Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Station i Haga’

Läpparnas bekännelse Kia Andersson (MP) och Co väger lätt mot verkligt handlande! MP-s rödgröna sörja i Göteborg sänker hela Miljöpartiet och det i en rasande fart. Kommer osökt att tänka på den historia som berättats så många gånger här i Göteborg (och annorstädes): Hur vet man att X ljuger? …….

Det är lätt att se att en massa misstag gjorts och görs i Göteborgs stad. Vi upprörs alla när någon fuskar med kvitton eller skaffar sig förmåner. En av de viktigaste förändringarna att göra är maktspridning, skriver bland andra Kia Andreasson (MP).

Mycket makt har varit koncentrerad till några få personer under många år i Göteborg. En viktig förändring Miljöpartiet har länge har drivit är att öka insynen och sprida makt. Miljöpartiet har lagt flera förslag om maktspridning, särskilt i den högsta ledningenVi vill sprida ut makten i Göteborg, GP debatt 1 december 2013 HALLÅ ELLLER? Det är Kia Andersson (MP) och Co som gjort det möjligt för Rödgröna sörjan att sprida odemokratiska odörer över vårt Göteborg. AVGÅ!

Read Full Post »

Kan det verkligen vara sant det som står i en kommentar i Professor Dennis Töllfors debattartikel Låt oss en gång för alla få slut på korruptionen, Prof Dennis Töllfors Gothenburg Research Institute, Handelshögskolans institut för tvärvetenskaplig forskning vid Göteborgs universitet; på GP 23 november 2013:

Janne H 23 nov 2013 22:45
Dagdrivare skrev:
Det är rörande att se det stöd som visas från kamrater till de uthängda i det kommunala bolagen, där man betonar hur fina och förträffliga människor det rör sig om. Både Töllborg och tidigare Ahlenius vill eller vågar inte resa frågan, vad det innebär att Göteborg har haft i stort samma socialistiska styre i 50 år med korta avbrott, som inte satt några spår. I DDR fungerade det i den demokratiska socialismen, som varit en förebild, men hur hur ser det ut i de demokratiserade forna Öststaterna?

Tord Hemming skrev:
Efter allt som på senare tid framkommit, så anser jag det inte nödvändigt att i dagsläget börja granska de forna Öststaterna.. Åtminstone finner vi nog knappast svaret där, på vad vi bör göra med den totalt sanslöst stora korruption och kommunala gangsterism som finns här i Staden.. Mitt tips till Anneli & Co: Åk till Neapel! Där kan ni träffa likasinnade, inte minst inom byggsektorn. Där har man ju också ”korta beslutsvägar”… PS Bengt Delang skall också bort! En riktig medlöpare till fifflet!

Räcker det inte med att Hultan, tillsammans med 14 övriga chefer, skall åka till Sydafrika på ”semester”?
Dags att kolla upp nya kvitton, när de kommer tillbaka?

Kolla kvitton?
För det första: BÖR varje person, politiker eller annan, själv bekosta det som överstiger det av Skatteverket godkända traktamentet för utgifter. Internrepresentation för skattemedel SKALL totaltförbjudas utöver det som ingår i det traktamentet. Det är inte rimligt att någon skall kunna få äta dyrare än så eller få dricka alkohol för vanliga svenska medborgares surt betalda skatter!

För det andra: Varför i hela fridens namn skall Hultén + Rödgröna rörans chefer åka till Sydafrika? Sist jag kollade i Samhällskunskapsboken och i våra Grundlagar är det Utrikesministeriet, UD, på Regeringsnivå som sköter Utrikesärenden! Det hade varit en sak om någon eller några Göteborgs Stads chefer följt med en svensk officiell delegation. Allt annat luktar och luktar illa!

För det tredje: Dags för Göteborgare att rösta ”med fötterna” dvs välja bort varenda en som likt småpåvar gör allt de kan för att försöka sätta sig själva på en gyllene tron ovanför vanligt folk. Dags att byta styre i Göteborg!

För det fjärde: För så vitt svenska kommunalpolitiker inte respekterar att Skattemedel inte är deras egna pengar att använda på det som Kommuner och Landsting enligt lag är skyldiga att göra för sina medborgare, Så är det dags att avskaffa Kommunala självbestämmanderätten.

Se även: Rödgröna sörjan sänker S och MP, Norah4you 23 november 2013
Rödgröna sörjan i Göteborg, Norah4you 17 februari 2013
I villande skogen de vallar, Norah4you 31 december 2012

Read Full Post »

Förnekar sig inte. Senast fick vi som av ett eller annat skäl behöver hjälp av kommunen hem ett papper där det stod att Socialförvaltningen inte längre kopierar de kvitton eller andra handlingar de begärt in…… men samtidigt som de sparar på alla som behöver hjälp för att de inte har tillräckligt med pengar eller behöver t.ex. städning, handling eller annat stöd, så slösar de med pengarna på allt från Alfons Åberg hus (Vad nu Alfons Åberg har med Göteborg att göra, är en annan fråga) Vad sysslar de med, Norah4you 19 februari 2012 till tågtunnel planerad i instabil lera varierande mellan 50-74 meters djup till råga på allt med station i Haga. Tågtunnel och Alfons Åberg hus, Norah4you 27 oktober 2012 Utöver detta alla det skandallöst dåliga hanteringen av Skattebetalarnas pengar i form av ….upphandlingen av spårvagnar. Bara det faktum att den har skötts utan att Göteborgs spårvägar som ska använda dem varit med i processen får en att undra. När sedan alla fel och brister i de italienska vagnarna blir uppenbara köper man ännu fler från samma leverantör. Det kan inte vara acceptabelt att vara så likgiltig inför sitt uppdrag och med invånarnas pengar.
Abraham Staifo: När ska ansvar tas i Göteborg?, GP ledarsidan 18 februari 2013
och Sedan muthärvan avslöjades har den ena kommunala ”affären” efter den andra väckt kritik och upprörda känslor. Vad det gäller de två senaste, de kommunala bostadsbolagens hemliga register och de rostskadade spårvagnarna, talar vi om skandaler i ordets verkliga bemärkelse. Och folkstormen mot hanteringen av trängselskatten är riksbekant vid det här laget.

Om möjligt värre är det faktum att Göteborg under senare år rasat på nationella rankningslistor. Det gäller bland annat skolan, äldreomsorgen – inte minst hemtjänsten – och nu senast företagsklimatet. Exemplen är flera, men det räcker med att konstatera att kommunen inte enbart backar, i flera rankningar hör den i dag till landets sämsta.
Ledare: Dåliga ursäkter rättar inte, Johan Wopenka på ledarsidan GT 18 februari 2013

Det måste sägas att mer än ett fel ligger tidigare i tiden än nuvarande rödgröna rörans tid. Men jag vill samtidigt ta Göran Johansson (S) som jag har mycket respekt för i försvar. Hade själv under åren ett antal tillfällen när jag såg eller själv råkade ut för tokiga orimliga saker. Det räckte att ta kontakt med hans sekreterare eller skriva mail för att man kort efteråt skulle se förändring eller få svar med ursäkt som innehöll vilken förändring som var på väg. Göran Johansson brann för Göteborg om än han säkerligen trodde alla om för gott uppförande. Numera får man inte ens svar på mail…. Undrar om mailen är registrerade för enligt våra svenska lagar är det offentliga skyldigt att registrera samt besvara även mail…….

Hoppas innerligt att den rödgröna sörjan är inkvoterad för så långt ner i kvalitétshänseende kan väl ändå det inte vara nödvändigt att gå som när Kia Andersson härom dagen kläckte ur sig: GT har visat att det som presenterades i valrörelsen 2010 inte är det som sedan blev av, både placeringarna av trängselskattebågarna och kostnaden timme för timme förändras efter valet. Behövs det inte en ny debatt då?

– Nej, det gör det inte. För när vi politiker bestämmer så är det vad ska göras, så är det tjänstemännen som bestämmer hur. Vi kan inte vara experter på varje fråga, jag kan inte vara expert på varje område. vi har sagt att vi ska ha det här, men sedan har vi lämnat över den här frågan. Då får man köpa det.
Andreasson: ”Det var inte ett misslyckande”, GT 15 februari 2013

Hur är det möjligt att Göteborg har kommunalråd som inte vet att det är politikerna som är invalda att ta ansvar för fattade beslut? Nog för att Göteborg inte är mycket att hänga i julgranen när det gäller kvalité på skolornas ämnes- och stadiebehörighetsprocent när det gäller, men någon måtta får det väl i alla fall vara. Rensning i leden innan 2014-valet behöver den rödgröna röran om de alls skall verka trovärdiga. Rensning i leden behövs även i övriga partier samt inte minst bland ansvariga tjänstemän som i vissa fall tycks tro sig vara för mer än de väljare som inte valt dem!

Read Full Post »

sin hjord….. det vill säga röstboskapet är inte längre villigt att låta sig vallas!
Verkar inte som om Göteborgs Kommunfullmäktiges partier ännu förstått att den politiska kartan inte läggs av politiska partiernas ledning. Svensken knyter inte längre näven i fickan tigande och rättande in sig i leden.
En av konsekvenserna att sociala media och ökade kontakter har blivit att människor vågar visa att de inte är något röstboskap som går in i ‘rätt’ hage bara för att de drivs i den riktningen. Frågan är om svenska partier har en chans att hänga med? När skall de inse att de är till för de som röstar på dem, inte tvärt om…..

Ingen självklarhet att det blir folkomröstning, GP 30 december 2012 Frågan är vilka partier som är beredda att lyssna på sina väljare. Inte vad den lokala politiska nomenklaturen tycker att väljarna skall lyssna på för att nomenklaturan tycker att det är bäst för väljarna.
Så avgörs frågan i kommunfullmäktige, GP 30 december 2012

Att en av damerna i den ledande rödgröna sörjan inte är intresserad av vad hennes väljare tycker, framgår klart:
Kia Andreasson (MP):
– Det går inte att ha en folkomröstning om trängselskatten. På grund av att det här paketet är uppbyggt på det här sättet så går det inte att bryta ut trängselskatten. För då får vi ju ta bort något annat, och det vill vi inte. Då skulle man i så fall rösta om hela paketet, men då har vi ju redan gjort en massa investeringar som har med paketet att göra och då är det för sent att rycka upp detta.
Thomas Martinsson (MP):
– Vi avvaktar till efter att stadsledningskontoret går igenom namninsamlingen, det är bland annat stickprover som ska göras. Efter det kommer vi att ta ställning. Vi är ju väldigt tydligt för tränselskatterna som metod för att hantera miljö, trängsel och prioriteringar ekonomiskt, och där är vi fortfarande väldigt positiva. Min uppfattning är att det här med folkomröstning är en fråga som är väckt alldeles för sent, den var ju känd vid förra valet och både kommunen och staten och regionerna och kranskommunerna har tagit beslut om det här och dessutom ådragit sig kostnader, vi håller på med rätt många investeringar just nu som är en del av paketet.
Inte är Kia Anderssons partivän Thomas Martinsson mycket mer demokratisk i sitt sinnelag än henne: Thomas Martinsson (MP):
– Vi avvaktar till efter att stadsledningskontoret går igenom namninsamlingen, det är bland annat stickprover som ska göras. Efter det kommer vi att ta ställning. Vi är ju väldigt tydligt för tränselskatterna som metod för att hantera miljö, trängsel och prioriteringar ekonomiskt, och där är vi fortfarande väldigt positiva. Min uppfattning är att det här med folkomröstning är en fråga som är väckt alldeles för sent, den var ju känd vid förra valet och både kommunen och staten och regionerna och kranskommunerna har tagit beslut om det här och dessutom ådragit sig kostnader, vi håller på med rätt många investeringar just nu som är en del av paketet.

Politikers svar om folkomröstningen, Expressen 30 december 2012

Stickprov för att avgöra om det verkligen är tillräckligt många för att Miljöpartiet ens skall bry sig om att lyssna men ändå köra sitt eget race? Folk röstar med fötterna. Det går inte så lätt att lura göteborgarna på skattepengar och snurrigheter längre. Mycket har hänt på två år.

Det som hände efter 2010 är att betalstationer tillkommit norrut efter Tingstadstunneln och att priserna på trängselskatten höjdes: Politikerna bluffade om trängselskatterna, Expressen 5 september 2012

Lokalt höll partierna helt tyst om dessa förändringar. Den rödgröna sörjan för att de så gärna ville ha ett ‘giltigt’ skäl att slå till mot bilismen. Glömmande att alla inte kan eller vill cykla. Struntande i alla äldre, alla funktionshandikappade de kan ju åka färdtjänst tyckte en jag talade med….. glömmande att varor och tjänster i centrala Göteborg blir dyrare och leveranser försvåras när bussar, taxi och cyklister prioriteras. Glömmande att trafikräkning är något varje vettig person borde tänkt på att genomföra, inte litande sig till vad de tror eller vad datamodeller som bygger på denna tro visar. Verkligheten inte fantasin eller drömmarna gäller.
Start för omdebatterad trängselskatt, SvD 30 december 2012
Göteborg vill ha bilisternas pengar, DN 30 december 2012 Men lyssna på väljare som är bilister vill en del inte 😛
Start för omdebatterad trängselskatt, Aftonbladet 30 december 2012

Tillägg 10.02 31 december 2012:
De duckar för frågan, GT 31 december 2012
Så visar sig Hulthén från sin sämsta sida. Hulthén: Trängselskatten är helt nödvändig, GP 30 december 2012 Det verkar inte som om verkligheten att politikerna och deras ryggdunkare inte är allsmäktiga eller ens de bäst skickade på att dra slutsatser gått upp för damen. Ledande politruker måste väl alltid veta bäst i en socialdemokratisk ideologisk persons idevärld? Tänk om gräsrötterna och valboskapet vet bättre än de som inte kommit fram på annat än ‘politiska meriter’? Måste vara en hemsk tanke för henne. Hon är så långt ifrån Göran Johanssons pragmatiska realism som tänkas kan. Visade detta redan när hon slösade pengar på Alfons Åberghuset. Det enda måste i hela ärendet är att Politiker som vill visa upp sig som demokrater respekterar svenska lagar och sina väljares uppfattning. Vi lever inte i en kommunistisk stat eller ens en socialistisk! Dags för Hulthén att vakna upp!

Read Full Post »