Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Statens Folkhälsoinstitut’

Nu börjar det mer och mer gå utför hos svenska Myndigheter och Offentlig verksamhet. Började redan under Göran Perssons första regeringstid när pengar specialdestinerade till skolan hamnade i olika kommunala fickor…. men hur i hela fridens namn har Folkhälsoinstitutet fått för sig att de ägde rätten att ändra de villkor som gavs för fördelningen av specialriktade anslag?

Men så blev det inte. Mer än tio miljoner gick till projekt som inte alls riktade sig till ungdomar utan till vuxna inom området. Det framgår av den slutrapport som blev klar nyligen och som DN läst.

I rapportens sammanställning står att bara två av de tio projekten uppfyllde båda villkoren som regeringen satt upp.

Pi Högberg, enhetschef på Statens folkhälsoinstitut, tycker ändå att pengarna har fördelats till givande projekt. Enligt henne är det tufft att kunna uppfylla båda kraven.

– Det beror på svårigheten i att uppfylla regeringens krav att prioritera insatser som riktar sig direkt till ungdomarna, säger hon.Miljonsatsning mot cannabis nådde inte unga, DN 8 december 2013
Ytterligare ett av många exempel på personer som fått höga positioner utan att ha kunskap de behöver, eller ens försöka få tag på de som har kunskaperna. Hur dum får en ledande person i svensk myndighet vara? Tufft uppfylla kraven? Dra något annat, för det kan inte ha varit tufft uppfylla kraven om man är verksam i Stockholm. Vad är Fryshuset? Där finns det kunskap! Vad är Lärarhögskolornas lärare i Barn- och Ungdomars utveckling? De har kunskap. Klarar Pi Högberg inte av sitt uppdrag, så finns det ett flertal som bättre skulle platsa på hennes position! Avgå i stället för att gå mot de villkor som Regering ställt upp.
Pi Högberg sällar sig till de som visar att det är tillåtet att vara dum, dumt att visa det!
Hon visar upp en skrämmande inställning som inte stämmer överens med någon svensk Värdegrund utifrån gällande svenska Grundlagar!

Pengarna skulle vända sig till ungdomar som aldrig testet cannabis eller till ungdomar som bara provat drogen några gånger. Men så blev det inte. I en slutrapport som DN tagit del av framkommer det att pengarna inte gått till projekt med ungdomar i rätt målgrupp.

Fyra miljoner har bland annat gått till länsstyrelser och högskolor som använt pengarna till forskning.

Pi Högberg på, enhetschef på Statens folkhälsoinstitut, menar att det är mer effektivt att pengarna går via vuxna som möter ungdomar.Miljonsatsning mot narkotika misslyckad, Expressen 8 december 2013 Hur i hela fridens namn kan någon som blir enhetschef missförstå att pengar skall ut i verksamheten till de unga? Forskningsanslag var inte på tapeten! Det får respektive forskare/forskarlag söka där pengar anslagna till forskning finns. Ren och skär skandal!
Miljoner mot knark nådde inte unga, GP 8 december 2013
Miljoner mot knark nådde inte unga, Aftonbladet 8 december 2013

Nu får det vara nog. Sverige behöver en Författningsdomstol så fort det bara går. Alldeles för många höga tjänstemän och politiker inom den Offentliga sektorn saknar baskunskaper som varje kotte som gått i svensk Grundskola skulle fått med sig om de bara haft ämnes- och stadiebehöriga lärare i ämnet Samhällskunskap. Att förstå vad som gäller i Sverige är en av de viktiga bitarna som varje svensk Samhällskunskapslärare har i uppdrag att se till att elever får lärt in och visat att de förstått INNAN Godkänt-betyg delas ut!

.

Read Full Post »