att verkligen utnyttja datorns möjlighet att utifrån registrerade data som fördes in i ett register meddelst andra registerprogram och deras register minimera och snabba upp användningen av datorn. Dvs använda datorn på det sätt som nutida programmerare glömt bort att datorn är till för – att lösa uppgifter parallellt ibland i ett 3-dimensionellt tänkt kluster för att få bästa snabbaste och säkraste resultat med användande av minst datakraft.

Det var alltså bakgrunden till historien från 80-talet om när blanketterna och arkiverade dokument skulle minimeras och börja föras över på data. Jo vi gjorde det redan då. Innan scanners kom fanns faktiskt tre varianter varav en var att fota av och ‘lägga in’ detta gjordes i mitten av 80-talet på några avancerade ställen. Normalt var dock fortfarande att ute på de ställen där OLF-paket användes, så stansades uppgifter in. Några få ställen hade tagit fram en föregångare till rullscannern redan i slutet på 80-talet. (Kommer någon ihåg den riktiga rullscannern från första hälften av 90-talet?)

Historien löd: Det var en chef som beslutat att alla handlingar skulle kopieras och läggas in på datorn. Han gav sin sekreterare ordern: Se till att få in allt på datorn – men glöm inte att ta kopia på varje handling som går i papperskvarnen……

Datorn togs fram för att hjälpa till, inte att ge dubbelarbete. På samma sätt har det under alla år varit med det där löftet som Annie Lööf nu kommer med Blankettbördan ska halveras, Näringsminister Annie Lööf (C) på SvD Brännpunkt 4 mars 2013 redan 1985 hördes uppgifterna att blanketterna för t.ex. handelsimport skulle begränsas. Sedan hördes liknande uppgift när vi gått med i EU, blanketterna skulle inte bli fler…. Det är så lätt att lova. Verkligheten består inte bara av Statliga myndigheter här och i EU. Det finns ett statistikraseri i samhället runt jorden. Ibland undrar jag om inte vi i Sverige är bland de värsta. En sak är i varje fall säker – de som skriver datasystem och dataprogram idag har inte klart för sig att alla uppgifter inte behöver läggas in femtioelva gånger. Det går så länge man inte använder sig av personliga data för enskilda att göra datalösningar som med tillåtelse i datalagstiftning minimerar antalet gånger vissa uppgifter skall behöva lämnas och därigenom i sig minskar antalet blanketter. Dvs inte de som går att trycka ut och läsa efter användande av Dataleg. All statistik går att skriva ut, men behöver inte skrivas ut. Tyvärr snurrar även SCB till det….

Lööf lovar lätta blankettbördan, GP 4 mars 2013

Read Full Post »

Trafikverket har ändrat definitionen för om tåg är punktliga till att inludera tåg som är mindre än 15 minuter sena….. Förr var det 5 minuter som gällde. Samma vårdslösa hanterande av uppmätta faktiska värden som de som snurrar till tillvaron genom att korrigera äldre uppmätta temperaturer i t.ex. Stockholm utifrån värden uppmätta i Uppsala(se * nedan)….
tåget borde tänka om. Tågtrafiken har visserligen blivit mer punktlig, enligt siffror från trafikverket som presenterades tidigare i veckan. (Hela 97 procent av persontågen är i tid, vilket är en svag uppgång från året innan.) Men vad som räknas som ett försenat tåg har definierats om.

Enligt den nya definitionen måste ett tåg anlända stationen mer än 15 minuter efter utsatt tid för att klassas som försenat. Förr räckte det med 5 minuter. Vidare räknas inte inställda tåg som försenade tåg.14 minuter räknas inte längre som sent tåg, Expressen 14 januari 2013
14 minuter sent – inte längre ett ”försenat” tåg, SvT 14 januari 2013
14 minuter inte sent nog, Sydsvenskan 14 januari 2013

Trafikverket får skärpa sig. Det är helt ointressant om Trafikverkets påstående att det är den definitionen som gäller i hela Europa. Ett påstående som jag starkt betvivlar. Det som är intressant är att Trafikverket försöker förändra sifferunderlaget för statistiken för att få det till att verka som tågen blivit bättre. 1984 var en omdiskuterad bok, Trafikverket. Inte en manual till hur man kan dribbla med statistik. 2013 är inte 1984, Trafikverket.

* Utdrag ur Miljöhot – konstruerade fakta, Norah4you 19 maj 2009:
Skrämmande 1984-modell förändringar av t.ex. Stockholms väderhistoria presenteras i klimathotets namn som vore de sanning. Allt för att främja den obevisade hypotesen, nåväl hypotes är t.o.m. det för starkt ord antagande är bättre, att CO2 förändring skett på grund av mänsklig verksamhet. Detta antagande har använts som vore det bevisat och sant för att bevisa förlängningen: att medeltemperaturen på jorden stiger, så också i Sverige. Läs och förundras över den låga kvalitén som utgör basen för de input-värden som ligger till grund för användandet av det obevisade hypotesen

”Vår rekonstruktion av vinter- och vårtemperaturens variationer över ett halvt årtusende visas i bild 1. Mätningarna efter 1860 är korrigerade för den artificiella uppvärmning som orsakats av staden Stockholms tillväxt, så att kurvan visar de mer naturliga förändringarna.” Referens Forskning och Framsteg nr 5 2008, 500 års väder

Read Full Post »

för såväl Trafikverk, Transportstyrelse som journalister och trängselskattanhängare. Säkerligen var det en femtedel färre som åkte in i stan efter 06.00. För så många bilar som jag för ovanlighetens skull såg när jag åkte buss med byte, som hade färre resenärer än annars, innan den tiden på sträckan Tuve-Mölnlycke, så många bilar har jag aldrig sett så tidigt förr!

Vad snurrena inte förstått, är att bilister som har arbeten där de kan flexa från t.ex. 06.00 kommer att börja tidigt för att minska sina kostnader.

Det var också färre bussresenärer än vanligt som åkte hem mellan fyra och fem….. på Hjalmar Brantingsplatsen där det brukar vara liv och rörelse till max vid den tiden stod tre rosarockfärgade Västtrafikhjälpare och talade med varandra. Såg inte en kotte som gick fram till dem.

Färre bilar första riktiga arbetsdagen med trängselskatten, GP 7 januari 2012
Här är första siffrorna efter trängselskatten, GT 7 januari 2013

Read Full Post »

Aftonbladet har gjort bort sig. Eller vad kan man säga. Svenska folket gör tummen ner för regeringen.

Hela två tredjedelar av ministrarna får sämre betyg i år än förra året enligt Aftonbladet/Sifo.

Mest faller omdömet om ­Fredrik Reinfeldts (M) och Annie Lööfs (C) prestationer. Folkets dom: Underkända, Lena Mellin Aftonbladet 1 januari 2013

Tja det var nu det med Sifos kriterier och relativa avsaknad av bortfallsanalys som ställde till det för Aftonbladet. Än en gång. Hänt förr….

För kort därpå kom SKOP:s undersökning där antalet svarande redovisades vara 1000 personer (Förr i tiden angav Sifo såväl antalet svaranden som bortfall…. ) SKOP:s undersökning gav regeringen 58 % som är nöjda med regeringen. Majoritet nöjd med regeringen, Aftonbladet 1 januari 2013

Hur som havers har Aftonbladet gjort bort sig i sin iver att tracka Alliansregeringen.

Majoritet nöjd med regeringen, SvD 1 januari 2013
Högt förtroende för Alliansen, DN 1 januari 2013

Read Full Post »

på bordet intill den ene spelaren. Hur i hela fridens namn kan investerare se positivt på fortsatt inåtgående spiral som inte ökar tillförsel av nytt kapital utan i verkligheten bara urholkar värdet på en av de i spelet ingående valutorna?

ECB besked drog upp Wall Street, GP 6 september 2012
IMF välkomnar ECB:S ramberk för obligationsköp – Lagarde, SvD 6 september 2012
ännu mindre förvånande utifrån Frankrikes och Englands ekonomiska situation är i och för sig att Hollande, Cameron lovordar obligationsköpbeslut, SvD 6 september 2012 men jag undrar bara var herrar politiker och politiska ekonomer införskaffat sin matematikkunskap.
Börsen tog ett glädjeskutt, DN 6 september 2012

Det hjälper inte hur många gånger man ‘multiplicerar’ ett tal med noll eller vilket tal man multiplicerar med noll. Fiktiva förmögenheter att gräva ur som i Monopolspel…. fiktiva tillgångar för någonstans måste de pengar som används till obligationsköp tas dvs antingen urholkar man såväl Euro som andra valutor knutna till Euro eller så har man en ständigt ökande röd siffra som redan nått förlusthöjder som överskrider allt förnuft.

Förvisso berättade en gammal god vän som är gymnasielärare i matematik och fysik på KomVux att som han sett, så är detta att det läser många invandrare med höga examina och som läst matematik till stadier vi inte når de första åren på universitetet att det som orsakar behovet är att väldigt många, även invandrare från EU-länder, inte:
– lärt sig ställa upp tal från lästal hämtade ur verkligheten. De är mycket bra på att räkna komplicerade tal om de bara får alla siffror på plats. Men det var nu det 🙂
– oftast inte läst statistik än mindre lärt sig skillnad på olika sorters medelvärde och konsekvenserna om man använder det ena eller det andra medelvärdet för sina beräkningar.
– sällan lärt sig någon sannolikhetslära med påföljd att de ur verkliga situationer saknar kunskap att göra analys av framtida utfall.

Tillägg 11.27 7 september ECB:s aggresiva insats ska rädda Euron, SvD 7 september 2012 Hur kan någon kalla det i positiv mening aggresiv insats att trycka upp mer sedlar som inte har substantiellt värde i verkligheten utan bara i teorin? Rädda? När jag räknar på det, så ser det snarare ut att gå utför i allt snabbare takt.

Inte blir det bättre av att Japans ekonomi är helt uppåt väggarna också. Många affärer har gjorts mellan Euro och Yen. Japans statskassa på väg att sina, GP 7 september 2012
Japans statskassa är snart på väg att sina, Expressen 7 september 2012
Japans statskassa på väg att sina, SvD 7 september 2012

Tillägg 19.07 Drahtis uttalande är trams, Cervenka på perspektiv SvD 7 september 2012

Read Full Post »

Först nu har det gått upp för ett antal som missat att när man rör sig med statistik och 100 % som totalt procenttal, så går det inte att någon eller några grupper räknas på mer än ett ställe OCH att alla grupper måste vara ömsesidigt uteslutande. Ytterligare ett exempel på degraderingen av kunskaper i matematik som förr lärdes ut redan i det vi nu kallar Grundskolan. Förr lärdes ut? Utöver i matematik så ingick denna biten förståelsemässigt i den enkla men geniala genomgången av statistik som svenska skolelever förr fick göra i ämnen som Geografi, Samhällskunskap och Teckning (numera kallat Bild)……
Så statistik är svårt för vissa. Så enkelt är det…..

Studenter räknas som arbetslösa i statistiken, Expressen 30 maj 2012
Lukas går i nian – men räknas som arbetslös, DN 30 maj 2012

Läs gärna mina årsgamla inlägg i frågan: Det där med procenträkning är svårt, Norah4you 21 augusti 2011

Tillägg 8.41 det finns ytterligare en stor felkälla i ungdomslöshetsstatistiken. De unga upp till 25 år som är hemma på föräldraledighet står i många fall oavsett om de har jobb som de är lediga från eller inte hunnit få jobb när de gått på föräldraledighet (gjort paus i studier, läst tidigare och inte hunnit söka jobb eller varit arbetslösa – båda grupperna finns) som jobbsökande i många fall för att det är ett krav för att få dagisplats senare…. Hur stor den gruppen är och hur många som är verkligt arbetslösa bland dem är svårt att beräkna och någon beräkning har inte mig veterligt setts till.

Read Full Post »